Door community (initieel Nico de Geit), Op zon 25 okt 2015 18:02, 77 reacties,    

Bijbel: ‘Vluchteling liefhebben als jezelf’De bijbel leert hoe christenen om dienen te gaan met vluchtelingen. Abraham, Isaäk en Jakob vluchtten wegens hongersnood. Mozes vluchtte uit Egypte nadat hij een opzichter had vermoord. Maria en Jozef vluchtten met de pasgeboren Jezus naar Egypte. Na Jezus zijn kruisdood werden zijn volgelingen vervolgd en vluchtten weg. Of iemand nu vlucht vanwege economische omstandigheden, vanwege zijn geloof, omdat hij iemand heeft vermoord of om welke reden dan ook, de bijbel vraagt christenen vluchtelingen lief te hebben als zichzelf.

“En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u verblijft; u zult hem liefhebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de HEERE, uw God.” (Lev. 19: 33-34, zie bijvoorbeeld ook Deut. 10:17-18, Ez. 47:21-23)

Mattheus 25 vers 35: "Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe." Vers 41: "Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”
Annotaties:
| #239227 | 25-10-2015 18:21 | Nico de Geit
Er willen 950 miljoen Afrikanen en Arabieren deze kant op komen.
Nico de Geit's avatar
| #239243 | 25-10-2015 21:53 | Nico de Geit
Misschien is zo'n handboek (de bijbel) geschikt voor een niet al te grote sekte of een stam. Als een land met een verzorgingsstaat die regels gaat hanteren gaat het mis. Toch heeft het christendom heel wat blinde volgelingen die niet nadenken maar gewoon doen wat er staat.

Veel mensen hebben slechts oog voor wat er direct voor hen ligt en snappen niets van de macro-economie en gevolgen op termijn.

Mozes, de door God gekozen moordenaar. Later leider van het Joodse volk. En vluchteling.
Nico de Geit's avatar
| #239244 | 25-10-2015 22:03 | spaceman
Hummm. Sinds de jaren '60 is Nederland aardig seculier.De kerken zijn leeg gelopen en lopen nog steeds leeg. In ieder geval prefereer ik het christendom boven de islam.
spaceman's avatar
| #239249 | 25-10-2015 23:00 | jantjeuitnederland
Als je gelooft in God, betekent het dat de materiële zaken afwijst. Je vertrouwt op God en het hiernamaals. Je helpt andere mensen. Je gedraagt je als dienaar van anderen.
De Mohammedanen krijgen het tegenovergestelde mee. Die zijn superieur aan anderen, willen meer hebben dan de infidels en zijn met veroveren bezig en met hun 72 maagden. We kunnen maar beter voor ze bidden want ze worden voor de gek gehouden door Satan en zijn knecht Mohammed.
jantjeuitnederland's avatar
| #239254 | 26-10-2015 08:05 | Argwaan
"De Bijbel" is een compilatie van meerdere geschriften, zodanig aangepast dat het tevens als onderdrukkingsmiddel toegepast kan worden. We zullen er dan ook maar geen autoriteit aan toedichten...
Argwaan's avatar
| #239256 | 26-10-2015 09:14 | Nico de Geit
We zullen er dan ook maar geen autoriteit aan toedichten


Probleem is dat miljoenen anderen dat wel doen. Maar de bijbel is zo'n dik boek dat er ergens ook wel wat teksten te vinden zullen zijn die zeggen dat je de vijand buiten de deur moet houden.
Nico de Geit's avatar
| #239259 | 26-10-2015 09:37 | Antares
Het Oude Testament staat bol van de genocides.
Antares's avatar
| #239260 | 26-10-2015 10:00 | Nico de Geit
'Wat iedereen zou moeten beangstigen is het feit dat het verhaal over de Antichrist niet enkel een nachtmerrie is uit een stokoud boek, maar in snel tempo voor onze eigen ogen realiteit aan het worden is.'

'Jezus keert terug als Krijger'

'Er is echter nog een Bijbelse figuur die vrijwel nooit wordt aangehaald als zijnde een beeld van Christus: Gideon, als beeld van de Krijger-Messias. Gideon is echter cruciaal als we willen begrijpen wat de Messias zal doen tijdens zijn oorlogsexpedities, nadat Hij neergedaald is op de Olijfberg om te vechten in de slag om Jeruzalem. Het komt zelden ter sprake, maar Christus zal net als Gideon vechten tegen Midjan, de Ismaëlieten waar in Richteren 8:22 naar verwezen wordt. Het zijn de afstammelingen van Abrahams vierde zoon, die hij kreeg met zijn bijvrouw Ketura (Gen.25). In de Bijbel vecht Christus net als Gideon tegen de inwoners van Arabië:

'God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht.' (Habakuk 3:3-4)

Jezus Christus oordeelt de islam, de profeet Habakuk profeteert hierover: 'Ik zie de tenten van Kusan (Kush) onder druk, de tentkleden van het land van Midjan sidderen.' (Hab.3:7-8).

'Beschrijvingen van dit soort veldslagen, waarbij Christus tegen de moslimlanden vecht, worden in heel het Oude Testament gevonden. De vijanden die tegen Christus zullen opstaan worden als volgt beschreven: 'Heel dat volk komt om geweld te bedrijven, het aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind, en ze verzamelen gevangenen als zand. Met koningen drijven ze de spot en machthebbers zijn hun een belaching. Ze lachen om elke vesting, ze werpen er aarde tegenop en nemen haar in.' (Hab.1:9-10)'

'Antichrist komt uit Arabië'

Enzovoort. Kortom: Jezus gaat gehakt maken van moslims.

bron: http://inbijbelsperspectief.weebly.com/wat-zegt-de-bijbel-over-de-islam.html

Met de bijbel kun je echt alle kanten op.
Nico de Geit's avatar
| #239261 | 26-10-2015 10:03 | Nico de Geit
Van moslims wordt verlangd dat ze het kalifaat gaan herstellen en dus oorlog gaan voeren. Van christenen wordt verwacht dat ze de antichrist in de pan gaan hakken, en dus de islam vernietigen. Allemaal op basis van oude boeken.
Nico de Geit's avatar
| #239262 | 26-10-2015 10:08 | Argwaan
Met de bijbel kun je echt alle kanten op.

Behalve de goede ;-)
Argwaan's avatar
| #239263 | 26-10-2015 10:09 | Argwaan
Vaak wordt de betreffende lectuur misbruikt om de eigen overtuiging (die altijd op angst gebaseerd is....) aan andere op te dringen, liefde nergens zo ver weg als daar.
Argwaan's avatar
| #239267 | 26-10-2015 11:59 | ..................
Nico

Je heb weinig besef van de geschiedenis en religie's.

Zowel de christelijke bijbel,als de quran hetzeflde is.
De anti crist is het zionisme.Kijk hoeveel christenen het zionisme steunen.
Als we het over de bijbel gaan hebben,erin staat dat vele valse profeten zullen gaan geloven.
Eigenlijk zou dit moeten gelden vanaf het moment dat de bijbel werd vertaald in het latijns.De eerste valse profeet was eigenlijk de messias.Zie messiaanse jodendom.En vanuit daaruit VELE andere religie's zijn voortgekomen.

Ik zat een verklaring te zoeken wat er in het nieuwe testament staat.
Daarin word de anti crist voorspeld.Het occulte wat is ontstaan in 700vC moet hun karma verlichten door alles openbaar te maken.
Dus opschrijven,zodat het zal uitkomen.Daarom zie je ook bv vele occulte betekenissen nu in de media wereld.
Om hun visie uit te laten komen.Het zijn geheime tekens die het klootjesvolk niet begrijpen.
Wat vermeld staat in het nieuwe testament was geen voorspelling van een god,maar van een occulte leer.
Het nieuwe testament feitelijk al de NWO voorspelde.Alle leiders erna eraan meewerken om dat doel te behalen.

Orde uit een chaos.
Zo is deze macht aan de macht gekomen en zal wereldwijd chaos creeeren om die NWO/orde tot stand te brengen.

Een hersenspoel techniek zoals het creeeren van religie's is daar 1 van.
Het creeert slaafjes die niet zelfstandig mogen nadenken.Iedereen die anders denkt,een kopje kleiner werd gemaakt.
Dat gebeurde zowel bij de kerk,als de islam.
En dat gebeurt nu met de democratie/NWO.
De NWO was al een feit in 1900.
Door de islam te verslaan.In 1800 was de kerk al verslagen.

Vandaag de dag hersenspoeld de media onze geesten.We zijn allemaal brave schaapjes geworden die braaf luisteren naar het gezag.

Een tekst van MAO.

Mao “All political power comes from the barrel of a gun. The Communist party must command all the guns, that way, no guns can ever be used to command the party.” Resulting in the killing of 20 million.

De laatste die nu zijn overgebleven en ontwapend moeten worden is het amerikaanse volk.

Als laatste wat ik wil zeggen is dat IEDEREEN gehersenspoeld word en niet begrijpen wat er gebeurt.
Met iedereen bedoel ik de meerderheid.
Gelukkig zijn er ook mensen die het wel snappen.

Je moet niet eenzijdig iets gaan benoemen,als het christendom er zelf ook geen REET van snapt.
Ook de moslims begrijpen het niet,omdat die ook sinds het ontstaan van de islam zijn gebrainwasht
Ook bv de joden/israeliers er geen bal van snappen waarom israel bestaat en dat zij evengoed gebruikt worden door het occulte.
| #239268 | 26-10-2015 12:00 | ..................
vervolg.

Nog een stuk tekst.
USA flag
When I discuss this with Americans they always listen, in the end they say something like ‘I knew there was something wrong, I didn’t know it was so widespread, I’ll talk to other people about it’. Ok, fine.
russian flag
When I discuss this with Russians they are shocked, they don’t know their history, I don’t want to discuss it with them but we have to do something. All are shocked, some even cried. Our history is changed, their history is also changed.
eu flag
When I discuss this with Europeans they interrupt all the time, they don’t want to listen and in the end they call me Nazi, racist and they even get angry at me who wants to help them. ‘Great’, what you can expect from brainwashed people who can’t think for themselves. If I say ‘we need guns just like in the US and Switzerland so we can never be killed easily by our own government’ they laugh and say I’m crazy and that ‘the monopoly of violence belongs to the government’, as all ‘higher educated’ learn at university..

Wat ik hiermee aangeef is dat bv het russische volk totaal gehersenspoeld zijn dat ze hun eigen geschiedenis niet eens begrijpen.
Ook europa dat niet begrijpt.En hun kop in het zand stoppen om het niet te geloven.

Mijn advies is,wijs de schuldige aan die ervoor verantwoordelijk zijn.
Dat zijn voor mij de occulte aanhangers die in de top zitten van de piramide.Zelfs de onderdanen die eraan meewerken er de ballen verstand van hebben wat er gebeurt.Die hebben ambitie's en denken als ze de macht dienen hogerop komen.
Het egodenken.
| #239271 | 26-10-2015 12:26 | Nico de Geit
Iets groots doen op basis van een oud boek, dat geeft natuurlijk wel inhoud aan het bestaan. Als je meedoet krijg je een belangrijke rol in het toneelspel. En natuurlijk een gouden belofte voor het hiernamaals.
Nico de Geit's avatar
| #239275 | 26-10-2015 13:57 | ..................
Nico
Zoals Argwaan het stelt,het is gebaseerd op angst zaaien.
Net zo goed politiek inspeelt op angsten.

Dit feit alleen al laat zien dat angst een slechte raadgever is.
| #239277 | 26-10-2015 14:41 | spaceman
De bijbel is een aangepast boek. Kerkvaders zoals Origenes en Iraneus hebben alle gnostieke teksten eruit gegooid.Van de dertigtal evangeliën zijn er 4 over gebleven.Ook die zijn discutabel omdat ze geschreven zijn honderden jaren na Christus.

Verder barst het van de verkeerde vertalingen en interpretaties.

Neem nou het verhaal van de andere wang toekeren.Heeft niets te maken met niet terugslaan.In de tijd van Jezus was het de gewoonte om met de achterkant van de hand een slaaf of ondergeschikte te slaan en met de binnenkant iemand die gelijkwaardig was.Daarom draaide Jezus de andere wang toe.

In feodale tijdperken en daarna is het gebruikt om mensen onder de duim te houden en af te persen.De geschiedenis van de kerk is een aaneenschakeling van ellende en bloed.

Dat is ook een van de redenen voor het ontstaan van de Beierse Illuminati van Adam Weishaupt.Deze verzette zich tegen de kerk en de gevestigde orde die mensen onderdrukten en uitbuitte.

Dan is er nog het verschil tussen het OT en NT. In het OT wordt een enorme kwaadaardige, wraakzuchtige god beschreven terwijl in het NT het een goede vader wordt, een god die liefheeft en vergeeft.

Dan is er nog de Nag Hamadi, de gnostieke teksten en daar komt bijvoorbeeld de kruisiging niet in voor.

Waar het om gaat is,je moet niet het goede doen om een beloning te verwachten maar uit liefde voor je medemens al is dat soms moeilijk. Doe goed en zie niet om.
spaceman's avatar
| #239278 | 26-10-2015 14:52 | Nico de Geit
Mijn motto: Red Jezelf.
Nico de Geit's avatar
| #239279 | 26-10-2015 15:00 | spaceman
Mijn motto: Red Jezelf.


En

Je

Medemens -:)
spaceman's avatar
| #239281 | 26-10-2015 15:15 | ..................
Spaceman

Daarom benoem ik ook nooit de illuminatie als ik de freemaisons/occulte benoem.
Ook het internet pleurt een verhaal neer en wat dan eigen leven gaat leiden.En complottheorrien gaan ontstaan dat de illuminatie de macht zou zijn.
Laatste ook een verhaal dat de illuminatie ook achter de rothshilds familie zat.Of samen werkte.
De rothshilds zijn echte occulte aanhangers.

Dat laatste doe goed en zie niet om ben ik ook mee eens.
Dat is juist de kern van het lijden van de mens.De fouten of pijn wat je is aangedaan moet je eenmalig verwerken en vergeten en zorgen dat het zich niet nogmaals herhaald.Want terug kijken en opnieuw alles verwerken alleen maar pijn zal opleveren en wrok en haat en meerdere nare egoistische trekjes.
| #239287 | 26-10-2015 15:38 | spaceman
@Tamso

Tja...de Illuminati...broodschrijvers grijpen daar iedere keer op terug en plempen deze nonsens op het internet en het publiek smult er van.Zelfde geldt voor de vrijmetselarij.Soms schater ik het echt uit..nah ja...het kwaad moet toch een naam hebben?

Zie je...wat de meeste mensen maar niet begrijpen is, dat er een verschil is tussen religie en spiritualiteit.Iemand heeft het ooit eens heel mooi verwoord: religie is de ervaring van een ander,spiritualiteit is mijn eigen ervaring.

Verder moet je op het punt zien te komen dat het je niets meer uitmaakt of men je nou een sukkel of geweldige peer vindt, beide zijn voedsel voor het ergo en je doet er verder niets mee.

Wellicht is het volgende interessant voor je ter overdenking:


Ego Death
.
Ego Death is a “complete loss of subjective Self-Identity.” In Jungian psychology the synonymous term Psychic Death is used, which refers to a fundamental Transformation of the Psyche. In the Death and Rebirth Mythology, Ego Death is a phase of Self-Surrender and Transition.
Ego Death is an Imageless Experience in which there is no sense of personal Identity. It is the Experience that remains possible in a state of extremely Deep Trance when the Ego-Functions of Reality-Testing, Sense-Perception, Memory, Reason, Fantasy and Self-Representation are Repressed. Muslim Sufis call it Fana (Annihilation), and Medieval Kabbalists termed it “The Kiss of Death”.
It is complete Transcendence − beyond Words, beyond Space−Time, beyond Self. There are no Visions, no Sense of Self, no Thoughts. There are only Pure Awareness and Ecstatic Freedom.
spaceman's avatar
| #239291 | 26-10-2015 16:00 | Nico de Geit
Mijn motto: Red Jezelf.


En

Je

Medemens -:)


Ik ben daar heel terughoudend in. Als iedereen nu zichzelf gewoon redt dan zijn we een heel eind. Val een ander niet lastig met hulp of een hulpvraag.
Nico de Geit's avatar
| #239292 | 26-10-2015 16:08 | spaceman
Jeetje..@Nico de Geit. Je lijkt Nietzsche wel.
spaceman's avatar
| #239298 | 26-10-2015 17:04 | vonnegut
Allemaal leuk en aardig die teksten als het om enkele personen gaat maar als er hele volksstammen naar je land komen dan heeft dat niets met naastenliefde te maken. Dat is gewoon een vorm van etnische oorlogsvoering.
"Al te goed is buurmans gek"...
| #239300 | 26-10-2015 17:39 | Ness
En mensen die erg kien zijn op het verlenen van hulp doen dat omdat hulp verlenen betekent dat je qua status boven de hulpzoeker staat in de pikorde. Vooral vrouwen zijn eng op dit gebied. Hulp verlenen wordt dan een vorm van machtsuitoefening. In de doc van laatst over dwangarbeid worden volwassenen betutteld, vermaand, heropgevoed tot en met door dit soort *helpers*. Daarom noem ik ze stelselmatig huppelkutten (m/v). Wie ervan afhankelijk wordt is te beklagen.
Ness's avatar
| #239301 | 26-10-2015 17:44 | Ness
linkje d'rbij: http://zaplog.nl/zaplog/article/dwangarbeid_in_nederland_werk_loont_video
Mensen die graag hulp verlenen zien zichzelf als 'goed'; Nico is derhalve 'slecht'. Goed zijn streelt het ego. Behalve als je je 'goedheid' wilt komen verkondigen/je prachtige, politiek correcte innerlijk wilt showen aan een zaal vol mensen die d'r niks van moeten hebben lol
Ness's avatar
| #239303 | 26-10-2015 18:00 | Ness
Kort gezegd: de hulpzoeker is afhankelijk van de hulpgever, en daarmee verwerft de hulpgever macht over de zoeker. De staat is de hulpverlener bij uitstek. En er is geen einde aan die zucht naar macht. De staat zal niet stoppen voordat alle burgertjes volledig afhankelijk zijn, gehoorzaam, onderworpen en geinstitutionaliseerd.

Er is niets mis met een helpende hand toereiken als je iemand ziet etteren met een kinderwagen in de bus of iets dergelijks. Het wordt pas eng als de geholpene voor die hulp een deel van zijn of haar zelfstandigheid en autonomie moet inleveren. Sorry voor de rant. Maar ik ben allergisch voor huppelkutten. Dat moest mij even van het hart lol
Ness's avatar
| #239305 | 26-10-2015 19:14 | spaceman
De mensen die nu Europa overspoelen hebben geen hulp nodig.dat zijn economische migranten/gelukzoekers/jihadisten.
Die direct terugsturen.Zag foto's van alleen jongemannen.Geen vrouw of kind te bekennen.Bovendien zullen die moslims zich nooit aanpassen.Het betekent een enorme financiële en maatschappelijke belasting.Opvang? Prima maar dan in de regio.De meeste komen trouwens uit veilige gebieden.
spaceman's avatar
| #239307 | 26-10-2015 19:24 | Unseen
[bDe dramadriehoek
Nu je de spelers in het drama kent, heb je gezien dat ze elkaar versterken en elkaar nodig hebben. Het is ook niet ongewoon dat mensen binnen de dramadriehoek van rol wisselen. Een redder, na jaren van hulp bieden zonder de erkenning te krijgen die hij nodig heeft, kan opeens aanklager worden en anderen, en in het bijzonder slachtoffers, gaan bekritiseren. Of een slachtoffer, denkend dat hij uit die rol gestapt is, geeft nu inhoud aan zijn nieuwe rol: anderen redden.

In alle gevallen geld dat binnen de dramadriehoek mensen elkaar niet als gelijkwaardig zien en iets van een ander nodig hebben om aan hun eigen behoefte te voldoen.
...
De redder
Ieder slachtoffer heeft een redder nodig. Redders genieten ervan om te helpen, zelfs als hier niet om gevraagd word. Is er geen slachtoffer in de buurt, dan zal de redder niet rusten voordat hij iemand gevonden heeft om voor te zorgen. Het zal niet als een verrassing komen dat de redder met open armen onthaald wordt door het slachtoffer; eindelijk iemand die voor mij gaat zorgen. Redders en slachtoffers versterken elkaar in gedrag.
...
De winnaarsdriehoek
Er is een weg uit de dramadriehoek en die heet de winnaarsdriehoek. Als eerste zul je jezelf bewust moeten worden welke rol(len) je speelt. Wees je bewust wat jou gedrag is naar anderen en welk gedrag dit vervolgens weer uitlokt. Wat heb je van anderen nodig? Heb je wel iets van een ander nodig? Zet jezelf en anderen in hun kracht en maak ze niet afhankelijk van jou.

In plaats van de aanklager kun je meer assertief zijn en goede feedback geven. Zet slachtofferschap om in kwetsbaarheid en durf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. En wanneer je stop met redden; dan pas kun je anderen helpen, zonder hier iets voor terug te verlangen. Je helpt ze op weg naar hun eigen onafhankelijkheid wetende dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk. Soms ben je het beste iemand van dienst door juist niet te helpen.

Uitgangspunt van de winnaarsdriehoek is die van gelijkwaardigheid: Ik ben oké en jij bent oké.

@Ness, dank voor de inspiratie.
Via
Unseen's avatar
| #239308 | 26-10-2015 19:29 | spaceman
Zal best maar voorlopig importeren we deze rotzooi en daar zit een agenda achter.


https://www.youtube.com/watch?v=dtsMyMhjI5k&feature=youtu.be
spaceman's avatar
| #239309 | 26-10-2015 19:36 | ..................
Hoe ik het zie wat het verschil is tussen spiritueel denken en religie's is dat het spiritueel denken je eigen visie is op het leven en dat een religie een dogma was,je niet voor die grens mag komen.

Die andere link heb ik denk ervaren zo een 8 jaar geleden.
Donkerdoorn en Patman werden er gek van op zapruder.
Ik ervaarde het als een soort trance waarin ik zeg maar de werkelijkheid zag,zonder aan jezelf te denken en het geheel begon te snappen.Je egodenken.
Helaas ontwaakte ik weer uit die trance en kwam weer in de harde werkelijkheid waarin alles om het materialisme draaide.
| #239311 | 26-10-2015 19:42 | ..................
Voor die grens moet zijn,niet over die grens komen.
| #239313 | 26-10-2015 20:04 | Ness
@spaceman: da's geen pro-jihad optocht hoor, da's pamela geller met d'r geziek. Ik snap best dat mensen zich kapotschrikken. Maar dat is een (shia) Ashura-optocht, vergelijkbaar met bv een Goede Vrijdag-processie. Groot feest voor soenni's en reden tot zelfkastijding voor sjiieten. In India gaan ze daar heel anders mee om.

Daar breken regelmatig gevechten uit tussen lieden die hun godsdienst op straat willen beleven en andere lieden met een andere godsdienst die dat dan weer des duivels vinden. Als je denkt dat islam en christendom elkaar bijt, dan heb je de gruwelijke vetes tussen hindoe's en moslims nog nooit meegemaakt. Da's nog een graadje erger.

http://www.newindianexpress.com/nation/Muharram-Clashes-in-Jharkhand-Bihar-Leave-1-dead-12-Injured/2015/10/24/article3095479.ece
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_Ashura <--deze wiki lijkt wel volledig herschreven door de megaphonies. Geen moslims zal dat verhaal herkennen, vrees ik. Ashura valt 10 dagen na het islamitische nieuwjaar. En sjiieten lopen niet met soenni-jihad vlaggetjes. Impossible!
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_New_Year
Ness's avatar
| #239315 | 26-10-2015 20:15 | spaceman
Ik ken het gevecht in India.Heb er genoeg beelden van gezien.

Nee, klopt.Soennieten lopen idd niet met sjiïeten vlaggetjes.Dat kan mij ook niet schelen,Waar het mij om gaat is dat je die problemen importeert en die gasten zich niet (willen) aanpassen.Ik heb helemaal geen zin om mij aan hun aan te passen. Rudyard Kipling zei ooit: "Oost is Oost en West is West en nooit moeten die elkaar ontmoeten" en gelijk had ie.
spaceman's avatar
| #239317 | 26-10-2015 20:24 | Nico de Geit
Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.


En dat allemaal omdat hij niet op tijd te eten kreeg.
Nico de Geit's avatar
| #239319 | 26-10-2015 20:49 | prochrist
@ tamsowashere
Onderstaande vind ik interessant. Weet je daar meer van?
Het occulte wat is ontstaan in 700vC moet hun karma verlichten door alles openbaar te maken.
Dus opschrijven, zodat het zal uitkomen.
Daarom zie je ook bv vele occulte betekenissen nu in de media wereld.
prochrist's avatar
| #239322 | 26-10-2015 20:58 | prochrist
@spaceman
Tja...de Illuminati...broodschrijvers grijpen daar iedere keer op terug en plempen deze nonsens op het internet en het publiek smult er van.Zelfde geldt voor de vrijmetselarij.Soms schater ik het echt uit..nah ja...het kwaad moet toch een naam hebben?

Je schreef in een ander draadje dat je verbonden bent aan de Ordre Reau Croix.
Wellicht kan jij de wereld beter informeren zodat er geen nonsens meer wordt geschreven?
prochrist's avatar
| #239325 | 26-10-2015 21:20 | spaceman
Nope. Ik ga niets voorkauwen en mensen moeten maar leren zelf na te denken.Kritisch nadenken. En over ORC of TMO laat ik niets los want dat is ook niet relevant.Het is gewoon het pad die ik heb gekozen.Het vreemde met mensen is, dat de waarheid ze geen bal kan schelen.
spaceman's avatar
| #239328 | 26-10-2015 21:35 | ..................
Procrist.

Dat van het occulte heb ik begrepen uit geschiedenislessen.
Bv als eerste wat ontstond in israel wat door een shisma uiteenviel.
Solomon was de laatste koning van israel die zich bezig hield met de occulte leer/afgoderij.Daaruit ontstond een burgeroorlog.en 2 groepen ontstonden.Ik kan zo 1,2,3 die link niet terug vinden die uitlegt hoe erna sekte's zijn ontstaan.Die legt perfect uit hoe deze
sekte;s tot stand zijn gekomen en daarna de religie's.En uiteindelijk deze nep democratie.

Dat van het openbaren van de occulte kennis heb ik weer van andere,die zeggen dat bv hollywood (filmsterren en popsterren)
hoger op de ladder bevinden door occulte betekenissen te laten zien.Ook dat occulte aanhangers tekens laten zien,die uiteindelijk uitkomen.
Mooie voorbeelden zijn bv de matrix.
NEO zou zijn geboren op 9/11 2001.
De dag dat de zionisten die aanslag pleegde.
Ook zou er een kaartspel zijn gemaakt die in 1995 gebeurtenissen laat zien die erna zijn gebeurt.
Of wat je daaruit kan opmaken dat dit is gebeurt erna.

Als blijkt dat de kerk en het nieuwe testament dingen laat zien die nu staan te gebeuren,ook een soort van karma was.
Niks gebeurt zomaar.
Ik geloof niet in onzichtbare handjes,die dingen kunnen voorspellen,De enigste verklaring die er is,is dat ze dat plan allang hebben bedacht,alleen nu kunnen uitwerken,nu ze de volledige macht hebben op aarde.
En dit is duivels te noemen wat ze willen bereiken.
Deze gasten die de macht hebben zijn gewoon psychopaten.
Als je ziet hoe ze bv vanaf 1905 tot 1970 gewoon ca 60 miljoen russen hebben vermoord door uithongering.Zie holomodor.
Of de oorlog in vietnam waar ze met agent orange gooien en waar nu nog kinderen mismaakt worden geboren.
Of 500.000 kinderen uitmoorden en dat die albraight zegt dat deze offers waard waren.
| #239331 | 26-10-2015 21:56 | ..................
procrist

https://thepuppetmastersrevealed.wordpress.com/

Hier een link.
Alleen jammer dat hij een balk voor ogen heeft door te beweren dat de white race het slachtoffer zal zijn,terwijl juist de white race het ethnic clansing heeft veroorzaakt door de eeuwen heen en hij teveel jankt over de joden.Hij benoemt dan wel een bepaalde kliek die nep joden zijn,maar voor mij zijn de blanken net zo schuldig die eraan meewerken.
Diegene die de trekker overhaalt de hoofddader is.Ook al word je aangemoedigd om de trekker over te halen.
| #239333 | 26-10-2015 22:04 | ..................
https://www.youtube.com/watch?v=uJucci4H18w

Nog 1 die het kaartspel uitlegy die in 1995 is gemaakt.
| #239334 | 26-10-2015 22:04 | prochrist
@tamsowashere
Al die symbolen vallen mij elke keer op. Zelfs in een heel onschuldig programma als ‘heel Holland bakt’ werden taarten in de vorm van een pyramide gebakken en de winnares had die van haar zelfs versierd met een ankh symbool.
Isis wordt vaak afgebeeld met een ankh in haar hand.
Vraag me af wie de opdrachten bedenkt.

Ik geloof niet in onzichtbare handjes,die dingen kunnen voorspellen,De enigste verklaring die er is,is dat ze dat plan allang hebben bedacht,alleen nu kunnen uitwerken,nu ze de volledige macht hebben op aarde.

Wie zijn 'ze' dan volgens jou?
prochrist's avatar
| #239335 | 26-10-2015 22:12 | prochrist
@spaceman
Nope. Ik ga niets voorkauwen en mensen moeten maar leren zelf na te denken.Kritisch nadenken. En over ORC of TMO laat ik niets los want dat is ook niet relevant.Het is gewoon het pad die ik heb gekozen.Het vreemde met mensen is, dat de waarheid ze geen bal kan schelen.

Zou het kunnen dat jij zelf niet alles weet, dat men je alleen laat weten wat je mag weten?
prochrist's avatar
| #239336 | 26-10-2015 22:14 | ..................
Zij zijn diegene die de sekte's zijn.

kijk bv naar die sekte's wat op joden lijken,maar geen pijpepkrullers zijn.Het zijn eerder rabbijnen.

Ik denk dat dit soort lui geen waarde hechten aan de materiale waarde,maar puur gefixt zijn op de geestelijke macht.

Daarom zijn ze ook zo machtig.
Zij bezitten de innerlijke macht.
Niet voor niks zij religie's of systemen hebben bedacht die gebaseerd zijn op het psychische.Ik denk dat zij ook snappen dat het materiale een illussie is.Oftewel hebzucht waar ze te boven staan.
Je moet de controle hebben over je eigen ego om zo te zijn.
| #239340 | 26-10-2015 22:35 | ..................
ps Procrist

Ik filisofeer nu met jouw en kan het niet bewijzen.Iets moet een reden en een logica hebben.Zonder logica bestaat het gewoonweg niet.
De vraag bv over hoe ze datgene kunnen voorspellen wat we nu zien gebeuren moet uit iets zijn ontstaan.

Ik benoem bv een verhaal van plato.
De griekse filisoof die 300 vC heeft bestaan en op 80 jarige leeftijd een verhaal vertelde over atlantis.
Atlantis zou bestaan hebben tienduizenden jaren geleden wat is overspoeld door water.Zie vloedgolf.
Dat deze gebeurtenis ook destijds heeft afgespeeld op dezelfde manier wat ze willen bereiken.Alleen konden ze het niet afmaken of vast blijven houden,omdat die vloedgolf al het leven verwoeste op aarde.En inderdaad een schip hadden gemaakt met een allerlei diersoorten en mensen.En hun geschiedenis meenamen,totdat de vloedgolf voorbij was en weer leven konden opbouwen.En hun geschriften wat ze hadden opgeschreven bewaard hadden.

Dit is een theorie om iets te verklaren.Als we op het occulte uitkomen wat het nu precies betekent,het niks anders is de geheime leer.Jij weet iets wat andere niet weten.
Die lopen rond met de vraag wie ben ik en wat doe ik hier en die kan je alles wijsmaken.Letterlijk alles wat we weten over deze geschiedenis vanaf noach tot het heden.
Oftewel mensen moeten zich nog ontwikkelen.terwijl zij alles alles al begrijpen waar het om draait

Een ander voorbeeld is dat bv in de summerische tijden.ze nog geloofde in de vele goden..
Omdat die priesters verstand hadden van de astronomie,ze ook exact wisten waarneer een zonsverduisternis voortkwam.
Hij voorspelde dat en werd aangezien als een profeet.
Allah akbar heet eigenlijk de maan is de grootste god.Daarom zie je ook een wassende maan op moskeen.
Met die kennis word je vereerd.Door het alleen voor jezelf te houden.

Een andere vergelijking is wat je om je heen ziet is eigenlijk hoe dom en onwetend de bevolking is.het enigste waar het hun om draait zijn marterialistische zaken.Het pure egodenken wat alleen draait om zichzelf.
| #239341 | 26-10-2015 22:35 | spaceman
@prochrist

Zou het kunnen dat jij zelf niet alles weet, dat men je alleen laat weten wat je mag weten?


Hoe moet ik dat weten? LOL LOL

@tamso

Je slaat de spijker op z'n kop. Zo zit het idd in elkaar.Al in de vroegste mysteriescholen van het oude Egypte werd dit onderwezen. En de wereldgeschiedenis zit heel anders in elkaar dat wat men doorgaans leert. De oude alchemisten zeiden het al; Obscurum per obscurius, ignotum per ignotius
"We zoeken het duistere en het onbekende door iets dat nog duisterder en onbekender is.”

In dit geval betreft het de Steen der Wijze. Maar ook: " We zoeken goud maar niet het echte goud" Het is spirituele alchemie. Men doet er alles aan om te voorkomen dat de mens zich spiritueel ontwikkelt daarom wordt bijvoorbeeld muziek op 440hz gedraaid ipv 432hz. Alles maar dan ook alles is gericht op geld, economie, hedonisme kortom het materiële.

Tesla-quote-4-1-300x201.png
spaceman's avatar
| #239342 | 26-10-2015 22:42 | spaceman
@Tamso

Wat je misschien nog niet wist; ( omdat je oprecht geïnteresseerd bent).Doe er mee wat je wil.

http://www.ohmpunctuur.nl/het-verhaal-achter-432-hz/
spaceman's avatar
| #239343 | 26-10-2015 22:47 | ..................
Ps Procrist.

De matrix laat ook een grappig einde zien wat ik dus ermee bedoel.
Dat op het einde alles weer opnieuw zal beginnen.
Dat dus die 2 "goden" The oracle en Architect zeggen dat ze mekaar weer zullen tegenkomen in de nieuwe wereld.
| #239345 | 26-10-2015 22:53 | ..................
Spaceman

Ik kijk later wel even naar je link.
Voor vandaag genoeg gelezen en geschreven.Dingen die je al begrijpt makkelijk is uit te leggen.Dingen die je nog niet begrijpt moet opslaan en je daarvoor uitgerust moet zijn.
| #239350 | 26-10-2015 23:55 | prochrist
Serieus Spaceman, al had je er iets over willen zeggen dan mag je dat niet. Je ligt aan de ketting.
prochrist's avatar
| #239351 | 27-10-2015 00:04 | spaceman
@Prochrist

Leuk geprobeerd -:).

Al zou ik je wat vertellen dan zou je er nog niets aan hebben.Wanneer je als associé wordt ingewijd leg je een eed af.
We dragen gewaden met maskers omdat we inconnue zijn.De meeste zijn Superieur Inconnue.De weg is lang.Duurt zo'n 6 jaar.Wat zou ik je dan moeten vertellen wat relevant zou zijn? Het is een spirituele/mystieke weg.
spaceman's avatar
| #239353 | 27-10-2015 00:14 | prochrist
@Spaceman
Je zei dat de waarheid mensen geen bal kan schelen.
Dat is juist niet het geval.
Nu mag je de waarheid vertellen en dan doe je ineens zo vaag.

Welke eed leg je af? Wat moet je zeggen?
Wat voor masker heb je op? Of bedoel je geblinddoekt?
Wat voor gewaad draag je?
En wtf is Superieur Inconnue?

Brand maar los! Ik blijf er speciaal voor op .
prochrist's avatar
| #239354 | 27-10-2015 00:17 | spaceman
martin+1.jpg
spaceman's avatar
| #239355 | 27-10-2015 00:18 | spaceman
@Prochrist

En hier moet je het mee doen.En SI is de hoogste graad. Daarna volgt de Kring der Onbekende Filosofen.
spaceman's avatar
| #239356 | 27-10-2015 00:23 | spaceman
spaceman's avatar
| #239357 | 27-10-2015 00:23 | prochrist
Spaceman, als ik het goed begrijp ben jij een beginneling?
prochrist's avatar
| #239358 | 27-10-2015 00:29 | Manus
Laat ik nog maar eens on-topic reageren want de rest van de discussie kan ik niet meer echt volgen (zal wel aan mij liggen)
Die EO is wel één van de meest zieke MSM organisaties die Christendom misbruikt om die goedgelovige zieltjes haar eliteagenda op te leggen. Heel die evangelische beweging is één van de meest geïnfiltreerde stromingen en slechts weinigen hebben dat door.

Als EO ééns een aardig commentaar willen geven, kunnen ze beter ageren tegen al die partijen die oorlog voeren en dan met name de aanstichters in de vorm van de Amerikanen. Wat dat betreft kunnen ze een voorbeeld nemen aan het Reformatorisch Dagblad dat laatst in een superartikel het dubbelspel van de Amerikanen goed uitlegde.
Manus's avatar
| #239359 | 27-10-2015 00:31 | spaceman
Verkeerd begrepen @PC -:). Ik heb je alleen uitgelegd waar de eed begint.Bij de eerste graad dus.Maar je kunt niet zomaar lid worden. Eerst moet je een aantal jaren Rozekruiser ziijn.Hier is de 10e graad, de graad der illuminati *grijns*. In totaal zijn er 12 graden in tegenstelling tot de vrijmetselarij die er drie heeft ( blauwe loge) de rest zijn zijgraden.
http://www.scottishritecanada.ca/

En deze heb je ook nog.Allen alleen toegankelijk voor de Meester vrijmetselaar https://www.sria.info/home/
spaceman's avatar
| #239370 | 27-10-2015 08:43 | Nico de Geit
Zeven deugden in de katholieke traditie:

Prudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid)
Iustitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid)
Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing)
Fortitudo (Moed - sterkte - vasthoudendheid - standvastigheid - focus)
Fides (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas
Spes (Hoop)
Caritas (Naastenliefde/Liefde - liefdadigheid)

Bovenstaande deugden lijken me stabieler dan de woorden van Jezus, gehanteerd door de protestanten. Katholieken beginnen met voorzichtigheid, dat lijkt me verstandig.
Nico de Geit's avatar
| #239374 | 27-10-2015 09:36 | ..................
Manus

Vind dat we best wel ontopic zijn.
Het gaat niet alleen om het christendom.
Het gaat om het gehele plaatje in te zien.
Hoe we misleid worden door een occulte leer.
| #239393 | 27-10-2015 13:07 | prochrist
@Nico de Geit
Waarom ga je nou niet eerst goed lezen wat er staat?
Er staat simpelweg: vluchteling liefhebben als jezelf.
Wat is daar mis mee?
Er staat niet dat je als een kip zonder kop 4000 mensen op een vierkante meter moet proppen.

De vluchtelingen zijn niet de schuldige, dat zijn namelijk de politici op wie jij hebt gestemd en op wie jij rekent.
Jij mag er van uit gaan dat ze jouw belangen behartigen.
Dat doen ze niet en dan kan je de bijbel en Jezus de schuld geven maar daar los je niets mee op.
prochrist's avatar
| #239395 | 27-10-2015 13:26 | ouwe knar
De vluchtelingen zijn niet de schuldige, dat zijn namelijk de politici op wie jij hebt gestemd en op wie jij rekent.
Jij mag er van uit gaan dat ze jouw belangen behartigen.
Is dit een reactie om van te huilen, smakelijk lachen, humor mwa:
Emmertje (kots). 0690250.jpg
ouwe knar's avatar
| #239396 | 27-10-2015 13:32 | prochrist
Nou ouwe lul, wat klopt er niet aan wat ik heb gezegd?
prochrist's avatar
| #239397 | 27-10-2015 13:33 | ouwe knar
vluchteling liefhebben als jezelf
Is de ze voor hun eigen bestwil weer naar hun thuisland terugsturen, voordat er hier de pleuris uitbreekt.
Als dat niet kan, zorgen dat ze zo dicht mogelijk bij hun eigen land, eigen cultuur, eigen klimaat, liefst tijdelijk opgevangen kunnen worden. De aantallen zijn te groot en het soort vluchtelingen wat nu binnen komt gaat never nooit passen.
ouwe knar's avatar
| #239398 | 27-10-2015 13:35 | ouwe knar
Nou ouwe lul,
Zo te lezen heb jij nog een hoop werk te doen in het leren liefhebben van jezelf, anders had je nooit op deze manier gereageerd.
ouwe knar's avatar
| #239403 | 27-10-2015 15:28 | ..................
Ouwe knar;

Procrist geeft een normaal antwoord waarop jij begint te trollen.
Als gelukszoekers helemaal vanuit hun geboorteland willen doorreizen naar alleen en enkel duitsland,de politiek in europa daarvoor verantwoordelijk is.
De EU zegt gooi de grenzen maar open,in plaats van z ete ontmoedigen.
Wie beslist dat de grenzen open moeten blijven.
Niet wij en ook niet die vluchtelingen.Maar de politiek.
| #239404 | 27-10-2015 15:52 | ouwe knar
Procrist geeft een normaal antwoord waarop jij begint te trollen.
Me dunkt heb ik voldoende antwoord in mijn daarop volgende commentaren gegeven.
Als jij dat trollen noemt...

Je hebt blijkbaar het lef niet om op andere draadjes die ook daarover gaan inhoudelijk te reageren. Hoogstens een beetje rondslijmen.
Succes met je TALK TO THE HAND. Tamso LUL.
ouwe knar's avatar
| #239408 | 27-10-2015 17:41 | ..................
Ouwe knar

Ik slijm met niemand mee.
Ik reageer op jouw reactie.Als je dat geen trollen vind hoe jij reageert op een normaal antwoord,je veel weg hebt van een narcist.

Lekker volwassen reageer je.
| #239409 | 27-10-2015 18:16 | ouwe knar
Lekker volwassen reageer je.
Nog even en je gaat beweren dat je de messias himself bent.
Nogmaals succes met je verlichte '*kuch* 'TALK TO THE HAND'
ouwe knar's avatar
| #239422 | 27-10-2015 20:05 | ..................
| #239423 | 27-10-2015 20:11 | ouwe knar
Moet je jezelf nu echt volledig voor schut zetten tamso?
Denk je, het kan niet idioter, jawel hoor, vraag het aan tamso.
Gewoon of topic hersenloos doordrammen.
ouwe knar's avatar
| #239429 | 27-10-2015 21:09 | ..................
Wil de echte feniks opstaan.
| #239431 | 27-10-2015 21:11 | ..................
Om dit draadje niet verder te laten verneuken door jouw.

https://www.youtube.com/watch?v=_O-QqC9yM28

Succes ermee.
| #239448 | 27-10-2015 23:25 | ouwe knar
Om dit draadje niet verder te laten verneuken door jouw.


Over verneuken gesproken:
Nou ouwe lul, ...

Ik eis excuus van the messias himself en johannes de doper ;P
ouwe knar's avatar
aanmelden / inloggen