Door Ness, Op don 31 maa 2016 10:05, 14 reacties, citaat / intro / linkdump

Besnijdenis van jongetjes

Stefan Molyneux doet eens goed uit de doeken wat besnijdenis voor jongensbabies inhoudt. En daar is weinig positiefs aan. Behalve voor de industrie, want een voorhuidje bevat waardevolle fibroblasten waar dure smeerseltjes en andere schoonheidsprodukten van gemaakt kunnen worden.
...
Annotaties:
| #249714 | 31-03-2016 11:52 | Unseen
Het afsnijden van oren en staarten bij honden is bij wet verboden omdat dit dier onvriendelijk is, het wordt betiteld als verminking. Maar het afsnijden van een lichaamsdeel bij een baby dat moet natuurlijk dan weer wel kunnen (...)
| #249719 | 31-03-2016 16:54 | Argwaan
Besnijden past in het rijtje menselijke idioterieën zoals voetjes inbinden, lipschotels, nek rekken, enz.
Argwaan's avatar
| #249722 | 31-03-2016 17:44 | tamsowashere
Besnijden past in het rijtje menselijke idioterieën zoals voetjes inbinden, lipschotels, nek rekken, enz.


wat jij opnoemt valt onder kunst.Of mode.
De besnijdenis gaat om de hygiëne.Althans dat is de redenering voor het besnijden.
tamsowashere's avatar
| #249723 | 31-03-2016 17:50 | Nico de Geit
Afsnijden van lichaamsdelen moet kunnen, maar uitsluitend bij 18+. Of liever 25+.
Nico de Geit's avatar
| #249725 | 31-03-2016 18:22 | Ness
Toen besnijdenis 5000 jaar geleden werd uitgevonden als rite (waarschijnlijk voor geslachtsrijpheid, zo doet men het nog in delen van Afrika) had men geen flauw benul van hygiëne. Molyneux maakt korte metten met de hygiënesmoes. Vrouwen'besnijdenis' komt ook uit Afrika en hoeft aantoonbaar geen donder met hygiëne te maken, integendeel. Het zijn traditionele rites van het krankzinnige slag dat Argwaan aangeeft.

Op 16:45 in de video wordt het interessant omdat daar de introduktie van besnijdenis in de Westerse wereld wordt besproken. In het Victoriaanse tijdperk moest men van *zelfbevlekking* niets hebben, en dacht men dat besnijden er een probaat middel tegen was. Van masturbatie kreeg je allerlei enge ziektes, waaronder krankzinnigheid. Een andere methode om masturbatie tegen te gaan was het aanbrengen van gips. Dit spul, plaster of Paris.

Op 24:30 en verder komt naar voren dat in tegenstelling tot Europa, waar besnijdenis zo uitzonderlijk is dat een kennis van me niet een wist dat behalve joden, ook moslims eraan deden (!!), het in Amerika een tijdlang heel gewoon was; 85% van de jongetjes werd besneden. Waarom is me een raadsel; er is nog nooit een kinderarts geweest die besnijdenis aanbevolen heeft behalve in zaken waarin dat echt medisch noodzakelijk is.

Het doet meer dan geweldig pijn, en de plek is bijna niet te verdoven. 45% vd besnijdenissen vindt plaats zonder enige verdoving. De video is heel erg de moeite waard om te zien. De ellende voor het kind dat uit deze ingreep voortvloeit is enorm, zeker in de eerste 6 maanden nadien, en de psychische schade is blijvend. Ik snap niet hoe een arts met zijn/haar geweten in het reine komt na zo'n ingreep. Het is marteling, puur en simpel.
Hier het hele filmpje, met voorbeeld besnijdenis inbegrepen: https://www.libertariannews.org/2013/08/14/the-truth-about-circumcision/
En hier eenlijst met bronvermeldingen. De tekst van de video kon ik helaas niet te pakken krijgen. https://board.freedomainradio.com/topic/36819-the-truth-about-circumcision/
Ness's avatar
| #249726 | 31-03-2016 18:28 | Ness
Oh de reden dat men niet tot volledige narcose overgaat bij babies van 8 dagen oud is dat alle narcoses risico's inhouden, maar bij zulke jonge kinderen zijn ze extra groot. Een chirurg gaat alleen in uiterste noodzaak over tot een operatie op een zo jonge baby. Er moet levensgevaar dreigen zodat de eveneens levensgevaarlijke narcose gerechtvaardigd is.
Ness's avatar
| #249727 | 31-03-2016 18:35 | tamsowashere
Ness

Wat je ook aangeeft over de preutsheid.

Ik denk dat het te maken heeft met het genot wat word weggehaald.
Zeg maar een ander gevoel wat je hebt,als je het velletje niet eraf haalt.
Het draait toch alleen om de voortplanting,het neuken volgens al die religie´s die daar zijn ontstaan..
tamsowashere's avatar
| #249730 | 31-03-2016 19:00 | Ness
Bij kleine meiden gaat het zeker om het tegengaan van genot: http://zaplog.nl/zaplog/article/ja_meisjes_besnijden_is_islamitisch

Lang voor dat artikel was ik al bezig met een eensvrouw aktie tegen vrouwenbesnijdenis, omdat de smerige praktijk ooit door het ziekenfonds alhier vergoed werd.

Maar na wat graven in besnijdenis van jongetjes, wil ik ook met kracht protesteren tegen vergoedingen voor het verminking van jongetjes. Het is te gek voor woorden dat mensen middels hun verplichte premies gedwongen worden mee te betalen aan deze waanzin. https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/besnijdenis.aspx (p/m = per minuut).

Daarboven vind ik dat besnijdenis hier te lande verboden moet worden. Moslims en joden die last hebben van genot en hun voorhuiden mogen doen wat ze willen, als ze eenmaal volwassen zijn. Maar van babies moet je afblijven. Het is lugubere kindermishandeling, barbaars en primitief, anno 2016 zou dat besef toch doorgedrongen moeten zijn.
Ness's avatar
| #249743 | 01-04-2016 08:34 | net wakker geworden
Ness:

Ook in joodse kringen zijn er steeds meer mensen die opstaan tegen deze foltering. 'Jewish mothers against circumcision'.

Ook het boek 'Circumcision: The Hidden Trauma' van Ronald Goldman is een aanklacht tegen deze praktijk.

De schade is zo groot dat de besneden jongen/man voor de rest van zijn leven met een rancune moet dealen waarvan hij niet begrijpt waar die vandaan komt. De joodse arts Robert Dommergue heeft ooit opgemerkt dat het 'joodse probleem' de wereld uit zou zijn als besnijdenis wordt verboden. Hij koppelt de gotspe van joden - lees liegen en bedriegen en oorlogszucht - aan de besnijdenis.
| #249744 | 01-04-2016 08:48 | net wakker geworden
@net wakker geworden:

Het is Roger Dommergue en niet Robert!!
| #249750 | 01-04-2016 18:08 | Ness
@NWG: ik denk niet dat je het zo kunt stellen. Maar wat moslims en joden gemeen hebben, is dat overgevoelige luide gejammer als hen zelf iets overkomt - Molyneux noemt dat 'rewiring of the brain', pijn en ook overdrachtelijke pijn komen veel harder aan. Gekoppeld aan een onvermogen tot inleven als iets naars een ander(e groep) treft plus het niet begrijpen dat anderen heel koud reageren op overdreven gejammer (of zelfs beginnen te lachen), want de inschatting van andermans begrip faalt. Berucht is inmiddels Netanyahu met zijn Wilie E Coyote bom plaatje. Hieruit volgt hun onvermogen als groep te integreren binnen een overkoepelende maatschappij.

En dat geldt dan specifiek voor de mannen, want ik zie de vrouwen onder hen dit gedrag niet vertonen. Moeten ze waarschijnlijk ook niet proberen, want ook haat/grote onvriendelijkheid tov vrouwen hebben besneden mannen gemeen. De idiote traditie moet worden tegengegaan, niet om deze mensen op godsdienstig vlak te treiteren maar omdat er veel te veel kapot wordt gemaakt op allerlei vlakken en dan vooral in de relatiesfeer.
Ness's avatar
| #249764 | 02-04-2016 09:44 | net wakker geworden
Ness: 'want ook haat/grote onvriendelijkheid tov vrouwen hebben besneden mannen gemeen.'

Ik begrijp die haat tegen vrouwen wel. Het was per slot van rekening hun MOEDER die ze niet heeft beschermd tegen de sadistische mannen.

Er zijn schokkende verhalen van moeders die vertellen over de enorme gevolgen van de besnijdenis. Babies die geen oogcontact meer willen met hun moeder en niet aangeraakt willen worden. Laat dat eens diep tot je doordringen! Wat een giga tragedie dat is.

Wist je trouwens dat op dag acht van een mensenleven de 'eerste pubertijd' begint? Dan wordt voor het eerst het 'harmoniehormoon' aangemaakt. Dan begint de hypofyse voor het eerst te werken. Door die verstoring van dat proces raakt de hormonale huishouding helemaal in de war. Dat is de achterliggende reden voor dat extreme gedrag dat we nogal vaak zien bij joodse mannen. Alle aardige mannen die zichzelf wel in de hand hebben niet te na gesproken.
| #249842 | 06-04-2016 20:23 | ffloor
En bovendien is "be-"-snijden helemaal geen incisie! In de tekst staat inderdaad zoiets als "be-" - maar over dat onbijbelse voorhuid verwijderen komt toch echt pas 400 jaar later ter sprake als de HEERE HEERE die Mozes achterna zat om hem te doden - en Mozes geen andere mogenlijkheid nog had dan van zijn kind zijn voorhuid eraf te slopen en dat aan de deur vast te spijkeren! Mooie god.
In Joodse discussieliteratuur is te vinden dat het gaat om het enigste zenuwdraadje dat buitenom het lichaam loopt dit door te snijden. Vreemd genoeg heeft het doorsnijden van dit, dus buitenom lopende kabeltje helemaal gèèn effekt op genotssensaties tijdens de voortplanting.
Waarom zit het draadje er dan? Of, wáár dient het voor??? Een Darwiniaans raadsel. Maar één ding weet ik zeker: ons lichaam bevat niet de luxe van overbodige onderdelen.

Ik heb vanwege toenmalig politieke vragen in de jaren '60er - toendertijd al dit aan een Amsterdamse rabbi gevraagd en die vertelde me dat dit besloten zit in de tekst: '...naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis' en later de psalmist David: 'Ik heb gezegd, voor waar, gij zijt goden'
Volgens hém dan hebben goden geen doorgesneden draadjes want die zijn Volmaakt - en (volgens hem) zochten de goden naar een manier om voorttelende mensen op afstand te houden van wat je er nog méér mee kan, bijzondere krachten bijvoorbeeld.
Toen ik tegenwierp dat Jezus besneden was en tóch wonderen verrichtte - wees hij me de deur onder de woorden: "Dat klopt, daarover ging de discussie niet".

Toch denk ik dat zijn uitleg klopt, want later las ik van een stapelgekke psychiater (een leerling van Freud) die een ijzeren rukkist gemaakt had waarbij via ijzerdraad de door hem uitgestoten "orgonen" (van: orgasme's) naar de groenten in zijn tuin werden geleid. (...)
De baanloze psychiater begon er wel steeds meer afgepeigerder uit te zien maar zijn groenten groeiden als kool!!! Aardbeien die maar nauwelijks in een 1-gallonsbox (3½ ltr) pasten en princesseboontjes zo-groot-als-een-tafel: de amerikaanse regering ging zijn "On the Beanstalk" groentetuin met bulldozers te lijf en hield toezicht dat niemand hier een boon van at.
Vanwege zijn overlijdden in de cel is dat orgonenverhaal trouwens gepubliceerd maar omdat er auteursrecht opzit (in USA=99 jaar, hier 60) zul je het niet in alle encyclopedieën kunnen vinden.
| #254441 | 11-09-2016 00:44 | Ness
Maimonides (Rambam, vandaar de uitdrukking krijg het rambam, want het was een hele grote griezel) stelde in de 12e eeuw dat besnijdenis werd gedaan bij joodse mannen omdat het de sexuele behoefte zou doen afnemen.

Maar die behoefte neemt helemaal niet af door zulke mishandeling, hij misvormt alleen, want hij kan niet afdoende worden bevredigd. Dat testosteron blijft echt wel komen, zoals we zien bij deze getraumatiseerden, met hun bling en hun inkomsten uit criminaliteit, waarmee ze hoogst waarschijnlijk ook de eigen ouders weten om te kopen. En de imam ook als het even kan.

Als een probleem zo persistent is in een wijk zit er een gang achter, en meestal gaat het om hoeren, dope en diefstal. De top van de gang heelt de goederen en verstrekt de te verkopen dope. En de hoeren. Liefst geleverd aan notabelen. En U vraagt zich nog af waarom er niet wordt ingegrepen? Arabisch-Islamitische maffia heeft al die notabelen bij de strot, daarom. En dat wéten die gasten.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen