Door community (initieel flavius), Op don 18 aug 2011 03:21, 51 reacties,    

Ben je echt zo geweldig?

Mattheüs 25:35
Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

Mattheüs 25:36
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

Mattheüs 25:40
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Mattheüs 25:42
Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

Mattheüs 25:43
Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.

Mattheüs 25:45
Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
Annotaties:
| #152857 | 18-08-2011 08:49 | Denneb
Je moet het wereld door de ogen van een kind zien...en als kind accepteren..
Denneb's avatar
| #152859 | 18-08-2011 08:58 | sigmund
Confiteor Deo omnipotenti,

mea culpa,
mea culpa,
mea maxima culpa.
sigmund's avatar
| #152868 | 18-08-2011 10:17 | xxxx
Goh, die flavius, die weet maar van geen ophouden :)
xxxx's avatar
| #152875 | 18-08-2011 11:47 | Gareth
Spiegeltje spiegeltje aan de wand
de grootste leugenaar van het land...

vervang de woorden Ik en Mij
door het begrip: Het Zelf

en kijk dan nog eens... maar nu in die spiegel....

Gloort er iets in uw denken... Flavius...?
| #152878 | 18-08-2011 12:03 | merethan
Don't feed the troll, plz.
merethan's avatar
| #152882 | 18-08-2011 12:29 | masaniello
Wat hebben jullie eigenlijk tegen Flavio?
Ik heb mijn beweegredenen haarfijn aan hem uitgelegd, maar waarom zijn jullie je zo aan het agiteren?
masaniello's avatar
| #152894 | 18-08-2011 14:40 | xxxx
euh... gewoon lezen...de een vind hem een trol, de ander een leugenaar, die weer een fantast, en die ander weer een gesjeesde militair... ik constateer alleen met verbazing een tot 4 of 5 maal aangekondigde "allerlaatste keer" ... what ever.... als ik behoefte had hem te agiteren zou ik dat wel anders doen, maar die behoefte heb ik niet.
xxxx's avatar
| #152911 | 18-08-2011 15:39 | tunnelforce9
Wat wil flavius met de bijbelverzen zeggen ???

het zou leuk zijn als hij zelf ook wat over die citaten zou vertellen.
tunnelforce9's avatar
| #153122 | 19-08-2011 23:00 | flavius
@XXX,

Dat tekent jouw gevoelloosheid.Zo als gezegd, het gaat niet om mij maar echt lezen kun je blijkbaar niet.BTW, wie geeft om jouw mening? Het is nu duidelijk dat je geen zak om de wereld geeft behalve om je zelf.En wie ben je dan helemaal? Dat vraag ik mij af. Over de bijbelverzen: Nooit iemand in de koude laten staan: Joods, moslim, hindu, boehdaah.Helpen.Altijd iemand helpen Ik mijn ogen ben jij een klote persoon.Weerleg dit maar,.Of ben jij de leugenaar in dezen?
| #153124 | 19-08-2011 23:07 | flavius
In mijn ogen dus,Blijft een feit dat je een ongelooflijke trut/zak bent.Ga nu maar op mij schelden.
| #153125 | 19-08-2011 23:11 | sigmund
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?

Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

Mattheüs 7
sigmund's avatar
| #153132 | 19-08-2011 23:32 | flavius
@Sigmund,

Van naam verandert? of ga jij mij veroordelen dat ik iedereen help? Waarom veroordeelt gij mij omdat ik iedereen hetzelfde loon geef? Veroordeelt gij mij omdat ik goed ben?
| #153135 | 19-08-2011 23:48 | flavius
Sigmund.

Dan ook alles:


De bergrede (14) - Matteus 7:1-6


In de eerste les zagen we dat Jezus een geestelijk Koninkrijk kwam oprichten. Een Koninkrijk dat niet is gebouwd op materiële welvaart, noch op sociale status of wereldse wijsheid, maar op de heerschappij van Gods Wil in de harten van mensen die zich vrijwillig, volledig en onvoorwaardelijk aan Hem overgeven. Burgers van dat Rijk in de hemelen zijn anders dan de mensen in deze wereld, ze zijn de meest gelukkige en voorspoedige mensen. Het gaat over hen die beseffen dat ze geestelijk bankroet zijn en zich in alle nederigheid met berouw tot God keren. Zij zijn zachtmoedig omdat zij ervoor kiezen om alles in Gods handen te leggen zonder het kwade te vergelden. Zij kennen een overheersend verlangen om enkel zo te leven als het voor God aanvaardbaar is, wat maakt dat zij begaan zijn met het lot van anderen omdat ze beseffen dat God hen barmhartigheid heeft geschonken. Hun harten begeren om zowel in lichaam als geest rein te zijn om God te kunnen zien zoals Hij is. Zij koesteren de vrede die Christus hen geeft en verkondigen Zijn vrede aan hun tijdsgenoten.
| #153136 | 19-08-2011 23:48 | xxxx
Dat tekent jouw gevoelloosheid.
bedoel je dat het gevoelloos is dat ik antwoord geef op Mas zijn vraag wat iedereen tegen jou heeft, en dan de opsomming geef die jij ook kunt lezen bij diverse mensen? kom...
xxxx's avatar
| #153137 | 19-08-2011 23:52 | xxxx
Als je zo begint heb je niet meer helderheid dan van een dronkenman... en een 1ste kyu-er die jou dan vloert...dat moet jij beter kunnen, toch? :)
xxxx's avatar
| #153140 | 19-08-2011 23:54 | flavius
He XXXX,

Je geeft toch zelf het antwoord,Ik doe er het zwijgen toe.Wees blij met je zelf.Ik zou het niet zijn.Maar hee, we zijn verschillend, tocj?
| #153142 | 20-08-2011 00:00 | xxxx
En waarom ben jij niet blij met jezelf dan? ondanks de verschillen die je ziet?
xxxx's avatar
| #153143 | 20-08-2011 00:01 | sigmund
Matteüs 7, de nieuwe bijbelvertaling

12 Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.


13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.

14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels?

17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten.

18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan.

19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”

23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
sigmund's avatar
| #153144 | 20-08-2011 00:03 | flavius
@XXX,
Yep, dronkeman.Je hebt gelijk.Waarom ontkennen? Ik ben harstikke dronken,Single malt,Is echt waar.BEn ik eerlijk of niet?Kan niet eens meer spellen zo dronken ben ik.Helemaal gelijk maar ook helemaal gelukkig?
| #153147 | 20-08-2011 00:08 | xxxx
is goed...ik wou het net vragen idd ... je bent eerlijk en daar is niks mis mee.
xxxx's avatar
| #153148 | 20-08-2011 00:12 | xxxx
Ik meende die vrucht al te herkennen.
xxxx's avatar
| #153149 | 20-08-2011 00:13 | sigmund
Galatians chapter 5 (NLT)

16 I advise you to live according to your new life in the Holy Spirit. Then you won't be doing what your sinful nature craves. 17 The old sinful nature loves to do evil, which is just opposite from what the Holy Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are opposite from what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, and your choices are never free from this conflict. ....

19 When you follow the desires of your sinful nature, your lives will produce these evil results: sexual immorality, impure thoughts, eagerness for lustful pleasure, 20 idolatry, participation in demonic activities, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, divisions, the feeling that everyone is wrong except those in your own little group, 21 envy, drunkenness, wild parties, and other kinds of sin.

Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the Kingdom of God.

22 But when the Holy Spirit controls our lives, he will produce this kind of fruit in us:

love,
joy,
peace,
patience,
kindness,
goodness,
faithfulness,
23 gentleness,
and self-control....
sigmund's avatar
| #153151 | 20-08-2011 00:14 | flavius
@XXX,

OK.IK ben dronken omdat ik wil vergeten.Daarom heb ik echt wel liefde voor andere over. Ik wil de beelden vergeten, de moorden en alle andere bull shit in naam van... zie je? Soms word ik gek van de beelden en dan zuip en zuip ik maar,Begrijp je?
| #153152 | 20-08-2011 00:16 | sigmund
Galatians:

14 For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”

15 If you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other.
sigmund's avatar
| #153153 | 20-08-2011 00:19 | xxxx
Jep... maar het is wel ZAPlog en niet ZATlog ... leef het dus ff ergens anders uit, en kom dan sober terug, dan komt die liefde misschien ook over ... afgezien dat je beelden niet bestrijd met verdoving, maar dat hoef ik jou niet uit te leggen toch?

PS. ik heb gehoord dat ze in Ruanda EFT gebruikten, om de mensen over hun oorlogs trauma's heen te helpen... de berichten daarover zijn eigenlijk overwegend zeer positief.....
xxxx's avatar
| #153156 | 20-08-2011 00:22 | flavius
@XXXX,

Mijn moeder is idd aan kanker gestorven vandaar ik dat ik zo reageer. Ik denk aan anderen vandaar.Veroordeel mij maar.Prima joh, ik ben moe.Zo ongelooflijk moe daar heb je geen idee van..
| #153158 | 20-08-2011 00:27 | xxxx
van langdurig zuipen kan je hondsmoe worden, dat geloof ik best
xxxx's avatar
| #153159 | 20-08-2011 00:28 | censuur
Dan wordt het tijd de fles te laten rusten en je bed in te stappen...
censuur's avatar
| #153162 | 20-08-2011 00:33 | xxxx
En Flaaf, het charmante van EFT is,dat het super simpel is, je kan het in 10 min leren, en de effectiviteit schijnt daarentegen verbluffend te zijn ... lees dat linkje maar.
xxxx's avatar
| #153163 | 20-08-2011 00:33 | flavius
Tjonge,

WAt een geweldige mensen zijn jullie met z/nallen,WOW.Eerlijkheid wordt afgestraft,Dank.Wees allen trots op juliie zelf.Ben trots op jullie en zeker qua empathie.Slaap lekker.En jullie willen de wereld verbeteren?
| #153164 | 20-08-2011 00:33 | sigmund
James 5:16

16Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective
sigmund's avatar
| #153166 | 20-08-2011 00:36 | sigmund
Het werk echt. Ik heb het zien gebeuren.
sigmund's avatar
| #153165 | 20-08-2011 00:36 | masaniello
De beste manier om te verwerken verschilt per persoon, maar met alcohol schiet je niet veel, op, dan liever een jointje maar dat is ook geen oplossing.

Ik heb baat gehad bij het veranderen van omgeving en sociale kring. Het enige dat je met het verleden kan is het accepteren en eventuele lessen eruit trekken en die ook toepassen.
Probeer goed te doen en met de tijd zal je geweten in evenwicht komen.
masaniello's avatar
| #153168 | 20-08-2011 00:42 | flavius
@Sigmund,

Zo ken ik je weer.Altijd kom jij met een intelligente oplossing.Jij hebt baat gehad? Dus zelfde shit van mij?
| #153172 | 20-08-2011 00:53 | flavius
@Sigmund.

KOmt het filmpje van jou of masiello? Masiello is er lief genoeg voor.Anyway, thanks.Hahaha.The both of you.LOve you. ( o ja anderen ga maar zeiken), IK waardeer dit.
| #153175 | 20-08-2011 00:59 | xxxx
Mooi... Even een linkje op je desktop maken... Heb je een cadeautje voor als je weer nugter bent...
xxxx's avatar
| #153183 | 20-08-2011 01:22 | flavius
'@XXXX,

JE bedoelt : NUCHTER.Sukkel. IK ben dronken maar mijn Nederlandse taal is nog steeds correct, Deze is voor jou:

http://www.youtube.com/watch?v=rxGy83aipbY&feature=related
| #153187 | 20-08-2011 01:59 | tegengas
Een borreltje doet de mens goed.
:)
tegengas's avatar
| #153189 | 20-08-2011 02:02 | flavius
@Tegengas,

Waarom ben jij toch altijd de vrolijke noot:


http://www.youtube.com/watch?v=k1-TrAvp_xs&feature=related
| #153191 | 20-08-2011 02:36 | flavius
Heel mooi.Het heeft mijn hart geraakt.Was dat de bedoeling?Dan ben je in je opzet geslaagd.Dank je wel.Zo mooi,Lachgas.
| #153192 | 20-08-2011 02:46 | flavius
@TEGEnGAS,

Al geloof mij niet maar hier heb ik om gehuild.Dit was recht in mijn hart,Tevreden?
| #153194 | 20-08-2011 02:57 | flavius
@Tegengas,.

IK mis mijn vader en moeder zo verschrikkelijk,Dank je voor deze muziek.IK ben gewoon kapot.
| #153195 | 20-08-2011 02:58 | tegengas
Komt door Gillian Fisher, ik heb dat soms ook.

Ik ga slapen, welterusten Flavius
tegengas's avatar
| #153196 | 20-08-2011 03:01 | sigmund
The power of love is a curious thing
Make a one man weep, make another man sing
Change a hawk to a little white dove
More than a feeling that's the power of love

Tougher than diamonds, rich like cream
Stronger and harder than a bad girl's dream
Make a bad one good make a wrong one right
Power of love that keeps you home at night

You don't need money, don't take fame
Don't need no credit card to ride this train
It's strong and it's sudden and it's cruel sometimes
But it might just save your life
That's the power of love
That's the power of love

First time you feel it, it might make you sad
Next time you feel it it might make you mad
But you'll be glad baby when you've found
That's the power makes the world go'round

The power of love
sigmund's avatar
| #153210 | 20-08-2011 08:10 | sigmund
Everyone's perfect in unusual ways..

If you're on your own in this life, the days and nights are long,
When you think you've had too much of this life to hang on

Well, everybody hurts sometimes,
Everybody cries. And everybody hurts sometimes
And everybody hurts sometimes. So, hold on, hold on
Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on
Everybody hurts. You are not alone

Everybody hurts
sigmund's avatar
| #153215 | 20-08-2011 08:55 | sigmund
No matter what we do
No matter what they say
When the sun is shining through
Then the clouds won't stay

And everywhere we go
The sun won't always shine
But tomorrow will find a way
All the other times

'cause we are beautiful no matter what they say
Yes, words won't bring us down, oh no
We are beautiful in every single way
Yes, words can't bring us down
Don't you bring me down today

Don't bring me down today
sigmund's avatar
aanmelden / inloggen