Door community (initieel Best Well), Op don 14 sep 2017 17:50, 0 reacties, nieuws

18de herdenkingsdag van de NAVO-aanval op Joegoslavië

18de herdenkingsdag van de NAVO-aanval op Joegoslavië : onuitsprekelijk leed en niet verwerkte schuld! 14.09.2017

Op 24 maart 2017 was het 18 jaar geleden dat de aanval van de NAVO plaatsvond op het toenmalige Joegoslavië. Die aanval was in strijd met het volkenrecht. De luchtmacht van de NAVO vloog 79 dagen aanvallend op Joegoslavië en wierp daarbij 14.000 bommen, waardoor meer dan 2.000 burgers werden gedood en meer dan 8.000 gewond.
Twee jaar na de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië bracht een uitzending van het Duitse televisiemagazine MONITOR aan het licht dat de Verenigde Naties helemaal geen mandaat hadden gegeven voor deze aanval. Want er was – tegen de beweringen van politici uit verschillende NAVO-landen in – geen humanitaire catastrofe, die een volkenrechtelijke overtreding zou geweest zijn; ook niet in Kosovo. Dit zei de toentertijd leidinggevende Duitse OVSE generaal, Heinz Loquai. Er was dus ook geen enkele indicatie in een bericht van de OVSE over een dreigende humanitaire catastrofe. Er stond ook niets over een humanitaire catastrofe in de documenten van het federale ministerie van defensie over de toestand in Kosovo. De internationale professionele vakkundigen observeerden alleen gevechtsacties. Die gingen uit van het zogenaamde “Bevrijdingsleger voor Kosovo” UÇK tegen de reguliere Joegoslavische troepen. De provocatie en het geweld gingen zonder enige twijfel uit van de UÇK. Precies zo was de berichtgeving op een vergadering van de NAVO-raad, kort voor het begin van de oorlog. De vraag, waarom deze verschrikkelijke aanvallen van de NAVO op de bevolking gebeurden, kan in één zin worden beantwoord door een verklaring van de toenmalige luitenant-kolonel van de NAVO, Jochen Scholz. Hij zei dat de militaire planning van de NAVO voor een luchtoorlog tegen Joegoslaviëa al in 1998 was afgesloten – hoewel er volgens een bericht van de OVSE geen humanitaire catastrofe was die een militaire operatie had kunnen rechtvaardigen. Op grond van de geografisch interessante ligging van Joegoslavië stond, volgens Scholz, integendeel de uitbreiding van de EU en de NAVO naar het oosten op het plan. Half socialistisch Joegoslavië was daarin een
niet - passend land, dat zich verzette tegen gelijk welke voorwaarden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld de kredietvoorwaarden van het IMF. Voor de NAVO was er dus ondubbelzinnig geen humanitaire reden om in te grijpen.
Norma Brown, Amerikaans diplomaat bij de OVSE zei letterlijk: “Het is een feit dat iedereen wist dat het pas een humanitaire catastrofe zou worden als de NAVO bombardeert!”
Desondanks verspreidden de regeringen van de NAVO-landen gedurende de oorlog de leugen van de “humanitaire catastrofe” in Kosovo; zij rechtvaardigen voor de wereldopinie de illegale NAVO-aanval als “humane oorlog”... heel driest!

Hoe humaan deze oorlog echt was, ziet u in de aansluitende film: “WHY? Stories out of bomb-torn Yugoslavia” (“WAAROM? Verhalen uit het platgebombardeerde Joegoslavië”). De Amerikaanse journaliste Anissa Naouai was drie jaar geleden in Belgrado, om zich aldaar een beeld te vormen van de situatie. Naouai documenteert de lotgevallen die door de NAVO-oorlog werden teweeggebracht. Zij ontmoet o.a. bij een onderzoek de Servische journaliste Jelena Milinčić, die de oorlog heeft beleefd in zijn onmiddellijke nabijheid. De documentaire bewijst hoe diep de pijn bij de getroffenen nog altijd is. Er zijn ook veel schokkende, originele opnamen van de oorlog te zien en daarom is hij niet aan te bevelen voor minderjarigen.

De volgende vragen blijven:
1. Hoe konden oorlogsophitsers een op macht en winst doelende oorlog ontketenen op Europese bodem, in strijd met het volkerenrecht en die zulk een onuitsprekelijk leed op de koop toe erbij neemt???!!
2. Hoe is het mogelijk dat er tot vandaag nog politici zijn, zoals de voormalige Duitse minister Joschka Fischer en Rudolf Scharping, die deze oorlog rechtvaardigen ondanks talloze onweerlegbare feiten?
3. En hoe is het mogelijk dat de politici die verantwoordelijk zijn voor het uitlokken van de oorlog, niet voor een krijgsraad worden gebracht?
Annotaties:
aanmelden / inloggen