Door community (initieel ffloor), Op don 1 jul 2010 18:48, 4 reacties,    

Boekbespreking ‘Opgewarmd Nederland’

Zoals elke officier van Justitie geneigd is, worden aan de rechter alleen die feiten voorgelegd die een verdachte zo zwart mogenlijk maken en ontlastende feiten of zélfs overheidsopdrachten daartoe (Eric O. 2005 en ffloor 1971 voor een door een Vleutense Hofrechter misbruikt geregistreerd hoertje) worden door ingekruide criminelen binnen de overheid dergelijke vuurwapenlicenties zoveel mogenlijk buiten de door hen gewenste procesgang gehouden.
Dito een atvocaat. Ook hij legt de nadruk zoveel mogenlijk op dingen die de officier nog heeft achtergehouden, bagatelliseert strafbare daden van zijn cliënt en indien dit allemaal nog niet helpt: dan blijkt de onkreukbare atvocaat wel illegaal te zijn afgeluisterd of worden getuigen "bewerkt", dwz. netjes "gewezen" op de consekwenties van zijn in het openbaar af te leggen getuigenis en mogenlijk is hij nu zelfs wel "mijnedig"?

Aan deze vergelijking moest deze scibent denken toen ik het recente schoolboek: "Opgewarmd Nederland + dvd" ISBN.90-808158-2-9. had doorgeworsteld.
Toegegeven, het is een perfekt schoolboek en onware dingen staan er vrijwel niet in - iets wat de Wet op de Leermiddelen trouwens uitdrukkelijk verbiedt maar ze staan er dus wel. Ik zou trouwens niet weten hoe je een alarmerend klimaatboek zou moeten schrijven zonder een flinke portie bedrog erin? Zoals de broeigasgrafiek op pag.21 want CO2 is momenteel dan weliswaar 0,0388% en gemeten bovenop een sissende vulkaan te Hawaii - maar wettelijk is het toegestaan de chemisch werkelijke waarden van 0,042% in 1871, dito deze waarden in 1905 en 1942 en zelfs 0,047% in 1937 uit het schoolboek maar helemaal weg te houden. Er is sowieso al nooit enige sprake geweest van een CO2-stijging maar wel van een fikse daling in de 19e eeuw!
Om aan de Wet op de Leermiddelen te voldoen is alle geronkel: "Global Warming" nu als schoolboek wel uit de markt gehaald want het bestaat niet. Maar om aan de Wet te voldoen moest de kreet worden gewijzigd tot: "klimaatverandering" - echter zonder erbij te vertellen dat klimaatveranderingen een normaal onderdeel van de stand van de aardas uitmaken.

De meester heeft het zelf gezegd
---------------------------------------------
En dus: wat leren onze kinderen tegenwoordig zoal, als te zijn "ware" schoolkennis? Want daar moet je verdomd voorzichtig mee zijn omdat kinderen bedrog nog niet goed van de politieke 'waan-van-de-dag' kunnen onderscheiden: dat hebben we met de Nazi-schoolboeken al wat eerder gezien en deze schrijver dat in klassikaal verband in 1953 nog heeft moeten uitscheuren. Met eigen ogen zag ik een Mulo-scholiertje een schoolboek wegfleren omreden dat het opeens maar 21 bladzijden bevatte.

Het als schoolboek bedoelde "Opgewarmd Nederland + dvd" poneert het volgende:
1. De klimaatverandering verloopt nu 200 keer zo snel.
2. De themperatuurstijging verloopt 40 keer zo snel: het wordt 5,8 graad warmer.
3. De kans op vorstdagen neemt af.
4. Het gaat 20 procent meer regenen.
5. Het aantal hevig lokale onweersbuien neemt met +40% toe
6. De zeespiegel neemt met minstens 60 centimeter toe.
7. Het CO2-gehalte neemt toe, tot wel 0,056%
8. Exotische dieren rukken op naar Nederland - en huidige dieren vertrekken.

Conclusies boekgedeelte, punt voor punt:
1. Tussen 1000 tot 1595 werd in Stockholm, Schotland en Nederland prima wijn verbouwd en hele straten in Londen worden nog steeds 'vinstreet' genoemd. Het ging pas mis toen Willem Barentz de Noordpool wilde bevaren doch een heuse "klimaatverandering" zijn pogingen saboteerde. De volgende "klimaatomslag" kwam pas in 1998.
2. In 10 jaar tijds zijn alle themperatuurmeters in Siberië, Noord-Canada en Vuurland allemaal weggehaald - en kwamen er 2x zoveel bij in Afrika, India en Midden-Amerika.
Het daarvoor gebruikte omrekenalgorthme is geheim: onderzoekers weten niet of het officiële algorithme al wat lijkt op het door hun gebruikte omrekensysteem.
Maar daar komt nog iets bij. Sinds 6 jaar worden de gegevens van themperatuurmeters tussen 23:00 tot 7:00 niet meer in datastromen ingevoegd, alsook staan de nog wel werkende themperatuurmeters bovenop tennisvelden, asphaltwegen en zelfs daken!
Het gevolg hiervan is dat aardse themperatuurmetingen volstrekt niet meer overeenkomen met satellietmetingen die immers sedert 1998 juist een DALING van de globale aardse themperaturen laten zien en die nog steeds plaatsvindt.
3. Daarbij vergelijkt men gaarne met de vorige meetperiode 1940-1970. Echter, deze periode is door Sovjet-wetenschappers in 1979 aangemerkt als 'Nucleaire Cooling' omdat de minstens 2300 bovengrondse atoomontploffingen de stikstof in de stratosfeer hadden gesplitst tot een zonnestraling afketsend scherm. Dus, in rapporten vermelde vergelijkingen met déze periode zijn alle bewuste fraude.
4. Deze relatie leggen met themperatuur is niet toegestaan. Regen onstaat als kernen om vaste stofdeeltjes en er is een elektrische lading bij benodigd.
5. Onweer komt niet van themperatuur maar van luchtvervuiling (Univ.Louisiana). Er is vastgesteld dat een vervuilende raffinaderij wel 7 maal méér bliksem veroorzaakt dan in het buitengebied dat 25 keren groter in oppervlakte was. Bovendien bestaat sneeuwonweer, sneeuwbliksem, atoombombliksem en vulkaanbliksem.
6. Onze watervoorraad is niet van de aarde maar is van buitenaardse oorsprong (bron: NGC). Watermoleculen die in lava en andere onderaardse rotsen zijn gevonden vertellen dat al onze wereldzeeën toch echt uit de ruimte afkomstig is. (!) Dat de zeespiegel stijgt is dus een gegeven - maar themperatuur is van die binnenval niet de oorzaak.
7.In het verleden was het CO2-gehalte 8 keer hoger dan nu door een brand. Daarvoor was een periode dat er 24 keer zoveel CO2 was als nu maar, de lucht was toendertijd vooral giftig door thorium-isotopen dat momenteel in de bodem vervalt tot emanatie-radonisotoop en reden is dat huizen alleen op betonplaten mogen worden gebouwd.
8. Nu ons klimaat kennelijk terugkeert naar dezelfde subtropische periode van vòòr 1595 is het dus ook niet meer dan volkomen logisch dat bepaalde dieren andere streken zullen gaan opzoeken. Maar daar is de mens niet schuldig aan. Het boek suggereert dat het onze schuld is maar nòch kinderen, nòch hun ouders zijn schuldig aan een terugkeer naar dezelfde themperaturen zoals die nog waren tussen 1000 - 1595.

De DVD...
--------------
Dat een bijgevoegde dvd als ondersteunend materiaal vaak heel andere opvattingen kan hebben blijkt ook hier:
a. ...wegtrekkende vogels komt omdat ze door kraaien van het nest worden gejaagd of door vossen worden opgegeten...
b. ...mest geeft geen zure regen want ammoniak is alkalisch, dus een base. Dat kun je goed op deze boom zien want daar groeien dit soort mossen die eigenlijk een schimmel zijn met een alg als voedselleverancier...
Conclusies dvd:
De totaal afwijkende dvd is dus prima in de klas te bekijken, tenminste als je de kinderen uitlegt dat het allemaal nog precies eender wordt als van vòòr 1595 - maar het dragerboek kan als politieke propaganda wel weggegooid worden.

Kinderen volgepompt met politiek verziekt onderwijs
----------------------------------------------------------------------------
De Telegraaf van 19 juni 2010 pag.TA7 interviewt Thomas Bakker, 11 jaar.
Enkele citaten:
a. ...en ook goed je bord leegeten zodat je geen eten hoeft weg te gooien.
b. heel leuk om supermarktmanager bij Albert Hein te zijn. Bij ons thuis halen wij ook AH-puur&eerlijk-produkten.
c. ...als ik moet plassen en mijn zusje ook dan wacht ik altijd met doortrekken want dan hoeven we maar 1 keer door te trekken.
d. soms heb ik wel eens te lang dezelfde sokken aan, nee hoor dat is een grapje.

Conclusies:
a. Dus daar komen al die veel te dikke kinderen van.
b. Over reclame die voor kinderen is bestemd is veel over te doen geweest maar er is nog steeds geen wettelijk verbod op. De nieuwste truc op dit gebied is een computerlink naar www.ah.nl/beesie en dat als effekt heeft dat je als ouder geconfronteerd wordt met diverse wijzigingen aan het Register, oa. wordt Microsoft's Explorer definitief als de enigst nog werkende browser ingesteld! Door computerforums is Albert Hein's software als: 'malware' beoordeeld. Sterker, de software van Albert Hein is zelfs zo geniepig dat het alle installatiebeveiligingen weet te omzeilen en maakt een systeemherstel noodzakelijk.
c.jongens vanaf 10 jaar hebben vaak schimmelsporen en bacterieculturen in hun plas. De uitvinding van het watercloset en dito man/vrouw gescheiden WC-ruimtes in openbare gebouwen voorkomt al veel schade aan vrouwen en vooral de nog jonge meisjes door ze te leren het broekje eerst maar helemaal uit te doen vanwege een aan de buitenkant wel erg nadruipende pot. Dit is pure levensnoodzaak.

Uit het Telegraafverhaal blijkt maar weer eens dat de vroegere Hitlerjugend en de latere "patriottische jugendpionierstürm" van de DDR nog steeds effekt heeft.
Hoe nu verder?
Als onderwijzer mag je geen milimeter van de voorgeschreven lesboeken afwijken maar de dvd in de klas vertonen en 1 boek maar zelf lezen is nog nét toegestaan. Het is niet anders.
Annotaties:
| #107450 | 01-07-2010 19:14 | ffloor
= handreiking naar de onderwijzers in de meer serieuze Reformatorische scholen een handvat mee te geven.
| #107481 | 02-07-2010 03:40 | spaceinvader
Een tijdje terug stond hier op zaplog een youtube filmpje van een kerel die een kleuterklas ging interviewen over global warming. Echt schokkend. Die kinderen waren helemaal bang gemaakt en geindoctrineerd.

20 jaar later worden dat het soort hersenloze greenpeace drones die hitlerjugendstyle bijeenkomsten als die van Christopher Monckton gaan verstoren omdat ze ergens gehoord hebben dat we allemaal onder water komen te staan.
| #107557 | 03-07-2010 09:53 | Sander
6. Onze watervoorraad is niet van de aarde maar is van buitenaardse oorsprong (bron: NGC)


Waar kan ik het vinden...
| #107589 | 04-07-2010 12:58 | ffloor
Niet verwacht dat ik hier nog de voorpagina zou halen...
Overigens is onze publieke omroep ook wakker geworden want a.s. maandag 5 juli'10 zendt Nova een Special uit over klimaatfraude en dat volgens hen van buitenlandse maffia is.
Ik weet dus nog niet wat er te zien zal zijn maar vermoed dat de special hun antwoord is op een groot aantal 2e-Kamerleden die werkelijk van plan zijn om de helft van de omroepen helemaal op te heffen op 1 TV en 1 radiozender dan na: alles aan de commerciëlen te gaan verkopen - en met een dergelijke documentaire waar commerciëlen vast geen brood in zien aldus hun bestaansrecht proberen te bewijzen.
De vorige tegendoc die over klimaat ging was nog van de KRO en nou dus de Vara/Nos - wat je eigenlijk dus helemaal niet van hun zou mogen verwachten?
O eh Sander die doc is al 2x uitgezonden en duurde 1 uur; maar ik begrijp als je water van water kunt onderscheiden (zie ook de Genesistekst 1: 4) dan moeten organische stofjes in alles wat naar beneden valt ook nog beter te onderscheiden zijn dan we dat 10 jaar geleden nog konden: wetenschap = nooit af!
aanmelden / inloggen