Door community (initieel vonnegut), Op woe 10 jul 2013 19:56, 0 reacties,    

A Clean Break: A New Strategy for Securing the RealmA Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm


Met de huidige ontwikkelingen in het Midden Oosten in het achterhoofd is het misschien wel interessant om eens terug te grijpen naar een Israëlisch rapport uit 1996 genaamd “A Clean Break”
Dit rapport dat onder leiding van Richard Perle en Benjamin Netanyahu werd opgesteld stelde een nieuwe strategie voor die er voor moest zorgen dat de omgeving van Israel veiliger werd voor Israel en haar machtsbasis groter werd.
In deze studiegroep zaten verder nog verschillende hooggeplaatste Amerikaanse/Israëlische Joden die later functies kregen in de regering van George W Bush en ook meewerkten aan het bekende “Project for a new American century” dat omstreeks dezelfde periode verscheen als “A clean Break”
Het is dan ook niet toevallig dat de doelen van beide denktanks elkaar overlappen.

Om die veiligheid te bewerkstelligen moest er onder meer het volgende gebeuren.

1 Regimes die Israel vijandig gezind zijn, zoals Syrië, Irak en Iran, moeten om ver geworpen worden of ernstig verzwakt. Om dat te bereiken moeten binnenlandse oppositie groepen worden gesteund en kan een vorm van economische en politiek oorlogsvoering worden toegepast. Ook moet goed worden samengewerkt met landen als Jordanië en Turkije die met deze landen ook een problematische verhouding hebben.

2 Het Palestijnse probleem moet een nieuwe aanpak komen. In plaats van wraak te nemen na aanslagen door Palestijnen moet nu preventief gereageerd worden.
Vijanden keihard aanpakken en vrienden belonen.

3 Er moet een nieuwe relatie met de V.S. worden opgebouwd die is gefundeerd op gezamenlijke belangen en vijanden. Verder moet Israel meer onafhankelijk van de V.S. worden en zelfstandige keuzes maken in haar beleid.

De belangen van de V.S. met betrekking tot het Petro-Dollar systeem, de olie voorraden en een geo politieke machtsbasis, konden perfect gecombineerd worden met de hoofdpunten uit het “Clean Break” rapport.

Nu 17 jaar na het verschijnen van het rapport kan gesteld worden dat vele doelen uit dit Neo Conservatief manifest zijn bereikt maar welke belangen er nu werkelijk gediend zijn is natuurlijk zeer de vraag.
De vijanden van Israel zijn in ieder geval intern sterk verdeeld, verkeren in burger oorlogen en zijn economisch sterk verzwakt. In die zin lachen de leden van de toenmalige studie groep waarschijnlijk in hun vuistjes.

Annotaties:
aanmelden / inloggen