Door community (initieel Best Well), Op din 19 sep 2017 11:28, 2 reacties, nieuws

Arjan Bos in de bijstand in een organisatie met een interim directeurEarth Matters Arjan Bos in de bijstand in een organisatie met een interim directeur?

De studentikoze video van Arjan Bos van de website Earth Matters, waarin ik uitgenodigd werd (lees: pretentieus de les gelezen werd met vermeende en onjuiste citaten) om naar de studio in Haren te komen, is eigenlijk de doodsteek voor de organisatie Earth Matters. Arjan Bos valt door de mand als fantast. Om de schijn te wekken dat er nog andere criticasters zijn, werden nog 2 namen genoemd, maar de gehele video was eigenlijk vooral aan Martin Vrijland gericht. Hoe vervelend ook voor de zo mooi opgetuigde Earth Matters organisatie waar duizenden mensen jaren in geloofd hebben; het moment van besef is aangebroken dat U, de lezer, jaren lang in de maling genomen bent met een mengelmoes van waarheid en leugens. Het bewijs dat Arjan in staat is te liegen ligt in diezelfde video, maar ook in andere. De reden dat zoiets niet opvalt of door niemand genoemd wordt, is misschien omdat de gehele alternatieve media uit het zelfde nest komt en dus worden er geen kritische vragen naar elkaar stelt. Ook op social media zult u alleen maar aanhang en verdedigers vinden, omdat ook deze aanhang veelal uit het nest van Inoffizieller Mitarbeiter komen. Om met George Carlin te spreken: “It’s a big club!”

Had u zelf goed opgelet, dan had u al veel eerder inconsistentie en rijke fantasie in de verhalen van Arjan Bos kunnen constateren. Het belangrijkste wat u steeds zou moeten doen (om met de woorden van Ronald Bernard te spreken) is: follow the money. Arjan Bos zegt in onderstaande video duidelijk en nadrukkelijk dat hij door de sociale dienst aangevuld wordt. Is er dan niemand die zich afvraagt waar Earth Matters al dat geld vandaan haalt voor al haar activiteiten? Is er dan niemand die zich afvraagt hoe je een bijstandsuitkering kunt hebben en tegelijk een stichting en meerdere BV’s op je naam kunt hebben? Het is namelijk onmogelijk om BV’s en een stichting te bezitten en tegelijk een bijstandsuitkering te genieten; zeker als je zegt dat je organisatie al 10 jaar bestaat. We gaan enkele van Arjan’s verhalen nog eens onder de loep nemen. (Lees verder onder de video)In onderstaand interview met Lillian Ferru vertelt Arjan vanaf de 12e minuut dat hij in november 2016 even dakloos geworden zou zijn. Hij geeft daarin aan dat hij 16 jaar een relatie heeft gehad om vervolgens antikraak te gaan wonen. Maar let op; we gaan ontdekken dat ook dit verhaal verzonnen moet zijn. Arjan zegt vervolgens dat hij zijn eerste antikraakpand anderhalf jaar had. Vervolgens zou er een periode van een half jaar zijn aangebroken waarin hij 3x moest verhuizen. Opgeteld zitten we dan al op 2 jaar. Arjan heeft naar eigen zeggen 2 jaar antikraak gewoond. De laatste keer zat hij in een hele mooie eengezinswoning, maar “die hele straat moest plat en dus moest iedereen eruit“. Dat kon de antikraakvereniging niet opvangen en toen stond ineens iedereen op straat. Maar wacht eens even: Arjan voerde in 2015 actie met een bakfiets omdat zijn huis vol aardbevingsscheuren zou zitten. In november 2016 is hij zijn antikraakhuis uitgezet. Dat was na de periode van een half jaar waarin hij 3x zou moeten zijn verhuisd, dus die perdiode begon in mei 2016. Daarvoor woonde hij dus nog in zijn eerste antikraakpand. Arjan Bos voerde dus in maart 2015 actie voor barsten in zijn huis terwijl hij antikraak zou hebben gewoond en dus geen huis had. Was hij zo nobel om voor het huis dat beheerd wordt door het antikraakbedrijf actie te voeren? Maar er is meer.

In het interview met Lilian Ferru zegt Arjan dat hij bij het laatste antikraakpand zijn huis was uitgezet. Dit zou voor de gehele straat hebben gegolden. In die tijd is er een social media actie opgetuigd om geld in te zamelen voor de dakloze Arjan. Vervolgens zou er een buurvrouw zijn geweest die een actie heeft opgetuigd, waardoor de wethouder op tv heeft gesteld dat er geen gezin met kinderen op straat zou belanden. En met die uitspraak heeft Arjan een huis toegewezen gekregen. Arjan impliceert daar dus dat hij als ‘gezin met kinderen’ op straat was beland. Maar er is een strikte regel die geldt voor antikraakbewoning; namelijk dat het niet toegestaan is voor een gezin met kinderen om antikraak te wonen wegens de onzekere situatie dat je ieder moment moet kunnen verhuizen. Arjan kan dus nooit antikraak hebben gewoond. Het staat ook volledig haaks op zijn actie in 2015 waarin hij nog tegen de Groningse gaswinning protesteert vanwege barsten in zijn huis. We kunnen dus met redelijk zekerheid aannemen dat Arjan liegt. Hebben we hier met iemand te maken van de categorie Inoffizieller Mitarbeiter? Natuurlijk krijgt zo’n Inoffizieller Mitarbeiter alle hulp van de staat als het nodig is om zijn verhaal te redden of om wat krom is weer recht te buigen, maar dit is slechts één van de door te prikken verhalen. (Lees verder onder de video)

Nu zijn we in Nederland best wel gewend om in de maling genomen te worden. Politici doen het, de mainstream media doen het en als dan iemand als Arjan Bos een paar leugentjes om bestwil doet, kunnen we hem dat vast wel door de vingers zien. Maar de reden dat ik de laatste weken enkele artikelen gewijd heb aan de alternatieve media, is omdat gebleken is dat er nogal wat kolder verspreid wordt en mensen er met open ogen intuinen. Van de mainstream media weten we wel dat het goed betaalde perceptiemanagers zijn. Van de alternatieve media denken we nog steeds dat het een paar oprechte grootmoedige mensen zijn, met een groot hart en taalgebruik waarin veel woorden als ‘fijn’ en ‘warm’ voorkomen. Dat spreekt de gemiddelde lezer en kijker blijkbaar erg aan, maar soms moet je even door het acteerwerk en al die dwepende woorden en lieve oogjes heen prikken. Deze groep ogenschijnlijk vrijwillige mensen wekt u de indruk dat ze het met marginale middelen moeten doen en dat het allemaal vrijwillig is. Daarbij worden zelfs gebeurtenissen geïmiteerd van mensen die écht problemen hebben meegemaakt. Ikzelf ben bijvoorbeeld daadwerkelijk mijn huis uitgezet en heb nog steeds een niet af te lossen restschuld van bijna € 3.600 huurachterstand (inclusief incasso’s en deurwaarders en de kosten voor de rechtszaak inmiddels zo’n € 9.000). Ik woon daadwerkelijk antikraak en mijn bijstandsuitkeringsaanvraag is afgewezen. De praktijk van daadwerkelijke slachtoffers van mensen met kritiek op de gevestigde orde, wordt door iemand als Arjan Bos gekopieerd om de schijn van armoe te wekken en zo de geloofwaardigheid van de titel ‘alternatief’ in de term ‘alternatieve media’ hoog te houden. Zou Arjan een potentiële kandidaat kunnen zijn voor het televisieprogramma ‘Opgelicht!‘?

SaveBekijkt u nu onderstaande vacature-video eens. Denkt u dat een organisatie als Earth Matters uitsluitend en alleen op vrijwilligers kan draaien? Gelooft u dat Ellen Oortwijn ‘interim directeur’ bij Earth Matters is geworden tegen een bijstandsuitkering? Denkt u nu serieus dat er alleen maar vrijwilligers werken bij een club waarvan de oprichter in de bijstand zegt te zitten (wat simpelweg niet kan)? Weet u voor wie zo’n video gepubliceerd wordt? Weet u wie er in de maling genomen wordt? U, de lezer. U wordt in de maling genomen! U moet de indruk hebben dat het allemaal erg marginaal is en dat Earth Matters draait op vrijwilligers. Zo besluit u misschien om lid te worden of te doneren, zodat u betaalt voor datgene waarbij u bij de mainstream media ook al voor betaalt met uw tv-abonnement: list en bedrog. U krijgt te horen en te zien wat u graag wilt, maar dan in een spiritueel jasje. U krijgt Arjan Bos die 50 dagen niet eet, zonder dood te gaan; u krijgt Arjan Bos die een matrix ervaring deelt over zijn vriend die in zijn opa veranderde; u krijgt Crowd Power en bekrachtigingen van Martijn van Staveren; u krijgt een ex-bankier die bijna een kind heeft moeten offeren en u krijgt het kruid van de week. U wordt bespeeld! Wat heerlijk dat u achterover kunt leunen voor vermaak dat zo’n fijn gevoel oplevert en uw kritisch denkvermogen uitschakelt. Ondertussen heeft u niet door dat uw perceptie opnieuw gestuurd wordt in een blendermix van kolder vermengd met een beetje waarheid. Eigenlijk vult de alternatieve media een behoefte in die latent bij iedereen aanwezig is: ‘ik wil in de maling genomen worden‘. Het wordt tijd dat u gaat zien dat al die website in Nederland (die ook onderling met elkaar in bed liggen) allemaal uit dezelfde AIVD koker komen. Maar zoals u uw tv-abonnement niet opzegt, zult u nu wellicht ook trouw blijven aan de nieuwe masters of perception deception.

Inmiddels gaat het weer slechter en slechter met Earth Matters, nu het kantoor te groot geworden is en de energierekening te hoog. Ook nu zijn uw donaties weer dringend nodig. Al die gelden die verdiend worden met de Crowd Power DVD’s en lezingen van Martijn van Staveren zijn natuurlijk voor een goed doel. Al die dure apparatuur en reisjes moeten ook betaald worden. En Arjan moet wat kunnen ‘toucheren’ voor de bijstand. Uw geld is nu extra hard nodig omdat Arjan en Martijn de grens over willen. Ook in Duitsland willen ze met het “oorspronkelijke veld” in aanraking komen en leren hoe je je grijze haren opdracht kunt geven om weer zwart te kleuren of om jezelf te genezen. Ook in Duitsland willen ze gehypnotiseerd worden met een bekrachtiging. Maak nu uw geld over naar stichting Earth Matters; because your money matters!

Annotaties:
| #260783 | 20-09-2017 06:52 | Rotterdam
Martin Vrijland (pseudoniem) (geb. 9 januari 1972) is een paranoïde complotdenker die met zijn gelijknamige website tracht de David Icke van Nederland te worden. Hij houdt zich bezig met het schrijven van artikels over de meest onzinnige onderwerpen zoals chemtrails, HAARP, Mind control en de New World Order. Ook tracht hij zich te profileren als onafhankelijk onderzoeksjournalist, maar schijnt hierbij iedereen in het harnas te jagen, zelfs andere complotdenkers zoals Micha Kat met wie hij in het verleden nog heeft samengewerkt.

https://hoaxwiki.wordpress.com/2014/06/27/martin-vrijland/
| #260785 | 20-09-2017 13:58 | Best Well
Rotterdam (pseudoniem) is een paranoïde beroepstrol met teveel tijd die op Zaplog onderwerpen welke te veel informatie blootleggen belachelijk probeert te maken.

zie https://trollwiki.wordpress.com/2014/06/27/rotterdam

Taalkundig is Rotterdam niet erg begaafd:
Hij houdt zich bezig met het schrijven van artikels over de meest onzinnige onderwerpen
komt bijvoorbeeld moeiteloos uit zijn toetsenbord.
Best Well's avatar
aanmelden / inloggen