Door community (initieel Witte Haai), Op don 3 mei 2012 21:31, 2 reacties, nieuws

‘ADHD is geen ziekte’

Onder kinderen is ADHD volksziekte nummer één. Het medicijngebruik ter bestrijding van de stoornis neemt al even epidemische vormen aan.

Altijd-Druk-Heel-Druk is meestal geen medisch probleem. ADHD kan vaak worden voorkomen door de diagnose niet te stellen: ADHD een ziekte noemen is een denkfout. Dat zegt psycholoog en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen Dr. Laura Batstra.

“Verreweg de meeste kinderen met ADHD hebben geen afwijkende hersenen,” gaat Batstra verder. “Het is een misvatting te denken dat Attention Deficit/Hyperactivity Disorder een stoornis is in de hersenen. Er is niet te weinig aan een bepaald stofje en er zijn ook geen hersengebieden kleiner. ADHD is niet meer dan een naam die we geven aan bepaald gedrag. Lang niet alle drukke en snel afgeleide kinderen hoeven naar de psychiater.”

Medicijngebruik

Maar dat is wel de praktijk. Negen van de tien keer worden ouders die met hun hyperactieve kind bij de huisarts komen doorverwezen naar een psychiater die daarop de diagnose ADHD stelt. Bovendien explodeert ook het medicijngebruik. Vorig jaar werd bijvoorbeeld 1,1 miljoen keer een ADHD-medicijn voorgeschreven, een verdubbeling ten opzichte van 2007.

In de meeste gevallen gaat het om een gedragsprobleem, dus hoort de behandeling ervan thuis bij gedragsdeskundigen zoals orthopedagogen en psychologen, niet bij medici.

Farmaceutische industrie

“Het ADHD-stempel dat kinderen opgedrukt krijgen is in meer opzichten schadelijk,” legt Batstra uit. “Waar ik me bijzonder druk over maak is dat kinderen de boodschap krijgen dat zij eigenaar zijn van de problemen. Een ADHD-diagnose legt de oorzaak helemaal bij het kind. Dat is onterecht: ADHD-gedrag heeft ook oorzaken buiten het kind.” Batstra denkt daarbij aan factoren als school, ouders en de veeleisende maatschappij.

Volgens Batstra speelt de farmaceutische industrie in het geheel een kwalijke rol. Om de verkoop van medicijnen als Ritalin, Concerta, Medikinet en Equasym op te drijven heeft de industrie er alle belang bij dat de diagnose ADHD wordt gesteld.

Laatste redmiddel

“Er komt vervolgens een informatiestroom op gang waarin ADHD wordt weggezet als een neurobiologische herzenziekte,” aldus Batstra. “Het gaat veel te ver. De industrie zit overal. Farmaceuten betalen ouderverenigingen, maken websites over ADHD en fêteren artsen die de medicijnen voorschrijven. De bedrijven besteden twee keer zoveel geld aan marketing van hun product als aan de ontwikkeling ervan.”

Volgens Batstra moet medicatie een laatste redmiddel zijn en geen panacee zoals nu het geval is. De medicatie onderdrukt gedrag en werkt maar een paar jaar. Daarbij komt dat het sociale gedrag en schoolprestaties niet verbeteren. Bovendien zijn er serieuze bijwerkingen zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en slapeloosheid. Dat wordt dan gebagatelliseerd door te zeggen dat de bijwerkingen na enkele weken over zijn, maar dat krijgen kinderen ook op hun bord.

Bron: Rug.nl
Annotaties:
| #179538 | 04-05-2012 16:26 | Eddy
Hier in de US heb ik nu al regelmatig reclame spots gezien waarin ouders waarvan bij de kinderen ADHD gediagnoseerd is zich bij een bepaalde "instantie" (kan een advocatenkantoor zijn, staat me niet meer precies bij) te melden. In de spot wordt uiteengezet dat ADHD een niet bestaande ziekte is en indien de kids medicatie voorgeschreven hebben gekregen voor deze niet bestaande ziekte dat ze dan recht hebben op een schadevergoeding..
Eddy's avatar
aanmelden / inloggen