Door community (initieel ouwe knar), Op zon 5 maa 2017 01:11, 6 reacties,    

Astma is niets genetischAstma kwam vroeger zelden voor. Op dit moment is het de meest voorkomende chronische ziekte en in Canada hebben de meest voorkomende ziekenhuisopnames met astma te maken. Dit is iets van de laatste generaties, en het is dus godsonmogelijk om er een genetische oorzaak aan toe te schrijven.

Misschien heeft het met hygiëne te maken. Of gedetailleerder: Met het microbioom. Het microbioom is de verzameling van alle microbes (zoals schimmels en bacteriën) die in en op het lichaam leven. Ze zijn onmisbaar bij het verteren van ons voedsel, de afbraak van stoffen, ze bepalen hoe we ons ontwikkelen, beïnvloeden ons immuunsysteem en vele dingen meer.

De ontdekking van penicilline, ongeveer in 1920, lijkt een zegen, maar de stijging van immuunziektes zoals diabetes, inflammatoire darmziekten en astma, roept twijfel op.
Kinderen die in hun eerste levensjaar antibiotica kregen hebben een hogere kans op astma. Dat wil zeggen als specifieke darmbacteriën missen.

Dr. Brett Finlay stelt:
"I like to tell geneticists they're barking up the wrong tree. Humans are 99 per cent genetically identical, which makes finding and treating genetic diseases extremely challenging. When you consider all of your body's microbes, there's so much more to work with."
Annotaties:
| #258658 | 05-03-2017 10:19 | Nico de Geit
Beter helemaal wegblijven bij artsen als het even kan.
Nico de Geit's avatar
| #258676 | 07-03-2017 15:54 | ouwe knar
Fuck, waar blijft de doorstroming van de nieuwe artikelen.
Kunnen straks mijn artikelen over het verband tussen vaccinatie en darmflora de prullenbak in?
ouwe knar's avatar
| #258682 | 08-03-2017 10:37 | Unseen
Uhm misschien kun je ook dit artikel gebruiken OK, het herstellen van de darmflora dmv honing. Als je het onderzoek wilt bestuderen kost het je wel $35,95
Via http://www.ijaaonline.com/article/S0924-8579(17)30063-8/fulltext
En
http://www.ninefornews.nl/ziekenhuis-bestrijdt-darminfectie-honing/
| #258685 | 08-03-2017 11:28 | Saljoet
Als lijder aan colitis (chronisch ontstoken dikke darm) al jaren aan het graven in de materie en tot soms schokkende ontdekkingen gekomen. Duidelijk is in elk geval het cruciale belang van een gezonde bacteriehuishouding. Verkeerd gebruik van antibiotica is rampzalig voor onze samenwerking met bacteriën, en dit is allang bekend:
http://www.volkskrant.nl/archief/is-het-erg-om-een-keer-een-antibioticakuur-niet-af-te-maken~a3429548/
Onbegrijpelijk dat nog altijd wordt geroepen dat je een kuur altijd moet afmaken.
Wat uitgebreider:
http://gedachtenvoer.nl/page/antibiotica-nemen.html
De in de laatste link genoemde Dr Natasha Campbell McBride heeft het GAPS dieet ontwikkeld waarin een gezond bacteriënhuishouding centraal staat.
Mijn colitis is onder controle met dit dieet, zonder medicijnen.
Saljoet's avatar
| #258690 | 08-03-2017 13:12 | Unseen
Betreft het onjuist toepassen van antibiotica:

Antibiotica wordt al tientallen jaren toegevoegd aan veevoeder voor varkens en kippen om een aantal redenen. Het verkleint de kans op het uitbreken van ziektes tussen de opeengepakte dieren. Daarnaast versnelt het de groei van de dieren. Uiteindelijk scheelt dat de bio-industrieel dus geld.

De hoeveelheid antibiotica vermengd in het veevoer is immens: een kwart miljoen kilo per jaar.

Het gevaar is dat de bacteriën in de ingewanden van het dier resistent worden. Tussen allerlei soorten bacteriën wordt deze resistentie uitgewisseld. Uitwisseling vindt ook plaats tussen dier en mens. Normaal gesproken vormen deze bacteriën geen gevaar, maar wanneer de mens verzwakt is (bijvoorbeeld door een operatie) dan zal het toedienen van antibiotica in het ziekenhuis de ongestoorde groei van de resistente bacteriën in het zieke en kwetsbare lichaam tot gevolg hebben.

De kans is levensgroot dat de patiënt vervolgens overlijdt. Omdat het aantal soorten bacteriën dat resistent is groeit, vermindert het aantal soorten nog werkzame antibiotica en nadert dit aantal de nul.

Via: http://animalfreedom.org/paginas/informatie/antibiotica.html
| #258691 | 08-03-2017 13:20 | Unseen
De antibiotica die ingespoten wordt in het dier, krijgt de mens ook binnen bij het eten van vlees van dat dier.
Vandaar ook dat de groei bij Nederlandse kinderen meer is dan bijv. bij kinderen uit India die vooral vegetarisch voedsel eten.

En doordat bij het eten van vlees ook de antibiotica van dier op mens overgaat, worden er steeds meer bacterien resistent in de mens.
aanmelden / inloggen