Door community (initieel Best Well), Op din 15 aug 2017 20:12, 2 reacties, nieuws

AIVD vangnetten voor waarheidszoekers?

Waarom moet Zaplog verdwijnen? Hoeveel Trollen hebben zich hier al niet afgezet tegen Martin Vrijland ? Zo langzamerhand moeten waarheidszoekers toch gevoel voor authenticiteit krijgen. Waar is nog ruimte voor een open discussie en zijn werkelijk verschillende invalshoeken merkbaar?In dit artikel wil ik graag uitgebreid ingaan op de reden waarom ik al in een paar artikelen heb gesteld dat de alternatieve media in Nederland volledig gecontroleerd is. Ik doel dan letterlijk op ‘gecontroleerd door de geheime dienst’. In Nederland heet die club de AIVD. Om dat te kunnen bewijzen, moet je eigenlijk infiltreren. Dat is mij ongepland bijna gelukt, maar er is het nodige voorgevallen, waardoor ik uitgestoten ben. Wat ik daarom zal doen is kort de voorgeschiedenis van mijn opkomst als schrijver beschrijven en de contouren duiden waaraan u zelf kunt aflezen of u het met mijn oordeel eens bent of niet.

In den beginne
Toen ik vijf jaar geleden begon met schrijven, was het niet meteen de bedoeling om dat voor altijd te gaan doen. Mijn laatste werkgever waar ik als international salesmanager werkte ging failliet en tijdens de baan die ik daarna aannam kreeg ik ineens mijn buik vol van ‘maatwerkpak en leaseauto’. Ik besloot even (naar ik dacht ‘tijdelijk’) te gaan schrijven en koos een pseudoniem om mijn CV niet te schaden. Dus liet ik mijzelf in goed overleg ontslaan, waardoor ik recht op een uitkering hield. Dat schrijven begon met een artikel op de (inmiddels opgeheven) website Argusoog van Arend Zeevat en mondde uit in mijn eigen website. Na enkele maanden werd die site ineens tot wel 150 duizend keer per dag bezocht ten tijde van de Anass Aouragh zaak. Dit kwam, doordat ik besloot gewoon eens met een camera naar het ‘plaats delict’ te gaan, omdat Peter R. de Vries op tv had gezegd dat elk haartje en elk vezeltje in deze (zelf)moordzaak onderzocht zou worden. Ik was wel benieuwd of dat ook echt zo was en toog met een amateurcameraatje naar de vindplaats. Daar vond ik nogal wat rommel bij de plek waar Anass gevonden zou zijn en getuigen meldden dat zij daar nog diezelfde ochtend hun hondje hadden uitgelaten. Die zaak hield toen heel Nederland bezig en ik publiceerde ook nog eens het NFI-autopsierapport. Dat kwam groot in het nieuws, omdat niemand zoiets eerder gewaagd had, maar mijn naam werd niet genoemd (dat zou nog meer bezoekers op mijn site geven).

Vrijwel onmiddellijk toen ik op die zaak dook, werd ik keihard aangevallen met allerlei online smaad en laster en ondanks een zeer uitgebreide en uitermate gedetailleerde aangifte, is daar tot op de dag van vandaag niets mee gedaan. Daarnaast is er geen advocaat te vinden die zich aan een procedure durft te branden als ik uitleg dat het te bewijzen is dat deze campagne uit de overheidshoek komt. Ook van de rebelse advocaat Sven Hulleman kreeg ik geen antwoord op mijn verzoek.

De alternatieve media roerde zich in die tijd en ik werd min of meer opgenomen door sites en mensen waarvan ikzelf voor mijn start als schrijver niet of nauwelijks gehoord had. Micha Kat was daarvan een. Ook werd ik uitgenodigd op een Frontier symposium en zelfs genomineerd voor het ‘Frontier Award’. Toen begonnen mij de eerste zaken op te vallen. Zo zou ik worden geïnterviewd door John Consemulder, maar dat kon ineens spontaan niet meer doorgaan. Mijn optreden werd wel gefilmd, maar nergens uitgezonden. Marcel Messing (een bekende naam in de alternatieve media) nam mij na de afsluitende show van een of andere hypnotiseur, nog even terzijde in een kamertje. Hier vertelde hij mij onder vier ogen dat ik erg op moest passen. “Ze” zouden mij zomaar eens kunnen targetten met een directed energy wapen.

Modder
Mijn opkomst in de alternatieve media werd ondertussen zeer fanatiek tegengewerkt door tientallen sites die special voor de smaad en laster aan mijn adres als paddenstoelen uit de grond leken te rijzen. Ik ontdekte dat de drijvende motor achter deze smaad en laster een staatsmedewerker (en OTO priester), genaamd Jeroen Hoogeweij was, die op dat moment letterlijk om de hoek bij Micha Kat woonde. Des-al-niettemin werd ik door Micha Kat omarmd. Kat was tot dan toe de grote naam binnen de alternatieve media, omdat hij al jaren streed tegen de pedofilie van de hoogste man van justitie: Joris Demmink. Kat nodigde mij uit om naar de Demmink processen van de stichting de Roestige Spijker te komen en betaalde mijn brandstof. Al die tijd leek Kat met geld te kunnen smijten alsof het niets was, dus dat trok de aandacht. Tijdens de zittingen kwam ik erachter dat de leden van de stichting die Demmink aanklaagde, nogal huiverig en angstig voor mij waren. Dat wekte mijn interesse. Waarom reageerden ze zo angstvallig op mij? Ik zat toch in hun kamp? Toen mij het oranje lintje op de revers van een leden van de stichting viel, vroeg ik mij af hoe een lid van de stichting die min of meer de Nederlandse staat aanviel, een oranje lintje kon dragen. Dus ging ik eens graven in de achtergrond van de mensen in die stichting. Zo stuitte ik op het feit dat deze lintjesdrager (genaamd Ben Ottens) had geholpen de waarde van de gronden rondom Schiphol op te waarderen van agrarische bestemming naar bouwgrond. De familie Poot, die deze stichting de Roestige Spijker financierde, kon zo miljarden van de Nederlandse staat eisen voor die gronden (inclusief fictieve ontwikkelprojecten). Ook ontdekte ik dat de stichting samenwerkte met Jack Abramoff, een man die ‘hooggeplaatsten’ in de VS had afgeperst met seksueelmisbruik-filmpjes. Zo kwam ik er ongewild en bij toeval achter dat Kat dus gefinancierd werd door de familie Poot en dat het allemaal een grote misleiding bleek te zijn. De zaak tegen Demmink draaide dus niet om het daadwerkelijk ophelderen van pedofiele misstanden, maar ogenschijnlijk veel meer om afpersing van de Nederlandse staat.

Alle websites in de alternatieve media bleken op dat moment echter de misstanden rondom hun (tot dan toe) held Micha Kat, niet onder ogen te willen zien. Ik werd zelfs in een radiouitzending uitgenodigd waarin ik zou mogen toelichten wat ik ontdekt had. Er werd mij gemeld dat dit een 1 op 1 interview zou zijn, maar tijdens de live uitzending werd ineens aangekondigd dat Micha Kat ook in de uitzending zat. Dat was een geraffineerde methode, maar de radiouitzending deed Kat weinig goed, omdat ik juist wist te ontfutselen dat hij door de familie Poot betaald werd en inderdaad met Jack Abramoff samenwerkte. De gehele alternatieve media heeft mij sinds die tijd als een paria genegeerd. Ze namen het al niet voor mij op in de online smaad- en lasteraanvallen en er werden al (los van Niburu.co en Micha Kat’s Klokkenluideronline site) niet of nauwelijks links naar mijn artikelen geplaatst, maar nu moesten ze mij nadrukkelijk laten vallen en zelfs aanvallen vanwege mijn exposure van Micha Kat.

Ik was voor dat dit alles gebeurde, al een keer uitgenodigd door Marcel Messing voor een soort bijeenkomst om de krachten in de alternatieve media te bundelen in het zuiden des lands. Daar kreeg ik toen nog enige support doordat er gedoneerd werd om mijn brandstofkosten te kunnen voldoen. Het was duidelijk dat mijn WW uitkering een aflopende zaak was. Ik kon toen al nauwelijks meer rondkomen en was op dat moment mijn huis al uitgezet om gedwongen antikraak te moeten gaan wonen. Ik moest daarom 4,5 uur heen en 4,5 uur terugrijden in een oude brandstof slurpende wagen. Tijdens die bijeenkomst van alternatieve media websites, waar praktisch iedereen van naam en faam binnen die alternatieve media aanwezig was (Marcel Messing, Ad Broere, Guido Jonkers, etc.) werd gesproken over de oprichting van een coöperatie. Er moest een verzamelkanaal komen voor de alternatieve media. Marcel Messing gaf aan dat hij mensen kende die miljoenen ter beschikking wilden stellen. Dat vond ik een opmerkelijke constatering en het deed bij mij de vraag rijzen wie die “mensen” dan zouden zijn. Daar ben ik nooit achter gekomen, want mijn aanwezigheid was eenmalig. Ik werd duidelijk een bedreiging na de exposure van Micha Kat.

Een tandje erbij
Sinds 2014 zag ik ineens nieuwe naam ter tonele verschijnen. Een mevrouw met de naam Irma Schiffers bleek ineens artikelen te schrijven over onderwerpen die ik ook aankaartte en het leek erop alsof er een alternatief voor Martijn Vrijland gelanceerd moest worden in de vorm van deze Irma Schiffers. Deze dame werd sterk gepromoot door alle bekende sites in de alternatieve media. Ook zagen we een oud journaliste genaamd Janneke Monshouwer ten tonele verschijnen die iets vergelijkbaars deed als wat de Duitse journalist Udo Ulfkotte al eerder had gedaan. Ulfkotte werkte 17 jaar voor de ‘Frankfurter Algemeine Zeitung’, ‘Frankfurter Algemeine’ of ‘FAZ’ en trad naar buiten met een boek waarin hij verkondigde dat de CIA soms journalisten omkocht. Nederland kon niet achterblijven, dus we kregen onze eigen ‘Udo Ulfkotte’ in de vorm van de lief- en betrouwbaar ogende Janneke Monshouwer. Zij verkondigde min of meer hetzelfde over de Nederlandse journalistiek. Het clubje WantToKnow, Earth Matters, en vele andere sites promootten de genoemde nieuwe namen gretig. Dat was precies wat de ontwakende Nederlander wilde horen.

Ook zagen we ineens de opkomst van allerlei andere nieuwe namen, als Martijn van Staveren, Willem Felderhof en Coen Vermeeren. Allemaal mensen die zich met deelgebieden van “complottheorieën” of spiritualiteit bezig hielden. Ze rezen ineens als paddenstoelen uit de grond en het leek erop dat er, sinds mijn zeer actieve periode van 2013, ineens een tandje opgeschaald moest worden om de ontwakende groep mensen in Nederland op te vangen. Het is niet mijn bedoeling al deze namen 1 voor 1 te bespreken en te fileren, omdat u zelf kunt ontdekken wie wel of niet betrouwbaar is. Ik beschrijf alleen mijn waarneming. Martijn van Staveren besprak ik wel al een keer; Willem Felderhof was ineens de drijvende kracht achter een conferentiereeks genaamd ‘Open Mind’ en Coen Vermeeren roerde zich als Ufo- en 911 expert.

Wat al deze namen gemeen hebben is hun snelle opkomst en hun ogenschijnlijk ongelimiteerde budgetten, mogelijkheden en ‘feel good profile’ en hun promotie door alles en iedereen in alternatief medialand. Dat kan natuurlijk en je kunt het als positief beschouwen en tegelijk zou je het als rancuneus, jaloezie, frustratie of ‘zelf geschapen isolement’ van Martin Vrijland kunnen beschouwen. Niets van dat alles. Ik was liever tot het tegenovergestelde inzicht gekomen om prettig samen te kunnen werken met waarheidszoekers, om me zo te kunnen focussen op het schrijven over mijn eigen inzichten aangaande nieuws en actualiteit, maar doordat ik merkte dat onderwerpen letterlijk gekaapt en veelal worden gekoppeld aan desinfo of valse sporen, voel ik mij geroepen een duidelijke waarschuwing uit te laten gaan. Daarbij herinner ik u even aan het feit dat al de websites in de alternatieve media mij lieten vallen toen (en tegenwerkten vanaf het moment dat) ik oplichter Micha Kat ontmaskerde. Dat moet toch een belletje doen gaan rinkelen.

Wat alle nieuwe opschietende paddenstoelen tevens gemeen hebben, is dat ze nergens schade lijken te ondervinden aan de verkondiging van hun ‘complottheorieën’. Moet dat dan perse? Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat dit in mijn geval wel gebeurde. Dat bleef niet bij smaad en laster over oplichting, gevangenisstraf, mishandeling enzovoort, maar ging zelfs zover dat er allerlei details over mijn dochter inclusief leeftijd, woonplaats en school gepost werden. Maar dat bleef volledig onopgemerkt en niet benoemd door al die alternatieve media sites. Ja, dat heb je dan misschien aan jezelf te danken, zou de gedachte kunnen zijn, maar het feit dat dingen verzonnen zijn en aangiftes niets uithalen; het feit dat dit bewezen uit de koker van een staatsmedewerker komt; het feit dat dergelijke aanvallen bij andere nieuwkomers ontbreekt; opgeteld bij het feit dat zij elkaar promoten en steunen, zou toch wat vragen op moeten roepen. Zou het misschien kunnen dat ze allemaal getraind en gelanceerd zijn door de AIVD? Of is dat een complotgedachte?

Wacht eens even. We kunnen dus wel geloven dat overheden valse vlag operaties hanteren en propaganda plegen en de mainstream media gebruiken, maar we kunnen niet geloven dat geheime dienst de alternatieve media in zijn zak heeft? Waarom zou je een juist zo gevaarlijke beweging ongemoeid laten? Vladimir Lenin stelde al dat de beste manier om weerstand te beheersen is door zelf leiding te geven aan die oppositie. Of is dat alleen iets wat gold in de oude logge Sovjet Unie? Zou het kunnen dat de octopusarmen van de AIVD in Nederland misschien wel iets verder rijken dan menigeen denkt? Zou het kunnen dat the Godfather van de Nederlandse alternatieve media, Marcel Messing, die in hooggeplaatste kringen kwam en in de vrijmetselarij niet ongezien is, de grondlegger is van dit principe in Nederland? Om goede oppositie te voeren, moet je mensen geven wat ze zoeken: ‘de waarheid’.

Wat is waarheid?
In uw zoektocht naar waarheid, gaat het er om dat u minstens het gevoel heeft van ‘dit klinkt echt plausibel’. Dan benader je het eureca-moment waar iedereen uit frustratie over de mainstream media en haar overduidelijke propaganda en (veelal) leugens, naar opzoek is. Het lijkt erop dat deze behoefte sinds ongeveer 2014 in een hogere versnelling ingevuld wordt. Irma Shiffers heeft het er bijvoorbeeld erg druk mee. Er is voor elk wat wils in de alternatieve media. Gelooft u dat de aarde plat is? Dan krijgt u dat aangereikt. Gelooft in aliens of ufo’s, dan kunt u bij meerdere kanalen terecht en kunt u zelf een spirituele “bekrachtiging” vinden bij iemand als Martijn van Staveren. Gelooft u dat er kinderen ritueel geofferd worden? Dan kunt u dat sinds kort ook vinden bij “ex-bankier en insider” Ronald Bernard. En natuurlijk zijn er de onderwerpen waar iedereen inmiddels wel over achter zijn oren krabt: 911, vaccinaties en chemtrails. U wordt op uw wenken bediend bij WantToKnow, Earth Matters, Ninefornews en ga zo maar door. We kunnen het bijna de ‘alternatieve media kerk’ noemen en die kerk heeft natuurlijk onbezoedelde dominees nodig. Dominees met een goed achtergrond, gedegen kennis en een inspirerend verhaal. Diegenen die dan ook durven te roepen dat de aarde niet plat is en dat een ‘valse vlag operatie’ soms misschien wel een hoax is of diegene die roept dat u wordt bespeeld zoal een televisiedominees het Amerikaanse publiek ooit bespeelden, die wil je niet in die kerk.

lees verder via de link
Annotaties:
| #260546 | 16-08-2017 19:45 | Rotterdam
Martin Vrijland die denkt dat hij zo belangrijk is dat een heel leger acteurs de aandacht van zijn stukjes moet afleiden. En tegenwoordig zijn dat de alternatieve sites. Weg met die nonsens.
| #260547 | 16-08-2017 20:49 | Best Well
Acteurs zoals Rotterdam bedoel je.
Best Well's avatar
aanmelden / inloggen