Door community (initieel Best Well), Op din 2 jan 2018 18:07, 0 reacties, nieuws

Bij ongewijzigd migratiebeleid wordt het hier heel onplezierig‘Wij wisten meteen dat integratie niet mogelijk is , en importeren islamistisch extremisme en Arabisch antisemitisme – Terugkeerpremies trekken juist nog meer migranten aan’ – CBS: 82.000 migranten naar Nederland in 2016, komende 5 jaar nog eens 300.000 mensen erbij


Voormalig BND-chef Hanning waarschuwt dat het huidige migratiebeleid grote maatschappelijke problemen zal veroorzaken. (Afbeelding: Getty Images (3)).

Verzet tegen de massale moslimmigratie naar de Europese Unie en zijn lidstaten komt allang niet meer uitsluitend van vrijheidspartijen. August Hanning, voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND en daarna staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, waarschuwt dat het bij ongewijzigd beleid ‘heel onplezierig’ zal worden. Volgens hem hebben de veiligheidsdiensten van meet af aan geweten dat het ‘wir schaffen dass’ van bondskanselier Angela Merkel onmogelijk is. Oproepen om de grenzen weer te gaan controleren zijn echter nog steeds aan dovemansoren gericht.‘Wij importeren islamistisch extremisme en antisemitisme’

In een interview met Bild am Sonntag bevestigt Hanning zo’n beetje alles waar critici van het massa immigratiebeleid al jaren zo bang voor zijn. Al in 2015 legden de Duitse veiligheidsinstanties een 10-puntenplan aan Angela Merkel voor om de crisis op te lossen, en een nog veel grotere, permanente maatschappelijke crisis in de toekomst te voorkomen.

Eerste stap van dat plan was het terugwinnen van de controle over de Duitse (en daarmee Europese) grenzen, omdat van meet af aan duidelijk was dat integratie van zulke enorme aantallen moslims –die voor 80% uit jonge mannen bestaan- niet mogelijk is. ‘Wij importeren islamistisch extremisme, Arabisch antisemitisme, nationale en etnische conflicten van andere volken, en aeen ndere opvatting van recht en samenleving,’ luidde ruim 2 jaar geleden de conclusie.

Maandelijks 15.000 migranten erbij: ‘Het dreigt hier heel onplezierig te worden’

Hanning constateert dat die woorden helaas bewaarheid zijn geworden, maar dat er nog steeds niets mee gedaan wordt in Berlijn. ‘Zoals de terroristische aanslagen en aanslagpogingen in de afgelopen jaren hebben laten zien, is de veiligheidssituatie in Duitsland zeer gespannen. Onze veiligheidsstructuur moet dringend worden verbeterd om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Anders dreigt het voor ons in Duitsland binnenkort heel onplezierig te worden.’

‘Iedere maand komen zo’n 15.000 migranten naar ons, waarvan wij niet weten of ze een crimineel of terroristisch verleden hebben. Daar komt nog een onbekend aantal illegalen bij. Duitsland is in Europa het beloofde land voor asielzoekers en migranten, en ik vraag mij af hoe lang wij dat nog zonder grote maatschappelijke verschuivingen volhouden. Onze samenleving is diverser geworden, maar ook dieper etnisch gespleten, met grotere risico’s op conflicten daardoor.’

‘Grove nalatigheid’, en niemand gelooft in ‘wir schaffen dass’

Het binnenlaten van zoveel migranten zonder hun identiteit te controleren noemt de ex inlichtingenchef ‘grove nalatigheid’. Angela Merkels ‘wir schaffen dass’ is dan ook iets waar niemand in de veiligheidsdiensten in gelooft. Ook technisch en gerechtelijk is Duitsland niet in staat om de communicatie uit en met kritieke regio’s zoals Syrië, Irak en Afghanistan volledig te bewaken.

Hij pleit dan ook voor duidelijke regels en voorwaarden voor migranten, zoals verplichte integratie van degenen die hier willen / mogen blijven. ‘Maar ook op dit vlak zie ik nog steeds grote tekortkomingen.’ Zo wijst hij erop dat is gebleken dat het geven van een terugkeerpremie –zoals ook Nederland lange tijd heeft gedaan- juist nog meer migranten aantrekt die weten dat ze geen recht op asiel hebben, en hier dus alleen komen om een grote zak met geld op te halen.

Turken en Saudi’s openen nieuwe extremistische moskeeën

Ondertussen worden in Europa steeds meer moskeeën gebouwd die het extremistische, anti-Westerse gedachtengoed van landen zoals Turkije, Saudi Arabië en Qatar verspreiden. Moslimjongeren worden er geradicaliseerd en aangezet tot het veroorzaken van conflicten met onze samenleving. Het hoofd van de inlichtingendienst van een Noord Afrikaans land (vermoedelijk Libië of Egypte – X.) sprak er onlangs zijn verbijstering over uit dat de preken in de Europese moskeeën niet worden gecontroleerd op hun inhoud. Hanning moest hem uitleggen dat zoiets niet verenigbaar is met de vrijheid van religie.

Conservatief opgevoede moslimjongeren vatbaar voor terreurboodschap

Vooral conservatief opgevoede moslimjongeren, die hier met een veel vrijere samenleving worden geconfronteerd, lopen het risico daar niet mee om te kunnen gaan en tot extremisme en terrorisme te vervallen. Daarbij speelt ook het internet een grote rol. ‘Hier worden voortdurend radicale boodschappen aan deze moslimjongeren, die niet geïntegreerd zijn en geen contacten met de maatschappij hebben, gegeven.’

In deze moskeeën, video’s en andere berichten en geschriften wordt hen voorgehouden dat een echte moslim een heilige oorlog namens de islam moet voeren, en dat hij ongelovigen moet vermoorden om in het paradijs te komen – kortom, exact zoals het letterlijk in de Koran wordt bevolen en beloofd. Moslims die hier in een identiteitscrisis komen vanwege onze totaal anders functionerende samenleving, zijn buitengewoon vatbaar voor dit ‘anker’ van religieus fanatisme.

Na van 1998 tot 2005 hoofd van de BND te zijn geweest werd Hanning staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Inmiddels is hij adviseur van het Counter Extremism Project (CEP), dat tegen haatideologieën op het internet optreedt, en platforms zoals YouTube oproept om video’s die (islamitische) terreur verheerlijken, te verwijderen.

82.000 migranten naar Nederland in 2016, over 5 jaar 300.000 mensen erbij

Nederland werd het afgelopen jaar zo’n 82.000 migranten rijker (2). Het is volstrekt onduidelijk hoeveel criminelen en potentiële terroristen daar bijzitten - of dat mag simpelweg niet bekend worden gemaakt, zoals in ons land inmiddels al jaren het door Den Haag gevoerde beleid is. Het CBS verwacht dat er over 5 jaar nog eens 300.000 mensen in Nederland zijn bijgekomen, waarvan het leeuwendeel migranten zullen zijn (2).
Annotaties:
aanmelden / inloggen