Door Anarchiel, Op maa 8 dec 2008 21:29, 48 reacties,    

Beste Bea

Beste Bea,

Ik ben ten einde raad. Op de een of andere manier schijnt het onmogelijk te zijn om een naar mijn mening relatief simpele handeling te verrichten. Wat ik ook verzin, waar ik ook aanklop, overal loop ik tegen muren van onbegrip en tegenwerking aan. Werkelijk onbegrijpelijk, mijns inziens. Ik heb namelijk het volgende eenvoudige verzoek:

Ik wil graag mijn abonnement op het nederlands staatsburgerschap opzeggen. Na ruim dertig jaar lid geweest te zijn van uw vereniging ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niets meer met deze club te maken wil hebben. Terugkijkend op bovengenoemde periode kan ik slechts concluderen dat mijn abonnementsgeld verbrast is aan diensten en goederen die mijn bestaan zogenaamd ten goede zouden komen. Weeg ik alle plussen en minnen van mijn lidmaatschap af, dan kom ik door het ontbreken van plussen op een bedroevend negatief eindresultaat uit. En aangezien ik mijzelf als relatief weldenkend individu beschouw, kan de conclusie er maar eentje zijn: overboord met dat belachelijke abonnement.

Nu heb ik deze stelling voorgelegd aan enkele medewerkers van uw vereniging. Tot mijn grote verbazing blijkt dat ik mijn abonnement helemaal niet beëindigen! Een van uw medewerkers wist het zelfs nog wat erger te maken: als ik niet aan mijn abonnementsgeld voldoe, dan zal ik binnen niet al te lange tijd onaangenaam worden verrast door wat andere medewerkers van uw clubje. Die mij dat abonnementsgeld dan alsnog, op waarschijnlijk gewelddadige wijze, afhandig zullen maken.

Hier ben ik toch wel enigszins van geschrokken. Als ik bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar een verzekering afsluit en deze verzekeraar maakt er het spreekwoordelijke potje van, dan verwacht ik niet dat ik gedwongen word mijn abonnement te behouden. En al helemaal niet dat die verzekeraar mij bij weigering thuis komt bezoeken en met hardhandige hand alsnog beslag weet te leggen op mijn bescheiden bezittingen.

Lacherig reageren op de reactie van uw medewerkers had helaas niet het beoogde resultaat: er ontstond al vrij snel een wat geïrriteerde sfeer en de wijd opengesperde, met bloed doorlopen ogen stelden mij zeker niet gerust. Dus ben ik snel op zoek gegaan naar andere manieren om toch maar zo spoedig mogelijk van dit onvrijwillige abonnement af te komen. Zoals deze noodkreet waarschijnlijk wel duidelijk maakt, is dat mij tot op de dag van vandaag nog niet gelukt.

Ik wil dus graag van dit sociale contract af en dan wel graag in levende en vrije vorm. Toen ik vol goede hoop en levenslust mijn moeder verliet, heb ik niemand mogen ontvangen die mij dit contract heeft voorgelegd. Ook mijn ouders is vantevoren niets gevraagd. Ik moet dus concluderen dat ik zonder mijn weten en bijzijn een contract heb afgesloten waar ik op geen enkele manier onderuit kan. Hoewel ik commercieel-technisch een buiging moet maken voor uw marktstrategie –een gemiddeld bedrijf zou hier een moord voor doen- moet ik hier toch ernstig mijn vraagtekens bij zetten.

Het feit dat iedereen stilzwijgend zijn of haar abonnement maandelijks verlengt, wil absoluut niet goedpraten dat uw vereniging door uw voorouders met geweld aan onze voorouders – en dus ons- is opgedrongen. Dat (en de huidige prestaties van uw genootschap) met de mantel der liefde bedekken is uiteraard een optie, maar voelt toch een beetje als een dochter die haar vader een leven lang van incest en mishandeling blijft vergeven. Is mogelijk uiteraard, maar ik krijg niet het idee dat dat het psychisch of sociaal welzijn van deze dochter ten goede zal komen. Een beetje de wereld op zijn kop, vindt u niet?

Maar verdomd, uw vereniging lijkt te bestaan bij de gratie van deze omgekeerde wereld. Uw abonnement is niet vrijwillig. Er is geen mogelijkheid tot opzeggen van dit wurgcontract. Uw vereniging kan zonder problemen ingrijpende beslissingen nemen zonder echt ledenoverleg. De contributie verhogen heeft uw club verheven tot een bijna heilige doelstelling. Mochten uw leden het hiermee oneens zijn dan hebben zij hele dikke pech. En bij tegenwerking krijgt men de belofte om een van uw speciaal ingerichte clubhuizen voor langere tijd verplicht te mogen bezoeken.

Ik kan mij sowieso niet vinden in uw opvattingen wat betreft het handhaven van orde en macht maar zelfs als ik mij probeer te verplaatsen in uw gedachtenkronkels, dan nog kom ik niet tot een bevredigend resultaat. Het betalen van abonnementsgeld heeft absoluut niet het beoogde resultaat en leidt in ongeveer alle gevallen juist tot een vermindering van de kwaliteit van de door u geleverde “diensten”. Daarbij gebruikt u ons abonnementsgeld ook nog eens voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Een van deze zaken is oorlog of het participeren in oorlogen die door andere verenigingen opgezet zijn.

Alleen het woord oorlog of een nauw gerelateerde term als geweld maken mij al fysiek onpasselijk. Ik wens niets maar dan ook niets met dit hele fenomeen te maken te hebben. Maar uw vereniging denkt daar blijkbaar heel anders over en volgt laf de op lucht gebaseerde ideologie van andere clubjes om bepaalde landen binnen te vallen en de mensen daar te vermoorden of wederom aan uw onvrijwillige lidmaatschap te onderwerpen. Met mijn abonnementsgeld.

Ik wens op geen enkele manier bij te dragen aan een systeem van politieke partijen waarbij slechts een flinterdunne schijn van inspraak wordt opgehouden. Het stemmen op bepaalde heerschappen die bepaalde subclubs binnen uw grote club bezetten, is mijns inziens een wanstaltige vorm van het in stand houden van moderne slavernij. De illusie dat uw leden ook maar enige inspraak hebben, al wordt deze door bijna alle leden van uw vereniging zonder al te aanwezige revolutionaire acties domweg geslikt, is gebaseerd op niets. Iedereen met enig historisch besef ziet dat uw vereniging geen enkele vooruitgang heeft geboekt en dat positieve verworvenheden die tegenwoordig aan uw vereniging worden toegeschreven, allemaal afkomstig zijn van burgers met progressieve gedachten betreffende het welzijn van de hele soort. Zaken als universeel stemrecht waarmee u tegenwoordig zo dweept zijn zwaar bevochten door de burgers en pas na lange tijd heeft uw vereniging met veel morren besloten deze eisen in te willigen. En eigenlijk werkte het uiteindelijk nog in uw voordeel ook. Een “tevreden” lid is tenslotte een veel productiever lid, niet?

De laatste paar jaren zijn vertegenwoordigers van uw vereniging nog een stapje verder gegaan wat betreft het onderdrukken van haar leden. Ik wil daar even op wijzen omdat het van een vrij stuitende houding richting deze leden getuigt. Waren wij voorheen nog enigszins gewaardeerde leden voor het abonnementsgeld dat wij opbrachten, tegenwoordig houdt uw club die schijn ook niet meer op: wij burgers zijn allemaal mogelijke terroristen en dienen daarom nog verder in onze vrijheden en verworvenheden beperkt te worden. Wederom de wereld op zijn kop. Een guitige documentaire van niet al te lang geleden wist het mooi te zeggen: er sterven per jaar meer mensen aan een pinda-allergie dan aan terrorisme. In hoeverre dit daadwerkelijk klopt dient natuurlijk bezien te worden maar het geeft wel een indicatie van de ernst van het zogenaamde probleem.

Aangezien u het waarschijnlijk druk heeft met het beramen van meer beperkende maatregelen tijdens het vieren van Bilderbergeresque vakantietochtjes, zal ik niet verder uitwijden betreffende het falen van uw vereniging. Ik ben zelfs bereid de recente monsterlijke afgang betreffende uw clubs “ingrijpen” in de financiële crisis niet verder aan te stippen. Om dus terug te komen op de kern van mijn verhaal: ik wil van mijn abonnement af. Ik heb de door uw club opgelegde voorzieningen niet nodig; die regel ik zelf wel. Dan kan het waarschijnlijk nog een stuk goedkoper en kwalitatief beter ook.

Ter verduidelijking zomaar een voorbeeld: toen bleek dat mijn oma enige tijd geleden na een onfortuinlijke val compleet verwaarloosd werd in het ziekenhuis, hebben wij als haar familie aan de bel getrokken. De mensen daar konden er niets aan doen, dat bleek al snel. Beperkte mankracht en degelijke. Het had weer eens te maken met uw vereniging. Vervolgens hebben mijn familieleden en ik besloten haar verzorging op ons te nemen maar dat hadden natuurlijk al veel eerder kunnen doen. Had heel veel ellende en weggegooid geld – zorg die nooit verleend is maar waar wel contributie voor betaald is- gescheeld.

Wat betreft aspecten als educatie kan ik kort zijn: ik schaam mij diep voor het onderwijs dat ik heb ontvangen. Volledige aspecten van onze geschiedenis zijn zwaar verkracht of simpelweg verzwegen omdat ze waarschijnlijk niet al te best in de verenigingsannalen naar voren zouden komen. Tijdens economieles is mij nooit verteld wat een belachelijke constructie ons financiële systeem eigenlijk wel niet is. Kleinigheidjes als “ons geld vertegenwoordigt geen waarde maar schuld” zijn van die juweeltjes waar een heldere scholier best wat mee kan. Dat ik dat soort dingen uiteindelijk zelf moet uitvinden onderschrijft wederom mijn punt: stik maar in jullie verenigingspropaganda, ik zoek het zelf wel uit. Ik zal uw vereniging nooit gaan versterken met extra leden - dat kan ik mijn geweten echt niet aandoen - maar mocht ik theoretisch gesproken nazaten voortbrengen, dan zou ik het niet over mijn hart kunnen krijgen hen naar uw herprogrammeringscursussen te sturen. Oh wacht, leerplicht. Dat zou dan weer dwang worden naar ik aanneem?

Als u uw organisatie zou willen verdedigen door het aandragen van argumenten betreffende, ik noem maar wat, mijn gebruik van uw wegennet, dan kan ik daar kort en bondig over zijn. Stuurt u mij aan het eind van elk jaar maar een factuur met daarop duidelijk aangegeven welke kosten er precies gemaakt zijn. Dan betaal ik braaf mijn deel. Zo werken die dingen tenslotte in een volwassen maatschappij als de onze.U verricht vrijwillig een dienst voor mij, ik betaal u vrijwillig het daarvoor verschuldigde bedrag. Lijkt me een eerlijke zaak. Bovendien mag u bovenstaande verrekenmethode voor al uw “diensten” toepassen, voor zover ik daar op geen andere manier aan kan komen.

Kortom beste Bea, ik zou graag vernemen hoe ik mijn abonnement zo spoedig mogelijk kan beëindigen. Liever vandaag dan morgen. Ik wens de rest van mijn leven door te brengen in een staat van relatieve mentale rust en wil niet continu verplicht en overbodig geconfronteerd worden met een compleet verziekt systeem. Heeft uw vereniging geen last van nog een extra lid, heb ik geen last van uw clubje en haar fundamentalistische aanhangers. Lijkt me een eerlijke deal.

Ik hoop spoedig iets van u te horen.

Met vriendelijke groeten,

Een bezorgde Chielosos.

p.s.: Als ik u beledigd heb door u af en toe met uw voornaam aan te spreken; dat is er helaas helemaal ingesleten. Mijn excuses. Ik heb de vervelende neiging om personen met wie ik sexuele omgang heb (cq. door wie ik genaaid word) bij hun voornaam te noemen. Dan weet u dat.
Annotaties:
Beste Bea #zaplog
| #51540 | 08-12-2008 23:16 | drecul
eh ja bea daar sluit ikmij bij aan.

ik heb mijn abonement reeds opgezegd want mijn paspoort is verlopen, maar u blijft mij thans lastig vallen met uw contributie.

Ik maak een deal met u, ik klop nooit te nimmer aan bij uw verziekte clupje voor hulp en u valt mij niet lastig met uw contributie.

bij voorbaad dank.
ex-nederlander
drecul's avatar
| #51546 | 09-12-2008 00:36 | merethan
Briljant :P
merethan's avatar
| #51549 | 09-12-2008 01:12 | Robin (ongeregistreerd) toon reactie
| #51574 | 09-12-2008 10:02 | Patman
Briljant, zo meteen op Zapruder!
Patman's avatar
| #51575 | 09-12-2008 10:36 | Clavius (ongeregistreerd) toon reactie
| #51576 | 09-12-2008 10:50 | Ben Van Herwijnen (ongeregistreerd) toon reactie
| #51577 | 09-12-2008 11:06 | CitySurfer
@Chielosos,
Beste Chielosos, waar je geen lidmaatschap van hebt aangevraagd hebt kun je toch niet opzeggen ?
Je idee is daadwerkelijk goed.
Je kunt dit eenvoudig doen door aan het Ministerie van Binnenlandse zaken te berichten dat je geen toestemming geeft om van jou als mens een andere entiteit te scheppen genaamd CHIELOSOS.

Dat je CHIEOSOS niet bent en dat je de staat ook geen toestemming hebt gegeven om namens CHIELOSOS besluiten te nemen.

Net zoals je op het grondgebied van Albert Heijn geen arbeidscontractnodig hebt zoals de gehorigen van AH (ook wel werknemers genoemd)
kun je vrijblijvend in de Appie Heijn lopen net zoals je kunt rondlopen op het grondgebied welke bekend staat als Nederland.

Als eigen wetten kun jeje op de EVRM of IVPBR beroepen of je eigen stel wetten. Bij Ebay schept men ook de eigen wetten, gebasseerd op ervaring,goedenaam en eer en dat werkt prima zonder overheidstoezicht.

Ben je op zoek naar andere Vrije Mensen, kun je hier vrienden opdoen:

http://thinkfree.ca/

See u there ! (ze hebben daar ook een forum met mensen die precies hebben gedaan wat jij schetst.
| #51579 | 09-12-2008 11:19 | ForgottenWizard
Hahahaha, Geniaal stuk!

@Clavius Wat helpt opzouten naar een ander land nou, alsof het ergens anders beter gesteld is met je vrijheid....
| #51580 | 09-12-2008 11:24 | chefbram
Ik HEB mijn abonnement opgezegd! en MET succes.
Al wat je doet, is naar het desbetreffende gemeentehuis lopen, je laten uitschrijven( makkie!) en naar andere vereniging gaan.
Ik ben naar de griekse vereniging gegaan..
In mijn geval ideaal: geen belastingen, behalve op dingen die ik aanschaf( kan niet klagen).
Heb een leuk huurapartementje, dus geen gekke 30-jaren wurgcontracten, een scootertje en een laptop, en ik ben tevreden.
Mijn "baas" betaalt mij voor bewezen diensten, en ik geef dit geld netjes uit.
Volgend jaar ga ik Ibiza, een subvereniging van Spanje bezoeken en hetzelfde doen.
Wel in elk landje een lidmaatschapnummertje nodig, maar dit verplicht je nog tot weinig.

succes!
chefbram's avatar
| #51582 | 09-12-2008 11:43 | CitySurfer
@Claviusje schrijft:
"Je maakt mij niet wijs dat dit artikel ook maar enigzins serieus is. Wil je weten hoe je van dit abonnement af komt? Door op te zouten naar een ander land. "

Klarblijkelijk stemde jij wel in met het lidmaatschap. En weet je dat jouw Bea een wet heeft opgesteld die zegt dat zls je geen lid wilt zijn van jouw club, dat je dan van het grondgebied verwijderd word welke bekendstaat als Nederland.

Ehh vertel eens in welke wet heeft jullie club dat besloten ? Of ga je nu zelf maar wetten verzinnen ?
| #51583 | 09-12-2008 11:56 | Clavius (ongeregistreerd) toon reactie
| #51584 | 09-12-2008 12:27 | chefbram
@Clavius:

Ben bang dat je de strekking van het stuk niet snapt.
chefbram's avatar
| #51590 | 09-12-2008 13:20 | merethan
Clavius leest volgensmij bewust en expres over de woorden "oorlog" en de aanklachten tegen zaken als JSF en Betuwelijn heen.

Niet bepaald dingen waar ik aan mee wil betalen. Die miljoen Afghanen die al over de kling zijn gejaagd zijn gedaan met mijn belastingcenten (abbonomentsgeld). Hebben ze me nooit gevraagd. En als ik daarom weiger te betalen komen er mannen en vrouwen in uniformen op de stoep om mij des noods met geweld nogsteeds het geld of andere rijkdom afhandig te maken.

Welkom in de vrije wereld.
merethan's avatar
| #51595 | 09-12-2008 14:00 | ragna
Volgens mij heeft clavius last van een syndroom waar meerdere mensen last van hebben als het gaat om het opzeggen van je onvrijwillige abbonement met de nederlandse staat, cq emigratie.

Emigratie van mensen drukt achterblijvers vaak met de neus op de feiten dat hun beeld van de samneleving niet door iedereen gedeeld wordt. Deze onverwachte openbaring zorgt er dan voor dat de zekerheid van hun beeld een klap krijgt, en daarmee dat de grond waarop men zijn wereldje bouwt en zaken beleeft wijzigt. Dat geeft een gevoel van onzekerheid, waar de reactie van clavius uit voortkomt.

Dit is al talloze malen bestudeert, en een verklaart verschijnsel uit de omgeving van mensen die emigreren, cq hun ongevraagde abbonement met de staat opzeggen.

Helaas is het nog altijd zo dat als je emigreert, je binnen het contract van een andere staat valt, al is dit iets minder onvrijwillig.
ragna's avatar
| #51597 | 09-12-2008 14:13 | CitySurfer
@Ragna je schrijft"Helaas is het nog altijd zo dat als je emigreert, je binnen het contract van een andere staat valt, al is dit iets minder onvrijwillig."

Heeej dat is nieuw voor mij. Welke immigratie landen laten immigranten een contract met de overheid tekenen ?
Weet je ook hoe zo'n contract eruit ziet ?
| #51601 | 09-12-2008 14:37 | ragna
@ city

Maar genoeg. Wel eens gehoord van een verblijfsvergunning? Of tekenen dat je geen gebruik maakt van sociale voorzieningen.
ragna's avatar
| #51603 | 09-12-2008 14:44 | Clavius (ongeregistreerd) toon reactie
| #51604 | 09-12-2008 14:46 | CitySurfer
@Clavius, je reactie acht ik waardevol.
Ik reageer inline dmv ==>

"Het is toch logisch dat als je hier woont en gebruik maakt van de faciliteiten van dit land dat je dan ook de bijbehorende lasten betaald!?"
==> Uw logika is niet ieders logica, daarom heeft Bea wetten opgesteld. Wanneer heb ik mij achter uw logica geschaard ?

"En als je het er niet mee eens bent dan flikker je gewoon op naar een land waar de lusten en lasten wél bij jou passen. Geheel naar je eigen keuze. Vrijheid zat!"
==> Dank u wel die vrijheid zie ik ook in Nederland. Net zoals bij de AH kan je daar vrijwillig ronlopen als mens en je kunt er rondlopen als mens met een contract met AH.
Omdat u klaarblijkelijk wel de wetten van Bea erkend even een vraagje: in welke wet staat vermeldt dat je als mens uit Nederland gezet wordt als je niet in de "lusten en lasten kunt vinden"
Is bij u ook bekend naar welk land deze mensen gezonden worden ?
Gebeurt dat dan weer wel met beider instemming ?

"Maar ik weet wel wat jij wil. Wel de lusten en niet de lasten! Hier wonen en niet betalen staat gelijk aan parasitair gedrag."
==> Mmmm volgens de IVBPR behoren de grondstoffen de mensen. We hebben voldoende opbrengensten uit aardgas, importheffingen enz enz.
Verder beschikt u klaarblijkelijk over opmerkelijke kwaliteiten, u kunt gedachte lezen. Belt u mij even, ik wil de Lotto Formulieren invullen.

" De kosten voor de overige bewoners worden er alleen maar hoger door. Opgerot dus. We kunnen geen bloedzuigers gebruiken, er zitten al genoeg van dergelijke teken onterecht in de bijstand en de WW."
==> Wanneer heeft u bij Bea een verzoek ingediend voor aanvullende diensten voor u als mens ? Dan lijkt het mij redelijk dat u deze zelf betaald.
| #51605 | 09-12-2008 15:02 | CitySurfer
@Clavius


Waarom blijven jullie zo hangen op het punt dat er een bepaald contract of overeenkomst zou moeten zijn? Belasting betalen is gewoonweg de norm als je hier wil wonen. Een ongeschreven regel.
==> Regels komen tot stand na overleg en instemming.Normen bestaan alleen voor degene die de norm hanteerd.

Zo ook met belasting betalen. Daar is geen contract tussen de staat der Nederlanden en jou voor nodig. Het is een ongeschreven regel!
==> Ongeschreven regels, heeejj dat is handig. Clavius zoals bekend is het een ongeschreven regel op Zaplog dat niet geregistreerden 500 Eur per bericht aan mij betalen.
Wanneer kan ik het geld komen halen ?

Sommige dingen zijn té logisch en te simpel om helemaal op te moeten schrijven. Tenminste zo was dat vroeger toen de wet ontworpen werd. Kennelijk worden mensen steeds minder intelligent en moet dat tegenwoordig wel helemaal uitgewerkt worden.
==> Als het zo simpel is en zo logisch is dan is het wel heel makkelijk omdat op te schrijven, immers wetten zijn eenduidig. Maar vertel eens wanneer kan ik die 500 Euro beuren ?
| #51613 | 09-12-2008 15:45 | Samson
Heerlijk, multimegaprachtig. De pluim van de week gaat naar Chielesos.
Clavius zou zichzelf net als vrijwel de gehele rest van de mensheid een groot plezier doen door dit kwartiertje te aanschouwen. http://uk.youtube.com/watch?v=P772Eb63qIY&NR=1
Samson's avatar
| #51615 | 09-12-2008 16:05 | Guderian
Law of the Sea..

Alleen je naam met hoofdletters aub, CHIELOSOS anders komt uw persona niet in de ledenlijst voor.

Groeten,

BEA.
Guderian's avatar
| #51616 | 09-12-2008 16:34 | Clavius (ongeregistreerd) toon reactie
| #51617 | 09-12-2008 16:54 | CitySurfer
Clavius Jij bent het lichtende voorbeeld waarom ik juist weiger om mijn eigenbeschikkingsrecht uit handen te geven.

Verder schrijf je"
"Toch gelden ze. Het is namelijk helemaal niet aan jou om hierover toestemming te geven."
==> He he we zijn er, Nederland is een staat van SLAVEN.

" Gelukkig maar. Anders zou het betekenen dat als ik nooit instemde met de ongeschreven regel: 'het verboden een moord te plegen', dat ik dan straffeloos je hersens in kon slaan. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. Net als jou gebral."
==> Waar zeg i k dat ik geen eigen wetten naleef ?

"En nogmaals, als de staat der Nederlanden je, op welk vlak dan ook, niet aanstaat. Dan staat het je altijd vrij om te vertrekken naar een oord waar je wél je abonnementsgeld kwijt wil."
==> Nee clavius het is even omgekeerd ! Als het Bea niet aanstaat dat Nederland wordt bevolkt door zelfbeschikkende mensen, dan rot zij maar op !
Met haar lakeien van minister en oplichters !
| #51629 | 09-12-2008 19:37 | Ramavorca (ongeregistreerd) toon reactie
| #51632 | 09-12-2008 20:01 | CitySurfer
via http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?s=5c5c7a560bb7c92b08303abbab5c6023&t=44080&page=2


"It is about having power over your reality.
In a way that not only does not harm others, but raises them up.
It is about responsibility and compassion and the peacefully abundant communities that naturally results from them.
It is about saying NO to corporations taking over the resources, people and governments of our countries.
It is about doing so peacefully, lawfully, effectively and without anger or the emotions that in the end really only drain.

For lack of a better way to see it, it is about the Kingdom of God manifesting in your lifetime, before your eyes, resulting in peace and abundance beyond measure, and dignity for all.

Rob from the family Menard
"
| #51633 | 09-12-2008 20:03 | CitySurfer
| #51637 | 09-12-2008 22:01 | random (ongeregistreerd) toon reactie
| #51644 | 09-12-2008 22:36 | Samson
Rijkswet Nederlanderschap Artikel 15 Hoofdstuk 5
Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren
a. door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit
b. door het afleggen van een verklaring van afstand

Je bent daarmee staatloos, en vogelvrij. Daar heb je niks an,
maar opzeggen kan. Kunst is vervolgens...Ik ga niet gissen,
Ik vermoed dat we inmiddels overruled kunnen worden door Europese regels. Een volk, een rijk.
Een rijk, en 300 miljoen armen...
Samson's avatar
| #51647 | 09-12-2008 22:43 | Aelfhere (ongeregistreerd) toon reactie
| #51651 | 09-12-2008 22:57 | Samson
Er lopen in Canada inmiddels miljarden (in geld) claims tegen de staat. Het is daar de eerste mensen gelukt vrij te zijn vrij van belastingen, woonlasten en meer.
Free man on the land. Op juridische weg terugkrijgen wat legitiem altijd al van jouw was.
Voor zover ik weet is in het Nederlands nog niks over te vinden.
Maar in het Engels is het helemaal uitgewerkt, met suc6
Samson's avatar
| #51669 | 10-12-2008 09:16 | CitySurfer
@Samson.
Het lijkt mij onnodig om je Nederlandschap op te geven.
Je dient eenduidig aan de BV Nederland mede te delen dat je een vrij mens bent.
Dat je bemerkt dat de staat een commerciele entiteit geschapen heeft met het kenmerk NAAM.

Je geeft aan dat je hiervoor geen toestemming geeft en dat je mens met Naam bent.

Als eigen wetten kun je de 10 geboden aanhouden, of de IVBPR of de EVRM.
Als iemand van de geregistreeden Nederlanders jouw benadeelt kun je gewoon naar hen rechtbanken toe. (immers zij willen die wetten naleven, anders zouden ze al zijn opgerot, volgens sommigen)

Echter zelf dien je je te houden aan jouw wetten. En dan worden eer, vertrouwen, eerlijkheid en de goede naam weer woorden van gewicht.
| #51674 | 10-12-2008 11:17 | Clavius (ongeregistreerd) toon reactie
| #51676 | 10-12-2008 11:54 | Aelfhere
@citysurfer

Volgens mij klopt het niet wat je daar zegt (maar dit concept is nieuw voor mij dus ik kan het mis hebben).
Als eigen wetten kun je de 10 geboden aanhouden, of de IVBPR of de EVRM.

Als je je 'lidmaatschap' daadwerkelijk volledig op zou zeggen kom je volgens mij terecht in de situatie die Clavius met zoveel vriendelijke woorden schetst.
Als je daarentegen je natuurlijke persoon (je juridische identietiteit) op zou heffen zou het betekenen dat je first and foremost mens bent en de wetten die op mensen van toepassing zijn blijven gelden (@clavius: ook die van onaantastbaarheid van het lichaam oftewel: thou shalt not kill).
Groot voordeel is dat je dan daarmee alle wetten op je (natuurlijk) persoon ontwijkt omdat je geen persoon meer hebt, maar mens bent.
toch....
Aelfhere's avatar
| #51678 | 10-12-2008 12:30 | CitySurfer
"Daar ga je alweer, Nederland is geen BV. "
==> Je roept e.e.a.ongemotiveerd, toon aan dat Nederland geen BV is ?

"Je hebt er gewoon het recht niet toe. Zolang je je binnen deze landsgrenzen bevind zul je je aan de Nederlandse regels en wetten moeten houden. "
==> Ik heb niemand gemachtigd om namens mij besluiten te nemen gek (!)

"Anders zouden mensen uit het buitenland hier ook alles straffeloos kunnen doen. En dat geld nu ook niet. Dus al zou het je lukken je Nederlands staatsburgerschap op te zeggen, je zal je NOG steeds aan de regels moeten houden."
==> Als mens ben ik op dit stukje aarde van God geboren, de aarde het land behoort God. Nimmer heeft God mij wetten opgelegd hij heeft mij als vrij mens geschapen. Toon mij de overeenkomst welke ik heb getekend om Nederlandse wetten na te leven ?

"En nee, we zijn GEEN slaven. Het verschil tussen Nederlandse staatsburgers en slaven is dat wij de vrijheid hebben om op te zouten als het ons niet bevalt. Een slaaf heeft per definitie die vrijheid niet."
==>Wat is een slaaf:"lijfeigene die geen persoonlijke rechten heeft of iemand wiens vrijheden sterk beknot zijn" Jij stelt dus dat van mensen welke in Nederland geboren zijn hen rechten sterk (!) zijn beknot ! Dus ja als jij vindt dat je zelfbeschikkingsrecht is verwijderd in Nederland ben jij die slaaf.

"En dit:
En wat denken rechten studenten van dit concept ?
Nou dat weet je nu. Mijn rechtenstudentenleven heb ik nu een jaar of vijf achter de rug.
"
==> Tja dat dacht ik al. Je redenatie is Wij van WCEend eisen dat ieder burger WCEend gebruikt.

"Het spreekt meer dan boekdelen dat je hét klassieke voorbeeld van de ongeschreven regel totaal negeert en doorgaat met het brallen van onzin. Kleine herinnering, speciaal voor jou:
Nog een voorbeeldje? Komt ie: Er staat helemaal NERGENS in de Nederlandse wet dat je iemand niet mag vermoorden. Je kunt zoeken tot je een ons weegt. Alleen de straf is wél bepaalt. Dat komt omdat die regel zó logisch is, dat het niet opgeschreven dient te worden.
"
==> Sukkel als je uitleg gebasseerd is op de mens persoonlijk aan te vallen heb je al verloren, vanwege dat je geen argumentatie hebt.
Ik krijg nog steeds 500 Euro van jou !!!! Je weet dat het de ongeschreven regel is dat als je annoniem hier post je CitySurfer 500 Euro moet betalen. Hoe heb je het lef om ongeschreven regels te negeren !
Verder gat de Nederlanse wet over PERSONEN niet over MENSEN, hoe kan een persoon nu iemand vermoorden ?

"Je kan wel roepen ......., dat ik dan straffeloos je hersens in kon slaan. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. Net als jou gebral."
==> Je begint op een kind te lijken welke ik zijn speelgoed heb afgepakt. Zout op joh ik heb jullie juristjes nooit gemachtigd om wat lettertjes en woorden op papier te zeten welke van mij een slaaf maken. You lost ! en neem je verlies joh.

"En nogmaals, als de staat der Nederlanden je, op welk vlak dan ook, niet aanstaat. Dan staat het je altijd vrij om te vertrekken naar een oord waar je wél je abonnementsgeld kwijt wil."
==> Enne als jou als werkeloze jurist het niet aanstaat dat op het grondgebied van Nederland zelfstandige en zelfbeschikkende mensen wonen dan zout JIJ toch lekker op naar een land waar ze het prima vinden dat je geld verdient aan het onderdrukken van vrije mensen.
We komen aan jullie inkomsten bron, dat is nu wel duidelijk !
| #51681 | 10-12-2008 12:33 | CitySurfer
@Aelfhere
Je komt dan in een situatie terecht dat jij je wel aan de Nederlandse wet moet houden en er Free man on the land zijn welke hun eigen wetten hebben.

Zie Nederland als de winkel AH. Daar lopen gecontractueerden met AH rond en jij als vrij mens.
Je kunt pas aan overeenkomsten worden gehouden als jij daar mee hebt ingestemd.
| #51683 | 10-12-2008 12:52 | ForgottenWizard
@Clavius

Je mist echt totaal het punt.... Niet zo verwonderlijk eigenlijk…

Je zal vast niet altijd achterin een boek beginnen, alleen is dat dus precies waar je nu mee bezig bent…

En nee, we zijn GEEN slaven. Het verschil tussen Nederlandse staatsburgers en slaven is dat wij de vrijheid hebben om op te zouten als het ons niet bevalt. Een slaaf heeft per definitie die vrijheid niet.


Nee, idd, een slaaf mag inderdaad zijn eigenaar niet kiezen... You win...?

Alleen maakt dat me nog steeds geen vrij mens… En het mag vrij duidelijk zijn dat als je niet vrij bent, je prima te omschrijven bent als slaaf of dus in ons geval loonslaaf.... Welke dus een grootdeel van zijn loon zelf nooit zal MOGEN uitgeven...
Slavernij is al enige tijd achterhaald, maar waarom....?
De elite (koningen, landheren, farao’s, bureaucraten, etc, etc), hadden al vrij snel door dat een *kuch* vrij mens(loon slaaf) veel beter werk levert....

En dat betekend simpel gezegd, dat Bea & CO spontaan meer vlees hebben voor op hun brood...
| #51706 | 10-12-2008 16:26 | Guderian
on·der·daan de; -danen 1 m,v een bewoner ve land met betrekking tot de vorst of de staat 2 m been of voet

Dat zijn wij, lijfeigenen,,

lijf·ei·ge·ne de; m,v -n (hist) persoon wiens lichaam het eigendom was vd heer

mo·nar·chie de; v -chieën 1 regeringsvorm met als staatshoofd een erfelijk vorst 2 staat met een monarch aan het hoofd: constitutionele ~ monarchie met een grondwet

ko·nin·gin de; v -nen; -netje 1 gemalin vd koning 2 vorstin die over een koninkrijk regeert 3 eerste, beste in haar soort: de ~ vh bal 4 (schaken) het op één na voornaamste stuk 5 moederbij


Wij allen dienen trouw te zijn aan hare majesteit, daar zij, door erving de hoogte in rang is op dit stukje grond. Ooit zo bepaald, door overerving rechtsgeldig gemaakt, en met behulp van uniformen in stand gehouden.

Kortom, zij bepaalt. wij betalen.
Guderian's avatar
| #51710 | 10-12-2008 16:31 | Clavius (ongeregistreerd) toon reactie
| #51715 | 10-12-2008 16:44 | CitySurfer
@Clavius

Kort om je geeft aan dat mensen in Nederland geen zeggenschap hebben en zich aan de wet moeten houden anders wordt dat met geweld opgelegd.

Jij noemt dat vrijheid. Al van de valium af ?
Of acht je deze redenatie van belang zodat jij (als jurist) aan het werk kan blijven.
Kan me indenken dat een jurist niet uit de voeten kan met zelfbewuste zelfbeslissende mensen.
Maar dan kom jij met je knuppel aan.

Neee, jij bent lekker geevolueerd.......
| #51719 | 10-12-2008 17:27 | ForgottenWizard
@Clavius

Hihi... Heerlijk, die ontkenning...


De pot verwijt den ketel, dat hij zwart is....

Zijn hier nog meer mensen die dag en nacht werken?


Wacht… Dus nu zijn we echt vrij omdat werktijden aan banden zijn gelegd en dus niet omdat we zelf onze ‘meester’ mogen kiezen als loonslaaf?

Our mind is of 3 categories: what we know, what we don’t know, and what we don’t know we don’t know.
Not knowing is unfortunate; not knowing that we don’t know is tragic. ~ W. Erhart.
| #58058 | 10-02-2009 15:46 | DeRepubliek
Een erg omslachtig verhaal.

Wordt gewoon lid van de Republikeinse Moderne of doneer de RMP en stem met ons mevrouw rechtsreeks weg, via een referdnum over de staatsvorm.

Zie
http://www.republikeinen.org
| #58059 | 10-02-2009 15:57 | CitySurfer
Waarom zou ik mijn zelfbeschikkingsrecht af willen dragen aan een republiek ?
Ik wil zelf beschikken over mijn geld en gweoon ingevolge het EVRM zelf bepalen hoe ik leef.
| #78895 | 17-10-2009 00:28 | torsten pieper (ongeregistreerd) toon reactie
| #90815 | 23-01-2010 13:58 | justme (ongeregistreerd) toon reactie
| #90823 | 23-01-2010 15:15 | Tzolkin
Bespottelijk. Je kunt verhuizen heh. Ik snap de moraal wel, en ben het daar ook wel mee eens. Maar lidmaatschap opzeggen betekent ook het clubhuis verlaten.
| #90852 | 23-01-2010 20:01 | Antares
Tzolkin, er zijn alleen maar clubhuizen.
Antares's avatar
| #91118 | 25-01-2010 15:16 | justme
Iemand schreef dat je dan toch kan verhuizen als je in nederland niet gelukkig bent. Weet niet precies wie want kan het hier niet meer terug vinden, heb hem in mijn mailbox gelezen.

Ook al zou je verhuizen dan kom je nog niet onder die ellende vandaan, het regime veranderd dan misschien wel, maar je zal toch altijd in Nederland belasting moeten blijven betalen, ook al ben je tegen dit regiem. En ja ik noem het in nederland een regiem omdat de controlle en indoctrinatie in Nederland die van een regiem zijn welke je kan vergelijken met een comunistisch land. De wetten die worden vervolgt, zijn alleen wetten die ze geld opleveren, 4 km te hard rijden is belangrijker dan dat je voor 5000,00 word opgelicht waar je hard voor gewerkt hebt, dat word niet vervolgt, dan mag je nog geen eens aangifte doen.
aanmelden / inloggen