Door community (initieel Best Well), Op din 10 jul 2018 16:58, 3 reacties, nieuws

2023 Het jaar dat Europa opging in het Ottomaanse rijkHet Ottomaanse rijk werd in 1923 feitelijk beëindigd als gevolg van de deals die tijdens de eerste wereldoorlog gesloten werden, met name tijdens het Sykes-Picot verdrag en de Balfour declaratie. Onderdeel van dat plan was reservering van grond in Palestina voor de oprichting van de staat Israël. Nu gaan we hier niet helemaal de geschiedenis van opkomst en teloorgang van het Ottomaanse rijk behandelen, want het meeste wat u geleerd heeft in de officiële geschiedkunde is gekleurd naar het beeld van de heersende macht, waardoor u last van coginitieve dissonantie zou kunnen krijgen als gevolg van het principe ‘dat heb ik niet zo geleerd’. Bekijkt u onderstaande video maar even voor een kleine opfriscursus. Waar het nu echter om gaat is dat Turkije onder Erdogan serieuze plannen heeft het Ottomaanse rijk 100 jaar na dato te doen herrijzen. En alle politieke ontwikkelingen in Europa lijken dit plan te voeden. Eigenlijk kunnen we wel zeggen dat alle economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen wereldwijd dit plan lijken te voeden.

Kijken we naar de oorlog in Syrië, dan was dat ongeveer de Balkanisering (refererend naar de Joegoslavië oorlog van de jaren ’90) van het Midden Oosten, met als grote winnaars Turkije, Rusland en Iran. Deze oorlog is, zoals u na enig onderzoek wellicht heeft kunnen ontdekken, opgetuigd middels de financiering en bewapening van allerlei terreurgroepen, waarvan de bekendste ISIS (IS/DEASH) via kanalen als Saoedi Arabië en in de basis natuurlijk de VS. Eigenlijk komt Turkije ook niet helemaal onbezoedeld uit dat spel, maar het is maar net welke bronnen je volgt. Waar het vooral om gaat is dat het een spel is geweest van financieren en bewapenen van rebellen, om vervolgens een alibi te hebben om het land in stukken te verdelen via het wegjagen van die zelfgeschapen rebellen. Na wat jaartjes van oorlog hebben de Russen flink bijgedragen in het opschonen van het land, maar nu zijn vooral nog de Turken actief. Het Noorden van Syrië is al opgeschoond van YPG strijders en nu is Noord Irak aan de beurt. Ook die groep wordt bewapend en gefinancierd door de VS (Lees verder onder het filmpje).Het op gang komen van de vluchtelingenstroom vanuit Syrië was ronduit handig voor politieke doelen. Het gaf Turkije een stevige stok om mee te slaan richting Europa, dat allerlei afspraken maakte (waaronder de toezegging van miljarden), maar die niet nakwam. Vooral Turkije leek de vluchtelingen op te vangen. Griekenland werd overigens ook flink volgepropt met vluchtelingen en dat lijkt erg bij te hebben gedragen aan het verzwakken van de Griekse economie en maatschappij, naast de financiële oorlogsvoering die door Europa al jaren geleden was ingezet. Ondertussen is Griekenland zo’n beetje volledig omheind met hekwerken en zou je het land ook kunnen vergelijken met een groot concentratiekamp.

Ook droeg de vluchtelingenstroom richting Europa bij aan het plan om Europa in chaos te storten. Hoewel we wat mij betreft van al die terreuraanslagen niet al te veel moeten geloven en het meeste gewoon in scene is gezet middels Hollywood technieken en acteerwerk, heeft dat wel gezorgd voor oplopende spanningen tussen de autochtone bevolking en de islamitische bevolking. Daarbij werd vooral gebruik gemaakt van het zelfgeschapen (fake news) beeld van aanslagen, verkrachtingen en noem zo maar op. Dat zou een gevolg moeten zijn geweest van de islamitische instroom. Dergelijke argumenten werden gebruikt voor de opkomst van rechtse stromingen in politiek, media en alternatieve media in Europa. Zo werd de oorlog in Syrië een voedingsbodem voor een zelfgeschapen spanningsveld. Dat zelfgeschapen spanningsveld kan door de Turkse president Erdogan straks mooi worden gebruikt als alibi om orde op zaken te komen stellen in een Europa dat de islam gestigmatiseerd heeft tot gevaarlijke religie en een sterk groeiende anti-Turkije houding heeft.

Maar er is veel meer gaande, waaruit we kunnen opmaken dat het einde van Europa nabij is. Misschien mag onze Mark Rutte wel de laatste president van de EU worden en zorgen voor de laatste ronde van voorbereidingen op de definitieve ondergang van Europa. Niet alleen heeft de EU de Balkan al helpen verzwakken door haar bijdrage in de Joegoslavië oorlog in de jaren ’90, waardoor het sterke Joegoslavische leger en de saamhorigheid in het land ondermijnd werden; ook heeft de EU ervoor gezorgd dat Griekenland financieel gekielhaald werd. Dat is ook een manier van oorlogvoeren die zeer effectief is gebleken. Je zadelt een land op met miljarden aan onaflosbare leningen via Goldman Sachs en als het land dan failliet gaat, maak je de Vice President van diezelfde bank president van de Europese Centrale Bank (Mario Draghi).

Feitelijk heeft Europa alle voorbereidingen gepleegd om een Turkse inval in Europa zeer eenvoudig te maken. Alle landen die vroeger onder het Ottomaanse rijk vielen zijn voldoende verzwakt om binnen 24 uur in te nemen. Maar ook Europa zelf is voldoende verzwakt. Dan hebben we het niet perse over het economische klimaat in Europa, want dat gaat ogenschijnlijk best redelijk (alhoewel het gerotzooi rondom de Brexit natuurlijk een zwakke schakel vormt); we hebben het dan vooral over militaire verzwakking.

De NAVO ligt zo goed als op zijn gat. Er is niets meer van over, hoe goed Jens Stottenberg dit ook probeert te verhullen. Donald Trump heeft aangegeven dat hij klaar is met de lage financiële bijdrage van de EU partners aan de NAVO en dat is een teken van afbrokkelende saamhorigheid. Veel belangrijker is het echter te constateren dat Turkije en de VS met elkaar in oorlog zijn. In Noord Syrië en Noord Irak is Turkije bezig met operatie Olijftak. Die operatie is behoorlijk effectief en Turkije is bezig de door de VS gesteunde YPG strijders op te ruimen. Je kunt dus feitelijk spreken van oorlog tussen twee NAVO partners. Daarnaast heeft Turkije een alliantie gesloten met Iran en Rusland (wat meteen een teken is dat de het Soennitische – Sjiitische spanningsveld aan het afnemen is). Er is eigenlijk een enorme waslijst te noemen waaruit op te maken is dat de NAVO in duigen ligt. Turkije koopt S-400 luchtverdedigingssystemen in Rusland, Turkije gaat allerlei deals aan waar het westen helemaal niet blij mee is. In de wetenschap dat Turkije nummer twee qua sterkste leger binnen de NAVO alliantie is, is dat een big deal.

De tweestrijd tussen Europa en de VS op het gebied van de Iran-deal en de gewenste hogere bijdrage in de NAVO zijn duidelijk. Europa wil ondertussen werken aan een eigen leger. Duitsland en Frankrijk hebben zelfs al aangekondigd gezamenlijk een concurrent van de JSF-F35 te willen gaan bouwen. Dat is allemaal mooi en aardig, maar voorlopig zijn het plannen en dat maakt het verschil met Turkije. Turkije heeft een zeer goed georganiseerd operationeel leger en heeft een wapenindustrie die in staat is om bijna alle wapens, benodigd voor een oorlog, volledig zelf te produceren. Europa is daar-en-tegen heel slecht georganiseerd. We zien voortdurend berichten over de niet snel genoeg zijnde verplaatsbaarheid van materieel en personeel. Sowieso kom je in een spagaat als een NAVO partner een ander NAVO lid aan gaat vallen en het lijkt erop dat we niet ver meer van een dergelijk conflict verwijderd zijn, omdat Turkije en deel van Cyprus claimt en er ook niet echt blij mee is dat Griekenland militaire coupplegers beschermt. Turkije blokkeert olie- en gasboringen op het Cypriotische deel van het eiland en betreedt regelmatig het Griekse luchtruim met haar straaljagers. Een oorlog met Griekenland zou dus wel eens het begin van een annexatie van geheel Europa kunnen zijn.

Mijns inziens gaat dat waarschijnlijk voor 2023 gebeuren. Veel eerder verwacht ik dat niet, omdat ik denk dat Turkije nog even nodig heeft om alle militaire industriële takken van sport volledig volwassen te maken. Het land produceert al tanks, drones, gevechtshelikopters, militaire schepen, en zo voort, maar het kan nog wel een paar jaar gebruiken om echt klaar te zijn voor een grote oorlog, waarbij je de productielijnen allemaal volop moet kunnen laten draaien om vervangend materieel te kunnen leveren en de munitiedepots aan te kunnen blijven vullen. Economische en militair-industrieel gezien is Turkije te vergelijken met het Duitsland van de jaren ’30. Het gaat extreem goed en Turkije krijgt hierdoor ook steeds meer mogelijkheden om landen via filantropie aan zich te binden. Venezuela is daar een goed voorbeeld van. Tijdens de inwijdingsceremonie van Erdogan tot president van Turkije onder een nieuw presidentieel systeem, was goed zichtbaar welke landen aanwezig waren en wie je dus feitelijk als bevriende (oorlogs)partners in crime zou kunnen betitelen. Turkije is bezig met een charmeoffensief, waar de VS wereldwijd nog steeds de bullebak uithangt. Dat trekt velen over de streep richting sympathie voor Erdogan en dus voor Turkije.

Een analyse op de website gefira.org laat zien hoe Europa er militair gezien voor staat en ook deze website komt tot de conclusie dat Europa een makkelijk prooi voor Turkije is. Het is wat ik hier op de site al jaren voorspel, nog ver voor dat iemand er over schreef. Het is datgene waarvan ik denk dat het naadloos past in zowel het script van de religieuze profetieën als in het script van de brief uit 1871 van Albert Pike en daarom denk ik dat het een zekerheid is dat de Turkse tanks voor 2023 door de Europese steden denderen.

Annotaties:
| #264044 | 11-07-2018 12:12 | Antares
daarom denk ik dat het een zekerheid is dat de Turkse tanks voor 2023 door de Europese steden denderen

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk beschikken gezamenlijk over 515 kernwapens.

ook deze website komt tot de conclusie dat Europa een makkelijk prooi voor Turkije is

Dat is niet correct. Gefira stelt dat Turkije en Rusland gezamenlijk sterker zijn dan de NAVO-landen zonder de VS. Daardoor tellen zij aan de ene kant 7000 kernwapens en aan de andere 515, maar in het geval van Turkije zonder Rusland is het 0 tegenover 515.

Er wordt geen enkele reden gegeven waarom Turkije aan zo'n hachelijk avontuur zou beginnen. Wel is het zo dat noch Rusland noch de VS ons uit de brand zouden helpen.
Antares's avatar
| #264046 | 11-07-2018 13:05 | Best Well
De politieke Islam heeft in Europa al een stevige voet aan de grond.
Erdogan heeft nu al invloed via EU, Duitsland en vooral via de moskee.
Ik verwacht daarom eerder een stille invasie via de achterdeur.
Ik denk niet dat een verdeelt Europa zal besluiten tot het gebruik van kernwapens op eigen grondgebied. De vijand is dan al binnen namelijk.
Best Well's avatar
| #264048 | 11-07-2018 16:28 | Antares
De politieke Islam heeft in Europa al een stevige voet aan de grond.
Erdogan heeft nu al invloed via EU, Duitsland en vooral via de moskee.

Islam staat niet gelijk aan Erdogan of Turkije, Turken staan niet gelijk aan Erdogan. Er zitten nog enige schakels tussen.
Antares's avatar
aanmelden / inloggen