Door community (initieel ffloor), Op din 5 apr 2016 19:30, 1 reacties,    

100 jaar geleden: Raspoetin doodgeschoten, dl-1

1e deel.
Begin dit jaar werd "Hof-onruststoker" Boris Nemtsov naast het Kremlin in zijn rug doodgeschoten door een sniper. Duizenden Russen trokken in februari een lange stoet met spandoeken: "Wie is de volgende?" en "Vermoord voor de waarheid".
Nemtsov was ooit de vriend van Jeltsin - en het plebs vermoedt nu dat "hoveling" Kadyrov en vriendje van Poetin daar de opdracht voor gaf.
Eerder werd Litvinenko vergiftigd met nep-[polonium] U-210 (ISBN.9789.0443.1973.6) en vele oliearchen blijken zelfs in Westerse hotelkamers hun leven niet zeker, vorig jaar nog multimiljonair Michail Lesin, bijgenaamd 'De Bulldozer' in een hotelbed dat slechts 240 dollar/nacht kost.

Sinds ons land in oorlog is met een kalifaat, gaan onwillekeurig je gedachten naar nog zo'n vorige "Koninklijke" Rus, ene:

Raspoetin.
(vertaling: de bevruchter) die 100 jaar geleden op deze wijze omkwam. Maar ook die vorige ColdCasezaak was nog niet eenvoudig op te lossen:
+ Kreeg in 1914 een slagersmes in de buik.
+ Kreeg in 1915: 20-voudig cyaankali te eten/drinken,
+ toen nog 2 kogels in de rug,
+ daarna verdrinking onder het ijs;
+ na 2 dagen ontdooid naast een houtvuur, en bleek levend en wel,
+ daarna 6x overreden door Britse geheim agenten die hem in het hoofd schoten,
+ begroeven samen het slachtoffer in het kruispunt en dansten erop,
+ na 6 dagen opgegraven door ongeruste dorpelingen en bleek dronken,
+ waarna de politie een spuitje bloed afnam voor alcoholcontrôle,
+ daarna volgde een kannonneeraanval door het leger waarvan hij dizzy werd,
+ daarna met een bijl door beledigde dorpelingen van armen en benen ontdaan,
+ en zijn conisch geslacht van 33 cm ging het museum in weckfles formaldehyde.
+ Duizenden bezoekers maken nog steeds selvies naast de meest beroemde, conische klootjes dat opdroogde tot nog maar 28,5 cm.

Het boek Jesaja nader verklaard
Als de schoolmeester voorstelt een Bijbelverhaal te verklaren: dan wordt standaard gevraagd om verliefde Simson de hulk - en op openbare, en zeker Russische scholen wordt dat standaard Raspoetin.
Later, als je zelf op de universiteit studeert: "Nou leg deze rol maar eens uit!" en dan komt standaard de rol Jesaja op tafel die de wederopstanding van Israël beschrijft in de verre toekomst.

Maar hun drieën uniek? Nee. Het was al bekend dat mensen met bizondere gaven nog heel moeilijk zijn dood te krijgen want de profeet Jesaja werd doormidden gezaagd en zijn beider lichaamshelften werden bewust 20 kM uit elkaar begraven zodat men heel zeker wist: "Die zal nooit meer ouweoeren!" - maar dat gaf later nog grote problemen want er bleken twéé rollen Jesaja, maar welke was nou van vòòr zijn doorzagen - en welke was van het afzagen van de profetenkop die, geplaatst op een schotel nog een hele week gewoon verdersprak doch met uitsluitend toekomstverhalen?
De rollen vanaf hfdst.39 en 40 aan elkaar plakken, dan maar? En uit eerbetoon werd een klodder lijm toegevoegd tot op de dag van vandaag.

Het wordt altijd grote bonje, met profeten. Sommigen zijn gekleed naar de laatste mode met gouden gespen en sommigen gaan in lompen en vodden. Sommigen zijn meestentijds dronken en anderen geheelonthouder. Sommigen bevruchten vanalles, en sommigen kunnen vliegen.
Een paar kenmerken hebben ze wel, en vaak nog in je eigen familie:
* zijn meestal van boerenafkomst
* desondanks meestal vegetariër...
* ze komen niet in de kerk
* de gestudeerde bovenlaag vindt ze altijd schandelijk
* worden de meest waanzinnige misdaden toegeschreven die ze niet begaan hebben
* doen 12 ambachten,
* en 13 ongelukken, meestal op de dood af gehaald
* in hun buurt breken grandioze vechtpartijen uit maar vechten nooit terug
* brengen meestal tien jaar in de gevangenis of klooster door
* en brengen het vaak tot hoveling of hofkomiek

De Bijbel verstrekt ons de definitie van een profeet: ...(want vroeger werd een profeet een ziener genoemd). 1Sam.9:9 en de haakjes horen bij de tekst - maar toen in Rotterdam dan eindelijk een heuse helderziende op de kansel predikte waren de rapen goed gaar. Er werden zelfs 2e-Kamervragen over gesteld...
'...laat uw klederen altijd wit zijn' - Pred.9:8 is ook al zo'n tekst die verklaart dat Schriftuitleggers helemaal geen Schrift uitleggen maar zichzelf.

Zijn beroep: "nachtboer" nader verklaard
100 jaar geleden was er een Siberische boer, ene Grigorij Jefimovitsj Novitsj, geboren in 1869 uit een landverdreven boerenkaste.
Lezen konden ze niet, op het papier stond bovenaan: "Nieuw?" - en aldus werd "de familie Nieuw" als immigrant ingeschreven met als beroep: "nachtboer".
En hier gaan al die stadse historici al meteen de mist in want dit is de ambtelijke benaming voor bezinkput-uithalers want rioolbuizen bestonden niet en dat uithalen moet 's nachts gebeuren want 's nachts kunnen burgers niets ruiken: het is smerig werk dat alleen allochtone vluchters kunnen doen.
Maar eigenlijk is "nachtboer" nog gewoon pokeren met stadse cholera, polio, pest, tbc, zwartgroene longschimmel, ringschurft en Weil... en alle beestjes tegelijk in het donker oplopen: nou het kon, en ouder dan 30 werd je niet.

Wie op een boerderij geboren is weet vast nog wel dat een boerderij eigenlijk écht 'steriel' is - maar de viezigheid van stedelingen en hun kinderboerderijen is extréém gevaarlijk want niet iedereen weet al dat kleuterlokalen telkens na vieren met Halamid-D worden schoongespoten, of dat Kootwijkerbroek alwaar de MKZ werd geïntroduceerd door werkloze asielzoekers die de veearts/ambtenaar had meegebracht, of dat vee van kinderboerderijen rechtstreeks kattenblikjes ingaan.
En recent nog de Q-koorts die de grootste bacterieuitbraak was, de grootste zelfs ooit van deze bacil in de gehele wereld (!) en kwam van geïmporteerd vee uit 3e-wereld en ook al idem door onze eigen keuringsambtenaar/veeartsen werd rondgereden.

Het risico van burger-veeartsen = precies gelijk aan analfabetische "nachtboer", dwz. niet alleen hartaanvallen en visioenen zien, maar ook aan zovele besmettingen die je lang niet altijd zult opmerken.
Opeens stierf zijn vrouw, kort erna ook 4 van zijn kinderen, en een winter later stierf ook nog de helft van zijn vee aan de rattenziekte cholera. Het leger greep in en stak de brand in zijn pachtboerderij na klachten van doodsbange buren.

En nu had hij niets meer, alleen een baby (een meisje) en zijn paard mocht hij nog houden maar die werd door de verpachter in beslag genomen wegens achterblijvende pachtbetaling.
Het kan overigens nog heel goed mogenlijk zijn dat de brand zijn ouders en/of ouderlijke boerderij overkwam want meestal leven er wel 3 gezinnen op één boerenhoeve - is ook al zo'n detail dat de volkstelling van 1897 wel vermeldt maar door academici gewoonlijk onjuist wordt geïntepreteerd als: dat hij hier nog steeds woonde: onterven doe je door uitschrijven en dat doen ouders niet, ook al zijn ze dan al jááren de deur uit.

Overmand door intens verdriet en van de honger ging hij met de baby en het plattelandsrecept voor een goed huisdrankje liep hij diverse kloosters af, en in het 3e klooster verbleef hij 10 jaar om zijn dochter te zien opgroeien, alsook boetedoening te doen en legde een gelofte af: voortaan zou hij geen zwervers meer wegsturen maar alles wat hij nog bezat met iedereen delen die niets bezat.
Maar hoe méér drank hij stookte, hoe vreugdevoller het altijd werd en pas bij het 3e wodkaklooster ging het hem zakelijk uitstekend voor de wind - de eerdere twee moesten hem van Hogerhand wegjagen. Hierna zwierf hij veel landen door en vele kloosters beweren opeens dat ze hem als zwerver hadden zien binnenstuiven.

In 1903 werd de ongeneeslijke zuiplap door bisschop Illianus naar de hoofdstad Sint Petersburg verbannen - maar zo noem je dat niet maar kreeg, als niet-crimineel een heuse aanbevelingsbrief mee die aldaar deuren opende.
-"Ziezo, die is het klooster uit!"
En daarop werd hij opeens vermaard als wonderdoener omdat hij Olga Lokhtina, een adelijke dame in eindstadium van reuma genas en die bood de zwerver prompt een kamer in het Stadhuis aan - Illianus was er doof voor:

Tot schamende glorie van de bisschop werd de zuipende strontboer opeens een graag geziene gast in de hóógste kringen want in Rusland geldt reuma als volksziekte no.1 en er kwam een volksoploop van want alle kathedralen stroomden nu wel mutjevol - doch zijn intense verdriet spoelde de boer weg met gratis kloosterwodka van eigen recept.
Daarop rukten alle nieuwsmedia uit want een zuipende boer als bekeerde "monnik" had enorme nieuwswaarde en haalde in 1905 de voorpagina van alle Russische kranten.

Bijbelvastheid van Koningshuizen nader verklaard:
In die dagen kende iedereen nog de Bijbel, en velen kennen bv. de Jesajatekst 57:16 'Ik woon in de Hoge, alsook in de verbrijzelden van geest.' want dan komen we al een stuk dichter bij van wat hier gebeurd kan zijn, tenminste als je: "geest" maar op Kwantummechanische wijze beziet als "pneumo". Die tekst legt Jezus Himzelve later uit onder de woorden: "...want het Koningschap van de hemel is binnenin ulieden"
En dus: kennelijk helemaal niet hierboven; en òòk al niet na je dood zoals Nicodemus tot zijn verrassing kreeg te horen.
In de Bijbel stuurt Jezus Himzelve 70 wonderdoeners op pad, en erna nóg eens een 70 wonderdoeners. Dat zijn er al 140, met 12 +1 en nog een illegaal waarvan Petrus zijn wonderen verbood omdat die niet met hun ging - en ook nog later met later Paulus en Barabas erbij: opgeteld dus 156 die toverkunstjes machtig waren.

Meest opvallend aan geschiedenisboeken is altijd het ontbreken van Bijbelvastheid want in vroeger dagen kende toch iederéén dat Boek wel: protestanten hardop aan tafel, en de Roomschen in bed maar dan zonder geluid.

Niet vreemd dus dat toen het Bijbelvaste Russische Hof van tsaar Nicholas Romanov met een probleem zaten van hun jongste Aleksej als aanstaande troonopvolger en de bloederziekte had: daarop zijn vrouw Alexandra uit pure wanhoop advies inwon van bisschop Illianus: of "zijn opgeleide 157e wonderdoener" wel te vertrouwen was want ze hoorde rare dingen - hoorde dat het een rouwende weduwnaar was die zelf een dochtertje in het klooster en een aanbevelingsbrief als non-crimineel op zak heeft - en besloot die dan maar eens ontbieden.
Maar de Tsjaar wilde niet - maar omdat zojuist de Russische vloot door Japan was vernietigd en hij zwaar gezichtsverlies opliep: besloot hem nu toch maar te laten ontbieden als raadsheer/profeet, je weet maar nooit.

LET OP: HIERNA IS BOVEN DE 18+
Volgens medisch Freudiaans doctoraal kan genezen maar op één manier werken, en dus: hij sliep 1 nacht naast het 10-jarig joch in bed en de volgende morgen was zijn bloederziekte volledig genezen, althans paleisartsen wisten héél zeker dat hij deze ziekte de avond ervoor nog bezat - en nu niets meer? Alles precies volgens leidraad van psychiater Freud uitgevoerd en dus: medisch uitstekend en perfekt door hofartsen gedocumenteerd.
Nou gebeuren medische raadselen wel vaker want zichzelf genezende kankerpatiënten worden ietsje te vaak gezien - maar bloederziekte is van een andere orde want dat was nog niemand gelukt. Maar Freud's medische stijve als genéésmiddel???
Precies volgens medisch voorschrift: 'Zó doe je dat' - maar medisch werkende behandelingen mogen de krant niet in.

En dus... moest het voor scholiertjes bedoelde Wikipedia nog opgeschoond worden en geeft daarom op dat het stoppen van de bloederziekte eenvoudig was: gewoon door gangbaar medische verstrekking van aspirine te verbieden - maar simpelweg navorsen van wat fabrikanten in oorlogstijd dan wel in productie hadden: dit medicijn was in WO-1 helemaal niet eens in productie! Het is klinkklaar verzonnen.
Dat is niet zo vreemd want eerder mocht ook Freud's medische stijve beslist nooit in schoolboeken.
De waarheid is dat in medisch potjeslatijn snoeihard staat gecodeerd dat de monnik zowel het prinsenjoch, alsook duizenden lijders van reuma inderdaad heeft genezen en hun Latijnse lettercodering wordt door geen enkele dokter tegengesproken: jij wilt niet meemaken dat kwekkwaakkwak met jouw administratie vandoor gaan.

Hetzelfde geldt ook voor het veelvuldig gebruik van 'Raspoetin' als familienaam in de Wikipedia: deze vieze bijnaam kan toch echt niet in een encyclopedie???
Men stelle zich voor dat een immigrant, ingeschreven onder de naam 'Nieuw' al direkt in de Burgerlijke stand zou zijn ingeschreven onder de familienaam: 'De Losbandige' - dit is ambtelijk gewoonweg onbestaanbaar.
Wikipedia blijkt bedoeld voor 6-jarige peuters op iPod maar doet niet aan waarheidsvinding - maar dat tegelijkertijd nóg eens een 20-tal Raspoetin's rondliepen: dat vertelt de juiste intepretatie als bijnaam zeer wel. Een censor herken je doordat opeens Jip&Janneke-taaltje wordt gebruikt.

De medische stijve van psychiater Freud nader verklaard
Ook wat dat "medische?" Freud betreft: zulke smeerlapperij hoeven we heus niet in Wikipedia te zoeken!
Dat de radiomonteur Siegmund Freud incest kon genezen staat vast. Zo genas hij een 15-jarig invalide patiëntje dat prompt weer lopen kon (!) maar wel onmiddellijk van hem eiste dat hij haar man werd - en zijn vrouw verliet hem vol walging waarna het 15-jarige deerndl haar plaats wel innam.
Medisch Freud is het leukste pedo-bedrog aller tijden, maar meestal loopt pedo helemààl niet zo gelukkig af! Hoe Freud's "medische stijve werkt": dat staat alleen beschreven in van die enormdikke medische encyclopediën die kinderen niet kunnen raadplegen anders zakken ze door de vloer.
Zulke dikke bevatten medische waarheidsvinding - helaas is dat Wikipedia: 'Public Domain' en doen niet aan waarheidsvinding want 90% van hun medisch gereutel is door ambtenaren "bijgewerkt" (léés: verzinsel tbv. 6-jarige lezertjes).

Natuurlijk komt academisch bedrog wel een keer ooit uit, en vandaar dat de familie van pedo-radiomonteur S.Freud zijn medische doctorsbul in 1988 posthuum moest inleveren (bron: Psychologie, NL-cover, najaar 1988) - toch zou het hierna nog eens 20 jaar gaan duren alvorens de Hoge Raad een pedo-website verbood als: "een gevaar voor de samenleving" - en dat klopt zeker want er rijden 20 rolstoelen van dat pedo rond. (opgave UMC-Utrecht in 1994.)

Tot 2007 was de medische stijve nog overal een effectvol medische behandelwijze - sterker 25% van alle psychiaters gaf in 2007 toe dat ze bijslaap met hun cliënten plegen - en was zeker toendertijd maatschappelijk als gewoonte en gecombineerd christelijk-medisch gedachtengoed, dus zo rond 1900 helemaal niet zo ongewoon dat de zuipende monnik Novitsj (monnik Nieuw) opgenomen werd tot de persoonlijke intimi van de keizerlijke hofhouding. De geneeswijze was gewoon normaal.

Morgen deel 2: Hoe monnik Nieuw aan zijn bijnaam "de bevruchter" kwam
Annotaties:
| #249823 | 05-04-2016 19:41 | ffloor
Dit uitleggend artikel in 4 delen is op verzoek van @Spaceman die dus wist dat ik expert op dit gebied ben. Nee over duivels als A.Crowley, A.Besant en D.Bowie zullen van mijn hand geen artikels verschijnen, maar zuipende+vloekende profeten zijn het bestuderen wel waard.
Waarschuwing: de meeste artikelen over Raspoetin waren altijd gekuist - deze is dit niet want we leven in 2016.
aanmelden / inloggen