Door community (initieel ffloor), Op vri 18 mei 2018 14:05, 4 reacties,    

‘An inconvenient sequel’: de recensie

Vanaf 5 mei 2018 ligt het vervolg op Al Gore's beruchte film dan eindelijk in de schappen, echter bij de volwassenenfilms (!) want in zijn nieuwste creatie wordt stevig in gevloekt... de film mag absoluut niet op basischolen worden gedraaid.

De dubbel beëdigde inslagexpert F.Floor geeft hier zijn deskundig commentaar want beëdigde klimaatexperts moeten nog uitgevonden worden: klimaat = falsifieerbaar verklaard.
Toegegeven, zijn vrouw is weggelopen en dat verandert je karakter. Ook is Gore's scalpel in 10 jaar tijds nogal lichtgrijs geworden en een verfbeurt bij de kapper, alsook een anti-rimpelkuur als bv. ascorbinekuur zou hem als filmster nog heel goed gedaan kunnen hebben.

Maar waarom uitgever Paramount dergelijk stevige vloeken erin gelaten heeft??? Geen idee?

Evenals dat professor Gore in de volkenkunde: zich voortdurend ex-vicepresidentskandidaat laat noemen maar vicepresident is hij nooit geweest, is zelfs nooit beëdigd. Het is storend.Wat vooraf ging: 'Een ongemakkelijke...?'

Dat de eerste klimaatconferentie Kyoto vooral op de creatie van heffingen/subsidiebedrog was gebaseerd dat weten we nu. Puntsgewijze nog wel enige herinneringen aan diverse falsificaten en waarheden:

* het bomenbedrog van Mann tot ontmaskerde hockeystick.

* het verplichte psychiaterbezoek voor Mc.Intyre.

* wanhopig rondzwemmende ijsbeertjes: bleken teruggeduwd.

* Katrina was militair: een bom civiel opvoeren is gèèn burgerstudie!

* Katrina's bliksems kwispelden 9 seconden over trottoirs:

* de lijken waren vastgesoldeerd aan de trottoirs

* een nieuw mensenras: 1100 haarloze zwarten in New-Orleans.

* de 3-weekse afkoeling tot -28°C na elektrische Katrina.

* het enigste CO2 meetpunt op Hawaï bovenop 14 (!) actief giftige vulkanen.

* dvd 'The great global-warming swindle': bleef onweerlegd

* het vorige geloof van Al Gore was ozon. Bleek later: Dupont's patentenoorlog.

* Al Gore's woning verbruikt 42 keren de energie van gemiddelde amerikanen.

* Er zijn 6 soorten CO2 en 2 ervan zijn giftig: onderscheid ontbreekt.

* CO2 is een negatieve energie-"drager" want organischmen kunnen niet zonder.

* Professor Gore's klimaatfilm is op Britse scholen verboden wegens bedrog.* de 20 mtr grafiek opwarming/CO2-gehalte.
Die klopt, maar zelfs over twintig meter: was niet te zien dat CO2 altijd 3 jaar naijlt op warme zomers als gevolg van insectenuitbraak.

* de toename van elektrisch boze weerverandering met 1600% (!) sedert 1998. Maar dat tegenwoordig hagelbuien "standaard" met zakken cement worden bestookt weten weinigen en veel kassenkwekers betalen het reclamevliegtuig.

* de opwarming sinds 1979. Dát hebben zèlfs klimaatontkenners nooit tegengesproken want tussen 1944-1979 was er 'The Nucleair Cooling' met als gevolg dat 2300 bovengrondse kernexplosies al de helft van onze stikstofvoorraad tot NOx hadden gesplitst zodat zonnestraling met 42% werd teruggekaatst! En dat onze atmosfeer zich daarvan nog moest herstellen: dit was opzettelijk 1-miljoen graden want er betaat slechts één manier om stikstof te verwijderen en is op Mars het geval, en vandáár nou zo superradioactief. Binnen 5 min. ben je hier onvruchtbaar.Al deze ongemakkelijke waarheden daar heeft de professor het in 2005 helemaal niet over.

En dit is Amerika en je moét hier geld verdienen! En het meeste geld stroomt binnen als jij predikant wordt: hier maakt het niet uit wat voor geloof jij verkondigt als jouw: 'hel en verdoemenis'-preken maar stevig overkomt, Jim Jones, Hubbard, Graham, Baghwan, Carter, Manson allen hebben het in Amerika gemaakt en zijn hier schat-hemeltje rijk geworden van gezwam in de ruimte (en pinda's). Slechts 6 mensen bezitten 80% van alle aardse rijkdom.Vertel kinderen nooit leugens en vloeken

Maar dat zelfs het weer de laatste tijd nogal giftig is met metaaldamp in je mond te proeven: daar kan dus niemand omheen.

Zijn vervolg-dvd is boven de 12 jaar maar daarmee valt een grote categorie goedgelovigen, kinderen nog, al weg en die hebben enige ongemakkelijke vragen te stellen? Vast wel.

En volkenkundige Gore = Democraat en daarin wàs maar 1 geloof zaligmakend: CO2 wàs doem!!

Wàs? Opeens niet meer? Inderdaad want het beestje kreeg voortaan zijn ware naam: luchtverontreiniging - zodat zelfs van Republikeinen nou hun mond is gestopt, zoals al eerder het toegevoegde lood in superbenzine moest worden gestopt als pure wetenschapsbezoedeling. Sindsdien ontstond een gloednieuw wetenschaps-vakdomein: bedrogkunde op academisch niveau! En dat is een modern studievak waar kinderen niet goed van slapen en vandaar dat de voortplantende evolutietheorie per 2007 maar tot boven de 18+ is verklaard.'Een ongemakkelijk vervolg': waarheid over power

Kennelijk kwam het redactieteam van Paramount tot dezelfde conclusie: zulk soort kijkers schuiven deze nieuwste vervolg-dvd naar binnen, kijken tussen hun benen door naar een groot lcd-scherm en rondom is bier, chips, pizza en 5 afstandbedieningen in een houder gereed op het: "The Trump-effect"-?

Nou hierin worden we niet teleurgesteld: de eerder afgemonteerde filmversie bleek volledig te zijn omgekat naar datte: "The Trump-effect" en dat laat de omgekatte filmversie goed zien.

Een wel 50 jááren ouder geworden professor en voortdurend "ex-vicepresident" genoemd: wordt gevolgd op zijn duizenden big-business-vliegreizen naar afgegrendelde meetings-gelovigen in iets dat falsifieerbaar is verklaard.De (omgekatte) film

Een afgepeigerde Al Gore neemt u eerst mee naar Groenland (...alleen de naam al?) om aldaar te bezien HOE de gletsers daar smelten: aan hun onderkant!

Je zou zo zeggen dat, als CO2 de aarde opwarmt: de zichtbare bovenzijde van gletsers smelten maar hier komt de warmte van onderaf: dus uit de bodem. Spectaculair dat ijs- tot splinterexplosies, dat wel ja maar hoé?- een gas als CO2 zulke bodemwarmte nou voor elkaar krijgt: dat legt de alwetende professor niet uit...vloek. Wél dat de zeespiegel met 6 mtr gaat stijgen - eerder was dat nog de temperatuur die met 6 graden zou stijgen maar dat is omgekat.Dan neemt de ex-vicepresidentskandidaat ons mee naar wereldwijde trainingskampen alwaar het nieuwe geloof in klimaatcrisis wordt ingepompt, en de ex-vicepresidentskandidaat met alle egards wordt ontvangen waarop de vragenstellende reporter wordt afgepoeierd...vloek.

De geslaagden moeten dan de gelofte van absolute trouw aan de Führer afleggen (aan het eind van de film, vlak voor de aftiteling).

Zulke trainingskampen herkent deze schrijver nog uitstekend van evolutietheorie, Scientologie, Gereformeerde Zendingsbond, Groen Links en Jehova's, alsook zijn ze op dvd's te zien van bewapende DDR-jeugd, alsook eerder de Hitlerjugend die te Berlijn méér Sovjet-soldaten doodde dan in de hele WO2 al waren gevallen. De FBI heeft er een spreekwoord voor: "Iedere messias heeft een knokploeg" maar zijn zware beveiliging is uit de film weggelaten.Gore's evangelie: het is zooooooo eenvoudig...vloek

Zijn evangelie in de vele indoctrinatie-meetings luidt aldus: de aarde warmt op door broeikasgas CO2...vloek. Maar hoé 0,04% aan CO2 in staat is om oceanen met 3 graden op kan warmen dat kan geen wetenschapper ons uitleggen dus hij ook niet - maar onderzeese vulkaanuitbarstingen kunnen dat: dat heeft de recente eilandscheur van Hawaï al laten zien. We noemen ze zwarte pijprokers, maar dit komt in zijn gelikte presentaties niet voor.

Dat het onderin oceanen wel 400 graden Celsius aan warm water kan worden dat vertelt hij niet; evenals dat ons planeetinwendige een beste elektromotor bevat van 55-miljoen kilowatt: alléén al om eb en vloed rond te draaien.In plaats ervan krijgen we enorme regenbuien en stortregens met honderden drijvende auto's te zien: deze keer klopt zijn betoog weer wél omdat, wie rotzooi in de lucht stopt krijgt ook rotzooi terug: dat wisten we in de jaren '60er van 2300 kernontploffingen. Geen nieuws dus en waarschijnlijk heeft de CIA deze keer zakken uraniumdepletie in orkanen gekieperd? Het moet toch bekend zijn dat die oorlogszuchtige kaste ware experts in staatsgrepen zijn en dito grote bangmakerij. En, we geloofden alles.De herverzekering Münich-Re is hier heel duidelijk over: weerrampen nemen toe, de schade van vreselijk Natuurgeweld verdubbelt elke 3 jaar en het einde is nog lang niet in zicht!

Overmits je aardbevingen en vulkaanuitbarstingen al aan CO2 kunt toeschrijven - eerder toch omgekeerd?

Er is duidelijk iets goed mis binnenin ons planeetinwendige want ons Noordelijke magneetveld "hobbelt" en dat veld bestuurt onze geïoniseerde hogere luchtlagen - en er opvolgend onze weerpatronen. Maar waarvan dan? CO2 is weliswaar ferromagnetisch maar kan geen planeetinwendige beïnvloeden - en de 'ex-vicepresident' draagt "oplossingen" aan, vloek, en zijn gescreende gelovigen klappen voor hem.Als je onderzijde's van gletsers ziet exploderen als gevolg van magnetische indigestie (ik heb hier geen ander woord voor: elektromagnetische ijzerpoeder/olieklonterings-koppelingen zitten in elke cvt-auto o.a. Honda) - maar wat bezielt gelovigen als een volkenkundige zegt dat we zulke broeiende lava-indigestie kunnen opheffen middels een heffing op CO2 en dat moeten we invoeren? Waarom niet naar militaire zenderparken gezocht???Naar Parijs

Indiërs, Filippino's hebben een punt als zij zeggen dat onze welvaart gedurende 150 jaar een gevolg was van olie en steenkool - en zij óók graag die 150 jaar eerst willen volmaken - maar professor Gore vindt dat hij blauwe lucht wil zien...vloek.

Wat Gore NIET vertelt is dat wij in onze westerse welvaart daar een hoge prijs voor hebben betaald: twéé wereldoorlogen en tussen 1946 tot 1949 nog gevolgd door wel zóveel aan Natuurgeweld dat de schade nóg eens 3x zoveel werd dan die beide Wereldoorlogen bij elkaar genomen (!) het leek na WO-2 meer op dat in Europa nog de Texaanse Lighting-Area was losgebroken dus die Indiërs, Japanners, Filippino's en Bengalezen staan zeker nog wat te wachten aan terugkerende verdelgingen die zijzelf: vanaf nu dus zélf gaan veroorzaken...

Professor Al Gore stelt dus dat hij hun blauwe lucht wel weer eens wil zien...vloek, en dat lukt hem daar niet want baby's liggen daar massaal aan de beademing.De film draait verder

De klimaatconferentie begint met een bomontploffing in een restaurant en een kogelregen in een theater waarbij 18 doden worden geteld - de conferentie wordt 14 dagen uitgesteld.

Maar iedere Bijbellezer weet ook dat het uit Egypteland vertrokken Israëlische volk een absurdistische, maar heuse Hightech vonkzender in de vorm van een kist en een bloedspoor naar een metalen altaar bij zich hadden om ermee de bliksem af te tappen.

Middels bepaalde dekselafmetingen zal de radiofrequentie op de kortegolf zijn en waarvan de modulatie middels geaarde metaalvleugels, wapperend op dezelfde breinfrequentie van kleuters en psychopaten, zo rond de 4 Hz bedraagt en als dat méér dan 7 dagen aanhoudt: dan slaat iedereen elkaar de hersens in! Minstens met woorden, maar messen en kogels gaat ook (bron: Exodus) maar CO2 was het deze keer niet.Een deelnemer wordt vol "getaart" met écht Parijs likeurgebak en tegelijk valt in India 1 mtr meter water zodat hun auto's niet meer rijden kunnen. De deelnemers worden wat zenuwachtig maar India blijft erbij: vanaf nu volgt 150 jaar uitstoot en geen jaar minder - dat zijzelf allang onder water staan want wie rotzooi de lucht inpompt zal door dezelfde rotzooi nog verzuipen: deze Natuurwet geldt al sinds Noach (bron: Genesis).Ondertussen wil iedereen met de ex-presidentskandidaat op de foto - maar dan hoort Gore dat India 400 stuks kolencentrales van het allersmerigste soort zoals wij die in de jaren '60er nog hadden met 14% rendement - en zij willen die bouwen vanwege stroomtekorten.

Vloek. Gore reist met spoed terug naar de USA en weet van een fabrikant van zonnepanelen hun nieuwste patent los te peuteren en ter beschikking van India te stellen.

Hun rendement is 3x hoger en ze gaan wel 5x langer mee. Dat dit gratis patent uit een Nederlandse universiteit is gestolen: dat krijgen de kijkers dus maar niet te zien.

Maar zo'n gratis patent werkt wel: de bestelling van 400 kolencentrales is nu maar afbesteld.

Ondertussen is de Nederlandse vinding van de betere zonnepanelen tot opgestarte productie in Appelscha maar gestopt want de productie was nou al te duur - dat wordt nog wat als hun patent uit India worden geëxporteerd zoals ook hongerig Somalië hun groenteteelt naar EU exporteert.

(In 2018 wordt Noord-Korea al overstroomd met spotgoedkope Chinese zonnepanelen die gelukkig maar 5 jaar meegaan waarna ze 50% versleten zijn - tot vreugde van Trump (Twittercitaat)).Tezamen met goedkoop krediet draait India nu bij en Parijs wordt een succes - maar dan wint Trump en het eerste wat die doet is het Parijse klimaataccoord maar weer opzeggen omdat dit accoord is wél in het belang van China maar niet van USA - en Kerry wordt ontslagen.

De reislustige volkenkundige predikt voor een paspoort inleverend schare gelovigen: hel en verdoemenis over een onzichtbaar en reukloos gas CO2 dat de wereld in zijn greep heeft...vloek en ondertussen zien Chinezen haast niets meer uit hun tranende ogen van een heel ander type gas wat helemààl niet zo reukloos en zelfs zwartig blijkt te zijn?Waarom zijn professoren toch zo gestoord?

In 1988 moest radiomonteur Sigmund Freud zijn doctorsbul postuum inleveren wegens pedobedrog middels de medische stijve - maar ook deze volkenkundige predikant snapt nou ècht niet dat hij voor de fiscus/maffia predikt; en zulke verwisselingen doen zelfs dakdekkers onder klimaatsceptici vaak nog terugdenken aan ooit zo'n zelfde gestoorde professor die goede resultaten behaalde met voor hun verplicht 1 gram ascorbinezuur/dag - maar dat ook al verkeerd benoemde tot vitamine-C.

Immers, alle medische handboeken vermelden dat vitamine-C is giftig en kankerverwekkend ascorbaat (!), konden van "zijn?" ascorbaat geen werkzaamheid vinden en de Nobelprijswinnaar in de Chemie (!), professor Linus Pauling werd als chemische fantast afgeserveerd! Overigens zijn er 13 soorten vit.C waarvan een vierde knap giftig.Is predikant Al Gore nou ook al zo'n Nobel-fantast? En waarom moet je eeuwige trouw beloven aan de grote Führer - vloek??? Een studie gassenkennis zou de vloekende predikant zeker niet misstaan.
Op z´n minst mag de prof er nu van worden verdacht dat hij zijn vakliteratuur niet heeft bijgehouden want sedert 2013 moet toch al wat meer algemeen bekend zijn dat, als je een vonk door water doorschiet er e-UV straling op 13 nm plaatsvindt: en dus vandáár dat soms wel 80 bliksems per seconde het kooldioxide splitsen tot medicinale zuurstof-18 + de landerijen bemesten met inregende koolstofderivaten - er was een halve eeuw gezocht waar het nou blééf?
Dus haal dat enigste meetpunt bovenop 14 actieve vulkanen nou ook maar weg:
Annotaties:
| #263475 | 18-05-2018 14:12 | ffloor
Dus haal dat enigste meetpunt bovenop 14 actieve vulkanen nou ook maar weg: bedrog komt ooit eens wel uit.

#
Dat ontbraK NOG WANT 15K KOM JE SOMS AAN TEKORT.
dIT IS OP lINUXGEMAAQKT DUS ER KUNNEN NOG TXT/OPMAAKFOUTJES.
| #263503 | 20-05-2018 02:30 | G.B. Wolf
dan slaat iedereen elkaar de hersens in!

Dus die Ark had mind-control eigenschappen?
Informatief stuk weer, dank je.
G.B. Wolf's avatar
| #263512 | 21-05-2018 15:03 | ffloor
Sterker, ik ben er zelfs op gepromoveerd tot ere-doctor in de godgeleerdheid, promotorG.Quispel aug.1963.
| #263523 | 22-05-2018 10:54 | Unseen
Leuk FFloor, om weer je bijdage te lezen.
Dank.
Unseen's avatar
aanmelden / inloggen