Door Inanna, Op din 22 jan 2008 22:00, 32 reacties,    

9/11: mislukte staatsgreep en geslaagde mindfuck

Op 21-01-2008 22:22 postte Rik (lid) het volgende comment op Zapruder:

De torens vielen. Wetenschappers hebben naar de uitkomst toegeschreven. De rook was nog niet opgetrokken.

911 was een mislukte operatie. Mislukt? Maar het was perfect! De torens vielen! Inderdaad….maar we hebben niet het hele plaatje gezien.

Het lag er de hele tijd dik op, maar er moest een briljant persoon met "inside information" aan te pas komen, die toegang had tot de meest vertrouwelijke informatie om het plaatje rond te krijgen. Welnu, het eindresultaat had dit moeten zijn: Vlucht 93 moest neerkomen op het Witte Huis. Onder de toen geldende wetgeving, bij een dergelijk voorval, zou de noodtoestand zijn afgekondigd in de gehele VS. In een dergelijk scenario had men alle sporen kunnen uitwissen en het bewijs kunnen vernietigen. Er was dan vandaag nooit sprake geweest van een "911 Truth Movement". Een ieder die zou beweren dat het een aanval was van binnenuit zou nooit serieus zijn genomen. Daar bovenop zou veel van de nu beschikbare informatie nooit de waarheidsbeweging hebben bereikt.

Inmiddels WETEN we dat dit gepland was (noodtoestand) want op 10 november 2001 maakte de reguliere media er melding van! Er waren artikelen gepubliceerd in de VS die uitlegden hoe de noodtoestand afgekondigd kon worden in het geval dat de regering van de VS (Washington DC) direct werd aangevallen. De bevolking van de Verenigde Staten werd er dus voor klaar gestoomd. Daar komt bij dat de antrax aanval daadwerkelijk de overheid van de VS aanviel. Het was echter te laat om de noodtoestand af te kondigen dus Plan B heeft ze niet gered.

Erger nog, de antrax bleek na onderzoek van de FBI afkomstig uit een Amerikaans laboratorium waar slechts een select aantal werknemers toegang toe had. Dit was dus een niet ontkenbare ‘inside job’. Vandaar dat het nieuws claimde dat de antrax uit Irak afkomstig was en door het blijven herhalen van deze boodschap werd het ingeprent in de hoofden van de bevolking. Vervolgens verdween de antrax-hoax geruisloos om vervolgens te verdwijnen.

Wat ging er mis?

Het neerhalen van Vlucht 93 was een actie van een ware Amerikaanse held en van de piloot die de daad verrichte. De opdracht om Vlucht 93 neer te halen is NOOIT GEGEVEN. Deze inactie moest garanderen dat het Witte Huis zou worden geraakt. De leugens in de film “United 93” hebben niets van doen met de ware held van 911. Deze had wel te maken met het neerhalen van Vlucht 93 maar was niet een fictieve "All American Hero." De ware held is onbekend, anoniem en ontkend. De echt held was de officier die het "no-shoot" bevel zag als een blunder bij de NORAD. Hij deed zijn werk en zorgde er voor dat deze vlucht werd neergehaald. De hele planeet is deze man dank verschuldigd. Ik vraag me af of hij heelhuids de dag is door gekomen. Kan goed zijn dat hij meteen is neergeschoten. Hoewel ik dit niet heb onderzocht, ben ik meer dan bereid om geld te zetten op de aanname dat bij inzage van de archieven zal blijken dat er GEEN belangrijke mensen in het Witte Huis waren op 911. Kan goed zijn dat opponenten van Bush wel ter plekke waren op deze dag.

Jeb Bush holde voor de horde uit. Hij kondigde te snel de noodtoestand af in Florida. Daar was geen aanleiding voor en het is een belangrijk gegeven dat door de 911 waarheidsbeweging is gemist. Het is een belangrijk feit voor vervolging wegens samenzwering richting de moordenaars: Jeb Bush en de voor de hand liggende daders in de administratie. Het is het glasheldere bewijs dat Jeb Bush een ‘insider’ is.

De missers bij NORAD en op andere locaties zorgden ervoor dat een snel denkende officier het bevel gaf om United 93 neer te halen. Vlucht 93 was de fundamentele misser in het plan. Deze flater hadden ze “niet verwacht en niet ondervangen”. Als je je van deze waarheid gewaar wordt, vallen veel puzzelstukjes op hun plek. Plotseling lijkt het verhaal te kloppen. Veel van de fouten van Bush blijken niet echt fouten te zijn, maar improvisatie na een onverwachte gebeurtenis. De knullige wijze waarop de Zionistische Neo-Con invasie tot stand leek te komen lijkt nu een handeling te zijn van een reeks goed geoefende, gedisciplineerde en goed geplande acties door mensen die op het verkeerde been stonden na een zeer onverwachte ‘cock-up’.

Vlucht 93 is wat er mis ging op 9/11. Dat is waarom de propagandamachine rond deze vlucht op volle toeren draaide. De United 93 film, de verhalen over helden, de enige ‘zwarte doos’ die het overleefde.... allemaal afleiding. Hele slimme afleiding. Door het debat over het al dan niet neerhalen van 93 gaande te houden, als eerste aandachtspunt voor het volk en haar schapen ondersteund door de “Hoe konden deze mensen aan boord bellen?”discussie als aandachtspunt voor diegene die niet voor het eerste punt vielen, dacht niemand na over de vitale rol die deze vlucht speelde op die dag.

Op 21-01-2008 22:23 vervolgde Rik zijn comment:

Niemand heeft gedacht aan de mogelijkheid dat het een gigantische ‘cock-up’ was waar de planners absoluut geen rekening mee hadden gehouden. Niemand stelde de vraag: “Wat als Vlucht 93 haar doel had gehaald? Wat was er dan gebeurd?” Dat is nog eens manipuleren van de massa. Dat zijn een paar hele slimme mensen die op volle toeren een manier zoeken om zich uit een catastrofe te manoeuvreren. Vlucht 93 is waar het mis ging voor de schuldigen. Het gaf een mogelijkheid voor de waarheidbeweging om de gaten in het verhaal en het bewijs te ontdekken en vragen te stellen over het officiële verhaal. De noodtoestand had er voor moeten zorgen dat er geen vragen zouden worden gesteld, geen bewijs het zou overleven en dat dit later ook niet zou kunnen door wat er direct op zou zijn gevolgd. Opeenvolgende gebeurtenissen waren dan zo vlot geweest dat we ons nu bezig hadden gehouden met de ‘fall-out’ van het massavernietigingswapen dat vrijwel zeker deel uitmaakte van het plan. 911 was dan een kleine voetnoot in de geschiedenis geweest waar niemand zich meer druk om maakte. Indien op 911 “Mission Complete” was bereikt, dan was de noodtoestand afgekondigd, had er complete controle op de media plaats gevonden en was al het bewijs geruisloos verdwenen! Het volledige plot van 911 was dan tot stand gekomen, met als gevolg dat de wereld er totaal anders had uitgezien.

Iran, Syrië, Irak, Noord Korea en Afghanistan waren hoogstwaarschijnlijk aangevallen met kernwapens om ‘het probleem op te lossen’. Met het ‘verdwijnen’ van de regering in de VS had niemand de Bush kliek verantwoordelijk gehouden en al was dat zo, dan was daar geen mogelijkheid meer voor.

Dit verklaart nog een onregelmatigheid in het plot: Hoe kon het dat de Zionistische Neo-Cons de invasie van Irak zo verknalden zonder een “exit strategie”? Zichtbaar bewijs hiervoor is de puinhoop van Irak, waar de VS hevige klappen krijgt. Kijk, ze dachten geen ‘exit strategie’ nodig te hebben, omdat het nooit de bedoeling was om op deze manier binnen te vallen. Dat was NIET het plan. Het plan was om met een grote overmacht van Amerikaanse superwapens een snelle, dodelijke klap uit te delen, onder toeziend oog en met toestemming van de wereld, omdat de regering van de VS dan zelf direct was aangevallen. Mogelijk met slachtoffers binnen de Bush administratie. Wie zou de VS tegenhouden? Sterker nog: wie zou het ze kwalijk nemen?

Het originele plan was perfect. Het was een degelijk plan. Het was een perfect plan. Het was niet nodig om paspoorten neer te leggen, 911 zou niet hoeven te worden uitgelegd. Als je niets hoeft uit te leggen, zitten er geen gaten in een verhaal, want er is eenvoudigweg geen verhaal. De dekmantel is perfect. Geen 911 onderzoekscommissie, geen NIST om het onmogelijke te bewijzen, geen vragen over WTC7. Geen enkele aanleiding om de Zionistische NeoCon agenda aan te vallen, want onder de noodtoestand had er geen uitleg gegeven hoeven te worden. Het verklaard tevens die enorme FEMA kampen waar de GLP zich jaren geleden zo druk over maakte. We vroegen ons allen af waarom deze werden gebouwd.

Nu is het duidelijk! Zelfs onder ‘Martial Law’ waren er mensen geweest die het niet eens waren met de Zionistische Neo-Cons. Deze kampen zouden nu vol zitten met deze mensen. Denk eens na over al die vreemde dingen omtrent Bush&Co. Hoe het leek of ze zichzelf steeds tegen spraken. Bedenk nu hoe het er uit zou zien als United 93 haar doel had bereikt. Het klopt als een bus. Achter de schermen zal men in paniek de plannen hebben aangepast. Jaren van nauwkeurig stap voor stap plannen gingen de mist in toen die raket United 93 neerhaalde. Met als gevolg dat er fouten werden gemaakt en dat er een waarheidsbeweging is, met een kans om deze ‘hoax’ te ontmaskeren en de schuldigen te achterhalen. Wellicht ook de reden waarom Bush zich inkocht in Paraguay.

Kijk tevens waar Bush, Cheney, Rumsfeld, Rice, Wolfowitz, Bremer en al die andere PNAC ‘players’ zich bevonden op die dag. Kijk naar hun acties. Met het idee van het eigenlijke plan in het achterhoofd, klopt het als een bus. Daarbovenop is het duidelijk dat de recycling deal voor het afvoeren van staal op 911 maanden van te voren moet zijn gepland. Allemaal perfect uitgevoerd. Maar in plaats van een geheime operatie die wegens veiligheidsredenen verborgen zou zijn gebleven voor tientallen, zo niet honderden jaren, ligt het nu letterlijk op straat.

Nog meer bewijs richting de schuldige partij. Voor mij persoonlijk waren de ‘psy-ops’ rond Vlucht 93 indrukwekkend. Dat de afleidingsmanoeuvre zo goed werkte. Dat daardoor het inzicht dat 9/11 een gigantische ‘cock-up’ was, tot nu toe nergens naar boven kwam. Ik buig diep voor de mensen die dat bedacht hebben. Heuse professionals. Gemeen, duivels, maar zo vreselijk slim...
Annotaties:
23-04-2013 19:41 | payday loans
9/11: mislukte staatsgreep en geslaagde mindfuck #zaplog
| #11192 | 22-01-2008 22:49 | Hans
Misschien was het neerstorten van UA 93 ook onderdeel van het plan. Het vliegtuig vertrok 40 minuten te laat. Toeval of opzet.

Omdat de kaping van UA 93 40 minuten achter liep, waren de passagiers op de hoogte van de andere kapingen. De mensen die gebeld werden zaten te kijken naar de brandende Twin Towers.
Het drama is compleet. Iemand die jij kent zit in het 4e gekaapte vliegtuig en die kan de VS behoeden voor een volgende aanslag.
Vandaar dat de film United 93 Amerikaanse harten sneller doet kloppen. De passagiers waren echt helden.

Maar de crash-site in Shanksville was al voorbereid. De black boxes lagen al metersdiep begraven. De geschroeide paspoorten en de red bandana de explosieven die voor een mooie rookwolk zorgden. Alles was al klaar.
Het plan was om UA 93 te laten neerstorten.
De telefoongesprekken waren voorbereid. De nabestaanden zouden hun heldenmogen vereren, de film zou er vast ook wel komen.

UA 93, 40 minuten vertraagd, hoorde gewoon bij het plan.
http://zaplog.nl/zaplog/article/united_93_shanksville_black_boxes_paspoorten_en_een_rooie_haarband
Hans's avatar
| #11197 | 22-01-2008 23:44 | democraatus
Irak: bewust verkloten, want (i) reden om lang te blijven en (ii) verdeelde Arabieren zijn geen machtsfactor om je duistere plannen te dwarsbomen. Daarnaast een ijzersterk signaal: doe met ons mee, anders vernielen we je land.
democraatus's avatar
| #11209 | 23-01-2008 09:37 | ron1872
Interessante hypothese! Dat UA93 een kink in de kabel was, is altijd mijn gevoel al geweest. Ik vraag me alleen af of het Witte Huis het doel van die vlucht was. De Presidential Emergency Operations Center waar de top (Cheney ed.) aanwezig was, is onder het Witte Huis:

http://www.jonesreport.com/articles/260607_mineta.html

White_House_Situation_Room_Thursday_May_17_2007.jpg

Hoewel de White House Situation Room een stootje kan hebben zou het doel ook Capitol Hill geweest kunnen zijn, het hart van de Amerikaanse democratie.
ron1872's avatar
| #11212 | 23-01-2008 10:27 | Inanna
@ Hans, ik zag tot mijn verbazing, dat jij iets eerder dan ik een stuk over Flight 93 hebt geplaatst. Je schrijft daarin min of meer dat het neerstorten van Flight 93 zorgvuldig was voorbereid. De black boxes werden bij voorbeeld diep in de grond gevonden. Alleen al dat is vreemd. Maar zijn ze werkelijk diep in de grond gevonden? Het hele gebied werd vlak na de crash hermetisch afgesloten. Dan kun je toch doen alsof er black boxes diep in de grond zijn gevonden?

Het vermoeden van Rik, dat het een mislukte staatsgreep was, dat heb ik ook. Vooral het late tijdstip van het instorten van WTC 7 vond ik raar. Maar het neerschieten van Vlucht 93 was me nooit zo duidelijk. Omdat er zo weinig wrakstukken werden gevonden en omdat ze over een groot gebied verspreid lagen, lijkt dat neerschieten me wel waarschijnlijk. In elk geval waarschijnlijker dan het verhaal van die dappere passagiers en de crash die daarop volgde.

Dat dit onwaarschijnlijke verhaal zorgvuldig is voorbereid, dat begrijp ik ook uit jouw stuk. Maar al die sporen zouden bedoeld kunnen zijn voor de aftermath van een crash op Washington. Vervolgens Martial Law en een heldhaftige groep passagiers die nog tevergeefs geprobeerd had om het land te redden.

Toen Flight 93 crashte in Shanksville, hoefden ze de sporen alleen maar daar neer te leggen...

Kortom, het een sluit het ander niet uit.
Inanna's avatar
| #11213 | 23-01-2008 10:46 | ron1872
@Inanna:

Wat mij ook nog wel bezig houdt, is waarom WTC-7 is neergestort. Is dat mogelijk het doel van UA93 geweest? Explosieven waren aangebracht en in het kader van uitwissen van sporen moest het feitelijk worden uitgevoerd. Wat het alleen onderuit haalt is het vluchtpad ver in westelijke richting. Maar waar had het toestel kunnen zijn als het geen 40 minuten vertraging had? Bij zowel UA93 en WTC-7 lijkt er iets mis te zijn gegaan. Hebben die wellicht met elkaar te maken?
ron1872's avatar
| #11217 | 23-01-2008 11:26 | Dinosaur
De neerhaling van WTC 7 was gepland, alleen is die plannig in de mist gelopen door de verwikkelingen met vlucht 93. Zou kunnen, nee?

Men heeft moeten improviseren. Alweer moet ik zeggen dat, ondank senkele foutjes, die improvisatie wonderwel is afgelopen...

Anderzijds, ik denk dat er gewoon fouten mochten zitten in het plan, doodgewoon omdat men wist dat in het kader van martial law elke fout zondermeer zou kunnen worden weggemoffeld, quod in casu non, gelet op het falen van het plan.
Dinosaur's avatar
| #11249 | 23-01-2008 18:44 | Rikk
Ik blijf van mening dat vlucht 93 het witte huis in moest vliegen, gelet op de aanwezigen op dat moment, niemand van enige importentie was er op dat moment aanwezig en dat waren er wel in WTC7. De planners hadden er rekening mee gehouden dat vlucht 93 zou worden neergeschoten. Het afroepen van de noodtoestand was eigenlijk veel belangrijker, wie had er dan nog vragen gesteld over het neergaan van WTC7? Waarom kondigde Yeb Bush zo snel de noodtoestand af in Florida? Wat kon hij al weten? Had hij die inside informatie dat de noodtoestand zou worden afgekondigd in heel de VS en liep ietwat vooruit op de feiten? Waarom waren er al wetten gemaakt tegen de war on terror terwijl er nog geen terror was? (voor 911) Maar nog belangrijker, als vlucht 93 daadwerkelijk in WTC7 was gevlogen had dan de noodtoestand afgekondigd kunnen worden? Dan is het antwoord: nee. Martial Law was dan niet uitgevoerd. Maar het blijft tot nu toe speculeren.
De fema kampen spreken mij ook zeer aan, welk nut hebben die kampen vandaag de dag dan nog?
Rikk's avatar
| #11250 | 23-01-2008 18:48 | Rikk
In bovenstaand stukje "de planners hadden er GEEN rekening mee gehouden".
Rikk's avatar
| #11263 | 23-01-2008 19:48 | ron1872
Ik blijf van mening dat vlucht 93 het witte huis in moest vliegen, gelet op de aanwezigen op dat moment, niemand van enige importentie was er op dat moment aanwezig en dat waren er wel in WTC7.

Vanuit dat perspektief zou WTC-7 inderdaad afvallen. In het Pentagon was de aanval immers ook op een vrijwel lege westvleugel gericht, de kopstukken zaten allemaal ergens anders.

Het Capitool is overigens ook een mogelijkheid. Komt weer meer overeen met het vluchtpad van UA93 en Amerika zou geraakt worden in het democratische hart, wat direkt een Martial Law zou rechtvaardigen met honderden doden onder de aanwezige volksvertegenwoordigers.

Amerika zou dan geraakt zijn in het:

- financiële
- militaire en
- democratische hart

De afkondiging van de noodtoestand in Florida valt ook weer toevallig samen met het bezoek van Bush aan Florida.
ron1872's avatar
| #11267 | 23-01-2008 20:31 | Hans
@Inanna: de black boxes werden (naar verluid) gevonden op 25 feet diepte (8 meter).
Je hebt gelijk, de crash-site was hermetisch afgesloten en er kan na de crash van alles gedaan zijn en veranderd zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de tweede motor die op 300 m. afstand in een vijver werd gevonden (???).
Mijn idee dat de crash-site geprepareerd was komt voort uit de mooie rookpluim, die doet denken aan een explosie, niet aan een brandend wrak.
Hans's avatar
| #11268 | 23-01-2008 20:31 | Hans
@Inanna: de telefoongesprekken vanuit UA93 zijn m.i. ook voorbereid.
Hans's avatar
| #11270 | 23-01-2008 20:40 | Dutchman
Dit is dat gesprek volgens mij (betty Ong):
http://www.youtube.com/watch?v=q-Tr0u35Tek
Dutchman's avatar
| #11284 | 23-01-2008 22:47 | Rikk
Inana, je hebt er met de links een mooi stukje van gemaakt voor de beginnende 911 lezer, ik heb het al aan heel veel mensen laten lezen en er komt ook volgens hun nog veel gegoogle bij om alles te vatten. Bij de goed ingelezen 911 "onderzoekers" is het wel veel duidelijker omdat ze de linken al kennen.

Hiervoor mijn dank ;-)
Rikk's avatar
| #11333 | 24-01-2008 16:31 | Inanna
Beste Rik, eigenlijk heb ik ongevraagd je comments gepikt, maar ik meende dat deze theorie in elk geval aandacht verdient. Op dit niveau wil ik wel kissebissen over 11 september.

Hans, het is waar dat die verkeerstoren werd ontruimd, maar dat zou een hele andere bedoeling kunnen hebben. Bij voorbeeld dat het daarna moeilijk werd om Vlucht 93 nog te volgen.

Dat hele theater rond Vlucht 93 lijkt mij ook te zijn voorbereid, maar ik voel wel iets voor de redenering van Rik: het was niet de bedoeling dat dit vliegtuig zou crashen in Shanksville.

Ik ben het eens met Ron, dat het Capitool het meest aannemelijke doelwit lijkt. Het Witte Huis, symbool van het Presidentschap, staat dan nog overeind.

En Hans, zou die rookpluim niet kunnen zijn ontstaan door de ontploffing op het moment dat het vliegtuig werd geraakt? Zulke dingen weet ik niet, ik speelde als kind meestal met poppen en zelden met treinen, meccano en stoommachines, want die hadden we thuis niet. Dus wie weet hoe die rookpluim kan ontstaan?
Inanna's avatar
| #11334 | 24-01-2008 16:43 | Dinosaur
Het is eigenlijk vreemd dat in de "waarheidsbeweging" deze theorie toch stiefmoederlijk is bedeeld geweest. Uiteraard is ze aangehaald geweest, maar er is nooit de nadruk op gelegd. Of vergis ik me hierin?
Dinosaur's avatar
| #11337 | 24-01-2008 16:51 | Inanna
Nog een vraagje: hoe laat zou Vlucht 93 eventueel in Washington zijn aangekomen? Ik denk in elk geval na die crash in het Pentagon. Maar ik weet de tijdslijn van die dag niet meer uit mijn hoofd en ik weet ook niet hoe hard een vliegtuig vliegt en zo.

Wie wil het even uitrekenen?
Inanna's avatar
| #11338 | 24-01-2008 17:08 | Hans
Het vliegtuig vliegt 800 km. per uur (200 m. per sec.), dus als het in de lucht ontploft laat het ook een rookspoor na van honderden meters.
De rookpluim lijkt mij gevormd door opstijgende hete rook (en stof).

Ik denk dat het zeker nog een kwartier vliegen was naar Washington DC. Het Witte Huis was inmiddels al ontruimd.
ETA: 10 uur 25 ??
Hans's avatar
| #11387 | 25-01-2008 11:35 | ron1872
Gepland dus 10:25 min 40 minuten vertraging = 9:45
ron1872's avatar
| #46647 | 10-10-2008 08:49 | ron1872
Dankzij onderstaande spammer komt dit mooie artikeltje weer bovendrijven. Ik heb het nog eens doorgelezen en moet constateren dat mijn mening over het geheel in 9 maanden eigenlijk nauwelijks is veranderd.

Danzij die onbekende piloot zitten we hier met z'n allen nog!
ron1872's avatar
| #46717 | 10-10-2008 20:16 | Inanna
En de spam houdt maar niet op!
Nog iemand in voor viagra? Niemand?
Laten we het dan over iets anders hebben.
Inanna's avatar
| #46741 | 11-10-2008 03:10 | Antagonizer
Grrr, irritante kutspam :-(
Antagonizer's avatar
| #46754 | 11-10-2008 13:27 | qxrmtyxv (ongeregistreerd) toon reactie
| #46762 | 11-10-2008 18:38 | zovirax (ongeregistreerd) toon reactie
| #46771 | 11-10-2008 22:12 | generic finasteride (ongeregistreerd) toon reactie
| #46778 | 12-10-2008 01:49 | omeprazole (ongeregistreerd) toon reactie
| #46781 | 12-10-2008 04:01 | komodo
D'r waren toch geen vliegtuigen ?
komodo's avatar
| #46782 | 12-10-2008 05:45 | glucophage (ongeregistreerd) toon reactie
| #46784 | 12-10-2008 09:22 | retin-a (ongeregistreerd) toon reactie
| #46789 | 12-10-2008 12:39 | cephalexin (ongeregistreerd) toon reactie
| #46816 | 13-10-2008 00:22 | goyfyeri (ongeregistreerd) toon reactie
aanmelden / inloggen