Door community (initieel Best Well), Op don 7 jun 2018 20:18, 0 reacties, nieuws

Bilderbergers in Turijn, bespreken immigratie en mediavertrouwen

Zorgen over steeds meer Europeanen die hun eigen grenzen, cultuur, vrijheid en welvaart willen beschermen – Worden half miljoen illegale Afrikaanse migranten die Italië wil terugsturen mogelijk deels in Nederland opgenomen?De Bilderbergers komen samen in Hotel Lingotto in Turijn, met op het dak een heuse racebaan. (Afbeelding: WikiMedia Commons, TuRbO_J, CCA 2.0 Generic license).

In het Italiaanse Turijn, uitgerekend in het EU-land waar zojuist de eerste anti-immigratie / anti-euro regering is aangetreden, komen vanaf vandaag de beruchte Bilderbergers bij elkaar om te praten over de ontwikkelingen in de wereld, en over plannen hoe de globalistische Nieuwe Wereld Orde kan worden gered. Deelnemers uit Nederland zijn onder andere premier Mark Rutte, koning W.A., D66 minister Sigrid Kaag, en Shell topman Ben van Beurden. Bovenaan de agenda staan onder meer het groeiende populisme in Europa, en de ‘post-waarheid’ fase waarin de media dankzij (hun eigen) nepnieuws in terecht zijn gekomen.Andere onderwerpen die de revue passeren zijn de ongelijkheid, de toekomst van werk –mede in het licht van automatisering, de opkomst van kunstmatige intelligenties en kwantum computers-, de vrije handel die wordt bedreigd door (Amerikaans) protectionisme, de leidersrol van de VS, Rusland, en de spanningen tussen Saudi Arabië en Iran.

De Westerse elite, voor twee derde afkomstig uit Europa, vraagt zich af waarom steeds meer Europeanen hun eigen grenzen, taal, cultuur, vrijheid en welvaart willen bewaren en beschermen, en zich beginnen te verzetten tegen massa immigratie en islamisering.

De gevestigde orde gaat in ieder geval bespreken hoe Rusland de schuld van zo ongeveer alles wat hen niet zint kan worden blijven gegeven, dus ook de komst van de eerste populistische regering in Italië, zoals globalist-miljardair en EU-partner George Soros al gesuggereerd heeft.

Het ‘post-waarheid’ tijdperk en ‘nepnieuws’

De discussie over de ‘post-waarheid’ tijdperk gaat natuurlijk over ‘nepnieuws’, wat in de ogen van de Westerse elite alle blogs, websites, meningen en topics zijn die niet overeenkomen met de gewenste politiek-correcte versie die de officiële media al jaren verspreiden.

Daarvoor is het van belang om het steeds verder wegzinkende vertrouwen in de reguliere media te herstellen. De koers die tot nu toe in Europa wordt gekozen is er een van het met almaar harder wordende maatregelen onderdrukken van vrije, onafhankelijke en alternatieve media, zodat de burgers enkel nog de door de elite gedicteerde pro-Brusselse, pro-islamitische en anti-Russische propaganda te horen en lezen krijgen. De hoop is dat hierdoor het verzet van de Europeanen tegen het rechtstreeks tegen hun belangen in werkende establishment vanzelf zal verdwijnen.

Zorgen over populisme en verzet tegen globalisme

De grootste zorgen van de Bilderbergers zijn vermoedelijk dat het vanuit Oost Europa op Italië overgesprongen populisme zorgt voor stappen die het globalisme -het opheffen van alle grenzen en democratieën, en het toewerken naar superregeringen- willen terugdraaien, en ook de islam een halt toe willen roepen door bijvoorbeeld het in de gaten gaan houden van moskeeën, gekoppeld aan een hernieuwde waardering van de christelijke-humanistische basis van ons werelddeel, wat de elite nu juist stap voor stap aan het afbreken is.

Diezelfde media beweren nog steeds dat de jaarlijkse Bilderberg bijeenkomst –waarvan het bestaan tot en met 2007 nog virulent door hen ontkend en belachelijk gemaakt werd- slechts een soort informeel praatclubje is, maar niets is minder waar. In 2010 erkende voormalig secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes dat de deelnemers verplicht zijn om de gemaakte afspraken in hun eigen land na te komen en om te zetten in beleid. Dat houdt in dat hiermee zo ongeveer alle bestaande wetten die de democratie garanderen en beschermen, worden genegeerd en gebroken.

Eén (islamitische?) wereld gemeenschap

In 2009 pochte Bilderberg voorzitter Étienne Davignon zelfs dat de euro het geesteskind van de Bilderberg groep is. Acht jaar eerder gaf het Britse Labour lid tegen een journalist toe dat ‘het weliswaar overdreven is te zeggen dat wij streven naar een wereldregering, maar niet helemaal onwaar. Wij Bilderbergers vinden dat wij elkaar niet eeuwig om niets moeten blijven bestrijden, mensen moeten vermoorden, en miljoenen dakloos moeten maken. Daarom denken we dat één enkele gemeenschap voor de hele wereld een goede zaak is.’

Probleem is dat de gemeenschappelijke ideologie waaronder de Westerse elite de volken op de wereld wil dwingen zich te verenigen, de islam lijkt te zijn. Die is niet toevallig gekozen, maar juist omdat moslims van jongs af aan wordt ingeprent geen enkele twijfel te hebben bij hetgeen hen door hogerhand wordt geleerd, en de meesten het daarom niet wagen zich te verzetten tegen antidemocratische, fascistische en totalitaire regeringssystemen.

Daarnaast is het ook een simpele kwestie van aantallen: over niet al te lange tijd zijn er 2 miljard moslims waarvan de meesten om de hoek van Europa wonen. Met de huidige massa immigratie en islamisering is ‘Eurabië’ dan ook een kwestie van tijd, tenzij de autochtone Europeanen besluiten om alsnog hun grenzen en culturen te gaan beschermen, en dit islamiseringsproces gaan omkeren.

Worden half miljoen illegale Afrikaanse migranten over o.a. Nederland verdeeld?

Onze inschatting is dat de populistische Italiaanse Lega/M5S regering, in ruil voor het niet opblazen van de eurozone, de toezegging zal krijgen dat de 500.000 voornamelijk Afrikaanse illegale moslimmigranten die Italië wil terugsturen, door met name Nederland, België, Duitsland en Frankrijk zullen worden overgenomen, waarbij Nederland mogelijk het naar verhouding grootste deel zal toelaten, omdat het verzet van ons volk tegen de massa immigratie en islamisering zo ongeveer het zwakste in heel Europa is. Deze eventuele ‘deal’ zal vanzelfsprekend niet door onze media bekend worden gemaakt, of in zeer gebagatelliseerde vorm.
Annotaties:
aanmelden / inloggen