Door Ness, Op vri 26 feb 2016 15:46, 10 reacties,    

10 manieren om van ongewenste figuren in NL af te komenEr wordt steen en been geklaagd over moslims, asielzoekers, criminele allochtonen en wat dies meer zij. Aan alle kanten pretendeert de roverheid vast te zitten aan 'wetgeving' en (U moet het maar) verdragen. Maar het kan vooreerst ook anders aangepakt worden:

1) Verbiedt onverdoofd en halal slachten en de import of verkoop van zulke produkten
2) Verbiedt alle vormen van genitale verminking (besnijdenis)
3) Verbiedt alle buitenlandse steun aan binnenlandse kerkelijke organisaties
4) Verbiedt huwelijken van personen minder dan 18 jaar oud
5) Verbiedt alle vertoon van religieuze driften in kleding en dergelijke in overheids- en semi-overheidsinstellingen (nonnen ed kleden zich maar om)
6) Stel overtredingen op bovenstaande regels strafbaar; bij zeer ernstige vergrijpen (zie 2 en 4) tov kinderen volgt indien mogelijk direkt uitzetting
7) Verbiedt alle herrie die religieuzen maken (de kerkklokken horen we toch al niet meer, want die zijn *kwetsend*)
8) Het Nederlanderschap is uitsluitend verkrijgbaar voor reguliere immigranten. Asielzoekers krijgen desnoods permanente status maar geen burgerschap; wie burger wil worden volge de immigratie-route
9)Mensen met een dubbel paspoort die zich schuldig maken aan ernstig vergrijpen wordt het NL-paspoort en alle rechten die daar bij horen direkt afgenomen, bij mindere vergrijpen volgt bij herhaling uitzetting
10)Organiseer een kamp buiten Europa waar alle illegalen en uitgezette personen opgevangen kunnen worden, en maak het verblijf daar zo onprettig mogelijk. Wie naar huis wil kan daar een gratis ticket krijgen en ingeval het paspoort *zoek* is geraakt kan er via diplomatieke weg voor een oplossing worden gezorgd.

De eerste 5 verboten zijn met wat politieke wil met gemak te organiseren. Wie geen bezwaar tegen deze regels heeft is als immigrant of statushouder welkom. En de rest dondert maar weer net zo hard op - die zijn namelijk niet en nooit integreerbaar binnen een open, vrije tolerante maatschappij. Want tolerantie houdt NIET in dat alles maar getolereerd moet worden; er zijn grenzen, laten we die dan duidelijk aangeven. Wie als volwassene zelf kiest voor genetische verminkingen gaat zijn gang maar; van kinderen moet je afblijven, punt.

Tip 1: Laat lijstjes van bovenstaande regels circuleren onder vluchtelingen
Tip 2: Fabriceer een anti-pedo-crimi-reli spray; die tegen Vaticaantjes is al in de handel :)
Annotaties:
| #247643 | 26-02-2016 17:09 | Ness
ad 2 en 4: De ouders/wettige voogden van Nederlandse minderjarigen die in het buitenland uitgehuwelijkt of besneden worden zijn dubbel strafbaar: aan dat feit zelf en aan kindermishandeling.

Voorts zou ik ook graag zien dat eigenaren en uitbaters van gelegenheden als restaurants, dancings etc ZELF mogen uitmaken wie zij toelaten en wie niet, of dat nou homo's, hetero's, mannen, vrouwen, allochtonen, autochtonen, honden of katten zijn. Een staat mag zich daar niet mee bemoeien, punt.

Het is te gek voor woorden dat men in verenigingsverband wél bv alle vrouwen mag uitsluiten maar als caféhouder niet.
Ness's avatar
| #247649 | 26-02-2016 18:03 | Ness
Als bovenstaande lijst U shockeert, dat was de bedoeling. Want het laat zien hoever NL is afgedwaald van de eigen mores, via een ziekmakende, van overheidswege afgedwongen *tolerantie* die juist door moslims als zwakte, slapte en overgave wordt gezien. Het is precies de reden waarom moslims op ons spugen. Want zij zien vriendelijke tegemoettreding heel anders, qua koeltoer. Zo'n houding bevestigd hun superioriteit aangezien alleen minderen in rangorde hem zullen aannemen. In dank aanvaarden is er echt niet bij, integendeel; er zal steeds meer worden geëist.
Ness's avatar
| #247658 | 26-02-2016 20:01 | ouwe knar
Ness, de link verwijst naar zaplog. Ik kan niet zien wat je bij
Link
Een volledige URL naar een extern webdocument

hebt ingevuld, maar je hoeft daar niet perse iets in te vullen... .
ouwe knar's avatar
| #247660 | 26-02-2016 20:09 | ouwe knar
1) Verbiedt onverdoofd en halal slachten en de import of verkoop van zulke produkten
2) Verbiedt alle vormen van genitale verminking (besnijdenis)
3) Verbiedt alle buitenlandse steun aan binnenlandse kerkelijke organisaties
4) Verbiedt huwelijken van personen minder dan 18 jaar oud
Valt onder vrijheid van godsdienst. Misschien kan handen en hoofden afhakken ook toegepast worden voor degenen die het niet eens zijn met bovenstaande verboden ;P
ouwe knar's avatar
| #247675 | 26-02-2016 22:10 | Ness
Gheh.. Njah het staat mij in principe ook tegen. Als de roverheid zo vriendelijk zou zijn geheel terug te treden en zich uitsluitend met wat administratie bezig zou houden, hadden we geen ge- en verboden nodig, want dan waren er geen asielzoekerscentra, geen nagekomen families en geen uitkeringen voor 3e generaties uitvreters ibv vuurwapens. Maar zolang we met een betuttelroverheid opgescheept zitten omdat de meeste mensen niet bij machte zijn zelfstandig na te denken en te handelen, kunnen we net zo goed gebruik maken van de mogelijkheden. Vandaar het taalgebruik.

Overigens, de Islamistisch/Arabische cultuur is 100% voor mannen ingericht. En hier geldt: vraag, en ge zult overvloedig gegeven worden, maar dan moet je je wel eerst de mindere tonen door te vragen; eis en het wordt subiet knokken. Zo maar iets geven, dat doen alleen vrouwen, en zomaar iets eisen, dat kan alleen een man bij een vrouw doen, en ze doen dat vaak. Vrouwen zijn minderwaardig TOT OP HET BOT, heus.

In onze koeltoer geldt precies het omgekeerde: vraag en je krijgt een rotschop, jankerd, vieze bedelaar, maar wie 'belangenloos' geeft toont zich de meerdere in rang, degeen met de moral highground, de helper en redder in nood, de ware christen, (de betuttelaar, de huppelkut (m/v)). Clash of koeltoeren en oorzaak van vele misverstanden in AZC's.
Ness's avatar
| #247677 | 26-02-2016 22:18 | Ness
**Als je geen rotschop krijgt dan zal je mindere status je ongenadig ingewreven worden hier, Kijk, dat doen moslims nou weer niet. En ook dat is vaak de aanleiding tot 'happen naar de baas' in AZC's. Want als moslims géven doen ze dat zonder voorbehoud, en gul ook nog; dat vermeerdert de status van de gever.
Ness's avatar
| #247680 | 26-02-2016 22:28 | spaceman
@Ness

Jezus..gewoon al die ratten er uit flikkeren.Horen hier niet thuis...zullen ze nooit doen.Zag laatst een reportage over 50 jaar Marokkaanse gastarbeiders...gasten lullen nog steeds geen Nederlands. Blijven maar buigen voor zo'n kut sprookjesboek en web blijven die inproduktieve gasten importeren.Het zijn sprinkhanen..verdelgen zie zooi..human waste.
spaceman's avatar
| #247687 | 26-02-2016 23:03 | Ness
Het zijn geen ratten al zitten er ratten tussen, net als hier. Het zijn ménsen, met hun eigen gebruiken en tradities. En toegegeven, omdat de meeste moslimlanden (niet alle) uitsluitend de helft van de bevolking waarderen en belonen zal het in die gebieden niet echt opschieten; vooruitgang is niet mogelijk als de machtsstructuur uitsluitend 'mannelijk' van aard is. Dan krijg je van die tribes, die torentjes zonder omvang, die almaar hoger worden tot ze omvallen. Maar dat moeten zij weten, dat is onze zaak niet, en hen iets opdringen als 'democratie' gaat toch fout.

Wat 'wij', als westerlingen, wél kunnen doen (en moeten doen, uit lijfsbehoud) is hele duidelijke grenzen aangeven. Dat past ook in hun eigen cultuur, en alhoewel de methode van afdwingen van die grenzen ons diktatorisch lijkt, in een torentjes-maatschappij is dat nodig. Hier kan dat anders. Maar met de bovenstaande grenzen bakenen we ons eigen gebied af, en wie ermee kan leven, kan in 'ons' gebied leven.
Ness's avatar
| #247697 | 27-02-2016 00:50 | spaceman
@Ness

De enige waar ik echt respect voor heb zijn de Sufi's. En uiteraard de echte denkers en intellectuelen zoals Avicenna, Rumi. Al Ghazeli,Suhrawardi. Die intellectuele traditie bestaat niet meer.De islam is gepoliticeerd..dat is het probleem.En ik bestrijd een politieke stroming die onder het mom van religie hier binnenkomt.
spaceman's avatar
| #247741 | 27-02-2016 14:29 | Ness
Wat ik bestrijd, overigens met respect voor de mens achter de godsdienst, is magisch ritueel gewauwel uitgesproken over een doodbloedend dier of een gemarteld/verminkt kind dat zich niet tegen fanatieke, door barbarisme en primitiviteit ingegeven dwang kan verweren. Beide zaken zijn niet cultuureigen. Niet binnen de christelijke cultuur en niet binnen de vrijere 'ietsistische' cultuur in West-Europa.

Wel in de joodse cultuur, en dat is het probleem. Want je zult Wilders niets horen zeggen over deze OPLOSSINGEN. Mag niet van zijn zionistische bazen. Dat is ook precies de reden dat we opgescheept zitten met sharia*rechtbanken*. Want de joden hebben ze ook. Maar geef ze een vinger, die religies, en ze rukken je arm er af, want het zijn wel degelijk nog steeds politieke instituten, machtsstructuren, allemaal.

Stel nu dat er een godsdienstige groep aankomt uit Verweggistan die tot gewoonte heeft, bij babies de oorlellen af te snijden. Zouden mensen hier dat accepteren? Dacht het niet. Waarom dan wel toestaan het piemeltje van een jongetje te mutileren? Omdat je dat niet ziet vanwege de luier die hij aanheeft? Ook religie heeft zijn grenzen. En die moeten afgebakend worden zodat ze passen binnen het bestek hier.

De moslim of jood die erkent dat het geen donder uitmaakt hoe een dier wordt gedood, in zoverre dat het op een nette en pijnloze manier gebeurt, en dat besnijdenis een restant is uit primitieve culturen die heden ten dage als achterlijk moet worden bestempeld, die moslim of jood is verlicht. Die past hier.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen