Nieuwe doorstroom: vrijspreker.nl · welingelichtekringen.nl · »»

Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

In Nederland werden een aantal Rubik Cubes en 2 speelgoedautootjes aangeschaft en voor analyse naar de Tsjechische Republiek gezonden. De analyses toonden dat alle samples OctaBDE en DecaBDE bevatten in verhoogde concentraties. Deze stoffen zijn persistent en het is bekend dat ze het voortplantingssysteem schaden, de hormoonhuishouding verstoren, en nadelige gevolgen hebben op intelligentie, aandacht, leren en geheugen. ...

Rondwormen herinneren zich 14 vorige levens

Het wordt algemeen aangenomen dat DNA de drager is van informatie, doorgegeven van ouder op kind. Epi-genetica voegt daar nog een extra dimensie aan toe. Onderzoekers hebben ontdekt dat C. elegans nematodes het zelfde trucje wel 14 generaties lang vol houdt. De wormpjes hebben een gemiddelde levensduur van zo'n 2 maanden, dus dat valt voor mensbeesten nog wel te overzien. Epi-genetica is ook bestudeerd in muizen. Men vermoedt dan epi-genetica ook een rol speelt bij de nazaten van de...

De FBI waarschuwt tegen legale opiaten

"Chasing the Dragon" (2016) is een documentaire over de horrors van drugs verslaving. De docu werd door de FBI (the U.S. Federal Bureau of Investigation) gemaakt. Ze stellen dat verslaving verslaving is, of het nu om legale of illegale middelen gaat, dat is om het even. Hoera, kun je nagaan hoe groot het probleem inmiddels is. Chasing the Dragon (C) https://www.youtube.com/watch?v=lqdmWRExOkQ Er zijn ook andere middeltjes om pijn dragelijker te maken. Zoals 'natuurlijke' stofjes, dieet...

MSM en de kunst van het hynotiseren

Mammografie veroorzaakt kanker.

Mammografie veroorzaakt kanker. Hoewel de onderzoekers het carcinogene (kankerverwekkende) effect niet noemen ( bij het maken van een mammogram) is dit wel degelijk een feit. De röntgenstraling kan naar schatting bij een op de 25.000 vrouwen borstkanker veroorzaken. Dat zou neerkomen op 80 gevallen in Engeland en 1480 in de VS. Een computermodel laat nog somberder cijfers zien, namelijk één sterfgeval door straling op elke acht ontdekte kankergevallen. Mocht dat inderdaad het geval zijn...

This majestical roof fretted with golden fire

De titel slaat op een poëtische beschrijving van de sterrenhemel, zie onderste link. Maar er zijn ook andere manieren om die expansie te beschrijven. Ten eerste de naamgeving: wat je ziet als je naar boven/buiten kijkt is inderdaad een expansie. In zowel ruimte als TIJD. Dat laatste wil er bij de mensheid maar niet in heh... Te lastig, te abstract, te 'tegenstrijdig'. Maar tijd, zoals U onderhand vast wel heeft begrepen, zit op eigenaardige wijze VAST aan ruimte, en wel zodanig dat U de...

Heineken 0.0 Bier: ‘wenbier’ voor de jeugd

Heineken maakt massaal reclame voor haar alcoholvrije bier, Heineken® 0.0 Bier, o.a. met de leus 'Eerst proeven dan geloven'. * 12 alcoholdoden per dag, terwijl 1 XTC dode voldoende is, om de hele Tweede Kamer en de rest van het land op de kop te zetten........ Een paar jaar geleden werden paddo's zelfs verboden (door de wanpresterende VVD lamstraal Opstelten), doordat men stelde dat 2 mensen zich zouden hebben gesuïcideerd door het gebruik van paddo's, terwijl dit mensen waren, die fiks...

Experts unaniem vernietigend voor aanpak strijd tegen terreur

Tijdens een colloquium van Progress Lawyers Network formuleerden advocaten, juristen en academici uit binnen- en buitenland, samen met een onderzoeksrechter en een vakbondsvertegenwoordiger vernietigende kritiek op de manier waarop de regering de strijd tegen het terrorisme voert. “Hard bevochten mensenrechten staan op de helling”, voor een methodiek die niet eens efficiënt blijkt te zijn om te doen wat ze beweert: terrorisme bestrijden. Fundamentele verschuivingen Permanent wijzigend...