Door community (initieel Patman), Op maa 21 nov 2016 14:41, 15 reacties,    

Alles wat u niet wist over vaccinatie!


Ofwel, een algemene vaccinatiediscussie is onzinnig, elk vaccin is anders.


Conclusie:

Het éne vaccin is dus het andere niet. Het feit dat vaccinatie is gebaseerd op een algemeen geldig principe, betekent niet dat dan ook alle vaccins even goed of bruikbaar zijn. Elk vaccin is anders. Sommige vaccins gebruiken dezelfde ziektekiem als de echte infectie (mazelenvaccins zijn meestal gebaseerd op het echte virus), andere niet. Sommige vaccins creëren wel herd immunity andere zijn bedoeld tegen niet-besmettelijke ziekten. Sommige vaccins maken een patient besmettelijk net als de echte infectie, andere niet. Sommige vaccins bevatten thimerosal/kwik of GMO, andere niet. Sommige vaccins infecteren wel op dezelfde manier als de werkelijke infectie (sommige Influenza-vaccins moeten worden ingeademd), andere worden gewoon onderhuids of intramusculair geïnjecteerd. Sommige vaccins worden daadwerkelijk getest op vermindering van ziektegevallen, andere slechts op een antilichamenrespons of andere indirecte ?marker?. Enzovoort.

Het is daarom belangrijk te blijven onthouden dat er niet zoiets bestaat als een ?algemene vaccinatiediscussie?.

De discussiepunten zouden volgens mij dus moeten zijn:
1. welke vaccins hebben bewezen werking?
2. welke vaccins zijn veilig?
3. welke vaccins nodig gezien het individuele risicoprofiel?
4. welke vaccins geven herd immunity en zijn nodig gezien een collectief risicoprofiel?
5. mag je iemand verplichten preventieve medicatie te nemen?
Annotaties:
| #256235 | 21-11-2016 15:17 | zanussi

5. mag je iemand verplichten preventieve medicatie te nemen?
Nee. En wat als iemand niet meewerkt? Preventief doodschieten? Is het ooit nodig geweest om in het licht van een zich supersnel verspreidende superziekte (48 uurs wereldwijde zombie apocalyps!) verplichte preventieve medicatie voor te schrijven? Nee.
zanussi's avatar
| #256236 | 21-11-2016 15:31 | ouwe knar
Inclusief vaccins (de meeste) die een combinatie bevatten van anti kinderziekten. Heel kunstmatig en in realiteit zelden voorkomend.

En bijvoorbeeld... baby's van twee maanden inenten, terwijl het immuunsysteem nog voor 100% afhankelijk is (niet anders kan zijn) van de afweerstoffen van de moeder, is een onnodige belasting.
Het kind is pas veel later in staat een eigen immuniteit op te bouwen.

Een bijkomend probleem is, dat de moeders van nu, in tegenstelling tot de moeders van vroeger, een immuunsysteem hebben dat waarschijnlijk door vaccinaties, een veel zwakker immuunsysteem hebben. Ze kunnen hun kinderen dus bij de geboorte veel minder meegeven.

En dit alles los van voedings definities, veroorzaakt door verkeerde voedingsvoorlichting.
Zoals in worteltjes zit vitamine A, vet en zout zijn slecht, pesticiden op groente en fruit maakt niets uit, enne zon is gelijk aan kanker.
ouwe knar's avatar
| #256237 | 21-11-2016 18:13 | Ness
Herd immunity is bewezen voor natuurlijke mazelen, en wel voor een percentage van 68%, dat is 2x de standaardafwijking. Ongeveer 100 jaar geleden, door Hedrich: http://vaccinechoicecanada.com/about-vaccines/general-issues/herd-immunity/herd-immunity-the-misplaced-driver-of-universal-vaccination/

De term is overgenomen cq gestolen en wordt nu klakkeloos gebruikt voor alle vaccinaties terwijl het percentage is opgelopen naar 98% - alles zonder enig bewijs of onderzoek.
https://duckduckgo.com/?q=herd+immunity+hedrich&t=ffab&ia=web

Overigens is de duur van deze natuurlijke herd imunity beperkt. Zodra en voldoende nieuwe aanwas is en het percentage van 68% te ver zakt, slaat een nieuwe epidemie toe.

Veel vaccinaties stellen deze golfbeweging uit, maar kunnen hem niet stoppen. Ook het lage aantal geboorten speelt hier mee. Aangezien veel vaccinaties ook niet al te lang werken, treden er na een aantal jaren weer spontane epidemiën op, die dan vaak geweten worden aan niet-gevaccineerde individuen. Maar tijdens zo'n epidemie wordt een deel van de gevaccineerde kinderen óók ziek, en de kans is dus groot dat "patient nul" zelf wel degelijk gevaccineerd was. Of nog te jong was om tegen mazelen gevaccineerd te worden.

Helaas is door de verstoring van het immuunsysteem vanwege de mazelenprik het effect van de ziekte zelf op de reeds gevaccineerde zieke veel diepgaander en gevaarlijker. Ook hier geldt dat de verschijnselen door huisartsen niet worden herkend als vaccinatieschade tenzij die een epidemie ten gevolge heeft. Hersenvliesontsteking is meestal de diagnose. En die klopt, maar het is geen 'gewone', dus zal ook de behandeling daarop moeten worden afgestemd.
Ness's avatar
| #256240 | 21-11-2016 20:53 | Zhen
De discussiepunten zouden volgens mij dus moeten zijn:

...

Het belangrijkste punt ontbreekt:

WAT bewijst dat de theorie die de basis is van de vaccinatie praktijk klopt?

Na jaren van lezen en discussieeren heb ik nog nooit een betrouwbaar verifieerbaar bewijs gezien. NIETS. Maar dan ook HELEMAAL NIETS!!!
Zhen's avatar
| #256246 | 21-11-2016 22:10 | Saljoet
Wat ik mij afvraag is waarom een kind niet meer ziek mag worden.Voor zover ik weet is de kans op complicaties bij een gezond kind, die tijdens de kinderziekte op de juiste wijze verzorgd wordt, vrijwel te verwaarlozen.
Je kunt je twijfels hebben over homeopathie maar ik denk dat hier een hoop waarheid in zit:
http://www.homeopathie-behandeling.nl/vaccinatie-wel-niet/kinderziekten-zijn-nuttig
Misschien dat we over een paar decennia met afgrijzen naar deze tijd terugkijken.
Saljoet's avatar
| #256251 | 21-11-2016 23:53 | Ness
Mi bestaat het geheim van homeopathie daaruit, dat de meeste kwalen binnen 2 weken verdwijnen, tenzij men aan zich laat dokteren met pillen die gemene bijwerkingen geven, of de arts verkeerd inlicht over de aard van de klachten. Mensen zijn nogal geneigd tot overdrijven, en veel mensen voelen zich toch vereerd en bijzonder als zij de aandacht krijgen van een duur-betaalde hoog-opgeleide. Helaas.

Een middeltje dat vrijwel geheel bestaat uit water, evt met een beetje alcohol en een smaakje kan geen kwaad. De placebo heeft er ook zijn daverende succes aan te danken. Placebo's werken ook als mensen wéten dat ze een placebo slikken bij testen. Dat is óf pure magie óf je lijf geneest zichzelf in de meeste gevallen spontaan. Maar mensen zijn gewend met ieder wissewasje naar de dokter te rennen, of kunnen het zich niet veroorloven 2 weken lang goed uit te zieken zonder excuusbriefje van een arts + 'genezingstraject'', wegens werk.

Dat is mi ook de enige reden voor zovéél vaccinaties per kind. Sommige zouden hun nut kunnen hebben, zeker als je te maken hebt met kinderen die te zwak zijn om een kinderziekte met goed gevolg te doorstaan. Maar een ouder met een ziek kind meldt zichzelf ziek - je moet wel, en dan lijdt de werkgever schade. Er speelt dus een economisch motief. De beruchte "economische groei" mag ook al niet in gevaar komen. Daar hoort ook een florerende medische stand bij. Er is sprake van een perverse motivatie. Het is de zieke mens die winst oplevert, niet de gezonde. http://healthwyze.org/reports/223-chop-shop-hospitals
Ness's avatar
| #256254 | 22-11-2016 10:54 | liedetecter
Het belangrijkste punt ontbreekt:

WAT bewijst dat de theorie die de basis is van de vaccinatie praktijk klopt?


Inderdaad, maar toch een fijn artikel, met voldoende "common sense" om mensen aan het denken te zetten.

Maar ja ... de pro-vaxxers zijn dermate agressief het publiek aan het "gaslighten" over dat "zelf nadenken" dat een normale discussie godsonmogelijk wordt gemaakt.

Kijk naar een fenix hier die nooit ook maar 1 antwoord heeft weten te produceren hier met dat bewijs terwijl hij toch diep in de materie zat, maar wel een jaar lang iedereen die daar iets over zei.vroeg of wou onderzoeken afpoeierde als "niet wetenschappelijk", belachelijk, idioot, absurd en met veel professionele misleiding om de hete brei bleef draaien.

Uiteindelijk heeftie toch een duur reclame pamfletje van de WHO weten te produceren, met daarin wat thematische onderzoekjes gepubliceerd, maar nooit enige bewijs, alleen misleidende statistiek en wat theorietjes.

Op cruciale punten werd nooit antwoord gegeven: is een antilichaam nu wel of geen bewijs. Iets wat jaaaarenlang wel gold als HET bewijs dat vaccinatie werkt.

Blijkt dat het ene antilichaam het andere niet is, er ook zonder antilichamen geen besmetting hoeft plaats te vinden en andersom ook nog eens: mensen die wel antilichamen tegen een ziekte verwekker hebben nog steeds besmet kunnen worden met de ziekte en ziek worden.

Het antwoord van de pro-bvaxxers is dan een tsunamie aan uiterst arrogante lulkoek, beledigingen en trollerij ... heel wetenschappelijk en enorm verantwoordelijk naar het publiek die om antwoorden vraagt. NOT.

Dus dat bewijs, nee dat is er niet ..... het afweersysteem is dermate complex dat we er, naar zeggen van de experts, nog maar erg weinig van snappen ......

Daarom zijn naast goede wetenschappelijk bewijsvoering ook een gewone logische discussie the only way to go. Maar die moet kennelijk koste wat koste gefrustreerd worden door de pro-vaxxers ....

Zouden ze wat te verbergen hebben, allicht? Ja natuurlijk: vaccineren is bijna per definitie een kwakkerig geheel van half begrepen effecten van een oud geloof/praktijk waar koste wat koste aan vastgehouden wordt.

Ik als ik pro-vaxxer was zou ik op zijn minst wat genuanceerder te werk gaan en beginnen uit te leggen wat de stand van zaken is. Dat we er niet altijd even zuiver mee om zijn gegaan en enorm vaak de plank missloegen, met alle zeer kwalijke gevolgen van dien. Maar ja, dat is geen verkoop praatje, maar allicht wel een begin van een eerlijke dialoog waarin een hoop te winnen zou zijn bij een publiek wat steeds beter doorkrijgt dat ze op deze manier gewoon genaaid worden.
| #256261 | 22-11-2016 13:03 | liedetecter
@Patrick, Er staat overigens nog wel een foutje/tegenstrijdigheid in de tekst:

Diverse vaccins hebben zich inmiddels zo bewezen, zoals mazelen, pokken en kinkhoest.


Terwijl erboven juist wordt beweerd dat kinkhoest vaccinatie nutteloos is (I agree).
| #256262 | 22-11-2016 15:25 | Patman
"Het belangrijkste punt ontbreekt:

WAT bewijst dat de theorie die de basis is van de vaccinatie praktijk klopt?"


Dat is uiteindelijk niet belangrijk. Het is makkelijk te zien dat bv. mazelen vaccinatie gewoon werkt. Even los van de lange termijn effecten. Voor: iedereen had mazelen. Na: niemand meer mazelen. Simpel.

Die antilichamentheorie is wel belangrijk bij vaccinaties die daar op zijn ontwikkeld.

Verder heb ik dit artikel 'strategisch' geschreven omdat het anders alleen maar een onvoerbare discussie blijft.
Patman's avatar
| #256265 | 22-11-2016 18:32 | Ness
Herfst! Mooie tijd om de ouwetjes wat beroertes en reumatische arthritis te geven! Past goed bij de leeftijd!

http://www.naturalhealth365.com/flu-vaccine-gulf-war-syndrome-2044.html
Ness's avatar
| #256270 | 23-11-2016 02:16 | liedetecter
Vooriedereen had mazelenNaniemand meer mazelenSimpel.


Ja, nou ja, jij wéét (als geen ander) dat dat verre een sluitend bewijs is voor de werkzaamheid van het mazelen vaccin (niet eens/al helemaal niet voor vaccinatie in het algemeen), in
tegendeel zelfs, want de complicaties die zich daarna voordeden met het mazelen vaccin waren niet mals voor die vaccinatietheorie én praktijk waarop die gebouwd was: ineens bleek de overdraagbaarheid in stand gehouden juist dankzij de vaccinatie (door onnatuurlijke mutaties door het vaccineren zelf) ....

Ik denk dat die antilichamen theorie toevallig goed uitkwam en uitpakte bij de mazelen in het begin, maar nu wordt het steeds duidelijker dat het slechts één marker was, en er toen geen reden was naar andere correlaties/causatie te kijken. Het klopte gewoon totdat ...

Maar soi, for the sake of the discussion .. inderdaad, een tijdje leek het goed te gaan.

Ik snap alleen niet wat je hier dan voor een soort discussie beoogt met het plaatsen van dit stuk ... volgens mij hoort het gewoon op twitter thuis, en bij bij Pauw etc ....
| #256271 | 23-11-2016 02:23 | liedetecter
-bij ...

Maar moet ik begrijpen uit je 'strategie' dat je de echte troebele waarheid niet rijp vind voor discussie?
| #256273 | 23-11-2016 10:01 | Zhen
Patman:
Zhen:

"Het belangrijkste punt ontbreekt:

WAT bewijst dat de theorie die de basis is van de vaccinatie praktijk klopt?"

Dat is uiteindelijk niet belangrijk. Het is makkelijk te zien dat bv. mazelen vaccinatie gewoon werkt. Even los van de lange termijn effecten. Voor: iedereen had mazelen. Na: niemand meer mazelen. Simpel.

Eigenaardige reactie van jou, gezien hoe vaak het ook voor jou lang zo simpel niet lijkt te zijn als ik terugkijk naar wat je zoal over vaccinaties hebt gepost.

Thans heb ik het niet terug kunnen vinden, maar ik herinner me dat je eens (+/-2 jaar terug) een post hebt geplaatst met metingen van de werking van mazelen vaccinatie (diverse statistieken met veel mooie kleurtjes). Baseer je je conclusie daarop? Persoonlijk kon ik er niets in vinden dat doorslaggevend zou kunnen zijn. Er was voor mij teveel ruimte voor alternatieve verklaringen van de resultaten (ik wil er nog wel een keer naar kijken, als je de link geeft).

Ik kan best accepteren dat er op een gegeven moment vanuit ervaring en empirische waarneming een praktijk ontstaat die systematisch blijkt te werken, ook al begrijpt men weinig tot niets van hoe dat komt en waarom dat zo is.

Maar de vaccinatie praktijk is absoluut niet op die basis ontstaan. Er waren eerst theorieen (zoals die van Jenner, Pasteur, Ehrlich, Metchnikoff, etc...) en pas daarna is men op allerlei wijze gaan experimenteren. Elke keer dat een theorie niet bleek te werken, werd er een extra theorie ontwikkeld en/of werd er gewerkt met indirecte en voor meerdere uitleg vatbare bewijsvoering. Vindt de fout(en).

Op dezelfde fiets lanceer ik hierbij een nieuw produkt dat tegen ALLE ziekten beschermt: de "no-sick" sjaal. Het is een rode sjaal van gepatenteerde supervezels (die heeeel duur zijn, zodat ik er lekker veel aan kan verdienen). Doe ze vanaf volle maan een maand lang om, en je bent de rest van je leven beschermt!! (Al wordt jaarlijks herhalen met een NIEUWE sjaal sterk aanbevolen). Dit is zonder giftige adjuventa en negatieve bijwerkingen (behalve wat extra zweten)!

Metingen geven aan dat het echt werkt! (Heus, we hebben deze metingen zelf met uiterst grote zorg uitgevoerd - wat zou er mis kunnen gaan?). Alle uitzonderingen erop moeten worden toegeschreven aan statistisch irrelevante deviatie en onwetenschappelijk ongeloof.

Bewijs maar eens dat het NIET werkt!

Nee, dat is dus niet hoe de wetenschappelijke methode werkt.

Er zijn 2 mogelijkheden:

A - Je hebt geen theorie, maar je hebt een verschijnsel dat keer op keer voorkomt, en op de meest evidente wijze kan worden gereproduceerd. De vaccinatie praktijk faalt op dit punt keer op keer.

B - Je hebt een theorie, en die toon je aan met een experiment (c.q. praktijk) die ze keer op keer zonder uitzondering aantoont.

Let wel, ook A impliceert een theorie, namelijk de theorie dat een bepaalde praktijk/procedure bepaalde resultaten oplevert, en wel zonder uitzondering.

Als je geen theorie hebt, en als je een praktijk/procedure hebt die keer op keer faalt en uizonderingen geeft, dan heb je gewoon niets.

Simpeler kan ik het niet maken...
Zhen's avatar
| #256274 | 23-11-2016 10:02 | Antares
Het blijft altijd een gok, of je je nu wel of niet laat vaccineren. Dan kun je dus net zo goed op je eigen gezondheid gokken. Dat laatste schijnt de gezondheid goed te doen.

Een probleem dat speelt in de westerse samenleving is dat we van te voren moeten kiezen uit de ziekten die we gaan krijgen. Een effectieve vorm van geestelijke meditatie op ongezondheid.

Wat geldt voor verzekeringen geldt ook voor vaccinaties. Je moet van te voren inschatten welke ziekten je kunt 'verwachten' en het is precies dat verwachtinspatroon dat door het lichaam haarfijn wordt gevolgd. Wij creëren zelf onze ziekten met hulp van de westerse gezondheidsmaffia.
Antares's avatar
| #256275 | 23-11-2016 10:04 | Zhen
Patman:
Die antilichamentheorie is wel belangrijk bij vaccinaties die daar op zijn ontwikkeld.

En die is dus nooit op betrouwbare wijze aangetoond...

Op zich heb ik hier op Zaplog al erg veel over gediscussieerd, met name vanwege/dankzij vax-trol Feniksnut.

I.v.m. het mazelen vaccin, is het het e.e.a. te vinden via link


Eigenlijk ben ik de discussie erover inmiddels moe, heb ik urgentere dingen te doen, en ben ik dus niet van plan er nog diep op in te gaan, met name omdat op deze site het meest relevante er al over is gezegd door diverse posters (zie o.a. voorgaande link).

Maar elke goede post met data die ECHT onomstotelijk en ondubbelzinnig bewijs biedt voor de stelling dat een bepaald vaccin of de onderliggende theorie ECHT werkt, wordt desalnietemin zeer gewardeerd. Ik sta altijd te trappelen om mijn mening te herzien. :)

Dan nog het volgende: stel - ik schrijf: STEL, ik zeg niet dat het zo is - stel er is een vaccin dat zowaar blijkt te werken, keer op keer, zou dit dan moeten betekenen dat er geen alternative oplossingen zijn? Waarom moet wij zo hard geloven dat de pharma industrie het goed met ons voor heeft? Waarom zouden zij de enige mogelijke oplossing bieden tegen ziekten? Waarom werken "wetenschappers" niet harder aan alternatieve oplossingen (middelen en/of strategieen), bij voorkeur vrij van giftige adjuventa en schadelijke "(bij)verschijnselen", en waarom ook niet: gratis?


Patman:
Verder heb ik dit artikel 'strategisch' geschreven omdat het anders alleen maar een onvoerbare discussie blijft.

Mijn post heb ik uiteraard enkel geschreven als een strategische "wake-up call" om vooral helder te blijven denken ;)
Zhen's avatar
aanmelden / inloggen