Door community (initieel Patman), Op don 3 sep 2009 17:20, 36 reacties,    

Bijbelse teksten die moord, sexisme, slavernij en genocide prediken

Lezers van de vrijmoedige religieuze website Ship of Fools hebben een belangrijke verkiezing gehouden, namelijk die van de ergste passages uit de bijbel. Het is een lichtvoetig project, schrijft The Daily Telegraph, maar de uitslag mag er zijn.

1. "Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij." (1 Timoteüs 2;12)
Het gaat hier om een passage uit de eerste pastorale brief van Paulus aan zijn leerling Timoteüs, die vaak wordt aangehaald om vrouwen te weren uit het priesterambt. De vertaling is uit de statenbijbel. In een katholieke vertaling klinkt het zo: "Ik sta niet toe dat de vrouw onderricht geeft of meestert over de man; zij moet zich stilhouden."

2. "Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe." (1 Samuël 15;3) In dit bijbelvers geeft de profeet Samuël, tevens richter van de Israëlieten, opdracht tot volkerenmoord op een naburig volk.
In een andere vertaling: ""Daarom moet ge Amalek gaan verslaan, en alles wat hem toebehoort, met de banvloek treffen; zonder genade moet ge mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, ezels en kamelen doden."

3. "De toveres zult gij niet laten leven." (Exodus 22:18) Mozes roept op de heksen te vermoorden.

4: "Gelukkig is hij die ons wreekt voor wat je ons aangedaan hebt, die jou kinderen grijpt en ze tegen de rotsen kapotslaat" (Psalm 137:9)

5: "En de man stuurde zijn sexslavin naar buiten, naar hen, en ze verkrachtten en misbruikten haar de hele nacht door en bij zonsopkomst lieten ze haar gaan. Bij zonsondergang ging de vrouw terug naar het huis van haar meester, viel voor de deur neer en sliep tot dageraad. Toen haar meester wakker werd in de ochtend en zijn deur opende zei hij tegen haar: 'sta op, laten we gaan'. Maar er kwam geen antwoord. Hij tilde haar op zijn ezel en ging op pad. (Judges 19:25-28)

6: "Op dezelfde manier kontneukten ook de mannen die hun natuurlijke geslachtsgemeenschap met vrouwen hadden opgegeven elkaar. Mannen verrichte schaamteloze daden en ontvingen hun rechtvaardige straffen daarvoor" (Romans 1:27)

No. 7:
“And Jephthah made a vow to the Lord, and said, ‘If you will give the Ammonites into my hand, then whoever comes out of the doors of my house to meet me, when I return victorious from the Ammonites, shall be the Lord’s, to be offered up by me as a burnt-offering.’ Then Jephthah came to his home at Mizpah; and there was his daughter coming out to meet him with timbrels and with dancing. She was his only child; he had no son or daughter except her. When he saw her, he tore his clothes, and said, ‘Alas, my daughter! You have brought me very low; you have become the cause of great trouble to me. For I have opened my mouth to the Lord, and I cannot take back my vow.’” (Judges 11:30-1, 34-5)

8: De heer sprak tot Mozes: "Neem je zoon, je enige zoon Isaac, die je liefhebt and ga naar het land van Moriah. Offer hem daar als brandoffer op één van de bergen die ik je zal tonen" (Genesis 22:2)

9: "Vrouwen, onderwerp je aan je echtgenoot als je doet aan de here" (Ephesians 5:22)

10: ""Slaven, onderwerp je aan je meester met alle respect, niet alleen een rechtvaardige maar zelfs een wrede meester" (1 Peter 2:18)

Via / op basis van een artikel van welingelichte kringen
Annotaties:
05-08-2013 19:36 | payday loans online
Bijbelse teksten die moord, sexisme, slavernij en genocide prediken #zaplog
| #74438 | 03-09-2009 20:43 | Slaz
Word of God my ass.
Slaz's avatar
| #74442 | 03-09-2009 20:55 | P.uncia
Satan predikt hier zeker!!!


Satan? Wat een vreemde gedachte....
P.uncia's avatar
| #74444 | 03-09-2009 21:08 | Roelof (ongeregistreerd) toon reactie
| #74449 | 03-09-2009 21:14 | Slaz
Dat wordt weer gerelateerd aan de Zoon. Gods offer, Zijn Zoon voor onze vuile spelletjes.

Wat belachelijk is, want God toestemde niet om een mens op te offeren.
Slaz's avatar
| #74534 | 04-09-2009 00:51 | SoSeg
@ Torsten pieper,

Wij geloven met zijn allen dat 'satan' gelijkstaat aan slecht.. hoe komt dat?

Zou dat kunnen komen door de eeuwenlange invloed van het christen'dom' . Het is nogal mindbending omdat, christen of niet, wij allemaal levenslang worden beinvloed door dat christelijk geloof. (of islam of whatever).

Spritiuele kennis wordt ons bewust onthouden volgens link

korte quote van bovenstaande site:
The Judeo/Christian religion is a vicious hoax on humanity of catastrophic proportions. For a hoax to succeed there has to be a lack of knowledge on the part of the victim. The Christian religion and its cohorts actively suppress knowledge and free thought, encourage people to be slaves, and never advocate or teach anything for the betterment or advancement of humanity. As opposed to the stories of how the Nazarene healed people; Satan shows us how we can heal ourselves and perform so-called miracles, using our minds and the powers of our own souls.

Through empowering ourselves, we have confidence, self-respect and achieve spiritual advancement and independence.


Klinkt toch niet onaardig, sprituele vooruitgang, onafhankelijkheid, enz. En als je je er in verder in verdiept zou het wel eens een missing link kunnen zijn in het verklaren waarom dingen gaan zoals ze gaan in onze wereld.

Ik ben in ieder geval niet meer bang voor Satan ;-) En omdat angst een slechte raadgever is is dat al weer een pluspunt.
SoSeg's avatar
| #74550 | 04-09-2009 07:08 | Denneb
" Bijbelse teksten die moord, sexisme, slavernij en genocide prediken ??? Prediken??? Satan predikt hier zeker'"

Torsten, gezien dat het artikel citaten uit de Bijbel weergeeft leg 's uit hoe moet ik je reactie " Satan predikt hier zeker" opvatten? Wil je iets over de Bijbel gaan suggereren?
Denneb's avatar
| #74560 | 04-09-2009 08:53 | Guantanamo Lullabay
christenbashen is even verwerpleijk als moslimbashen
of desnoods jodenbashen
Guantanamo Lullabay's avatar
| #74563 | 04-09-2009 09:11 | Denneb
Helemaal mee eens GL, wel vind ik het heel opmerkelijk dat "christenen" hier geen argumenatie kunnen weerleggen en het enige wat bij hun opkomt is " kijk naar de Koran". Dit is geen bewijs voor echt geloof.

Daarom zijn ze geen christenen. Dit zijn christelijk verzekerden - je weet maar nooit, stel dat het hiernamaals toch werkelijk bestaat, weetjewel? Dat prberen ze nog even veilig te stellen.
Denneb's avatar
| #74569 | 04-09-2009 09:56 | Guantanamo Lullabay
het zijn maar religies
Guantanamo Lullabay's avatar
| #74577 | 04-09-2009 11:14 | keuleniscool
Nederland is van oudsher een tolerant volk.
Tot dat de intolerante moslims kwamen ……….
| #74581 | 04-09-2009 11:32 | Guantanamo Lullabay
nee totdat mesen al jij het in hun bol kregen en mijn religieuze landgenoten het leven gingen zuurmaken
omdat uiteindelijk mensen zoals jij echt geloven dat de moslims de joden zijn
sorry hoor
ik ben niet zo into religie maar mensen als jij moet ik niet
beter een moslimknuffelaar (bweh) dan een racist

door mensen als jij ga ik binnenkort emigreren
en ik ben 1000 generaties in dit land

dank je
Guantanamo Lullabay's avatar
| #74582 | 04-09-2009 11:35 | zanussi
Nederland is van oudsher een tolerant volk.


Totdat de gerelicapten die opgroeiden in de jaren vijftig aan de macht kwamen in de kabinetten Balkenende .. toen was het over met het tolerant zijn. Er werd deelgenomen aan illegale oorlogen tegen anders-gelovigen .. en nu zitten we er mee.
zanussi's avatar
| #74583 | 04-09-2009 11:43 | Donkeyschopt (ongeregistreerd) toon reactie
| #74584 | 04-09-2009 11:45 | Donkerdoorn
sinds wanneer Hollanders tolerant? Eerst waren de Indo's schuld aan alles, toen de Italianen en Spanjaarden, toen de Suri's, toen Antillianen en nu zijn de moslim's aan de beurt......

Tsja, je wil goedkope arbeid of niet......
Donkerdoorn's avatar
| #74595 | 04-09-2009 12:24 | Guantanamo Lullabay
belgische vrienden zeggen tegen mij
wij hebben al jaren last vabn racisme
voor jullie is dat wat nieuwwer
eigelijk lachen we nu een beetje om jullie hollanders met jullie geert wilders
gezien jullie tijden lang beweerd hebben dat jullie zo perfect waren dat een vlaams blok geen aanhang zou hebben


ik snap dat helemaal
Guantanamo Lullabay's avatar
| #74613 | 04-09-2009 14:29 | ffloor
Toch heb ik als dr. in de godgeleerdheid wel wat problemen met dit coverartikel. In de 1e-plaats is 1-Timotheus door de RK-kerk al tijdens het concilie van Trente aan de bijbelboeken toegevoegd "om ketters op een dwaalspoor te brengen want die zijn de godsganselijke dag met vrouwen in de weer".
En dat blijkt! Vooral binnen protestantse kringen laat men zich volgaarne door deze officiële vervalsing "voorlichten door Paulus" maar het is een verzonnen verhaal. Het heeft trouwens in alle GPD-kranten augustus 1963 gestaan en ook in de Trouwkrant want niemand minder dan kardinaal Alfrink bevestigde deze "kul-toevoeging" aan het adres van ketters.
Een vreemd verhaal? Nee want ieder bankbiljet bevat welbewust eringezette "foutjes" om valsemunters ermee op een dwaalspoor te brengen, simpelweg omdat: "ze de perfekte vervalsing ermee in de markt willen zetten" - aldus de officiële lezing van De Nederlandsche Bank, gepubliceerd zo rond 1969.

Het 2e wat niet klopt in dit coverartikel is het gebruikte woord "tovenaar" want in de originele talen staat iets anders namelijk "pharmaceuten" - en daarmee worden drugs bedoeld. En hoewel ook in onze maatschappij het misbruik van medicijnen, medicijnvergiftigingen en over-medicalisering de spuigaten uitloopt: piekert toch ook niemand erover om apothekers direkt op te knopen?
Helemaal bont maken trouwens de Jehovah-Getuigen het die in hun zg. "Wereldvertaling" er voor pharmaceuten het woord: "spiritisten" voor hebben ingevuld - maar in hun openbare uitlegging hebben ze het over "spiritus" dus een blauwgekleurde vloeistof.

En het 3e wat niet klopt in dit coververhaal is de strapatsen van het zogenaamde "buurvolk" Amelek. Het was hun buurvolk niet maar het Tibetaanse volk deed weer eens een uitval; (nooit van Djengis Khan gehoord?) en dat dit volk niet vies is van pedosexualiteit is bekend. Dat is ook 1 van de redenen dat de westerse wereld nooit een probleem heeft gemaakt van de verovering van Tibet door de Chinezen en stelden slechts 1 voorwaarde aan China: pedo als monnikenreligie moet stoppen.

Om diezelfde reden is ook de oproep in Petrus aan de slaven te begrijpen: op dat moment was de bezetter Italianen in dat land en dit Rijk hing aan elkaar van slavendrijverij. Wilden ze als een nieuwe sekte overleven dan was een slavenopstand wel het perfekte middel om al jouw prediking in bloed te smoren.
Ook in ons land ging bv. het dagblad de Telegraaf ver mee in de publicatie van Duitse "persberighten" en kreeg na de oorlog 1 jaar een verschijningsverbod - maar wie de org. Telegraafartikelen wat beter bekijkt kon de cursieve lettertekens en het "feestelijk" kartelrandje helemaal niet zijn ontgaan oftewel: "joden jullie gaan er allemaal aan maak dat je nu wegkomt!" nee dat stond er nog net niet, en wat preciezer was niet mogelijk.

Al met al geloof ik dat de laatste tijd behoefte is aan een soort van "Foutloze Vertaling" van bijbelse boekrollen maar ik zou niet weten wie die dan zou moeten maken? De computer als vertaler misschien?
| #74650 | 04-09-2009 17:28 | Evidence (ongeregistreerd) toon reactie
| #74720 | 05-09-2009 14:11 | Cons (ongeregistreerd) toon reactie
| #75501 | 13-09-2009 12:37 | orac
@soseg

Through empowering ourselves, we have confidence, self-respect and achieve spiritual advancement and independence.

Klinkt toch niet onaardig, sprituele vooruitgang, onafhankelijkheid, enz.

Klinkt nogal vrijheidsachtigs op zijn PVVs. Van dezelfde site die je aanhaalt:

Spiritual Satanists are versed in the Black Arts of "magick" should they ever need them. People who are unaware of these powers are defenseless against them, and the powers that be know this all too well. Satan does not tolerate injustice.

Ow ja. Je bent self-supporting, maar om macht over anderen te legitimeren instantieer je gewoon even een entiteit (Satan in dit geval) die je vrijwaart van aansprakelijkheid. Gut, klinkt bekend. Vervang 'entiteit' door een willekeurig politiek of religeus misbruikt ideaal en voila. Niks geen missing link. Same crap.
orac's avatar
| #88632 | 11-01-2010 14:48 | barristo
Oude Testament, al 2000 jaar achterhaald
barristo's avatar
| #88635 | 11-01-2010 14:57 | Slaz
@keuleniscool
Nederland is van oudsher een tolerant volk.
Tot dat de intolerante moslims kwamen ……….

Zeker NOOIT gehoord van de leuze Liver Turkcx dan Pavs???
Slaz's avatar
| #88641 | 11-01-2010 15:08 | keuleniscool
Als ik hierboven alle onzin lees ,
dan weet ik zeker dat de islam de meest achterlijke middeleeuwse godsdienst is !
| #88643 | 11-01-2010 15:17 | Slaz
@keuleniscool
Dat mag jij vinden, zelfs zeker weten. Je doet er niemand onrecht mee aan behalve uzelf. Mvg.
Slaz's avatar
| #88645 | 11-01-2010 15:20 | freedomfiles
"Als ik hierboven alle onzin lees ,
dan weet ik zeker dat de islam de meest achterlijke middeleeuwse godsdienst is ! "

Tja. Volgens mij zijn Christendom, Jodendom en Islam allemaal ruim van voor de middeleeuwen. Verder kan je ook overwegen om mensen met andere geloofsovertuigingen eens in hun waarde te laten.

Jouw reacties laten meestal een achterlijke middeleeuwse intolerantie zien voor eenieder die een ander wereldbeeld heeft dan jijzelf.
freedomfiles's avatar
| #88657 | 11-01-2010 15:56 | saved
Zeker NOOIT gehoord van de leuze Liver Turkcx dan Pavs???

Had je kunnen weten want:
http://zaplog.nl/zaplog/article/moeten_we_de_turken_niet_een_beetje_dankbaar_zijn
saved's avatar
| #88659 | 11-01-2010 16:05 | saved
Wat de bijbelteksten uit dit lang vergeten artikel betreft.
Zoek ze eens op en lees ze in het verband waarin ze geschreven staan, dat werpt een heel ander licht op de zaak.

Zoals bv: in Psalm 137
8 Babel, weldra word je verwoest.
Gelukkig hij die wraak zal nemen
en jou doet wat jij ons hebt gedaan.
9 Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt
en op de rotsen verplettert.


Blijkbaar hebben de irakezen joodse kinderen op de rotsen te pletter geslagen toen de joden in ballingschap werden genomen? Andere tijden...
Wij vinden het al doodeng als er een kip geslacht wordt. Wat toch eigenlijk heel normaal zou zijn om dat af en toe te zien?
/* gisteren food inc gekeken */
saved's avatar
| #91300 | 26-01-2010 12:27 | Leon (ongeregistreerd) toon reactie
| #91332 | 26-01-2010 13:54 | Slaz
En Ismaël ipv Isaac.
Slaz's avatar
| #91406 | 26-01-2010 22:14 | ffloor
Blijft dus over dat zowel Bijbel, Qoran, Mormon en Veda's van kaft tot kaft door helderzieners is geschreven - maar door schriftgeleerden wordt vertaald tot onbegrijpelijke flauwekul.
Maar dat neemt niet weg dat Mohammed binnen academische wetenschappen wel dégelijk als profeet wordt erkend, jazeker! Maar daarvoor legt de wetenschap heel andere maatstaven aan, namelijk een tekst waarmee je elke echte profeet mee (h)erkent: god = liefde.
Deze tekst vind je dus (ook, oa. dan) in de Qoran.
De 2e factor waaraan een te (h)erkennen profeet aan moet voldoen is hoe zij voorschriften bedenken in verband met de omgang met vrouwen.

Ik zal een voorbeeld geven. Toen de profeet Joseph Smith verordonneerde dat iedere mormoonse leeraanhanger net zoveel vrouwen mocht nemen, mits hij die maar kon ouderhouden kwam hij daarmee in aanvaring met de Amerikaanse Burgerwet. De Congresleden zochten het uit.
Het bleek echter dat hij aan die veelwijverij juist heel goed aan had gedaan: de usa-burgeroorlog was immers juist net afgelopen en duizenden weduwen dreigden te verhongeren of werden uit de huizen verjaagd door de banken die hun hypotheek terugvorderden. Bovendien was de maatregel voor slechts 100 jaar.
Maar de 100 jaar was afgelopen en het gevolg: schriftgeleerden gingen een nieuwe kerk van veelwijverij oprichten (de bekende afsplitsing der Mormonen bestaat nog steeds) en daar heeft het us-Congres al 3x de cavalerie op afgestuurd, laatste keer nog begin jaren '90.

Evenzo de soera in de Qoran, dus die over de passage max 4 vrouwen gaat - maar wie die soera helemaal uitleest kan zich niet aan de indruk ontrekken dat het helemaal niet over vrouwen maar, dat het hier iets te duidelijk over weduwen gaat. Prof.Kramer die de Qoran in het Nederlands vertaalde daarover:
"Jij vraagt het verschil tussen vrouwen en weduwen?? Ha, dat zal ik jouw vertellen! Er bestaat in het oud-arabisch namelijk geen apart woord voor en toen ik die mullah's liet zien dat al veel arabische woorden domweg uit het Frans of Berbers was overgenomen en verbasterd, toen zeiden ze van mij dat ik de Profeet had belasterd. Maar dat zei ik niet" (bron: RD).
En dus: een moslem mag van de Profeet 4 weduwen in huis opnemen. Dat zijn óók vrouwen maar daarmee is NIET gezegd dat iedere vrouw al meteen weduwe is. En JUIST DAT staat in die betreffende 4-vrouwensoera als de rode draad - maar deze zienswijze willen die moslem-schriftgeleerden dus weer niet aan.
Als we deze lijn doortrekken - dus schriftgeleerden willen bepaalde teksten niet lezen op de manier zoals hun eigen Profeet het nog wél had bedoeld - waar blijf je dan?
Dan krijg je dus zoiets als bovenstaand blogartikel want de grootmoefti van de Egyptische Universiteit heeft in een fatwa duidelijk genoeg uitgesproken dat de Jihad BINNENIN jezelf moet worden uitgevochten - en dat is niet buiten jezelf.
Jezelf inspannen om vrede te stichten is toch helemaal niet iets verwerpelijks?
| #91410 | 26-01-2010 22:27 | Antares
@ffloor63:

Dit is een uitstekend betoog, dat moet ik je nageven.
Antares's avatar
| #91422 | 26-01-2010 22:52 | ffloor
Dank je wel.
| #91433 | 27-01-2010 00:08 | Slaz
ffloor63, wetenschap is niet absoluut , en de theorema voor het herkennen van een profeet en de maatstaven daarvan komen waarvandaan?
Slaz's avatar
| #91477 | 27-01-2010 10:04 | Eheu
Beste Ffloor,
Goed gesproken! Het gaat om het 'innerlijke leven', om het kunnen lezen en leren en goed spreken en doen ('Deus intimior intimo meo'-Augustinus) daarin ligt de liefde (een ware mysticus zou zeggen: per intima ad astera etc), in het mensen laten zijn etc. Allemaal dingen die meer en meer sluipenderwijs doch 'manu militari' (gewapenderhand) in de vergetelheid worden gestort en onmogelijk gemaakt door de ideologieën en zaken die 'deze wereld' beheersen (om niet te zeggen obsederen ofwel 'belegeren' ).

Beste Slaz,
Die 'wetenschap' bestaat, ze heet 'hermeneutiek', ofwel de 'kunst/kunde van het lezen'. In die wetenschap worden dingen niet 'bewezen', maar getoond, wat nogal iets anders is. Zo zijn er ook geen criteria aan te wijzen waardoor men een profeet herkennen kan, dat zou zelfs levensgevaarlijk zijn en als je even goed nadenkt zie je zo waaróm dat zo is.
Trouwens het feit dat je hier de behoefte aan 'bewijzen' lijkt uit te spreken, geeft imho al aan hoe geniepig funest de tyrannie van de zgn. 'exacte wetenschap' zich inmiddels wereldwijd verspreid heeft, want bijna iedereen zou spontaan die vraag stellen. Tuurlijk was dat vroeger niet veel anders, toch lijkt me die tyrannie sinds de opkomst van de 'moderne wetenschap' zo 'succesvol' te zijn geworden, dat ze de mogelijkheid tot een andere benadering, en tot het stellen van andere vragen, meer en meer uitsluit.
Het enige -negatieve- criterium dat je over 'het herkennen van profeten' e.d. zou kunnen uitspreken is 'niemand is profeet in zijn eigen land', en het is daarom al heel vaak gezegd, in nogal wat vreemde talen. (ik kan me bijvoorbeeld niet herinneren het ooit in het Nederlands te hebben gelezen, misschien kennen we het hier niet...).Ook voor een 'profeet' en zijn woorden geldt aldus dat ze zich tonen, ofwel zichzelf bewijzen dmv een vorm van 'passie' (=ontvankelijkheid) voor de waarheid, dwz ze laten dingen zien die voorheen duister waren. Omdat dat dmv van een meedeelbare (in taal en daad 'communiceerbare') innerlijkeid gebeurt, kan er sprake zijn van een persoonlijke en intersubjectieve (=met anderen gedeelde) bevrijding.

Alle grote werken uit de wereldliteratuur en uit de kunst wereldwijd vertonen die profetische eigenschap. Je hoeft ze maar te ontdekken, Dat kost tijd en moeite, en er zijn nogal wat alledaagse en minder alledaagse krachten in deze wereld die geneigd zijn je die moeite te willen besparen of onmogelijk maken, zo niet om de vruchten van die moeite te plunderen en vernietigen. Alleen, zoals Floor al zei door de enige juiste betekenis van het woord 'Jihad' aan te halen (een woord dat in elke grote wereldreligie zijn preciese equivalent kent met exact dezelfde betekenis, die echter bijna geheel vanzelfsprekend consequent door de meerderheid onder leiding van de zich tot 'meester' opwerpende 'schriftgeleerden' miskent wordt) door een innerlijke strijd, discreet maar vrijmoedig gevoerd, kun je die 'al te menselijke' barbarij overwinnen.

Sorry voor de ietwat 'geleerde' of 'ontoegankelijke' strekking van dit commentaar ('makkelijker kunnen we het niet maken, leuker wel').

"Ach!'
| #91485 | 27-01-2010 10:41 | Supermario
@ffloor
Toch heb ik als dr. in de godgeleerdheid wel wat problemen met dit coverartikel
Hoeveel titels en in welke gebieden heb je eigenlijk?
Supermario's avatar
| #91486 | 27-01-2010 10:44 | Supermario
maar wie de org. Telegraafartikelen wat beter bekijkt kon de cursieve lettertekens en het "feestelijk" kartelrandje helemaal niet zijn ontgaan oftewel: "joden jullie gaan er allemaal aan maak dat je nu wegkomt!" nee dat stond er nog net niet, en wat preciezer was niet mogelijk.
De Telegraaf heeft het juist goed gedaan?

Is daar meer over bekend op het net?
Supermario's avatar
| #91601 | 28-01-2010 00:28 | ffloor
Op het net? Weet ik niet. Ik heb wel een fotografisch geheugen dat prima werkt en dit teruggevisioneerde commentaar, incl. hun gefotografeerd tekstvoorbeeld heeft midden jaren '80 in het RD ingestaan maar jaren '70 kan ook nog.
Wat RD er toen echter niet bij vertelde was dat de Nazi's er niet mee tevreden waren en dat in 1944 de bestaande redaktie door 2 nazi's werden vervangen die tot begin januari daar ook echt als hoofdredakteur en adjunct ook echt gewerkt hebben - dit laatste heeft dus geleid tot het 1-jarige publicatieverbod van de Telegraaf in 1946 en waarbij als weerwoord van de Telegraaf deze "overval" - want dat was het - bij de Hoge Raad met succes werd opgevoerd: ze waren dus echt het slachtoffer van een overval en nog geen echte meeloper.
Dit alles stond toendertijd nog beslist niet in RD maar haalde ik nog kortgeleden uit nrc of Elsevier. Welke van de 2 weet ik al niet eens meer.
Er bestaan inderdaad mensen die jaartallen en zelfs de publicatiedag nog kunnen onthouden - maar of dat nog wel normaal is kan ik niet bevestigen. Het bestaat.

Er zijn wel meer gevallen van vorsersvergissingen. Nog 2 jaar geleden speelde de Dryfus-affaire omdat de professor zijn brieven ondertekende met plaatsnaam, Heil Hitler, handtekening; En het gevolg was dat het beroemde Dryfus-instituut geen subsidie meer kon krijgen of eerst moest die Nazi-naam van dat wetenschapsinstituut eraf.
Maar wat die "doorgeleerde vorsende studentjes wetenschappers" dan kennelijk eventjes was ontgaan was dat er niet zoiets als briefgeheim bestond en deze 2 woorden waren de verplichte vervanging van het vooroorlogse Hoogachtend komma. Deed jij dat niet dan was er voor jouw wel een andere prof die tenminste geen jood was.
En wat de verstrooide professor kennelijk weer niet wist was dat je ook H.H. mocht gebruiken mits met 2 puntjes - iets wat je in oorlogsbrieven vaak genoeg tegenkomt maar je moet op die puntjes wel speciaal op letten, wetenschap=nooit af!
Deze H.H. -kennis heb ik van mijn pappie, een ex-onderofficier in kanonnenkennis die we in ons gezin de duivel noemden. Hij had namelijk een schimmelziekte in zijn hoofd die zijn verstand letterlijk eruitvrat.

Ikzelf, supermario? Maar dat heb ik op Zaplog toch allemaal allang uitgelegd? Oa. te vinden in: http://zaplog.nl/zaplog/article/een_vermenging_van_sneeuw_met_bliksem
Alsook nog wat uitgebreider in het:
http://zaplog.nl/zaplog/article/co2_een_niet_bestaand_probleem
wat ik mijn beste artikel tot nu toe vindt. En dat het goed insloeg als een heuse klimaatbom bleek dus...
Overigens ben ikzelf electronicus, en gnosticus voor als je het interesseert dan want dat is tenminste nog serieuze alphawetenschap op het academisch niveau.
aanmelden / inloggen