Door community (initieel ffloor), Op maa 22 apr 2013 19:49, 7 reacties,    

ADHD blijken het technici-tekort te zijn!


Zouden er in de 18e-eeuw al schoolpsychologen geweest waren: heden realiseren we ons met schrik dat die uiterst explosieve en rebelse 3-jarige Wolfgang Amadeus Mozart dan dirékt een beste medicatie met Rilatine of Concerto was toegediend - en hadden we heden nimmer kunnen genieten van zijn prachtige, zo verrassend speelse muziek dat nog maar nèt niet grenst aan een dweilorkest met cirkelzagen erin. Of de zingende glazen schijven in een glasharmonica van smederij Benjamin Franklin waarvoor de jonge Mozart composities schreef. En ook die jonge Franklin heeft slechts 2 jaar school genoten: van zijn 8e tot zijn 10e, maar van school gejaagd wegens wel erg technische ordeverstoring.

Door een nieuw promotieonderzoek blijkt achteraf de gerectificeerde apotheker Fernand Haesbrouck dus tóch gelijk te hebben met zijn vakkenis dat minstens 80% van alle ADHD gevallen bij kinderen helemaal niks mankeren doch slechts het slachtoffer zijn van onder druk gezette psychiaters. (meer vermoedelijk door bazige schooljuffrouwen)
Dergelijke kinderen worden heden met pillen gedrogeerd tot onnutte makke schapen, middels een wazig medicijnenverzinsel uit de farmacie.
Jaarlijks worden zo 15.7% vooral technische kinderen een etiket van ADHD, DWD en dyslexie opgeplakt en vervolgens zwaar gedrogeerd met Rilatine en Concerto en dát, terwijl zorgverzekeraars al jaren beweren dat zoveel hersenbeschadigingen bij jonge pillenslikkers nooit kloppen kan: hooguit een 3½% maar geen 15,7% van alle kinderen!

De verdelging van techneutjes ontrafeld
De consumptie van methylfenidaat, eigenlijk pure amphetamine in geneesmiddelvorm zoals Rilatine, Concerta en zombie: Strattera is in Nederland vanaf 2004 tot 2009 verdubbeld van 111,5 tot 223,5 kilogram en deze stijging zet zich snel door.
Maar in 2013 blijkt door nieuw promotieonderzoek, dat de werkelijke oorzaak van deze toename: slecht onderwijs te zijn: scholen moeten voldoen aan onderwijsnormen die ze met slopende jongentjes niet kunnen halen - en dus moeten er hersenziektes verzonnen worden en dan krijgt de school extra geld!
Het eerst zo goedlachse kind is dan ondertussen wel een stuipende zombie geworden en voor speciaal onderwijs komt geld vrij.
Maar uit de meest recente Zembla documentaire blijkt dat er meer aan de hand is dan alleen dolgedraaide boze juffrouwen voor de klas.

Want waarom zijn kinderen zo druk? En dan blijkt dat de hersenziekte ADHD vooral door snelle basisartsen als "medici" te worden "vastgesteld" en daarmee, bij 15,7% van alle leerlingetjes zo wel een farmaceutische klapper van formaat te zijn! Aan die knalboem, drukke jongetjes mankeert namelijk helemaal niets - maar het echte probleem is wel een combinatie van velerlei oorzaken:

1. Deze "lawaaiziekten" 15,7% op totaal komen vooral, 95% bij jongetjes voor.

2. Het zijn doeners en zéér technisch - maar techniek is er niet in de klas.
Volgens een richtlijn van het Ministerie is dat verboden! Basisscholen zijn per 2004 namelijk verplicht techniek te onderwijzen maar ze doen het niet want de juffrouw rilt ervan...

3. De 86% vrouwelijke juffen worden hoorndol van ontploffende jongetjes en eisen direkt onderdrukkingsmedicatie.

4. Als je in België je per fiets of per auto onder Ritalin/Concerto medicijngebruik verplaatst kom je daar als 'cocaïne-gebruiker’ de cel in! (bron: De Morgen).
In Nederland ben je gedurende 1 dag je rijbewijs kwijt, dus ook voor snorfietsen.
En dat komt omdat de wangslijmtesten positief op deze amphetamines reageren.

5. De schoolbegeleiders durven niet te zeggen dat er meesters voor de klas moeten komen om de kinderen 'doe-lessen' te geven.

6. Jaarlijks stromen honderden mannelijke meesters het onderwijs uit vanwege ongepast gedrag, sommigen worden opgesloten. (bron: Onderwijsblad 01/2013)

7. Cito-toetsen bevatten geen techniek, zèlfs geen technische Natuurkunde zoals de bv. de werking van zaklampen of hoe je fietsverlichting kunt repareren.
Tot 2012 bestonden er wel "zwakke" Citotoetsen (lees: met techniek erin) maar daar heeft de 2e-Kamer een eind aan gemaakt.

8. Schoolbeoordelingen gaan uitsluitend over theoretisch: helaas bestaan er beneden de 16 jaar geen technische scholen meer want het Lom/Vmbo is "voorbereidend" dwz: de techniek "wordt getoond" maar op wat cementkuipen en soepketels na wordt er niet met draaiende automotoren en/of radio/telefoontechniek gewerkt. Slechts op 3 Vlaamse scholen wordt vanaf 2013 met printplaatjes voor 14-jarigen geëxperimenteerd (bron: Canvas)
Nou, toen ikzelf 14 jaar was waren we op school voldoende opgeleid om elektrische huisinstallaties op veilige wijze uit te breiden - heden is dat 18 jaar.

9. De combinatie van rolstoelinvaliden/mongooltjes met techniek was nog een chantagemiddel van minister Tineke Netelenbos (bron RTL)

10. Ondanks dat ouders van van een Lom/Vmbo advies zich zowat lám schrikken van hun onvolwaardig kind dat direkt door een bureau moet worden bijgespijkerd: gaan toch nog 60% van alle kinderen het lage Lom/Vmbo op. (opgave Min.OK&W)

11. Het vreemde is echter dat bedrijven die 60% Lom/Vmbo kinderen NIET terug zien zodra de scholieren 20 zijn: hun eigen uitstroom van technici is namelijk drie, tegen slechts eentje die instroomt en klagen massaal de Overheid aan:
'Weet wél wat er gebeurd als de maakindustrie wèg is?!' Dat wordt dus: gèèn AOW en gèèn pensioenen meer - maar dat wil onze Overheid niet eens weten! Er bestaat wel een onrustbárende documentaire van Nieuwsuur, maar die om politieke redenen nooit uitgezonden is geweest...!

12. Anno 2013 geeft slechts 2% van alle Mbo nog technieklessen dat 5x zo duur is als gewoon onderwijs, maar hun jongvolwassenen zijn dan allang afgehaakt! Waarom dat is?
Simpel, omdat bijvakken evenhoog meetellen als hun kernvak, techniek bijvoorbeeld. En dat was nog een ideetje van Wallace dat later door Bijsterveld ook op Vmbo werd toegepast - overigens gevolgd met nog veel méér aan techniek-afhakers.
Een Vmbo is namelijk helemaal geen technische school maar een 4-jarige brugklas op Lom-niveau waarin "iets technisch" wordt gesuggereerd.

13. De Overheid heeft inmiddels een 'kennisplatform'-?? om meer vrouwen in de techniek aan het werk te krijgen. Gelikte kleurenfoto's van graatmagere deerndls die met cementkuipen in de weer zijn, ernaast een vrouwelijke ingenieur met de gele valhelm op. Opvallend is dat in hun folders ALLEEN over vrouwen wordt gesproken - maar dat 45% van alle hier geboren Marokkanen geen werk hebben staat er op een andere manier in namelijk dat in de bouw slechts 9% van niet-westerse alochtone afkomst in.
Kan dat werken: blanke vrouwen in technische beroepen? Nee.
Net zoals je een goede automobilist wordt als je niet minstens 7 auto's in de prak hebt gereden en een echt goede zakenman na minstens 3 faillsementen - kun jij geen goede chemicus worden na minstens 10 zware ontploffingen en ook geen goede electricien na minstens 100 beste kortsluitingen, met vonkjes erin.
Een echte vakman wordt jij van ònvoorstelbare blunders - niet uit een boekje!

Onze Nobelprijsverprutsers aan het werk
Begin jaren '60er was de hele wereld maar wat jaloers op ons, zo perfekte schoolsysteem doch dat ons land slechts 13% van de hele Staatsbegroting kostte en ons zovele Nobelprijzen heeft opgeleverd - doch is nu verkwanseld aan nieuwlichterij en dat ons land heden klauwen met geld kost.
Om een voorbeeld te geven: in de jaren '60er waren er in heel Nederland maar liefst 5 (zegge: vijf) forensische schoolpsychologen aan het werk en die konden het makkelijk aan! En nu? De Zembla-documentaire geeft het antwoord:

Duizenden, eerder 10-duizenden schoolpsychologen en schoolconsulentenbureau's en die zoeken allemaal werk. Want van alle onderwijsgeld gaat sinds minister Netelenbos momenteel liefst 14% op aan niet-onderwijs - en dat was vòòr haar komst nog slechts 3½%.
Tineke Netelenbos was ook degene die alle technische scholen afschafte, ook alle vakdiploma's uit het bedrijfsleven werden door haar opgedoekt en plaatste debielen en mongooltjes in een rolstoel op hetzelfde niveau als lager technisch onderwijs.

Waar komt die schoolroep om meer Rilatine toch vandaan?
Want eerst: kan het proefschrift 'Van hoop des vaderlands naar ADHD’er' - van moeder A.J.M. Crott eigenlijk wel wáár zijn? Volmondig ja.
De moeder onderzoekt haar doldwaze belevenissen met haar 2 zonen en laat zelfs haar proefschrift tot verkrijging van de doctorsgraad in de Letteren door haar eigen zonen redigeren! En dan vertelt ze vreemde ADHD-belevenissen met haar zoontjes op Vpro's Zembla. Gildeprint Drukkerijen -Enschede ISBN: 978-94-6108-231-2.

Apotheker F.Haesbrouck schrijft:

ADHD is geen neurobiologische aandoening (NCRC 6/8-2002)
ADHD is geen opvoedings- of voedingsprobleem (Zitstil 8/2-2008)
Wat is ADHD dan wel?
ADHD is de projectie van het verstoren van het pedagogisch comfort van de omgeving (zie DSM IV-criteria) van het kind, meer eigenlijk GPOS (Geprojecteerd Pedagogisch Onmacht Syndroom), dat wordt aangewend om een financieel imperium te kunnen opbouwen door het instellen en het instand houden van een toxicomanie bij kinderen.
Moest dit pedagogisch comfort kunnen ingesteld worden met een simpel keelpastilletje, dan zouden ADHD of GPOS nooit als een hersenziekte beschreven geworden zijn.
Maar precies omdat artsen harddrugs kunnen dealen onder het voorwendsel van welke ziekte dan ook, worden zij misbruikt als naamlener.
Hun beloning daarvoor ontvangen ze rijkelijk na een zekere tijd, wanneer de chronisch gebruikers van hoge doses uiteindelijk écht ziek zijn geworden aan wat men dan zeer hypocriet de co-morbiteit van het psychotisch gedrag is gaan noemen.


Gelukkig is de beschaving bij ons nog niet zo ver doorgedrongen als in USA waar ouders massaal uit de ouderlijke macht ontzet worden en hun technisch kind in een inrichting na hun weigering van Rilatinemedicatie - maar ook in Nederland bestaan gevallen van uithuisplaatsing na ouderlijke Rilatineweigering. Vreemd want in de Wikipedia staat onder de zoeknaam Dopamine toch echt te lezen dat Rilatine evenals Concerto een amphetamine: en dus een regelrechte synthetische harddrug is.

En waarom moeten technici borsten hebben? Is dat een jodenster?
Nichenaam Carolus (huisvrouw) schrijft op 27/5/2009 in Terzijde.nl

Vervelend! Eerst krijg je als kind te horen dat je ziek bent in je hoofd. Je hebt ADHD. Vandaar natuurlijk dat je geregeld verstrooid, druk, vervelend, opstandig en vooral kinderachtig bent. En als je dan medicinaal laat "behandelen", dan krijg je nog een waanzinnig probleem dubbel en dik erbovenop.
Vooral als je een jongen bent. Je krijgt namelijk borsten. Echte. Dikke. Er komt ook melk uit. Eén of twee. De wondere werking van Risperdal in kinderlijven.
Met de hartelijke groeten van Janssen Pharmaceutica!Hoofdstuk 16. (episode uit mijn jeugdboek 'Schoolcompetitie!')
Twee zeugenogen voor de juf, met draadjes eraan
Evenals tijdens Amadeus Mozart bestond er ook in 1949 nog geen Rilatine, Concerto of het zombie: Strattera. De promotie van huisvrouw dr.Crott, gebaseerd op 2 zonen heeft eigenlijk wel wat meer voorbeelden nodig.
Wel, bij ons thuis op de boerderij werd elk jaar een varken geslacht en dat is zoveel dat iedereen moest aanpakken. Als 3-jarige gaven ze mij altijd de kop om die helemaal leeg te halen en zo wist ik al snel hoe de zenuwbanen lopen.
Ja ik kon als 3-jarige al aardig met het mes overweg en ik deed dat graag omdat we de ogen eruit mochten halen want die mocht ik dan houden en zo stuitte ik op die draadjes eraan. Maar vreemd genoeg liep er wel 1 draadje zijn hersens in maar, net achter zijn oog liep er nóg een draadje zijn wangen in. Maar met dat 2e draadje moest je wel voorzichtig mee omgaan want ze braken zomaar af als je even niet oplette. Tsss een varken kan zelfs met zijn wangen nog kijken??? (jawel, dát zijn onze beide Infra-Roodsensoren in stereo: de mens heeft minstens 23 zintuigen wat door neurologen is vastgesteld).

Ik beide ogen in mijn broodtrommeltje gedaan om ze aan de juf te laten zien maar ze rolde uit haar stoel en ging op de grond legge. Grote paniek!
Hoe dat moest had ik van mamma geleerd als pappie ook al erbij ging legge: washandje natgemaakt en gezicht opwrijven met koud water - maar werd prompt een week van de kleuterschool gestuurd. Dit snapte ik niet.
Ja er was wel een dokter gebeld, en er stond ook een ziekenwagen voor de kleuterschool want de juf ging opeens op de grond legge om een tukkie doen maar daar kan ik toch niks aan doen? En ze was vanzelluf weer wakker geworden.

Tuut Roll snapte er niets van - totdat ik mijn broodtrommeltje openmaakte en aan tuut Roll vertelde dat ze opeens een tukkie ging doen toen ze in mijn trommeltje keek. Maar de Rijksveldwachter snapte het nu opeens wel!
"Heb jij die aan de juf laten zien?"
-"Jaaa want het was zo'n lief dier, die zeug van ons? En hij snapte alles hoor?"
Zag hem op zijn motor stappen - maar hij had opeens buikpijn en kon niet rijden. Een andere agent in burger kwam, om zijn motor naar huis te rijden want tuut Roll ging wel een stukkie lopen. Kreunend kwam hij thuis en zag hem 3 dagen niet meer.
-
Annotaties:
ADHD blijken het technici-tekort te zijn! #zaplog
| #198880 | 22-04-2013 20:56 | ffloor
Hóóp werk, dat vele href="" maar hopelijk is de onderbouwing goed gelukt.
| #198889 | 23-04-2013 10:02 | ganjaman
Mooi stuk Ffloor, geeft goed de hypocrisie rond adhd medicatie weer.
Ik zou het zelfs willen verlengen richting de anti-depressiva.
| #198901 | 23-04-2013 18:59 | ffloor
Annotatie geplaatst. Bedankt voor het plaatje jongens!
Overigens is genoemde Zembla-aflevering vanmorgen nog om 09:15 op Ned-2 herhaald geweest en komt hierna nog 1x op de TV.

Over anti-depressiva bestaan al veel artikelen, echter ik ben geen medicus maar een gebóren techneut die op 3-jarige leeftijd de onder spanning staande lichtnetschakelaars en stopcontacten demonteerde om te bekijken wat ze dáár voor Allemachtigs wel ingestopt hadden? Zo'n artikel mag je dus zelf schrijven als je er verstand van hebt.
| #198984 | 25-04-2013 20:12 | ffloor
Nu.nl En over het geconstateerde manco dat de Zembla-documentaire helemaal niet over technici zou gaan - kan ik @rrobin nog vertellen dat er 2 scripties uit de psychologie over deze relatie bestaan.
De één vertelt dat de hersentjes van techneutjes al in het 3e jaar "worden" aangelegd (vermoedelijk aan boord van ruimteschepen maar dat stond er niet in, dat beweert http://www.niburu.nl momenteel) maar wat er weer wél instond was nogal opzienbarend namelijk dat techniek niet te leren valt...zèlfs niet onder dwang (was namelijk geprobeerd).
De 2e scriptie vertelt dat de onderzoeksmodellen van zowel de psychiatrie alsook psychologie vandaag de dag dermate verfijnd zijn dat ze nu op iedereen werken: zowel vrouwen als mannen, zowel jongens als meisjes, zowel alochtonen als autochtonen, zowel op gorilla's als chimpansee's - doch helaas met èèn, hele rare uitzondering: op technici!
Hun: "Geef mij maar een neut" - blijkt door de wetenschap niet te doorbreken te zijn, raar maar wel waar.
In vorige artikelen op Zaplog was dit dubbelmanco al voldoende behandeld (zoek op psych) - maar er kwam van Nu.nl een verzoek om nadere uitleg. Bij deze.
| #199388 | 04-05-2013 15:15 | ffloor
Nagekomen:
In de EOS mei 2013 vinden jullie op pag.24-28 een commentaarartikel dat draait om letterkundige dr.Crott.
De teneur v.h. artikel is dat men Crott's uitspraak: ADHD bestaat niet, slecht onderwijs wél - nogal ongezouten vindt.
Zowel dr.E.Schoentjes alsook dr.R.vd.Heuvel, directrice van Zitstil vinden dat Crott een punt scoort omdat 15,7% afwijkende leerlingen niet kan kloppen - maar dan zegt ze:
"Het lijkt wel een tendens dat kinderen een mankement moeten hebben? Pas als kinderen een etiket krijgen opgeplakt komen ze in aanmerking voor een behandeling of een ondersteuning. Ik begrijp enigzins waarom dat zo moet maar..."

maar dán zegt deze juffrouw iets dat mijn ogen deed vochtig worden! v/d Heuvel zegt dan:
"...ongeveer 4% van de volwassenen blijft kampen met ADHD, ook al zijn het vaak enthousiaste, energieke mensen die creatief zijn in het bedenken van oplossingen"


Mijn comment:
Mijn techneutjes-ontdekking in het Zembla-doc en vandaar de rare titel boven dit artikel is één - gelijk krijgen in een discussie op Nu.nl is al twéé - maar van een doctor juffie gelijk krijgen dat ADHD'er eigenlijk de ingenieurs zijn die we massaal met amfetaminen om zeep aan het helpen zijn: DAT IS DUS WEL DRIE!
Normaal geef ik mijn eigen artikel nooit een stem, nu doe ik dat maar uit naam van dr.v/d Heuvel - in ieder geval bewijst v/d Heuvels commentaar dat Zaplog nog steeds het beste politiek blog is van allemaal! En dus, community: altijd je ogen open houden en vanuit je eigen vakgebied worden jouw artikelen zomaar al aangereikt óók, dat blijkt dus met Zembla die onze toekomstige techneutjes nog helemaal niet eens opgemerkt hadden...
| #199482 | 06-05-2013 18:49 | ffloor
Nagekomen (2)
Inmiddels komen de krantenartikelen over "historica?" Crott opeens los. Haar 3e naam eindigt op Maria: het is er dus zoeentje die gescheiden onderwijs jongens of meisjes in twéé aparte klassen heeft gevolgd en dus: die roomse zedenpreken wil ze weer opnieuw invoeren! Moet je voorál doen zeg: dat is de patent manier om de hele school te slopen want meisjes in de klas werken remmend op boefjesgedrag.

Voorts is master Crott heel blij met de a.s. terugkeer van de ambachtschool...!!!
Weet die geleerde oen eigenlijk wel wat ze zegt? Nee en die Shell-directeur waar het nieuwste Rijksbeleid nog uit de koker kwam beslist ook niet.
Ik zal Zappies uitleggen wat een ambachtschool is: je wordt gedurende 3 jaar opgeleid in klompenmaken, rietdekken, metselen, manden vlechten, houtsnijwerk, lijsteen bikken, touwslaan, visnetten knopen en bonzaiboompjes opkweken.
Maar dat is nog niet alles. Hierna wil geen enkele school jouw nog voortgezet onderwijs geven want je kan niet rekenen.
Of op z'n Roffa's gezegd: een strafkamp voor 11-jarig tuig. Niets meer en niets minder.
| #199753 | 10-05-2013 21:00 | ffloor
Naar aanleiding van een tel.gesprek nog een 2-tal belangrijke aanvullingen die niet op Internet te vinden zijn.
Allereerst het Australisch onderwijsboek: 'Jongens, hoe voedt je ze op' waarom ze zo anders zijn en hoe je opgroeien tot gelukkige en evenwichtige mannen, NLuitgave Elmar 1999, ISBN.90.389.0849.0 en dat op A4-formaat niet alleen voor wanhopige juffrouwen is bedoeld maar ook een heel hoofdstuk wijdt aan de juiste manier van lesgeven in Vmbo-onderwijs want daarin breken wel de grootste problemen uit.

Tweedens het artikel in AT&T;nr.2 van 2013, pag.18 getiteld:'Kinderen met ADHD meest gebaat bij vetzuurcombinatie:
'Kinderen met ADHD hebben vaak een ander vetzuurprofiel in hun bloed dan kinderen die geen ADHD hebben. Het kan in
veel gevallen gaan om tekorten aan essentiële vetzuren, of om een ongustige verhouding tussen omega-6 en omega-3 vetzuren'
- boven dit artikel - het artikel geeft vooral hoop voor ouders die geen ritaline voor hun kind willen.
Normaal gesproken brengt methylfenidaat "het probleem" van ADHD met -78% terug, atoxmoxetine met -64% en clonidine met -58%;
-maar een combinatie van EPA;DHA;GLA in de verhouding 9:3:1 wist een ADHD-vermindering van -31% te bereiken!!
Dat is hoog voor een ½medicijn, cq een ½voedingsaanvulling + als bijkomend voordeel dat er geen 12-jaar durende afkickverschijnselen van zware amfetamineverslaving, en ook geen hersenschade tot debiel op 21-jarige leeftijd van komt. Dat is nogal wat!

Maar dat is nog niet eens alles! Japanners experimenteren veel met soja en visolie en beschrijven de stof fosfatidyl, op voorwaarde dat de dokter nog niet aan het mediceren was.
Zij behalen nu al een resultaat van -37% van gediagnosticeerd ADHD wat evengoed nog veel méér opzienbarend is...
Het blad AT&T;doet ook aan particuliere bladnabestellingen, dringt niet op maar nogmaals, het is beslist gèèn consumentenblad.
aanmelden / inloggen