Door Frans Waterman, Op maa 9 sep 2013 12:14, 16 reacties,    

Anonieme brief van een VrijmetselaarOnderstaande brief werd in juli 2002 anoniem verstuurd aan de auteur van
‘de evolutie van de democratie‘.

Nederland, juli 2002

Beste lezer,

Ik ben een vrijmetselaar (maçon) met een hoge rang. Uitgezonderd de cosmetische randactiviteiten van de vrijmetselarij, is het ons verboden over al datgene te praten, wat wij bespreken, besluiten en doen. Wellicht staat het u bij wat Wolfgang Amadeus Mozart en Paus Johannes Paulus I is overkomen. Derhalve ben ik gedwongen het onderstaande anoniem met u te delen.

De vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie. De belangrijkste componenten van onze organisatie zijn de Rotary en de Lions. Officieel houdt de vrijmetselarij zich in het kort bezig met individuele zelfontplooiing en liefdadigheidsacties. Veel mensen worden echter een vrijmetselaar omdat zij hopen carrière te maken door gebruik te kunnen maken van het krachtige maçonnieke netwerk. Echter de organisatie en de mensen achter de vrijmetselarij hebben ook een eigen (verborgen) doelstelling; zoveel mogelijk macht bezitten en uitoefenen. Daarom kan niet iedereen een vrijmetselaar worden. De maçonnieke wereld is alleen geïnteresseerd in talentvolle mensen die in hun vakgebied grote prestaties (kunnen) leveren. Hoe meer mensen met een maatschappelijk hoge positie lid zijn, des te groter de macht van de vrijmetselarij is.

Over de gehele wereld is de vrijmetselarij goed vertegenwoordigd in de media, de ambtenarij, de politiek, de ministeries van justitie, de grote concerns, de financiële instellingen, de religieuze en spirituele bewegingen, de politie, het leger en de verschillende geheime diensten. Vooral de media zijn voor ons van cruciaal belang.
Het bovenvermelde wil niet zeggen dat de meeste mensen in die organisaties vrijmetselaren zijn. Maar de sleutelposities zijn wel in handen van vrijmetselaren, waardoor wij die organisaties controleren. Zoveel mogelijk macht, met liefst zo min mogelijk mensen is daarbij ons devies.
Veel mensen bij die organisaties, en zelfs bij de vrijmetselarij zijn zich niet eens bewust van het feit dat zij slechts onze instrumenten zijn, die onze doelen dienen.

Ook in Nederland heeft de maçonnieke orde veel macht. Belangrijke besluiten worden door ons genomen. In de hierboven genoemde organisaties en instellingen worden onze beslissingen slechts bekrachtigd. Geen enkel, voor ons belangrijk besluit kan worden genomen en uitgevoerd zonder onze goedkeuring.
Bij belangrijke beslissingen gaan wij als volgt te werk:
Allereerst wordt er door ons een beslissing genomen. Vervolgens wordt er een probleem(/situatie) gecreëerd waarvoor wij de oplossing (lees: de reeds genomen beslissing) al hebben. De media en/of de “onafhankelijke” organisatie(s) attenderen de samenleving dan op het “grote” probleem en vragen de betrokken instanties om met oplossingen te komen. Dan wordt de beslissing die wij reeds genomen hadden, ook officieel door die “onafhankelijke” instanties genomen.

De Nederlandse vrijmetselarij heeft een vooraanstaande rol in de wereld. Ook het Koninklijk Huis van de Oranjes, is een belangrijke naam bij internationale topconferenties, zoals de Bilderberg vergaderingen, die door de vrijmetselarij worden georganiseerd.
De professor die Maxima wegwijs maakte in “Nederland” is overigens ook een goede bekende van deze bijeenkomsten. Bill Clinton en Tony Blair kwamen pas na hun deelname aan deze vergaderingen aan de macht. Ook Ad Melkert was na zijn deelname bestemd om premier te worden. Voor hem persoonlijk liep het echter anders dan gepland, o.a. door de opkomst van Fortuyn.

Zonder overdrijven, en met een gemengd gevoel van trots en schaamte, kan ik u zeggen dat wij de ware heersers zijn van de wereld. Maar de vrijmetselarij wil de totale macht. Een belangrijk obstakel daarbij is het feit dat er veel landen zijn. Dit betekent ook dat er veel landen gecontroleerd moeten worden. Daarom wil de vrijmetselarij dat de landen zich heel geleidelijk aan, zonder dat de burgers het beseffen, verenigen in federaties waarbij veel bevoegdheden worden overgedragen aan een liefst niet (rechtstreeks) door de burgers gekozen orgaan van de federatie. In de EU is dit de Europese Commissie. Het zal u niet verbazen dat veel commissieleden, zoals de heer Bolkestein die voor zijn diensten door ons met deze functie beloond is, heel goed naar ons luisteren.
Op de lange duur moeten de verschillende federaties samensmelten tot één unie die wij achter de coulissen zullen besturen. Bestuur de bestuurders.

Om dit doel te bereiken hanteren wij verschillende middelen en tactieken. Een belangrijke tactiek is het op verschillende niveaus tegen elkaar opzetten en uitspelen van mensen en groeperingen. Verdeel en heers is onze strategie. Zo kan de vrijmetselarij, achter de schermen, het meeste invloed uitoefenen. Indien er geen tegenstellingen of tegen elkaar staande groeperingen zijn, worden er tegenstellingen en vijanden gecreëerd. Zo laten wij bijvoorbeeld veel linkse organisaties geloven dat de armoede in de wereld ontstaat doordat, niet wij, maar multinationals de wereld globaliseren. Indien manipulatie door de media niet voldoende bleek te zijn hebben we niet geschuwd daden tegen een groep te verrichten en dit vervolgens door een andere groepering te laten opeisen. Waar wij vooral beducht voor zijn, zijn sterke groeperingen of partijen. Indien een partij of groepering te sterk wordt, wordt die groepering verzwakt en worden de anderen ondersteund.

De ontwikkelingslanden worden in onze strategie opzettelijk arm gehouden. Dit doen wij voornamelijk met de IMF en de door ons neergezette regeringsleiders. Indien een land of gebied toch te sterk dreigt te worden zorgen wij voor conflicten en onrusten. Vooral in de arme gebieden in de wereld zijn er vele regeringen en staten gekomen en gegaan. Maar veel is er niet veranderd, en zolang de vrijmetselarij dat niet wil zal er ook niks veranderen.

Begin jaren 90 kozen wij een nieuwe vijand waarvan wij dachten dat het voor onze doeleinden het grootste obstakel zou zijn. Met alle mogelijke middelen bestrijden wij deze beweging. Wij laten zelfs een land als proefobject fungeren. Niet zelden gaan wij met onze tegenstanders mee om ze zodoende in een door ons gewenste richting te duwen. Zo richten wij m.b.v. de inlichtingendiensten zelf ook verwante groeperingen van deze beweging op en laten wij deze groepering allerlei handelingen verrichten. Ook heeft de vrijmetselarij ook in deze beweging leden. Wij vernietigen vaak onze tegenstanders van binnenuit. Wat er in de beginjaren 90 zich in de wereld heeft afgespeeld is en wat de toestand van de vijand is, zal u snel duidelijk worden als u alles vanuit een vogelperspectief bekijkt.

Wij werken ook soms met individuen samen, totdat wij ze niet meer kunnen gebruiken. In het verleden hebben we bijvoorbeeld in Chili, Pinochet gebruikt. Toen wij hem niet meer nodig hadden, hebben wij hem aan de kant gezet. Maar onze macht in Chili (en Zuid-Amerika) hebben wij nog steeds. Ook hadden wij met Milosevic gezamenlijke interesses. Daarom hebben we pas nadat hij het karwei geklaard had, hem laten arresteren. Andere Servische kopstukken hadden echter minder geluk. Zij werden geliquideerd. Milosevic speelde niet voor niets met de gedachte Clinton en Blair te laten verhoren door het Internationale Gerechtshof. Denkt u ook dat het toeval is dat juist het Nederlandse leger naar een gebied werd verstuurd waar later een genocide werd gepleegd?
In Nederland was er Fortuyn. Hij begreep goed dat wij een beweging tot vijand hadden uitgeroepen en maakte daar handig gebruik van. Hij was niet te beroerd om daarbij ook onze belangen te dienen. Nadat sommige van zijn ideeën tot gemeengoed waren geworden hadden wij hem echter niet meer nodig. Hij zou door zijn open en directe houding en werkwijze zelfs een groot gevaar voor ons, de internationale gevestigde orde, zijn geworden. Zijn dood kwam voor mij dan ook niet als een verassing. De oproep van Mens, meteen na de aanslag, om op de VVD te stemmen spreekt voor zich.

De hele waarheid over de dood van Fortuyn kan alleen in de openbaarheid komen als er een open, en door een breed publiek gedragen onafhankelijk onderzoek komt, die ook het Koninklijk Huis, de geheime diensten en de vrijmetselarij onderzoekt. Het is ook evident dat de individuele onderzoeksleden ook daadwerkelijk onafhankelijk zijn. Zo niet dan zullen, net als in het verleden bij sommige onderzoeken, de “daders” achter gesloten deuren zelf wel eens de daad moeten onderzoeken. Indien de vrijmetselarij en andere organisaties nader worden onderzocht zullen ook diverse mysterieuze en andere historische gebeurtenissen over de hele wereld opgehelderd kunnen worden. Men kan daarbij bijvoorbeeld aan de Bijlmerramp en de laatste verkiezingen in de Verenigde Staten denken.

Net als bij eerdere tegenstanders besloten ook wij de LPF met de partij mee te gaan en die stroming van binnenuit te neutraliseren. De partij mag, net zoals D’66, blijven bestaan als wij invloed daarin kunnen uitoefenen. Het is de taak van Herben om, zo onopvallend mogelijk, niet alleen de partij te verzwakken, maar ook de bevolking te demoraliseren en hun hoop op vernieuwing, cru gezegd, de grond in te boren.
Herben hoeft zich over zijn eigen toekomst geen zorgen te maken. Trouwe dienaren worden door de vrijmetselarij altijd beloond. Net zoals Ruud Lubbers beloond werd met een functie bij de VN, nadat hij Brinkman en zijn eigen partij had getorpedeerd, weet Herben dat zijn kamikaze niet zonder beloning zal blijven.

Een grote hindernis is voor ons het Internet. Door de opkomst van Internet verloren de traditionele media, en daarmee de gevestigde orde, macht. Nu kunnen immers ook individuele burgers met elkaar communiceren zonder dat wij ze beïnvloeden. De communicatiemogelijkheden en daarmee de intellectuele vrijheden zijn vergroot. We hebben in het begin geprobeerd Internet te stoppen. Zo deed “ons” bedrijf Microsoft niet mee aan Internet. Toen desondanks Internet toch was doorgebroken, besloten wij Netscape te vernietigen en zelf mee te doen aan Internet om zodoende de mogelijkheden van dit medium te beperken. Veel innovatie is er van Microsoft dan ook niet gekomen.
Internet ondersteunt democratie terwijl wij eigenlijk geen democratie willen hebben. Daarom proberen wij onze greep op Internet te vergroten. Veel grote hacks en dos-aanvallen zijn met onze instemming gepleegd. Wij creëerden met onze media een gevoel dat Internet onveilig en gevaarlijk is, en dat Internet vooral gebruikt wordt door criminelen, zedendelinquenten en terroristen. Tevens hadden wij hiermee een argument om controle op en over Internet uit te oefenen. Ook zorgden wij ervoor dat er op lokaal en internationaal niveau, veel wetgeving kwam die de vrijheden van Internetters beperkte.
Toen wij de macht uit handen wilden nemen van bestaande machthebbers hebben wij de mensen van de bestaande machtsblokken losgeweekt met het individualisme. Nu wij de macht hebben is het individualisme een gevaar voor ons. Mede om die reden worden de rechten van de (individuele) burgers beperkt en zaaien we angst onder de bevolking om zodoende ook groepssaamhorigheid en gehoorzaamheid te krijgen.

U begrijpt dat we een belangrijke periode in de wereldgeschiedenis in gaan. Ik ben ervan overtuigd dat u nu de wereld door een andere bril zult bekijken en dat u de gebeurtenissen om u heen beter zal kunnen doorgronden. Als een vrijmetselaar die u kent, het bovenstaande niet kan onderschrijven, kunt u hem/haar op zijn/haar woord geloven. Zij weten niet beter. Door de organisatiestructuur van de vrijmetselarij zijn alleen de hoogste rangen van deze feiten op de hoogte. Het woord “wij” en “ons” heb ik taalkundig gebruikt om het een en ander aan u duidelijk te maken en niet omdat ik trots ben maçon te zijn. Ik vraag u allen om vergiffenis voor mijn bijdrage aan dit geheel.

Voor een mooiere wereld.
Annotaties:
11-09-2013 04:13 | enseigne de magasin
Anonieme brief van een Vrijmetselaar #zaplog
| #206488 | 09-09-2013 12:26 | Frans Waterman
Deze brief zwerft al enige jaren op het internet, ik zag het niet bij het zaplog-archief staan, dus ik dacht ik plak het effe in.

Ben benieuwd naar de zeer gewaardeerde meningen van censuur en spaceman!
Frans Waterman's avatar
| #206491 | 09-09-2013 13:48 | spaceman
@plato

Deze 'brief' heeft een baard nog langer dan die van Metusalem.Als jezelf even de moeite had genomen om dit epistel eens met de nodige logica te lezen dan kun jezelf wel een bepaalde conclusie trekken.Maar ik zal even een tipje van sluier oplichten en dan, lieve @Plato,mag je weer zelf na gaan denken.Er bestaan geen vrijmetselaars met een 'hoge" rang.Er zijn maar 3 graden: Leerling- Gezel en Meester.De rest zijn vervolggraden voor geïnteresserden.De schrijver van het stuk maakt in het begin ( bewust/onbewust) al de fout door te beweren dat hij een 'Rang"bekleedt.Er bestaan geen rangen binnen de VM alleen graden.Daarnaast bestaan er diverse funkties, ( geheimschrijver, Broeder Talent enz.).De oh zo vaak aangehaalde 33ste graad is niets anders dan een filosofische graad.Nu, mijn gewaarde @plato,mag zelf weer gaan nadenken en dit nog even ter info:


http://www.stelling.nl/vrijmetselarij/ovoo.html

http://www.hoofdkapittelderhogegraden.nl/werkwijze/12-souverein-prins-van-het-rozekruis.html


Als de VM-er de macht willen doen ze er wel verdomd lang over.Er zijn betere manieren :)
spaceman's avatar
| #206496 | 09-09-2013 14:32 | Frans Waterman
Oke spaceman, bedankt voor je info weer!

Ik geloof dat naast Frankrijk ook Nederland aan die wieg stond van continentale VM.

Naast Den Haag (1730) had/ heeft ook Rotjeknor, wie had dat gedacht, een belangrijke loge:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Royal

Binnenkort eens een bezoek je brengen ;-)
Frans Waterman's avatar
| #206498 | 09-09-2013 14:42 | spaceman
@platootje

Beide links doen het niet:). Wil je meer te weten komen over de VM of zelfs mee compareren ( elke vraag kun je daar stellen)

https://www.facebook.com/groups/vrijmets/?fref=ts
spaceman's avatar
| #206500 | 09-09-2013 14:45 | spaceman
@Plato

Open dagen: http://www.vrijmetselarij.nl/
spaceman's avatar
| #206502 | 09-09-2013 15:01 | Frans Waterman
Jep mijn browser codeert/scrambled internetexplorer de adresnaam. Waar zijn de goede oude begindagen van het internet. I.i.g. hierbij het juiste adres:
nl.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Royal‎
Frans Waterman's avatar
| #206527 | 09-09-2013 19:29 | Frans Waterman
@ Spaceman,

Kunt u een indicatie geven hoe er binnen de VM gedacht wordt over de filosofieën van bijvoorbeeld Lyndon LaRouche?
Frans Waterman's avatar
| #206529 | 09-09-2013 19:36 | spaceman
Je bedoelt die ex-bajesklant? Geen idee.Dan moet je een bouwstuk maken en dat aan de Broeders presenteren.Maar de meningen zullen, zoals normaal in de maatschappij,verschillen.
spaceman's avatar
| #206530 | 09-09-2013 19:57 | Frans Waterman
Haha oké, ik zal eens flinke steen uithakken en dat op de open dag bij Frederic Royal voorleggen
Frans Waterman's avatar
| #206545 | 10-09-2013 09:25 | Nico de Geit
Ik denk dat de brief is geschreven door iemand die vijandig staat tegenover de Vrijmetselaars.
Nico de Geit's avatar
| #206558 | 10-09-2013 12:18 | merethan
idd Nico. Ik dacht al bijna meteen hetzelfde. Gewoon een koekwaus die z'n eigen "bewijs" gefabriceerd heeft.
merethan's avatar
| #206613 | 11-09-2013 22:03 | Frans Waterman
@ Nico, Marathon,

Dat denk ik niet ik denk dat het daadwerkelijk iemand betreft met zoals hij beschrijft oprechte twijfel/ gemixte gedachtes over trots en schaamte.

Ik denk dat meerdere vrijmetselaars deze gedachten hebben.

Ik neem alvast een
koekwaus :-)
Frans Waterman's avatar
| #206642 | 12-09-2013 11:43 | merethan
Jezus jij heb wel een heel ernstige vorm van dyslexie ofzo. Je verruilt een e voor een a (2x) en daarna nog een a voor een o. Oja, en die hoofdletter aan het begin klopt ook niet ;)
merethan's avatar
| #207394 | 30-09-2013 15:59 | Patman
Flauwekul dit.
Patman's avatar
| #207420 | 02-10-2013 01:25 | Frans Waterman
@ Patman, flauwekul, last van een stugge maandagmiddag?

Volgens mij zit er zeker een kern van waarheid in.
Frans Waterman's avatar
aanmelden / inloggen