Door community (initieel Best Well), Op zat 29 jul 2017 14:56, 0 reacties, nieuws

Brussel, afschaffing contant geld / totale controle ,massa immigratieTwee personen staan op de cover van ‘Kontrollverlust’ (Controleverlies), het nieuwe boek van de voormalige investeringsbankier Thorsten Schulte: ECB-president Mario Draghi en bondskanselier Angela Merkel. Volgens de auteur vormen zij de belichaming van de grootste gevaren die de laatste resten van onze vrijheid bedreigen: Draghi met zijn ongecontroleerde geldschepping, geplande afschaffing van contant geld en daaraan gekoppelde totale controle, en Angela Merkel met haar ‘alternativlose’ massa immigratie van miljoenen moslims, en de hierdoor onvermijdelijke instorting van de sociale zekerheid. Na de gevaren puntsgewijs te behandelen geeft Schulte de lezers ook een aantal tips om zich zo goed mogelijk te beschermen.Vrijheid dreigt definitief te verdwijnen

Het voorwoord van ‘Kontrollverlust’ werd geschreven door de bekende CDU coryfee Willy Wimmer, aan wiens ernstige waarschuwingen over Merkel en Brussel wij al meerdere malen aandacht hebben besteed. Wimmer constateert dat de vrijheid die wij tientallen jaren in Europa hebben gekend, aan het verdwijnen is, en als wij ons daar niet tegen verzetten, wij deze vrijheid nooit meer terug zullen kunnen krijgen.

Met de retorische vraag ‘Waarom staat Angela Merkel niet aan de kant van het volk?’ gaat Schulte in op de DDR/Stasi-achtergrond van de bondskanselier, die wel eens de belangrijkste basis kan zijn voor haar niet aflatende drang om als alleenheerser op te treden, en de vrijheid van de Duitse burgers –inclusief de vrijheid van meningsuiting- stap voor stap fors in te perken. De persoon Angela Merkel is überhaupt dubieus, want haar levensloop laat tal van ongerijmdheden zien ( zo zou haar buitengewoon schimmige, kinderloze huwelijk nep zijn, en er volgens sommigen op wijzen dat ze in realiteit ‘hardcore lesbisch’ is (3)).

Gevaar 1: Verbod op contant geld = totale controle

Schulte wijst op het grote gevaar van het willen uitbannen van contant geld door ECB-president Mario Draghi. In een volledig cashloze samenleving met enkel digitaal geld is iedere burger namelijk totaal te controleren. De eerste stappen daartoe zijn al jaren zichtbaar, zoals veel Zweedse winkels en Deense tankstations en restaurants die nu al geen contante betalingen meer accepteren, en diverse bedrijven die experimenteren met het ‘chippen’ van hun werknemers, waarmee zij bijvoorbeeld automatisch toegang tot het kantoor krijgen en hun lunch kunnen betalen.

‘Maakt u zich alstublieft geen illusies omdat het afschaffen van contant geld niet constant in de media te lezen is,’ waarschuwt de oud investeringsbankier. ‘Achter de schermen werken invloedrijke krachten aan het invoeren van een dergelijke verstrekkende en onze vrijheid in aanzienlijke wijze beperkende maatregel.’

Met het verdwijnen van bankbiljetten en munten verdwijnt ook onze vrijheid, want de ‘verslaving’ van de moderne mens aan de (digitale) bank en overheid wordt daarmee compleet gemaakt. Bij een Cyprus- of Griekenland achtige financiële crisis wordt het zo kinderlijk eenvoudig om u gedwongen te laten bijdragen aan de zoveelste ‘redding’ (bail-in), of in het ernstigste geval onze saldo’s gewoon op nul te zetten. ‘In zo’n totalitaire staat kunnen de levens van alle burgers volledig, tot in de kleinste winkel, worden gecontroleerd. Met de groeten van George Orwell.’

Gevaar 2: Ontwapenen en machteloos maken van het volk

Een andere heet hangijzer zijn de almaar strenger wordende wapenwetten. Onder het mom van de bestrijding van criminaliteit en terrorisme wordt het gewone burgers straks compleet verboden om zelfs maar pepperspray te bezitten (in Nederland is dat reeds verboden), laat staan vuurwapens. Dat criminelen en terroristen vrijwel uitsluitend gebruik maken van illegale wapens, en uitgerekend zij door deze maatregelen dus niet worden getroffen –maar juist nog meer speelruimte krijgen-, wordt ons alleen door critici uitgelegd.

De achterliggende bedoeling is dat het volk hierdoor compleet vleugellam en afhankelijk van de ‘bescherming’ van de overheid wordt gemaakt, zonder dat het ooit nog de mogelijkheid krijgt om in opstand te komen – de volgende stap naar permanente totalitaire controle.

Gevaar 3: Massa immigratie en instorting sociale zekerheid

De catastrofale gevolgen van Angela Merkels ‘alternativlose’ massa immigratie van miljoenen moslims –wat zij op illegale wijze geheel op eigen houtje besloot, zonder zelfs maar een officieel kabinetsbesluit of instemming van het Duitse parlement!- zijn nu al zichtbaar in de vorm van exploderende criminaliteit en talrijke aanslagen, waardoor de gewone man zelfs in de supermarkt of metro niet langer veilig is.

Het laatste zetje in de afgrond krijgt onze samenleving zodra de sociale zekerheid door al die migranten, die voor 90% afhankelijk zijn en blijven van uitkeringen en toeslagen, onbetaalbaar wordt en vervolgens instort. Migratie experts hebben uitgerekend dat het 130 x duurder is om migranten naar Europa te halen en hier te verzorgen, dan hen in hun eigen regio te helpen.

De auteur haalt nog niet eens aan dat de discriminerende, racistische en onderdrukkende islamitische religieuze ideologie die bijna alle migranten met zich meebrengen een minstens zo groot gevaar voor onze vrijheid is. Daarvoor hoeven we alleen maar naar de vele honderden criminele islamitische Sharia no-go zones in talrijke Europese steden te kijken.

Hoe wapent u zich?

In de laatste hoofdstukken van zijn boek geeft Schulte de lezers enkele tips om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de crisistijden die gaan komen:

* Heb voor minimaal enkele dagen –maar liefst langer- voldoende voedsel, water (/waterfilter), brandstof (en medicijnen, zeker de regelmatige gebruikers!) en cash geld in huis;

* Tastbaar zilver en goud zijn een goed wapen tegen (hyper)inflatie. De waarde van de euro wordt namelijk steeds verder ondermijnd door het extreem-lage-rentebeleid van de ECB, en het massaal opkopen van staatsschulden (waarbij wij aantekenen dat goud in beslag kan worden genomen. De EU heeft daar eerder dit jaar in alle stilte de eerste wettelijke stappen toe gezet. Volgens de auteur is zilver een betere optie. Wij denken echter dat wat met goud kan worden gedaan, ook met zilver kan gebeuren.)

Door de digitaliserende samenleving is ontsnappen aan het in de maak zijnde totalitaire controlesysteem feitelijk onmogelijk, tenzij u voldoende geld en middelen heeft om te emigreren (maar waar bent u nog wel vrij en veilig?).

‘Wie niet vecht, heeft al verloren’

Rest de burgers nog maar één ding, en dat is massaal in actie en in opstand komen, en met alle nog beschikbare legale middelen vechten om onze vrijheid te behouden, en de vrijheden die reeds door de politieke elite in Brussel, Berlijn en Den Haag van ons is afgepakt, weer terug te krijgen.

Schulte besluit dan ook met een toepasselijk citaat van Berthold Brecht: ‘Wie vecht, kan verliezen. Wie niet vecht, heeft al verloren.’ (1)
Annotaties:
aanmelden / inloggen