Door freedomfiles, Op vri 16 nov 2007 13:45, 0 reacties, citaat / intro / linkdump

Amsterdamse aanpak radicalisering verscherpt

Amsterdamse aanpak radicalisering verscherpt

Amsterdam investeert in de preventie en aanpak van radicalisering. Dit gebeurt op drie niveaus. Hierbij is gekeken naar de oorzaken en de context waarin radicalisering plaatsvindt.

- De voedingsbodem voor radicalisering verminderen door sociaal vertrouwen en wederzijdse tolerantie en acceptatie onder Amsterdammers te bevorderen.
- Vatbare groepen, zoals jongeren die worstelen met hun identiteit en hun plaats in de samenleving, weerbaar maken tegen negatieve invloeden en radicaal gedachtegoed.
- Personen die een proces van radicalisering doormaken, actief begeleiden om het radicaliseringsproces...
Annotaties:
aanmelden / inloggen