Door Vero Legata, Op din 30 sep 2014 08:06, 3 reacties, citaat / intro / linkdump

10 grote leugens van de mainstream mediaInplaats van dat de oude media machtskritisch zijn, zoals ze zelf soms beweren, zijn ze in de realiteit uitermate machtsvolgend en sterker nog machtsfaciliterend.

De oude nieuwsmedia zijn niets minder dan een verlengstuk van de huidige machthebbers. Ze dienen, als je kijkt naar wat ze wel maar vooral ook naar wat ze niet rapporteren, de belangen van de elite en niet die van het volk.

Dat doen ze onder meer door de elite zelf, de mechanismen die de elite gebruikt, en de overlegclubjes waar de elite elkaar ontmoet, continue buiten het nieuws te houden. ...
Annotaties:
| #220316 | 30-09-2014 10:44 | Ness
Het idee dat media zich bezighouden met onafhankelijke berichtgeving is een sprookje, zorgvuldig uitgedachte propaganda. De media houden zich bezig met berichtgeving van overheid of de staat naar de bevolking toe, net als de stadsomroepers van weleer, en daar is niets onafhankelijks aan.

De andere belangrijke functie is het kooprijp maken van het publiek voor de producten van de adverteerders, de sponsors. Oorlog is zo'n product. "De staat' is ook zo'n product. En de media houden zich bezig met vergevorderde en veel-omvattende verkoop-techniekjes.

De media die in de laatste paar eeuwen zijn opgezet zijn altijd eenrichtingsverkeer geweest, van stadsomroeper tot TV aan toe. De aanpak van producenten - in hele wijde zin - en overheid is een bericht (dus geen informatie!) los te laten en dan te gaan kijken welke effecten het sorteert. en eventueel bij te sturen. Deze media zijn qua communicatie dus heel erg beperkt. Alleen de top-down is zichtbaar. De bottom-up en de zijdelingse communicatie komen nauwelijks ter sprake. De media zijn nooit een algemeen communicatiemiddel geweest.

Maar het internet doorbreekt alle aangelegde top-down informatie- filters. Het internet is geen kwestie van eenrichtings-verkeer. Het is 'alle richtings' verkeer, een ultiem communicatiemiddel waar ook de gevestigde media zich van bedient.

Alle systemen staan of vallen bij de gratie van de juistheid van hun informatie. Als uw thermometer aangeeft dat het vriest terwijl de mussen dood van het dak vallen van de hitte is hij waardeloos. U heeft de juistheid van de informatie zelf weten te toetsen door even naar buiten te stappen.

Zo ook de samenleving, een door mensen opgebouwd systeem. Voor de komst van het internet was de onderlinge communicatie zeer beperkt en in afnemende mate plaatsgebonden, en er was geen mogelijkheid om de juistheid van de door de media aangeleverde informatie te toetsen.

Nu echter gebeurt dat wel. Daarom is de houdbaarheidsduur van iedere media-leugen tegenwoordig af te meten met een eierwekker. Daar waar het kan, stappen mensen 'even naar buiten' cq surfen wat op het net, en slaan aan het toetsen, communiceren en reaguren in alle openheid. Met als gevolg dat de media EN de staat EN de producenten failliet gaan cq als volslagen onbetrouwbaar worden gekwalificeert

Nu pas is het mogelijk de percepties van de realteiten binnen de mondiale samenleving, die voorheen gestoeld waren op informatie verschaft door overheid en producenten, afdoende te toetsen, voor wie dat aandurft. En wie eenmaal de slag te pakken heeft zal niet snel verzuipen in de zee van propaganda die we momenteel over ons heen krijgen, dankzij de onvolprezen roeptoeter van de media.

Dit Engelstalig eilandje in die zee verdient een plaats op het lijstje 'alternatieve media' of eigenlijk echte media, dwz p2p communicatie in alle mogelijke richtingen.
Ness's avatar
| #220317 | 30-09-2014 10:53 | Ness
**gekwalificeerD.

Media, staat en producenten gaan volledig failliet, financieel en in overdrachtelijke zin. In sommige mensen brengt dat inzicht een geweldige schok teweeg, een trauma. Die slaan dan aan het ontkennen of negeren. Die mensen kunnen heel gevaarlijk uitpakken in crisis-situaties, heb ik van mijn moeder geleerd.
Ness's avatar
| #220337 | 30-09-2014 20:21 | ffloor
Een goed voorbeeld hiervan is de discussie in NRC: "Ambtenaren vrezen chaos as.1-1-2015 der uitvoering zorgtaken Gemeenten".
Waar gaat het over? Jaarlijks worden 400 kinderen uit de huizen gesleurd vanwege hun veiligheid en daar hangt een prijskaartje aan: daar heeft de Regering jaarlijks e.4.000.000.000,- voor over maar het opgepakte kind krijgt er niets van, zèlfs geen iPod.

Met de ouderenzorg ook al zoiets: de verplegers worden massaal ontslagen: in de hoop dat Gemeenten de tonnen aan salaris van de directeuren der zorgbedrijven voortaan zal gaan betalen en dàt was nu juist net de Rijksbedoeling ook weer niet.
Jaaaaaaa het wórdt een grandiooooze puinhoop zeker weten - maar als na het jaar 2015 de rookwolken zijn opgetrokken: zijn er opeens duizenden directeuren, psychiaters, psychologen en zoveel ADHD-deskundologen en die zoeken nog een baantje bij Gemeenten: vrij vertaald een shock-therapie - elk dagblad begrijpt de bedoeling, zoniet nrc. Of is de voorziene "zorgramp" gewoon al voorgeorchestreerd??

Nou ik weet anders nog wel zo'n sector waar zo'n therapie wel eens heel goed zou kunnen uitpakken en dat is opheffen van de 5 toonaangevende accountingbureau's door ze op te splitsen: zoals het nu is zijn het gewoon 5 misdaadbedrijven die een samenwerking met de fiscus zijn aangegaan - wie durft?
aanmelden / inloggen