Door community (initieel Best Well), Op don 30 nov 2017 23:43, 0 reacties, nieuws

Bitcoin en het immense stroomverbruik daarvanCryptocurrency als (met name) bitcoin gebruiken mega veel elektriciteit! Dat is zoveel dat het de energieconsumptie van complete landen overstijgt. Bitcoin-mining verbruikt meer stroom dan bijvoorbeeld landen als Ierland en Nigeria. Op 28 november kwam de website Naturalnews.com met de energieconsumptie van bitcoin ten opzichte van alle landen ter wereld (zie hier). Alleen al in de laatste maand is het energieverbruik van bitcoin-mining met 27,8% gestegen. Dat betekent dat het niet lang meer zal duren of de “bitcoin-productie” en waardestijging verbruikt meer energie dan de grootste economie ter wereld. Op dit moment verbruikt de bitcoin meer energie dan 12 staten in de VS. In dit artikel zal duidelijk worden waarom dat voor geen enkel land een probleem is en hoe die energie mogelijk opgewekt wordt. We horen immers veel over CO2 footprint, maar als het gaat om de bitcoin, klaagt niemand.

Heeft die energieconsumptie dan alleen met een leuk digitaal-muntje te maken dat lekker in waarde stijgt zodat vroege beleggers lekker makkelijk miljonair kunnen worden? Nee. Als u mijn vorige artikel over de bitcoin nog eens goed leest, dan draait de bitcoin om veel meer dan geld. Financiële waarde is slechts de zoete cider waarmee de bijen naar de korf gelokt worden. En als de bijen eenmaal in de korf gelokt zijn, groeit die korf tot een gigantisch nest, ogenschijnlijk rijk aan honing. De bijen in de korf kunnen een heerlijk zoet bestaan leven. Dat is de ogenschijnlijke realiteit. De echte realiteit is dat bitcoin (en andere cryptocurrency gebaseerd op dezelfde ‘broncode’) draait om AI (kunstmatige intelligentie) en een wereldwijd controlesysteem middels AI. Dat komt omdat de broncode van de bitcoin als het ware de stamcel van het bitcoin DNA vormt. De bitcoin-blocks zijn als het ware de stamcellen en de blockchain is als het ware de verbinding die de cellen in ontwikkeling, onderling verbindt. Wat heb je dus nodig om een “lichaam” te vormen? Cellen die zich ontwikkelen vanuit de stamcel-DNA code (de cryptocurrency broncode). En voor het vormen van die “digitale cryptocurrency cellen” heb je rekencapaciteit nodig. Die rekencapaciteit wordt geleverd door de miners. Dat zijn de bedrijven en individuen die investeren in zoveel mogelijk rekencapaciteit (of te wel: zo zwaar mogelijke computers). Maar voor honing heb je hongerige afnemers van honing nodig. Dat doet de waarde stijgen. Dat is het gewone volk. Het gewone volk moet de voordelen van die lekkere zoete honing gaan zien en bitcoins gaan kopen. Zo creëer je vraag en zo creëer je de behoefte om meer te investeren in het minen (creëren) van bitcoins. Door de vraag sneller te laten groeien dan de productie, creëer je waardestijging.

Laten we het zo formuleren: de bitcoin draait om zoveel mogelijk rekencapaciteit die via een netwerk verbonden is. In mijn vorige artikel heeft u de link gevonden tussen (crypto)currency-mining, datamining en AI. U heeft gelezen dat robot Sophia uit het AI lab van Dr. Ben Goertzel komt en dat er een link ligt tussen AI, robot Sophia en het Palentir datacentre in Saoedi Arabië. De bitcoin draait dus vooral om het vergaren van rekencapaciteit, surveillance(van alles en iedereen)informatie en kunstmatige intelligentie. Ik blijf in dat kader refereren naar de film Transcendence, omdat daarin goed zichtbaar wordt hoe AI zichzelf slimmer kan maken dan mensen. Zo kan het zichzelf verrijken, door kennis van alles en iedereen te vergaren om bijvoorbeeld beleggingsvoorspellingen te kunnen doen. Zo kan het zichzelf verrijken en meer rekencapaciteit bouwen en meer rekencapaciteit vergaren via de chains in de blockchain. Laat al die kennis nu ook nog eens erg handig zijn als je sociale, maatschappelijke en economische voorspellingen wilt doen van individuen, wijken, landen, werelddelen, en de gehele wereld. En met al dat vergaarde kapitaal en al die vergaarde real time kennis kun je ook organisaties naar je hand zetten en de perceptie van mensen sturen. Je kunt doen wat de media nu al doen voor politici en landen. Je kunt doen wat de film ‘Wag the dog’ doet, maar dan op grote en fijnmazige schaal. Je kunt bots op social media laten infiltreren om de meningen van mensen te beïnvloeden, je kunt reclame pushen waar je wilt. Je kunt fake news maken of “echt nieuws”. Gaat dat in uw optiek te ver? Dan kunt u beter de Libelle of de Linda gaan lezen.

Bitcoin en andere cryptocurrency draaien dus om macht en controle. En die controle wordt gestuurd door een AI systeem van blockchain megacomputers. In mijn eerste artikel over de bitcoin leefde ik nog in de veronderstelling dat kwantumcomputers een bedreiging zouden kunnen gaan vormen voor de veiligheid van cryptocurrency. Dat was een beetje een naïeve gedachte. Gezien het feit dat alle grote spelers op de tech en financiële markt zwaar in de bitcoin en cryptocurrency zitten, zal het AI netwerk vooraan in de rij staan om die rekencapaciteit van supercomputers en kwantumcomputers te beschikking te hebben om zichzelf te verbeteren. Die AI achter de cryptocurrency zal via haar singularity.io netwerk haar eigen cyberspace creëren waarin ze menselijke communicatie als “niet al te slim” zal gaan beschouwen en complexe rekenkundige problemen binnen het AI netwerk (de blockchain) zal oplossen. Bitcoin is dus de honing van een AI monster dat haar wereldwijde nest bouwt en iedereen zal opzuigen. Mensen als Elon Musk (Tesla topman, lees: DARPA) proberen ons te overtuigen dat we ons met de AI moeten verbinden voor het te laat is. We moeten als het ware voorkomen dat de AI ons te slim af wordt en ons elimineert, door onze rekencapaciteit als ‘goede bots’ aan het netwerk toe te voegen. Vandaar de ontwikkeling van de breinconnectie via Elon’s bedrijf Neuralink. De AI vormt dus het probleem in de stelregel ‘Problem, Reaction, Solution‘. De reactie moet losgeweekt worden door zaken die mensen een beetje bang zullen gaan maken voor AI. Zo grapte AI robot Sophia al een keer dat ze de mensheid wilde gaan vernietigen, maar wellicht dat we eerst nog wat grotere nare trekjes van de AI moeten gaan ondervinden alvorens we overgaan tot regulering en samensmelting. De oplossing is natuurlijk de samensmelting met AI en afhankelijkheid van de AI van de menselijke energie (de menselijke input via data mining en het lezen van de toekomstige gedachtestroom via de neurologische connectie).

Terecht kreeg ik enkele opmerkingen toegezonden over de achilleshiel van AI. Zonder een netwerk en zonder stroomvoorziening draait de AI niet. Ja, als we het hebben over stroomverbruik van de bitcoin, moeten we eigenlijk zeggen: stroomverbruik van AI. Bitcoin is AI. En nee, dan hebben we het niet over AI die een auto zelf laat rijden of killerrobots die mensen neerschieten op basis van eigen inschatting. Nee, dan hebben we het over AI die alles en iedereen 24×7 overal monitort en een volledig gedrags- en voorspellingsmodel heeft van alles en iedereen (van individuen tot landen) en AI die rijker is dan het rijkste land ter wereld en dus de macht heeft van het rijkste land ter wereld.

Maar waarom zouden landen als de VS dergelijke AI tolereren? Daar komt u pas achter als u ontdekt dat de zielengevangenis/virtual reality die wij ons universum noemen en de bol die wij onze aarde noemen, altijd al gerund werd door een vorm van AI. Ik noem dat de Luciferiaanse machtsstructuur. Deze machtsstructuur heeft zich tot nu toe gemanifesteerd via een politiek, financieel en religieuze structuur. Het nieuwste snufje is dus eigenlijk het oudste snufje: AI. De demonische Luciferiaanse macht die de wereld bestuurt is een vorm van AI en wij moeten mergen (samensmelten) met AI om als soldaten voor die super AI te dienen in een laag (dimensie) die voor ons tot nu toe onzichtbaar is. Maar deze visie mag u overslaan of in de prullenbak gooien. Ik poneerde hem alleen even, omdat het mijn zienswijze is. U mag dat net zo belachelijk vinden als al het andere uit mijn mond. Toch wijs ik er even op dat de grote architect die achter de schermen via genootschappen en aristocratische bloedlijnen, aan de touwtjes trekt (the master builder van de geheime genootschappen), de al oude bouwer van deze matrix is. Wij ervaren deze realiteit vanuit onze bio-avatars; dat wat wij het menselijk lichaam noemen. AI zal ons verder van ons origineel doen verwijderen. Maar dat ter zijde.

Terug naar de achilleshiel van de bitcoin (lees: van de AI). Om uit te kunnen groeien tot een super AI is de energieconsumptie van de supercomputers en datacentres die nodig zijn om de AI te doen groeien, dus zo groot als beschreven in de eerste alinea. En die energieconsumptie van de AI zal net als haar rijkdom, de grootste ter wereld worden. Dat is een voorspelling waarvoor u mij met 1 bitcoin mag belonen als die uitkomt. Deze energieconsumptie is dus niet alleen enorm belastend voor het milieu, maar als we met zijn allen de AI zouden willen bestrijden, zouden we dus met een ijzerzaag naar de datacentres moeten fietsen en de stroomkabels door moeten zagen (dat is overigens geen advies, maar een ‘spreekwoordelijke gedachte’). We zouden de levensadem uit de AI kunnen trekken door de stroomvoorziening weg te nemen of de netwerken te saboteren. Het zou kunnen dat de AI ook daar slimmer aan het worden is en dat de AI mogelijk de door mensen ontwikkelde kennis gebruikt (of is die menselijke kennis juist afkomstig van AI?). Het heeft er namelijk alle schijn van dat de energieconsumptie van de AI datacentres en computersystemen een nieuwe vorm heeft gevonden via het principe van de Large Hadron Collider (CERN) technologie. Niet of nauwelijks in het nieuws geweest of benoemd in de alternatieve media is namelijk de techniek van de ‘proton beam’ die met een benadering van de lichtsnelheid protonbotsingen veroorzaakt die nu al 362 MJ kan leveren. Dat komt overeen met de hoeveelheid energie van 77,4 kg TNT springstof (zie hier het bericht op de website van CERN).

Als je dus in staat bent om zoveel joules per seconde te leveren, heb je een energie output in Watt (=J/s). Het enige wat dus nodig is voor een stabiele energieproductie is een stabiele stroom aan proton beams en botsingen die 362MJ leveren. Kun je dus een jaar lang iedere seconde stabiele botsingen reproduceren, dan heb je een potentiële energie output van 362 MW/s. Dat is omgerekend 362.000 kW/s; dus van ‘per minuut’, naar ‘per uur’ is dat 362.000 x 60 x 60 = 1.303.200.000 kW per uur. Een jaar heeft 8.760 uren, zodat de energielevering 475.668.000.000 kWH/Y zou kunnen zijn. Dat is ongeveer de energiebehoefte van Frankrijk en Zuid Korea (zie hier) in een jaar. Zou deze zoektocht naar energie de ware reden zijn geweest zijn van de bouw van Large Hadron Collider van CERN? Het enige wat nodig is, is het stabiliseren van de ‘proton beam’ toevoer.

Misschien zit ik er volledig naast, maar ik wilde het toch even met u delen. Als energie in de AI toekomst geen probleem meer is, hoe zit dat dan het de achilleshiel van AI? Dan blijft alleen nog het netwerk over. Maar als dat netwerk zich naar de ruimte verplaatst en satellietcommunicatie gecombineerd met 5G en glasvezelnetwerken een fijnmazig netwerk zullen gaan vormen, zal sabotage niet veel meer zijn dan een speldenprikje voor AI. Natuurlijk zal ook zonne-energie steeds beter worden via replicatie en verbetering van de natuur via nanotechnologie, maar zonne-, wind- en kernenergie noch kolencentrales zullen ooit de gigantische energiebehoefte van de AI kunnen leveren. Is dit (de LHC energie-optie) misschien de reden dat geen wereldleider of geen land klaagt over het dreigende gevaar van die energieconsumptie van de bitcoin (lees: AI)? Eén ding is zeker: Ignorance is not bliss.
Annotaties:
aanmelden / inloggen