Door community (initieel Best Well), Op don 28 dec 2017 10:35, 0 reacties, nieuws

Brussel : De banden aanhalen met de EU burger, een nieuwe kans


In een schokkend nieuw rapport – het laatste in een reeks fantasie plannen uit Brussel – hebben de technocraten van de EU in detail een alarmerende reeks plannen uiteengezet die serieus in overweging worden genomen. Een Orwelliaans monsterplan.

De in het verslag geschetste plannen, onschuldig getiteld “Reaching Out to EU Citizens: A New Opportunity”, bevatten een propagandaproject en een routekaart naar een volledig gefederaliseerde Europese Unie zoals George Orwell in zijn boek 1984 het niet beter had kunnen beschrijven.

Het plan, geschreven door Luc Van den Brande – Speciaal Adviseur van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker – heeft tot doel oplossingen te bieden om de hun steeds vager wordende federalistische fantasieën te beschermen.

In het plan wordt erkend dat “het winnen van de harten en geesten” van de Europese bevolking van fundamenteel belang is. Het komt in de nasleep van desastreuze verkiezingsuitslagen voor de zaak van de “steeds hechter wordende Unie”, die de eurocraten in de kou zou moeten laten staan. eurosceptische partijen zoals de 4 Visegrad landen hebben in de hele EU winst geboekt.

De onverschilligheid van miljoenen “Europese burgers” tegenover de EU dringt eindelijk door in de door alcohol verteerde hersenen van Jean-Claude Juncker en zijn groepje fervente federalisten. Nu de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019 zijn gepland, erkent het plan de noodzaak om nu in actie te komen en schetst het een aantal oplossingen.

In een poging om de ogenschijnlijk almaar groeiende eurosceptische en eurokritische tendens om te buigen, wordt in het verslag gesteld dat “de rol van onderwijs daarom fundamenteel is” en dat het “noodzakelijk is om de jonge volwassenen te mobiliseren ter ondersteuning van het Europese proces”. Het verslag identificeert de natuurlijke afkeer van de oudere generatie tot de natiestaat als een obstakel, en gaat uit van een langeretermijnvisie en roept op tot een radicale nieuwe aanpak, gericht op jongeren.

Het meest schokkende kenmerk van het verslag is dat kinderen vanaf vier jaar een centraal gepland “Europees” onderwijs moeten volgen. Het adviseert dat kinderen en adolescenten gedurende de hele onderwijsperiode binnen het onderwijsstelsel voortdurend les moeten krijgen in dat “leervak “, complete hersenspoeling dus!

Niemand met enig begrip van geschiedenis hoeft eraan te herinnerd te worden welke regimes in het verleden van Europa een dergelijk beleid hebben geprobeerd. Dit soort desastreuze ontwikkelingen moeten worden bestreden, voordat zij uit de hand lopen met alle onherstelbare gevolgen van dien.

Voorts schetst het verslag wat “Europese studies” zouden inhouden. Het is niet alleen ontworpen om de voordelen van de EU te benadrukken (hetgeen natuurlijk een eerste vereiste is), maar het is ook van plan om lezingen te geven over de kosten en de chaos die een ” afbrokkelend Europa” zou veroorzaken. Een belangrijk facet van het voorgenomen studieverloop is de vermeende rol van de EU om Europa politiek stabiel te houden sinds de oorlog, waarbij de aanzienlijk belangrijkere rol van de NAVO en de Verenigde Staten gelukkig wordt weggelaten.

In samenwerking met deze zogenaamde’ educatieve’ propaganda wordt in het verslag gesteld dat ook het gebruik van beroemdheden om hun populariteit te vergroten moet worden overwogen. Om als “ambassadeurs van de Unie” te worden aangewezen, wil de EU ongetwijfeld de geloofwaardigheid van beroemdheden – en de bijna goddelijke status die zij door velen worden toegekend – aanwenden om haar gekneusde reputatie te versterken.

En wilt u het hele plan in het Nederlands lezen,

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reaching-out-to-citizens-report_nl.pdf
Annotaties:
aanmelden / inloggen