Door community (initieel Best Well), Op maa 24 jul 2017 20:13, 0 reacties, nieuws

Afrika, Peter Stuivenberg en de vluchtelingen
Dat Europa te kampen heeft met een toestroom van vluchtelingen, zal niemand zijn ontgaan. Natuurlijk willen weldenkende mensen dat vluchtelingen op een humane manier worden opgevangen en dat mensen die in eigen land blootstaan aan politieke vervolging, in Nederland asiel kunnen krijgen. Dat is echter niet langer aan de orde als een stroom van duizenden vluchtelingen de stranden overspoelt, met name in Griekenland en Italië, twee landen die zelf reeds kampen met grote economische problemen. Het is vrijwel onmogelijk om zoveel mensen op een humane manier op te vangen. Lees bij voorbeeld deze twee dossiers: De Volkskrant en The Post Online, om een indruk te krijgen van de omvang van het probleem.

Maar ook de landen die ruimhartig vluchtelingen hebben opgenomen, beginnen spijt te krijgen. Een goed voorbeeld is Zweden, waar hele buurten zijn veranderd in no-go area’s, omdat deze buurten worden geterroriseerd door migranten. In Frankrijk kamperen duizenden migranten langs de openbare wegen, zonder sanitair en andere voorzieningen. In Calais is weer een jungle ontstaan. En lang niet alle vluchtelingen zijn slachtoffers van een oorlog, er komen ook veel mensen naar Europa, omdat ze in Afrika geen enkel economisch vooruitzicht hebben.
Het probleem met de vluchtelingen is niet alleen hun hoge aantal, maar ook spreken ze onze taal niet en hun culturele achtergrond verschilt vaak wezenlijk van de onze. Als ze in eigen land hoog opgeleid zijn, dan voldoen hun diploma’s niet aan onze eisen. Ze kunnen hier dus niet of nauwelijks aan een baan komen, laat staan dat ze schoonmaakwerk ervaren als passende arbeid. In het land van herkomst zijn deze mensen vaak broodnodig! De intelligentsia vlucht weg, de achterblijvers blijven achter zonder leerkrachten, medisch geschoolde mensen en ingenieurs. De vluchtelingenproblematiek treft dus ook de landen van herkomst!
De meeste vluchtelingen zijn jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. In plaats van hun eigen land op te bouwen, komen ze hier terecht in asielzoekerscentra, waar ze soms jaren lang wachten op een verblijfsvergunning en gedurende deze tijd niet mogen werken. Ook deze groep is feitelijk onmisbaar in het land van herkomst, terwijl ze in Europa overbodig zijn en vaak van de bijstand in de misdaad belanden. Toch hebben ze alle reden om te geloven dat ze in Europa meer kansen hebben, tot ze eenmaal in Europa zijn en beseffen dat ze kansloos zijn!
De volgende documentaire gaat over Congo, over de armoede, de rijkdom aan grondstoffen en de uitbuiting van Afrikaanse arbeidskrachten door het westerse kapitaal. Het is geen oorlog, maar het is wel een economische strijd om het bestaan. Geen wonder dat mensen een betere toekomst zoeken en al helemaal geen wonder dat zij denken dat die toekomst ligt in Europa. Daar komen dus vluchtelingen vandaan… De vertaler voor deze docu, Bernard Kalume Buleri, heeft zeven kinderen en hij hoopt dat zij een toekomst zullen zoeken in Europa!
Congo, My Precious. The Curse of the coltan mines in Congo duurt 52 minuten.
Gepubliceerd op 5 jul. 2017
The Democratic Republic of Congo in Africa is one of the world’s most resource-rich countries. A wide range of rare minerals can be found here in abundance, all commanding high prices in world commodity markets. Diamonds for jewellery, tantalum, tungsten and gold for electronics; uranium used in power generation and weaponry and many others. Congo has copious deposits of raw materials that are in high demand internationally but remains one of the poorest countries in the world.
From colonisation, with the horrors of slavery and other atrocities, to a turbulent and equally brutal present in which militant groups control the mines, Congo’s richness in natural resources has brought nothing but misery. Referred to as “conflict minerals”, these riches leave only a trail of death, destruction and poverty.
Under Belgian rule, Congolese labourers were often required to meet quotas when mining different minerals. Failure could mean punishment by having a hand cut off with a machete. The country gained independence in 1960, but that didn’t put a stop to slave and child labour or to crimes being committed to extract and exploit the minerals. Warring militant fractions from inside the country and beyond seized control of mines for their own benefit while terrorising local populations.
For our translator, Bernard Kalume Buleri, his country’s history of turmoil is very personal; like most Congolese people, he and his family fell victim to the unending mineral based power struggle. Born in the year of his country’s independence, he has lived through war and seen his homeland torn apart by violent looting and greed. His story is a damning testament, illustrating how nature’s bounty, instead of being a blessing, becomes a deadly curse.

Dit is het probleem in heel Afrika. Terwijl de bevolking groeit, neemt de armoede toe. Uiteraard kunnen eerlijke economische verhoudingen daar iets aan veranderen, maar dan neemt de winst van de westerse bedrijven niet langer toe, maar af. Zolang de kapitalistische uitbuiting blijft bestaan, zal het vluchtelingenprobleem alleen maar groeien. Kunnen we er iets aan doen?
Peter Stuivenberg (schrijver van o.a. De Boogyman) woont in Zuid Afrika. Hij heeft eind vorig jaar een boek gepubliceerd over de vluchtelingen-problematiek: Europa en migranten. Link even door en lees de beschrijving op Bol.com.
Onlangs was Peter Stuivenberg te gast bij Café Weltschmerz, waar hij sprak met Joost Niemoller over de bevolkingsexplosie in Afrika, de armoede en de trek naar Europa. Als Europa geen maatregelen neemt om de situatie in Afrika te verbeteren, dan wacht ons een demografische ramp.
Enkele reis Europa; Wat komt er op ons af?: Joost Niemoller en Peter Stuivenberg duurt een uur en 6 minuten.
Gepubliceerd op 15 jul. 2017
Het is een locomotief die niet meer te stoppen is. De vrouwen in Afrika willen minstens 2 tot 3 kinderen hebben anders worden ze een paria en tellen binnen hun cultuur niet mee. Het land is groot genoeg om het aan te kunnen maar daarvoor missen er enkele factoren. O.a. de energie is niet aanwezig voor echte industrialisatie terwijl de landbouw als minderwaardige arbeid gezien wordt.
Joost Niemoller praat met Peter Stuivenberg. De vooruitzichten zijn dat aan het einde van deze eeuw de totale wereldbevolking ca. 11 miljard bewoners zal bedragen. De inschattingen zonder de invloed van migratie zijn, dat Europa wat zal terugvallen naar ca. 600 miljoen inwoners, terwijl Afrika een groei zal doormaken naar ca. 4 miljard inwoners. Volgens Niemoller komt er een enorme demografische ramp op ons af.
Onderzoeksjournalist Peter Stuivenberg vertelt wat ons te wachten staat indien de EU de stroom aan vluchtelingen niet onder controle krijgt. Hij schetst een beeld over Noord- en Midden-Afrika. Over de armoede, rovers, jihadisten en oorlogen. De EU streeft een multicultureel beleid, met als gevolg de Brexit. Stuivenberg bezocht meer dan 50 landen, trok door woestijnen en oerwouden en zeilde over oceanen. Hij woonde in Nederland, Duitsland, Engeland, Suriname,de Azoren, Brazilië en Nigeria en sinds 12 jaar in Zuid-Afrika en Bonaire.
Annotaties:
aanmelden / inloggen