Door community (initieel ffloor), Op vri 3 maa 2017 21:01, 4 reacties, nieuws

8-daagse werkweek is door de duivel verzonnen

A.s. 26 april gaan de transportbonden naar Brussel om er te demonstereren tegen een nieuw EU-wetsvoorstel omdat er voortaan 8 dagen moet worden gewerkt gedurende 14 tot 16 uren/dag - daarna 1½ dag rust en hierna weer 8 dagen achtereen werken.
Merkwaardigerwijze gaan ook werkgevers aldaar demonstreren want hier hebben ze zéker niet om gevraagd: "Dit gaat doden kosten, dat houdt toch niemand vol?"

Maar waar komt deze 'met de Franse slag' toch vandaan? Want eerder al waren grote problemen ontstaan tussen de goeddraaiende KLM en Franse piloten. En ook de Brexit wijst op Franssprekende ambtenaren in Brussel die geen Engels verstaan, laat staan de Engelse volksaard begrijpen zullen.

Ons bestuursapparaat: altijd heulend met iedere bezetter
Toch is dit "cultuurverschil?" al heel oud, zelfs na de capitulatie van WO-2 werd ons land NIET onder een Duits militair gezag geplaatst zoals dat in België nodig was - maar behield ons land hun eigen burgerlijk bestuur en dat de Duitse wenschen zo volledig mogelijk integreerde!
Er was kennelijk "Iemand" bezig die ons ambtelijk apparaat voorschreef dat ze zo volledig meewerkend moesten blijven en zo goed mogelijk blijven functioneren - wie?
"...Want door deze loyale medewerking van de Nederlandse Overheid: was het voor Reichscommissar Seys-Inquart niet meer noodzakelijk om op sleutelposten van ons bestuursapparaat nog Duitsers te plaatsen of, al direct aan vervanging door pro-Duitse functionarissen te gaan denken - maar in België ging dat er veel raarder aan toe.
Het was door onze meewerkendheid dat meer dan 100.000 Duitse soldaten binnen 1 week onderdak vonden in het razensnel al overgegeven Holland."
(woordelijk geciteerd van de Rijksdienst Oorlogsdocumentatie met een heel boze Louw de Jong)

Een echt Franse klok
In musea zie je ze soms nog: de echte "Franse" klok met 10 uren op de hele wijzerschaal (!) die letterlijk de zon achterna loopt en midden op de dag staat 'ie bovenaan - en om middernacht wijst de kleine wijzer naar de grond.
Vernuftig waren Fransen zeker wel want de grootste verbetering zit in het aantal 10 deca-(kwartieren): onderverdeeld in tien deci-minuten waarin weer 10 seconden.
Een Napoleon-seconde duurt dus 0,864 Romeinse seconde, en wat veel op tijd gebaseerde metingen als kilowatturen, eb/vloedberekeningen en zelfs alle snelheids- en warmteberekeningen stukken eenvoudiger had kunnen maken want 1 kWH=864 kcal en een (daarom verlaten) calorie is 1 graad in een liter kalkloos water - tegenwoordig gebruiken we Joules voor warmteberekening maar veel simpeler is energieberekening er nog steeds niet op geworden.

Hun uurwerken waren zelfs "paardenvast" middels niet één vliegwiel zoals in al onze klokken heel gebruikelijk en dat op een schommelend paard telkens wringt in zijn lagers - maar nee: zij gebruikten twéé vliegwielen die tegen elkaar inlopen en middels optellen/aftrekken een 100 malen nauwkeuriger tijd aangaven dan welk Zwitsers precisie-uurwerk dat op een deinend paard presteert!

Een echt Franse kalender
Het Franse leger bevatte voornamelijk buitenlanders: christenen die op zondag hun rustdag hielden; joden die dat op sabbath deden maar hun weekkalender liep niet synchroon, alsook Orthodoxe Grieken en Balkan met elk weer hun eigen loslopende weekkalender; en ze lijfden ook hele volken aan werkloze arabieren in met ook weer hun eigen weekkalender en hun vrijdagen die bij hun ook werkelijk "vrijaf" zijn.
Aldus werd de Franse legerleiding geconfronteerd met soms wel 4 rustdagen aan de kade van de havens - organisatorisch een crime om een dergelijk enorm leger over 3 continenten nog wel gesynchoniseerd in te schepen want plaatselijke haven-kalenders klopten zelden met hun in/uitladen; en dan waren de plaatselijke feestdagen nog niet eens meegeteld.

De Franse legerleiding kwam daarop al snel tot de conclusie dat Mozes een dwaas was geweest om uitdrukkelijk het houden van een Sabbath-rustdag om de 7 dagen te eisen want hun (oorlogs-)klokken en ook hun geldstelsel waren al decimaal en beviel goed.
Geldwisselaars verdienden eerder nog schatten aan een ontbrekende "nul" die immers pas in de Late Middeleeuwen was uitgevonden - aldus werd het decimale geldstelsel al snel razend populair - maar er viel toch wel wat meer te verbeteren?
Wijzelf kennen de onbekende nul nog van de Romeinse keizer Constantijn die in 332 bepaalde dat de opstanding van de Christus 3 dagen ná de vrijdag 12 uur had plaatsgevonden en dat was dus... op zondag (!) want de vrijdag telt immers als dag één!

Dus: hierna moest ook de kalender met zijn elke week 3 stuks rustdagen er ook maar aan geloven, maar men kon niet om de 12 maanstondes heen. In plaats ervan schreef men verplichte rust voor op elke 10e-dag, oftewel een hele week telde voortaan 9 werkdagen.
Ook de elk jaar te vervangen "verouderde" kalender werd in het leger tot ondoelmatige verkwisting verklaard want een geheel jaar van 365,242199 dagen (bepaald door de NL-wiskundige Simon Stevin) begon dus voortaan op z'n Frans: Zondag= 1 januari, Maandag = 2 januari enzovoorts - waarbij aanvankelijk de 4-jaarlijkse schrikkeldag zelfs geheel werd overgeslagen! Er zouden nog vele wetswijzigingen volgen...
Bedoeling was dat nooit meer nieuwe jaaragenda's moesten te worden gedrukt: de oude bleef je hele diensttijd altijd geldig en op schrikkeldag was alles toch al stijfbevroren en administratie voeren werd opeens een makkie, zelfs voor ongeschoolden.

De Mozaïse arbeidswet
Een Franse kalender telde dus voortaan 36 rustdagen i.p.v. 51 (soms 52) dus dat kwam iedere werkgever zelfs toen al goed uit, en dat zeker in het oorlogsbedrijf.
Maar wat gebeurde er nu?
De ezels die de kanonnen naar Moskou moesten trekken zakten in elkaar.

Bij een nader ingesteld onderzoek door Franse artsen bleek toen dat ezels en alle andere dieren, zo-ook de mens, een eigenaardigheidje gemeen hebben: zowel onze als alle andere harten slaan eens in de 7 dagen aanzienlijk langzamer en dat, indien men lang tegen deze wet van 7 ingaat, het hart niet meer normaal kan functioneren vanwege stapelings-melkzuurvergiftiging van de hartspier.
Hierdoor zakten de ezels in elkaar en de Franse revolutionairen moesten tot hun schaamte terugkeren tot de Mozaïsche rustdag, een soort van universele wet van 7 die aan Franse generaals middels ezels moest laten gezeggen dat er 6 dagen zijn om te werken en er daarna: nog eentje nodig is om hiervan uit te rusten (citaat Ivan Panin).

Nobelprijs uitgereikt
Wetenschappelijk: om het in bijnieren opgeslagen kalium en magnesium naar de hartspier te transporteren via het AANVOERENDE lymphestelsel, dit stelsel is door Adena gevonden in 1936 + Nobelprijs.
Hij begon met inkt-inkleuring van een nog onbekend darmvatenstelsel en ontdekte dat de inkt als vetsmeersel terechtkwam in knieschijven - en na nog enige dagen later in het enkelgewricht.
Aldus verder experimenterende liep een kuikenhart al 5 jaar op witte, doorzichtige lymphevloeistof en dat kuikenhart zou 80 jaar later heus nog wel geklopt hebben als niet ongelukkigerwijze de werkster naar een stopcontact had gezocht voor haar boenmachine, en de stekker van de spoelpomp eruittrok.
Toch was de proef dermate overtuigend - leven zit niet in bloed maar in lymphe - dat beide geleerden alsnog een gedeelde Nobelprijs in ontvangst konden nemen omdat hiermee de 1e-stap op weg naar orgaantranspantaties was gezet.

In de medische wereld geldt deze - door hun ontdekte - Mozaïse arbeidswet van 6+1 dagen nog steeds als heilig en dat is dan ook meteen het hele geheim dat zelfs stokoude internisten gemakkelijk een 120 urige werkweek kunnen volmaken zonder in te storten of zelfs maar fouten te maken... iedere co-as leert daar deze wet, maar dan wel mondeling overgedragen en experimenteren er volop mee. En tot hun eigen verbazing buffelen ze door, nachtenlang met de oude prof.

Maar niet alleen daar. Mijn pappie was hooglijk verwonderd om op maandag naar zijn dominee te fietsen: om aldaar te ontdekken dat dominee de gehele maandag op bed lag te ronken en de deur niet opendeed. Vond hij heel raar, maar zijn hart liep niet goed zoals bij elke boer die 7 dagen in de week koeien melkt.
De aanschaf van een melkrobot is dus gemakkelijk te voorkomen als jij op zondag je vrouw laat melken - in plaats van in de Gemeenteraad een Zondagsheiliging op te leggen want zèlf houden ze zich in gene dele aan de Mozaïsche rustdag en legaliseren dat: "...de wet is teniet gedaan" en hebben hun eerste hartaanval al erop zitten.

De eindconclusie over de nieuwe arbeidswetten van EU wordt nog eenvoudig: volgens EU-President Junckers moet het vertrouwen van burgers in de EU terugkeren - maar met zulke maatregelen die 200-jarige wetenschap overboord gooien maak je geen vrienden mee: ingezakte ezels gaat zeker nog doden kosten.
Een 50-tal vakbonden zijn nu al stakingsacties in de gehele EU aan het voorbereiden en niet alleen voor de transportsector: "...liever de boel plat dan ongelukken".
#
Annotaties:
| #258642 | 03-03-2017 21:14 | ffloor
Heb mezelf maar een stem gegeven, maar die is bedoeld voor FNV-Transport tegen dit onzalige wetsvoorstel. Lévensgevaarlijk!
| #258643 | 03-03-2017 22:59 | Unseen
Bedankt weer voor een interessant artikel!
| #258649 | 04-03-2017 12:16 | G.B. Wolf
zowel onze als alle andere harten slaan eens in de 7 dagen aanzienlijk langzamer

@ffloor: waar kan ik nadere info vinden betreffende dit fenomeen? Linkje? Bij voorbaat dank.
G.B. Wolf's avatar
| #258651 | 04-03-2017 20:27 | ffloor
Daar heb ik 21 jaar geleden al in de medische bieb van het Utrechtse AZU naar gezocht maar het was er niet. Ik heb er nog wel over gedacht om meer ziekenhuizen af te struinen "...maar er is iets mee", vertelde mij een prof: "...dat is hetzelfde spul als geslachtsvloeistof, alleen zonder kwispelende beestjes dan. Zoek maar niet verder want er rust een ban op, net als we in 1933 al op feromonen gestuit waren maar die uitvinding is aan een amerikaan vergeven" (dat kwam uit: in 2003 aan ene Charlotte in usa, overigens pas na diefstallen in de Wageningen University)

Wat ik toen wel vond was een boekje getiteld: 'Interveniëring na niertransplantatie' waarin de chirurg een nieuwe manier voorstelt om a.s. afstotingsverschijnselen al in een heel vroeg stadium te kunnen opmerken want al na 15 dagen is de aanleg van lymphevaatjes aantoonbaar en na 6 weken voltooid - pas hierna wordt begonnen met de aanleg van (onbewuste) zenuwdraadjes.
Na nog eens 7 maanden is de nieuwe nier in de toiletpot uitgeplast en vervangen door de eigen genen en eigen dna-code van de ontvangende patiënt. Lijkt me logisch: alle zachte delen zijn na 9 maanden uitgeplast, botten gaan ook, maar trager.
Mijn conclusie na bovenstaand verhaal: waarom dan niet een biopt uit een gezonde nier in een kast opgekweekt en die erin?
Tegenwoordig een veelbelovende techniek - toen niet.

Maar er is meer, om aan de opmerking van de beëdigde jurist Ivan Panin niet te twijfelen; en dat is een hele boze opmerking van de Belgische sexuologe Goedele Liekens! Zij zegt:
"Na de maanlanding in 1969 zou het nog 30 jaar duren alvorens werd ontdekt dat vrouwen over een penis beschikken en sommigen halen er de 13 centimeter wel mee. Wat voor een maatschappij leven we toch in dat we mensen op de maan zetten en wij mogen 30 jaar lang geen penis bezitten??? Ze zijn ziek".
aanmelden / inloggen