Door community (initieel ffloor), Op maa 17 apr 2017 15:38, 11 reacties,    

Barbarossa: de nooit vertelde waarheid

Volgens beide wetenschapzenders als National Geographic, alsook Discovery leed Adolf Hitler aan grootheidswaan, alsook onder zware drugs als metamfetamine als Pervitim: dit om een dergelijk groot land als de Sovjet-Unie aan te vallen waarbij het pas gesloten 'Molotov/von Ribbentrop-pact' in juli 1942 aan de soldatenlaars werd gelapt. Is dat zo?
Zouden zijn top-generaals (en Dsl is een Statenbond van 5 landen) werkelijk echt niet geweten hebben dat Adolf Hitler: analfabeet, joods besneden, drugsgebruiker, eigenlijke familienaam 'Kotsgruwel': hebreews kende als zijn broekzak en aandoenlijke posterschilder was???

Natuurlijk wist zijn clubje generaals dat allemaal heus wel, en natuurlijk wisten ze ook dat een oorlog op 3 fronten tegelijkertijd voeren: nog tot je ondergang kan leiden.
Veel meer nog: een samenpakkend Sovjetleger die gereed stonden bij de Roemeense grens, klaar om Ploesti aan te vallen - en zonder de olievelden van Ploesti waarvan de complete Duitse maatschappij voor méér dan 90% afhankelijk van was konden ze binnen 2 weken al zijn vernietigd! Ze moeten echt in paniek zijn geweest.

Het probleem wat zich hierbij dan aandient is dat historici - in de rang van professor - vaak over totaal geen enkele militaire vakkenis bezitten, laat staan al enig benul van olievelden en dat heeft al eens tot precies zulke rampen geleid als de val van Sebrenica.
Vooral prof Lou de Jong heeft op militair gebied al zoveel bokken geschoten zodat hij (iets al té) regelmatig moest rectificeren; maar ook de jurist prins Bernhard kon, als opperbevelhebber wel de fraaiste ongedocumenteerde kronkels over het exercitieterrein uitkramen.

Veel scholen, vooral die van christelijk orgine weigeren momenteel documentaires van "populaire wetenschapzenders" als zulk onderwijs maar klakkeloos aan hun kinderen voor te zetten want er klopt al te vaak helemaal niets van!
En nog erger is dat het geval bij Wikipedia...


Even een zijsprong. Een voorbeeld wat christelijken dan graag aanhalen zijn dynosaurussen. Ze zouden "miljoenen jaren geleden" op aarde ronddaveren - maar wat nooit wordt bijverteld is dat Texaanse boeren verplicht zijn om een Geigerteller in hun plaatselijke coöperatiewinkeltjes te kopen: omreden dat dynosaurusnesten en waar hun koeien melk van maken: heden nog steeds zo'n 10.000 malen radioactiever zijn dan hun omgeving! (bron: EO, al in... 1982!)

Sinds het onderuit gaan van de evolutietheorie in 2002 wordt de halve evolutietheorie per 2007 niet meer op basis- en mo-scholen onderwezen - de andere helft: overervingswetten van Mendel blijven onkraakbaar.
Ook de paleontologie was al in de jaren '60er tot de ontdekking gekomen dat het vervaltraject van isotopen in de grond: helemaal niet klopt met door psychologen verzonnen "evoluërende trajecten" binnen verzonnen "miljoenen jaren geleden": en deze oorlog in professorenland heeft actueel al resultaat opgeleverd: van de prehistorie moet minstens 3 nullen eraf om binnen het vervaltraject der isotopenleer nog enigzins geloofwaardig over te komen. Maar ook het heliumgehalte in de stratosfeer vertelde ons 70 jaar geleden al, dat de aarde heus niet veel ouder is dan slechts één miljoen jaar: niet ouder, en iets jonger zelfs dat kan ook nog zijn.
Kortom, het zijn niet alleen creationisten die met hun 6000 jaar absolute kolder over het ingelaste NL-Staatswoordje 'nu' (heden) uitkramen (toegevoegd aan Genesis 1:2) en psychologen met hun wat al te zwaar radioactieve "miljoenen jaren" zijn simpelweg allebei maar domme geschiedenisvervalsers.


Terug nu naar militaire vakkennis, althans de minimale hoeveelheid waarover professoren in de historica, sinds Sebrenica dan kennelijk over beschikken. Vooral WO-1 en WO-2 behoeven betere geschiedschrijving. Misschien hebben overgelopen [geheim agenten] van de Sovjets betere documentatie, 'es kijken wat die ons te vertellen hebben want Sebrenica klopt niet, evolutie klopt niet, creationischme ook al niet en dat Eniggeboren Verlossersmessianischme blijkt een 5-voudige Isis/Janus/Mitras/Wodan/HEERE/christus-geloofsvereniging van keizer Constantijn uit 332 te Nicea: om geen andere reden dat zijn 5-gelovige huursoldaten elkaar de kop insloegen. (Bron: Teleac in de cursus: 'De zoon van god')

Wel, bij voorkeur dan eentje die gezocht wordt als equivalent van Westerse [geheim agenten] die bij ons in ongenade zijn gevallen zoals Snowden en Assange...?
En wij geloven het allemaal. Zélfs Trump; niet dan?
Oosterse overlopers/publicisten leven niet lang, maar als ze zelfs hier gezocht worden dan neemt daarmee hun waarheidsgehalte met dikke sprongen toe, dat kan je heel vaak wel stellen ja.

Zoeentje is Vladimir Rezoen. Hij werkte 5 jaar als spion, alsook enige tijd in goedbewaakte Sovjetarchieven, liep in 1978 over naar GB wegens zijn ter-dood-veroordeling - maar, vreemd genoeg is dat na de val van de Muur nooit ingetrokken. Hij publiceert nog steeds onder pseudoniem [Victor Suworow] en een vertaling is uitgebracht door de journalisten Marcel van Hamersveld en Michiel Klinkhamer dat in 1998 verscheen als: 'Messianischme zonder mededogen'.
Hun boek werd totaal genegeerd. Daarom verschenen enkele compilaties, oa. in 2002 in 'Bruisvat' van hun hand.

Tsss Klinkhamer's ouwe doosverhalen, maar het wordt opeens verrekte interessant bij Operatie Barbarossa:
'[Soevorov] toont aan dat het Rode Leger sinds 1939 bezig was met een geheime mobilisatie. Op het moment van de Duitse Barbarossa: stonden zijzelf op het punt om een verrassingsaanval op Duitsland te doen. Om die reden waren vliegvelden, vliegtuigen, bommen en onderdelen: vanuit het veilige achterland naar de nieuwe grens (lees dus hier: geannexeerd oostelijk-Polen) geplaatst, alwaar ze door een even verbaasde als dankbare Duitse troepen werden geconfiskeerd.
Hetzelfde overkwam de gereedstaande Sovjet-tankovermacht
(21000 stuks - de Duitsers voegden ze maar razendsnel toe aan hun eigen 3500 stuks).
Honderden tanks stonden op treinen of aan de grens: te wachten op bemanning. Enorme voorraden brandstof voor tanks en vliegtuigen lagen aan de grens opgeslagen, vaak in de open lucht evenals munitie.
Tientallen divisies, honderden regimenten, duizenden bataljons, tienduizenden vuurbatterijen en honderduizenden soldaten bevonden zich nog op transport en liepen allemaal recht in de armen van stomverbaasde Wehrmachtsoldaten.

Sterker, de in de jaren '20er en '30er door Polen aangelegde verdedigingswerken zoals tankgrachten, tankwallen en mijnenvelden: waren reeds weggehaald om de inval van het Rode Leger niet te vertragen tijdens de verrassingsaanval.
Het spoorwegnet bleek sterk uitgebreid. Honderdduizenden topografische kaarten zonder welk een leger blind is: lagen in treinwagons te wachten: waar ze echter in Duitse handen vielen. Duitse plattegronden, wel te verstaan; met een flinke partij Duits/Russische woordenboekjes.
Het Rode Leger was helaas alleen in offensieve operaties en tactieken getraind en moest opeens improviseren toen het op verdedigen/terugtrekken aankwam.

Ex- geheim agent [Victor Suworow] analiseert de gereedstaande, numeriek zeven malen grotere Sovjet-aanvalsmacht:
'Stalin beschouwde een aanval op Rusland als pure zelfmoord. Niet geheel ten onrechte want de oorlogsverklaring van de Engelsen kwam totaal ongelegen, alsook moest hij nog herstellen' (- dat klopt ja, van de zware klap die Hollanders dankzij nageleverd Zwitsers precisiegeschut aan zijn gedecimeerde luchtmacht hadden toegebracht.)
En ach: ...de zeven malen veelvoudige hoeveelheid Russische tanks konden met extreem hoge snelheid over Duitse Autobahnen scheuren - deze export kwam per spoor want op Russische modderwegen liepen ze niet.

Tanks zijn sowieso ongeschikt om je mee te verdedigen: (-daar zijn antitank-brigades voor en vandáár dat NL ze heeft verkocht) - dus die bleken in 1942 vervangen door stoottroepmaterieel.
Dat Sovjet-aanvalsleger had tevens meer dan 100.000 zweefviegtuigpiloten, plus de allersterkste luchtlandingsbrigade van de hele wereld! Alles stond gereed... maar dan wel op de verkeerde plaats: de Duitsers hoefden slechts alles om te draaien.
De lezer snapt nu hoe de razendsnelle terreinwinst van de Duitsers in de eerste weken van Operatie Barbarossa mogelijk was geweest: op buitgemaakt materieel, reeds klaargelegde spoorwegen en ongewapende Russische treinpassagiers.'
- allemaal flarden analyse als de allergróótste militaire blunder uit de geschiedenis - maar hier weten jij en ik helemaal niets van? Iets technisch praat een historicus nooit over - en daarmee blijft Sebrenica een gapende wonde.

Stalin lag 3 weken op bed en liet zich niet meer zien - een nog niet weggezuiverde kolonel-majoor maakte hem wakker want die zag nog wel wat mogelijkheden - en Stalin bevorderde hem ter plekke.
"...in werkelijkheid voorkwam Hitler dat heel Europa onder de Sikkel en Hamer kwamen - en dankzij Hitler was dat gedurende 50 jaren tot de helft ingeperkt" - stelt geheim agent [Victor Suworow] droogjes vast - maar zulk een: "Eerherstel voor messias Hitler?" - ha, dat is voor Westerse professoren ietsje teveel de les gelezen: dit wil je niet eens weten! En vandaaraf volgt: de stille wond Sebrenica.

Rudolf Steiner's profetie
Historici zullen nooit schrijven dat slechts eentje het bij het juiste eind had: Rudolf Steiner de antroposoof (!) die in 1919 de Sovjet-Unie hooguit 70 jaren gaf. Dat kwam uit, en dat zélfs op de dag nauwkeurig...
Maar geheim agent [Suworow] stelt dat de geschiedenis-wetenschap ondeugdelijke methoden hanteert die zij gecopieerd hebben uit de financiële geschiedenis van pure hebzucht - en tussen de regels door wordt 2x de lange arm vermoedt van de Engelse geheime dienst MI-5 en MI-6 inzake Ploesti.

Want: geheim agent pseudoniem [Suworow] stelt namelijk dat instituten, faculteiten en individueel werkende historici: voor hun inkomen en de bekostiging van hun onderzoek volledig afhankelijk zijn van geldstromen van elkaar vijandig gezinde Overheden, maar ook van velerlei NGO-organisaties die enkel geïnteresseerd zijn in het: "het levend houden van de herinnering en de toekomst voor onze kleinkinderen".
Valt men buiten dit verplichte woordgebruik - dan loopt men allerlei lucratieve baantjes mis in commissies, redacties, wetenschapsraden, en zelfs parlementen.
Dan wordt men door collega's met de nek aangekeken, dan kan je de aanstelling wel vergeten en volgt wel een "aanwijzing" van een of andere premier. Is gebeurd.
(noot: de fiscale afdracht 'klimaatverandering' geheten, heeft inderdaad ongeveer dezelfde uitwerking op Overheidspersoneel. Daar zijn al veel meer bizarre fraudes van onder het tapijt geveegd)

Daarmee beschrijft [Suworow] een soort "censorsymptoom", dwz. het grote dogma in de geschiedenis is: beschrijf hetgene wat gebeurd is - maar ze kijken helemaal niet naar wat gewild is! Dat laatste vindt [geheim agent] een omissie van historici - en die pruimen hem niet als zijnde [spook] en ongeletterde.
Inderdaad was al eerder ook zo een ontslagen agent die zijn politie-ervaringen in 1948 wilde uitgeven - dat lukte hem ook al niet maar als Sience Fictie en de titelwijziging tot 1984 lukte hem dat nu wel en werd verfilmd.

Klinkhamer en v.Hamersveld hebben hun vinger gelegd op een bizarre [geheim agent] -afwijking in de juiste omzetting van historie naar de leerboekjes van onze kinderen. Maar daar bestaan al zoveel scripties van:
* Nee Edison was niet de uitvinder van de gloeilamp: dat was Hanemann.
* Nee Edison was niet de uitvinder van de generator: dat was Siemens.
* Nee Franklin was niet de uitvinder van de bliksemafleider: Franklin reisde naar Frankrijk om patentrecht aan professor Romas te betalen.
* Nee Bell was niet de uitvinder van de telefoon: dat was Mucci.
* Nee James Watt was niet de uitvinder van de stoommachine: die bestond al.
* Nee beeldhouwer Marconi was niet de uitvinder van de radio: dat was Tesla.
* Nee Morse was niet de uitvinder van punt/streep: dat was een kanonnier.
* Onze kinderen moeten de namen van patentdieven spellen uit hun hoofdje.
* Nog sterker: in de helft van genoemde gevallen werd tot in hoogste instantie de juiste naam als arrest toegewezen... er zijn duizenden bestolen uitvinders.

Duidelijke kwats in Wikipedia's geschiedenis
Dat geldt in het bizonder wel voor professor in de economie, Haushofer die immers de feitelijke auteur was van analfabeet Hitlers 'Mein kampf' en in cel no.11 werd elke beschreven blunder door opgesloten Hitler met hanepoten aangekrabbeld met: '... das is de schuld van de juden' - dit, omdat na een mislukte besnijdenis er nog slechts een testikel achterbleef; en kreeg kwik als geneesmiddel waarna het syndroom van "de gekke hoedenmakersziekte" bij Hitler ontstond.

Tijdens de Neuremberg demagogen-processen werd ook professor Haushofer opgeroepen maar niet als verdachte maar als getuige: hem werd de schaar en lijmpot uit cel 11 getoond die zijn Weimar-kabinetsepistel hadden veranderd tot "Mein kampf".
Haushofers idee van huizenbouw en aanleggen van Autobahnen, plus iedere Duitser een Volkswagentje op lening te verstrekken is waarlijk hyperprofessioneel - en daarom waren zijn plannen al voorbereid onder Weimar! Niks geen Hitler... sterker nog de investeringen in wegenbouw waren in 1934 zelfs lager dan in 1927. En ook Hitler's investeringen in huizenbouw waren amper de helft van onder Weimar.
Hitler beschikte wel over de SA als privé-inlichtingendiensten zodat zeker Barbarossa wel eens in de juiste militaire inlichtingen-weergave mag worden teruggeplaatst.
-FOUT: de Russische winter trad 4 maanden te vroeg in! En tegen generaal september, generaal oktober, generaal november en generaal december is geen brandnetel tegen gewassen: moedertje Rusland is 5x overvallen geweest.
Annotaties:
| #259370 | 17-04-2017 20:16 | Nico de Geit
Een ongemakkelijke waarheid. Wat ze mij op school ook nooit verteld hebben is dat onder Stalin christenen, moslims en joden werden uitgeroeid, ondernemers, hun familie, en natuurlijk niet te vergeten iedereen die het communisme niet zo zag zitten. Tientallen miljoenen kwamen om het leven.

Samen te vatten als 'de zuiveringen van de jaren '30'. De architecten en de uitvoerders van deze zuiveringen schijnen zonder uitzondering van Joodse afkomst te zijn, of wat ervoor doorgaat. Enkele jaren later wilde Hitler van bepaalde Joden in Duitsland af. Is er een verband?

Mij is op school altijd verteld dat Hitler de Joden vervolgde zonder ook maar één goede reden. Geen woord over een dramatisch bloedbad in Rusland onder leiding van Joden, erger dan Auschwitz in het kwadraat. En dan ga ik er vanuit dat die zes miljoen geen verzinsel zijn.

Tegenwoordig is het allemaal te checken, en een erg ongemakkelijke waarheid.

Rusland klaagt over 24 miljoen doden vanwege de tweede wereldoorlog. Maar als ze nou eens gestopt waren met de aanval toen ze Duitse grond bereikten, waar de Duitsers zich hadden ingegraven, Hoeveel miljoenen doden waren er dan gevallen? Stalin bleef gewoon mannen sturen, allemaal de dood in.

Onze Amerikaanse vrienden steunden Stalin. Ook dat nog. Stalin en de communisten waren aanvankelijk heel populair in Europa. Later, richting koude oorlog, moet dat beeld veranderd zijn.
Nico de Geit's avatar
| #259371 | 17-04-2017 20:52 | Nico de Geit
Vladimir Poetin over de architecten van het communisme, '80-85% Joden'. En daar nodigt hij dan een zaal vol Joden voor uit:

https://www.youtube.com/watch?v=7bSAB5OPkwQ
Nico de Geit's avatar
| #259372 | 17-04-2017 21:03 | Nico de Geit
Voor het achterhalen, reconstrueren en vertellen van de waarheid kun je in Nederland nog steeds de cel in gaan. Zieke rechters genoeg. Kan ik er wat aan doen dat de waarheid zo verrot is?

Leugenaars in het onderwijs, op tv, in de kranten, in de politiek. En als je de waarheid vindt moet je naar de gevangenis.

#ministerie_van_waarheid
Nico de Geit's avatar
| #259373 | 17-04-2017 21:10 | liedetecter
Ons is in elk geval een hoop washhog verkocht door de geschiedenis schrijverts .... so much is clear.
| #259375 | 17-04-2017 22:44 | herogj@n
interessant, ik kende deze invalshoek niet. Ga ik toch wel wat meer over uit zoeken hoe en wat...
| #259389 | 18-04-2017 20:14 | Unseen
Bedankt voor de link over intilligent design versus evolution Frits, eigenlijk een topic ansich waardig !
http://verzwegenwetenschap.nl/inhoud.html

Ook de link naar de Flood stories around the world is het lezen waard: http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html

Enkele vragen:
1. In verzwegen wetenschap wordt uitgegaan dat de bergen gevormd zijn tijdens de grote overstroming (bij 4.1 en verder), echter in de flood- myths kom ik veel verhalen tegen dat mensen juist naar de hoge bergen vluchten, die toen echter nog gevormd moesten worden.
Heb je daar een uitleg voor ?
2. Er wordt tijdens de grote zondevloed gesproken over de totale uitroeing van mens en dier op aarde (behalve degene die in de ark zaten), echter dan zouden er toch massa's gefosieleerde lichamen van mensen en dier moeten zijn gevonden in die periode. Daar vind ik niets van terug bij verborgen wetenschap.
3. In the floodstories wordt veel gesproken over Goden als zijnde feitelijk aanwezig. Zijn die Goden dan eigenlijk gewoon wezens met een super hoge intilligentie ?
En als dat zo zou zijn, wie heeft deze wezens dan geschapen ?
Unseen's avatar
| #259402 | 19-04-2017 19:01 | ffloor
Hoor és even, ik ben beslist geen usa-creationist!
Wel denk ik dat die creationisten de bijbel al te vaak niet goed gelezen hebben want in Genesis 1:2 mag dan staan 'De aarde nu was woest en ledig' - maar dat klopt totaal niet met de kleine profeten waar immers staat: 'de aarde heb Ik niet tot een verwoesting gemaakt'.
Wat vooraf ging is het woordje 'nu' dat niet in de grondtekst staat en is een gevolg van een deuren-slaande ruzie tussen de universiteit van Dordrecht en de universiteit van Kampen - en bij wijze van compromis is daarom het woordje 'nu' dan maar ingevoegd om aan te geven dat er sprake is van TWEE tijdperken: eentje ná de schepping en eentje vòòr de schepping! Dit om immers recht te doen aan de voltooid verleden tijdsvorm: en daar is zelfs priester-hebreews heel duidelijk ook al was het geen spreektaal.
De Statenvertaling heeft wetenschappelijke pretenties, jaja en diende als voorbeeld van alle andere, oa de King-James dwz. staan er fouten in de SV (en er staan zeker 6000 vauten in) dan heeft de King James die op dezelfde plek wel staan haha.

In de jaren '60er testten de NSA ook vertaalprogramma's op hun nieuw aangeschafte IBM's, en dus ook de grondtekst moest eraan geloven:
Genesis 1:
1.Vanaf een relatief te stellen punt repareerden de Meervoudige Raad de hemelbanen alsook de aarde.
2.De aarde was tenonder gegaan en vervallen tot een afgrijselijke verwoesting, en de mutanten overstroomden haar als de vloed;
en de Meervoudige Raad zweefden over die mutantenvloed en brachten deze met hun fluitende raketmotoren in beroering.
3.En de Meervoudige Raad sprak: "Start de lasers!" En de Meervoudige Raad beschoten de mutanten en zie: dat was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest
de tweede dag."
(gepubliceerd in oa. 'De echte waarheid': een soort vakblad van CIA- en NSA creationistenclubje die veiligheid bestuderen)
| #259403 | 19-04-2017 19:16 | ffloor
De meningen over een onbevooroordeelde computer zijn verdeeld - maar dat het radeloze ding goed overweg kon met de reeds voltooid verleden tijdsvorm: ha, dat is inmiddels wel buiten kijf want priester-hebreews is GEEN spreektaal: het is een getallentaal waarvan elke letter standaard door computers wordt gelezen, geïntepreteerd - en alle Rabbi's hebben nooit anders gedaan dan sommetjes maken voor de juiste uitleg!

Maar, wélke tijd?? We weten dat de Grote IJstijd is gestart in 11776 jaar voor onze jaartelling aan de hand van boorkernen.
Maar ervoor was een volstrekt andere tijd: radioactief vooral!
Deductie van die radioactieve grondisotopen levert dan op:
* nog warme planeet komt rond 950.000 jaar geleden in huidige aardbaan - tot rond 240.000 jaar geleden de planeet volledig levenloos is geworden. De aarde rolt als een dronken tol door zonnestelsel zonder vaste baan. Bronnen oa. Mahabharata.
* 11776 jaar geleden: de aarde overkomt hetzelfde door de Atlantiërs. De aarde zeilt alweer uit zijn baan, omcirkelt de planeet Neptunes, pakt door een zwaartekrachtkonflikt één van zijn manen af en drukt een andere uit zijn baan: dat was Pluto.
Bron: Nasa, berekening gepubliceerd rond 1988.
* De Atlantiërs houden huis op de mooie planeet Venus en de Heelalpolitie besluit om Venus te verbranden, alsook hierna de aarde voor de 2e maal te herstellen.
* Kort erna gaat het alweer mis. Ze besluiten gedurende een halve omwenteling van de Melkweg alle aardbewoners: als ze nou toch zo verslaafd zijn aan dierlijkheid: in een voortdurende reeks van re-incarnaties tot een soort harde commandoschool te dwingen.
* spoedig gaat het alwéér mis en 1 man ontvlucht op een varend platform met als afmetingen 3:5. De reden is als je een hoogontwikkelde, tot kwaadaardigheid gedenatureerde technologische wetenschap - maar die niet ten goede kwam aan de gewone man maar op 1 manier kan verdelgen: door een baggervloed. En die vonden wij onder onze voeten.
* De Heelalpolitie besluit dan om hun hetzelfde rad van telkens incarneren in nieuwe baby's: te gebruiken voor een "begeleid wonen" project onder toezicht gedurende 7 tijdperken van 1000 jaren en eindigend in 3000 na onze jaartelling - en hierna wordt opnieuw alles weer tot glasstenen verbrand zoals Venus ons al voorging (...de hemel wordt opgerold als een boekrol)
Onze verbrande lichamen knisperen onder de voetzolen van "mensen?" maar in een andere materievorm.
Je kunt ons toekomstverhaal vinden in 'Isis ontsluierd' en 'De Geheime Leer' van de psychiater mw. Blavatsky en haar Theosofische Vereniging oprichtte - daar werd ze uitgeknikkerd en richtte een 2e vereniging van de Theosofie op die elkaar niet kunnen luchten of zien.
Wel werken deze clubjes samen met Rozenkruisers, Vrijmetselaars, Bahai, Soefi's en Kopten - dus je begrijpt dat incarnaties van Atlantiërs zulke verenigingen de kop inslaan.
| #259408 | 20-04-2017 01:23 | G.B. Wolf
En aangezien de 'geschiedenis' wordt geschreven door de overwinnaars, geef ik geschiedenis een geloofwaardigheid cijfer van 0 (nul) (en generlei waarde).
Ook de bijbel maakt daar onderdeel van uit ...
G.B. Wolf's avatar
| #259425 | 20-04-2017 18:12 | Nico de Geit
Stefan Molyneux en Bill Whitlle, toevallig over 'Barbarossa':

https://www.youtube.com/watch?v=uQJTdhrRjg4

Detail: Volgens Molyneux is het Stalin-drama 20x de holocaust.
Nico de Geit's avatar
| #259426 | 20-04-2017 18:23 | Nico de Geit
En aangezien de 'geschiedenis' wordt geschreven door de overwinnaars,


Dat was zo totdat het internet kwam.
Nico de Geit's avatar
aanmelden / inloggen