Door community (initieel Likoed Nederland), Op don 9 jun 2011 14:16, 12 reacties,    

Amerikaanse kranten: afgang Obama, triomf Netanjahoe
De Israëlische premier Netanjahoe bezocht vorige week Washington. Daar viel hem de bijzondere, zeldzame eer te beurt om een gezamenlijke bijeenkomst van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat toe te spreken.
Tevens hield de Amerikaanse president Obama een aantal speeches over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Wat In de Nederlandse kranten ontbreekt, is een goede analyse van wat die ontwikkelingen betekenen voor het vredesproces en het Arabisch-Israëlische conflict.
Amerikaanse kranten doen dat wel; die komen tot de conclusie dat president Obama amateuristisch bezig is geweest. Hieronder volgen vertalingen van - gedeelten van - drie artikelen uit Amerikaanse kranten die dat duidelijk maken:1.
Zo schrijft de veelbekroonde columnist Charles Krauthammer in de kwaliteitskrant van Amerika, de Washington Post, onder de titel ‘Wat Obama Israël heeft aangedaan’:


“Alle Arabisch-Israëlische onderhandelingen bevatten een fundamentele asymmetrie: Israël geeft land, dat is tastbaar, de Arabieren doen beloften, die vluchtig zijn. De gebruikelijke Amerikaanse oplossing is om Israël te vragen om toch risico's te nemen voor de vrede, die Amerika dan compenseert door het geven van veiligheidsgaranties voor Israël.
Bijvoorbeeld op basis van een dergelijke plechtige garantie heeft Israël zich teruggetrokken uit Gaza. Om het risico daarvan te beperken gaf president George W. Bush een schriftelijke garantie dat Amerika het behoud van de grote nederzettingenblokken zou ondersteunen in een vredesakkoord, tegen een terugkeer naar de grenzen van 1967 zou zijn en het zogenaamde Palestijnse recht op terugkeer naar Israël zou afwijzen.
In zijn toespraak van president Obama heeft hij deze toezeggingen verscheurd. Hij verklaarde dat het Arabisch-Israëlische conflict wel zou moeten worden opgelost op basis van "de 1967 lijnen met wederzijds overeengekomen uitruilen van gebied."

Ook verklaarde Obama: "De status quo is onhoudbaar, en Israël moet ook moedig handelen om een duurzame vrede te bevorderen."
Israel ook? Precies wat voor moedige stappen voor vrede hebben de Palestijnen dan genomen? Israël heeft al drie keer vergaande aanbiedingen gedaan voor een Palestijnse staat, heeft zich teruggetrokken uit Gaza en probeert al twee jaar om onderhandelingen van start te laten gaan.
Ondertussen vuren de Palestijnen in Gaza raketten af op Israëlische steden en dorpen. En op de Westbank wees de Palestijnse president Mahmoud Abbas het vredesvoorstel van Olmert af, liep hij weg van de onderhandelingen met Benjamin Netanjahoe, en tart momenteel de Verenigde Staten. Dit doet hij door niet te streven naar vredesbesprekingen, maar naar soevereiniteit - zonder vrede, zonder erkenning van Israël - bij de VN. En om dit om zeep helpen van het vredesproces te verzekeren, stemt Abbas in met een regering van nationale eenheid met de openlijk genocidale Hamas. Zelfs Obama erkent dat dit verder onderhandelen onmogelijk maakt.

En wat is Obama's reactie op deze onophoudelijke Palestijnse dwarsheid? Die te belonen door het om zeep helpen van de toezeggingen van Bush.

De enige resterende vraag is of dit perverse en uiteindelijk zelfvernietigende beleid geboren is uit echte antipathie tegen Israël of het gevolg is van de arrogantie van een blunderende amateur, die weigert om in te zien dat hij de vrede ondermijnt, ja zelfs de mogelijkheid tot onderhandelen.”


Lees verder op: http://www.likud.nl/artik060.html
Annotaties:
| #139893 | 09-06-2011 14:39 | _Martijn_
Likoed, als Israël land 'geeft' hebben ze dat eerst eigenhandig gestolen. Het doet me denken aan het woord 'jodenstreek', wat jij?
_Martijn_'s avatar
| #139899 | 09-06-2011 16:54 | xxxx
Niks jodenstreek, jatten stelen en bedriegen van het gojim is geoorloofd, snap dat nu eens. Likoed heeft gelijk, het staat in de Israelische wet.
xxxx's avatar
| #139937 | 09-06-2011 20:46 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nuniet (li)kutspam
| #139942 | 09-06-2011 21:32 | Jan de Moor
De Hasbara heb je overal! ...Alleen vermoed ik dat ze weinig invloed zullen hebben op de zeer kritische Zaplogger!
| #139944 | 09-06-2011 21:53 | Paul2
Vond Nethanyahu hondsbrutaal overkomen .Zat erbij alsof Obama bij hem op audiëntie was ,in plaats van andersom.
| #139947 | 09-06-2011 21:59 | xxxx
jep...je had het AIPAC congres afgelopen jaar moeten zien... die zio's waren ALLEEN maar bezig Obama te onderwerpen...
xxxx's avatar
| #139948 | 09-06-2011 22:01 | tegengas
Toch prima, dat krijg je later op je brood terug.
tegengas's avatar
| #139950 | 09-06-2011 22:08 | xxxx
blijkt nu dus van niet...maar wat wel duidelijk wordt, is wie de master is...
xxxx's avatar
| #139966 | 10-06-2011 08:41 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Eigenlijk is hun leventje wel zielig.Altijd zijn ze in de verdediging,omdat ze bang zijn aangevallen te worden.Iedereen hersenspoelen dat zij de uitverkorene zijn,wat de grootste onzin is,wat ze iedereen voorhouden.
De waarheid omdraaien,ter aller tijden in hun voordeel.Zij zijn het zielige calimero'tje,wat zo klein is en dat is niet eerlijk.

Ik had al eerder een bericht neergezet,maar weggehaald.
Niks beledigends aan.
De jood/israliet wat zegt die uitverkorene te zijn,zijn dat helemaal niet.Het jood zijn is ook weer een uitvinding geweest van rabijnen.Eigenlijk kan je de rabijn zien als imam,pastoor/priester die met een kerk/beeld/moskee zieltjes hersenspoelen voor hun zelf gecreedre dogma's.Wat eerst een filosifie was,werd een macht en wet.en om het geloofwaardiger te maken er wetten werden gemaakt.

Ga ik terug in de tijd waar het om begonnen is.De hebreeuwers hebben de ene god uitgevonden,wat meerdere goden waren.En hun levenservaringen op schrift gezet.De thora.
De hebreeeuwers waren eigenlijk zwarte/donkere mensen,wat we de semieten noemen,net zoals de arabieren de semieten zijn.In 700 v. j c er een shisma onstond en het volk opdeelde in 2 delen.Het volk van judea en het volk van israel.In de bijbel staat geen ene woordje jood.Wel het volk van Israel.Dat was het oude testament,waarin de judas nog niet voorkwam.In het nieuwe testament judas wel voorkomt en ook jezus geboren is.Het eerste cristendom onstond ergens in de 3 de eeuw v j c.En de talmoed onstond ergens tussen de 2 de eeuw en 5 de eeuw na j c..Ethiopische hebreeuwers kennen de talmoed niet.De officiele hebreeuwers zijn ook zwarten.En wat vervloekt werd en als slaaf de blanke moest dienen.Hebreeuwers zijn het officiele nageslacht van abraham,wat de wetten leerde,wat hun GOD hen opdroeg.Al het andere waren afgoden.In de eeuwen dat israel bezet was door andere grootmachten,vele hebreeuwers zich assimileerde in de nieuwere machten.En wat hun godsdienst de rug toekeerde.Daarom moeten zij ook puur blijven,zodat zij niet een afvallige worden.Als het gaat om de uiitverkorene,het alleen gaat om de weg te wijzen,wat het beste was.En dat wat het beste was,was niet het systeem denken wat de grootmachten deden.
| #139967 | 10-06-2011 08:44 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Die dachten zelf dat ze GOD waren.Zie romeinen. Of later de talmoed die zijn racistische teksten kent,wat de jood beschrijft als ubermensch.Die groep is onstaan in babylonie.De jood is pas zichtbaar in beeld gekomen,toen zionisten en so call jews de media overnamen,en hun eigen denkwerken promote.Het liberalisme,en kapitalistische denken.De kerk was ervoor al verslagen door bankers en so call jews/zionisten.
Vandaag de dag als je bv een turk zou spreken over het turkije,hij/zij het met alles zal verdedigen.zelfs met zijn/haar leven.Terwijl ook het turkije een selfmade project was van de zionisten en bankers.Er is ze een nationalisme aangeleerd,waarin ze heilig geloven.Idem dito met de joden/isralieten vandaag de dag.
Ze geloven in een hoax,dat zij superier zijn.
De echte slachtoffers waren de semieten en gelovige judaisten,wat zich nooit zullen aanpassen aan ons democratische systeem,met een politiek.Zij kennen geen politiek,daarom moest ook de kerk/staat,wat geloof en staat is verdwijnen in al die landen.In al die religie's wat na de thora is gekomen spreken over het rentenieren,wat verboden is.
Dankzij de politiek,wat marionetten zijn van het kapitaal het geloof gescheiden is,en de politiek/bankers de macht hebben gegrepen.
De eerste opstand tegen het kapitaal onstond onder de hebreeuwers,omdat ze extra belastingen gingen heffen op hun burgers.Of het waren de belastingen zelf wat ze wilde heffen op hun burgers.Dat slavendrijven hebben ze enkel geautomatiseerd en er een nieuwe ideologie bij aangepast,zodat het slavendrijven als normaal word gezien.

Elk systeem wat wij kennen na wo1,zijn systemen geweest om chaos te scheppen.Het communisme en nationalisme heeft als doel het volk te onderdrukken.Het socialisme is uiteraard de vijand van het slavendrijven.En zo hebben zij de wereld voor de gek gehouden,dat een democratie orde brengt en wat eerlijker zou zijn als een religieboek,waar de wetten in staan.
Een religeus boek is het zelfde als het socialisme.Iedereen is er gelijk in.En je dient alleen de GOD.
Bij het socialisme is ook iedereen gelijk en dien je de staat.

Bij het kapitalisme dien je de bankers.En dat zijn atheisten,of occulte gasten.

Een gelovige judaist,zoals ik ze ken spreken helemaal niet over een super volkje.Onder moslim bewind,zij hun geloof vrij konden uiten.Alleen onder de cristenen zij altijd vervolgt zijn geweest.En dat is wat ze nu proberen om te draaien,en zelf eigenlijk de religeuse religie van de hebreeuwers kapot willen maken,om er een nieuw volkje te creeeren wat atheistisch is.Of een selfmade jodendom erop nahouden,wat niks met het uitverkorene volk te maken heeft.Want de meeste so call jews hedendaaags komen uit oost europa.En wat de na-zi's hebben gecreeerd.De zionist of de nazi is hetzelfde.

Wat hebreeuwers zeggen met hun geloof,is dat je alleen door de dicussie/dialoog wijzer kan worden.Zij leerde geen dogma's aan,wat het cristendom en de islam wel zijn aanhangers aanleert.En zo creeer je een schapenvolkje wat nederig en gehoorzaam is.
| #139972 | 10-06-2011 11:17 | Paul2
Likoed, als Israël land 'geeft' hebben ze dat eerst eigenhandig gestolen.

http://www.informationclearinghouse.info/article28280.htm
| #139973 | 10-06-2011 12:06 | _Martijn_
Op dergelijke feiten gaat Likoed nooit in. Doodzwijgen is dan zijn tactiek. Hij kiest enkel de 'gevechten' die hij denkt te kunnen winnen.

Een laffe strategie, maar dat is zijn handelsmerk, en dat van meerdere van zijn 'gelijken'.

Blijkbaar meent hij dat zijn religie of wat het dan ook is waar hij zijn mostert haalt list en bedrog boven moed en oprechtheid stelt.

Hij moet het zelf weten.
_Martijn_'s avatar
aanmelden / inloggen