Door Lucifer, Op zat 27 sep 2008 12:48, 15 reacties,    

‘Christenen hebben het verbruid’

Het taboe om groepen expliciet te noemen als grootste onruststokers in wijken en buurten is afgelopen donderdag door de ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Hirsch Ballin (Justitie) definitief doorbroken. In het geval van de ministers zijn het relschoppende Marokkaans-Nederlandse jongeren die het verbruid hebben. Het respectloze gedrag van deze jongeren mag volgens de ministers niet langer worden gedoogd. Volgens de ministers is het 'onaanvaardbaar' wanneer mensen zich niet veilig voelen in de publieke ruimte. De ministers wijzen de Marokkaans-Nederlandse risico-jongeren aan als de grootste boosdoeners. De bewindslieden constateren dat deze groep oververtegenwoordigd is op het gebied van criminaliteit, recidive, voortijdig schoolverlaten en werkloosheid en tonen dat aan met keiharde cijfers. De ministers vinden dat duidelijk moet worden gemaakt waar grenzen liggen. Ze wijzen daarbij ook op de verantwoordelijkheid van de Marokkaanse gemeenschap. Het staat te lezen in de Telegraaf.

Het doet bijna deugt dat het kabinet besloten heeft dat op het expliciet aanwijzen van groepen onruststokers geen taboe meer rust. Dat biedt ruimte om ook de Christenen in de Nederlandse Politiek aan te wijzen als 'probleem groep' die zeer veel onrust veroorzaakt in wijken en buurten. Keiharde cijfers tonen aan dat deze groep oververtegenwoordigd is op het gebied van oorlogsmisdaden, volkerenmoord, terrorisme, deelname aan een terroristische organisatie, hoogverraad en andere misdrijven de openbare orde betreffende. Zij plegen die misdaden met hun lange arm in landen die bewoond worden door geloofsgenoten van de Marokkaans-Nederlandse
probleem jongeren. Tot nu toe hebben de Christenen in de Nederlandse Politiek draagvlak gecreëerd voor de moord op 655.000 tot meer dan drie miljoen moslims. Mensen in Irak en Afghanistan voelen zich door deze Christenen in de Nederlandse Politiek niet meer veilig in de openbare ruimte.

De Christenen in de Nederlandse Politiek zorgen de laatste vijf tot tien jaar in toenemende mate voor problemen in de grote steden van Irak en Afghanistan. Dat doen ze in vereniging met christen en niet christenen in andere landen, zoals George Bush. Door die Christenen in de Nederlandse Politiek is Irak met de grond gelijk gemaakt, zijn daar die honderdduizenden tot miljoenen mensen omgekomen, is het land vergiftigd met verarmd uranium en moeten wij nu bloeden voor de economische en/of kredietcrisis. De overlast van Christenen in de Nederlandse Politiek is een groter openbaar orde probleem dan het probleem wat die groep Marokkaanse jongeren veroorzaakt. Durf de stelling aan dat die jongeren mede relschopperig worden door het onuitstaanbare wangedrag van de Christenen in de Nederlandse Politiek. Deze jongeren wanen zich deelgenoot van de so called vrije Nederlandse samenleving, maar zien ondertussen dat die Nederlandse samenleving mede verzorgt dat hun geloofsgenoten in Irak en Afghanistan het leven zuur gemaakt worden. Ook ervaren ze al decennia gezeik en gezeur van Nederlanders die altijd buitenlanders de schuld geven van alles en nooit naar zichzelf kijken.

Zoals het kabinet meent dat de Marokkaans-Nederlandse probleem jongeren aangepakt worden moeten, zo moeten de Christenen in de Nederlandse Politiek ook aangepakt worden. Hen moet duidelijk gemaakt worden waar grenzen liggen. De gemeenschap heeft daar een verantwoordelijkheid. Zoals de ministers vinden dat bij de Marokkaans-Nederlandse jongeren 'niemand weg mag komen', mag van die Christenen in de Nederlandse Politiek ook 'niemand weg komen'. Die christenen horen in de gevangenis thuis, net als elke andere misdadiger. De mentaliteit van de Christen in de Nederlandse Politiek is om te huilen. De schofterige manier waarop zij hun macht misbruiken en de maatschappij hun wil opleggen, doet vermoeden dat zij zichzelf buitengewoon belangrijk vinden.

Uberchristen Van Middelkoop (Defensie) is daar een lichtend voorbeeld van. Hij moet niets hebben van het homohuwelijk. Hoe durft hij! Heeft hij dan helemaal geen normbesef? Hij begrijpt niet "hoe mensen die geen geloof hebben structuur hebben in hun leven" en hij vindt "iets aantrekkelijks aan de gedachte mensen te helpen die dezelfde Heer dienen als hij". Wat denkt hij wel! Heren dienen hoort niet tot zijn taakomschrijving. Ook heb ik deze minister tijdens de conferentie 'de rechtvaardige oorlog, vroeger en nu' horen zeggen dat er geen positief recht te respecteren valt bij het bestrijden van internationaal terrorisme. Daardoor heeft hij er kennelijk geen bezwaar tegen gehad draagvlak te creëren voor de endlösung van 655.000 tot meer dan drie miljoen Moslims. Wie staat ons bij?! Tijdens die conferentie is de minister van defensie ook gewezen op zijn misdaden, en hij gaat onverminderd voort. Kijk er met zo'n minister niet vreemd van op dat Marokkaans-Nederlandse jongeren zich 'vreemd' gedragen. Ze volgen lokaal het voorbeeld wat Van Middelkoop internationaal geeft: relschoppen en schijt hebben aan normen en waarden.

De Christenen in de Nederlandse Politiek zijn de grootste raddraaiers van vandaag. Hypocrieten die liegen en marchanderen om hun terrorisme met de lange arm te plegen en/of hun misdaden te verhullen. Volgens De Telegraaf is 20% van de Marokkaans-Nederlandse jongeren 'verdacht', in het geval van de Christenen in de Nederlandse Politiek is dat bijna 100%. Er zullen nog wat christenen in de politiek aanwezig zijn die niet verdacht zijn omdat ze bijvoorbeeld lid zijn van D66, maar eigenlijk is elke religieus in de politiek 'verdacht'. Kerk en staat horen gescheiden te zijn. Dat is niet zomaar een 'norm'. Dat is een norm die in de genen van elke Nederlandse politicus ingebakken mag worden verondersteld. Religie en politiek in hetzelfde persoon vertegenwoordigd geeft bijkans per definitie ongewenst beleid.

Woon 43 jaar in dit land. Eigenlijk altijd naar tevredenheid, in zekere zin. Waar ik echter tot mijn spijt steeds meer afkeer van gekregen heb is het christendom in de politiek. Narcistisch imponerende lieden als Hirsch Ballin en uitgestreken gezichten van Van Middelkoop en Rouvoet. Laat die gasten op de kansel staan, laat ze alle middelen rechtens uit de politiek verdwijnen. Ze maken meer stuk dan hen lief is en ze lijken zich er niet bewust van of ze hebben opzet. Persoonlijk word ik totaal 'zuur' van de christenen in de politiek. Weet van Christus en de bijbel en ik waan me bij de tijd, maar wat ik van de Christen in de Nederlandse Politiek zie kan ik alleen plaatsen in tijden waarin kruisvaarten de gebruikelijke usance was. Wat gezegd moet worden, moet gezegd worden: Balkenende en de zijne, zijn met hun abjecte christenmoraal het grootste probleem in dit land. Durf te wedden dat wanneer zij door de juiste vervangen zijn 'het probleem' met de Marokkaans-Nederlandse jongeren makkelijker opgelost.

Door Balkenende en zijn beleid loopt het spaak in Afghanistan, stort onze economie in, krijgen we een Europa wat niemand wil en waant Amerika zich bij diens wederrechtelijk geweld moreel en/of anderszins gesteund door het liberale land van de klompen, kaas, tulpen, molens, Cruijff, Anne Frank en 'het verzet'. Hiep, hiep, hoera. Amerika gaat totaal naar de knoppen, dat land 'stort in'. Dat komt door Bush en de zijnen. Jan Pieter Balkenende is soortgelijk. Wij gaan het economisch dus nog voor onze kiezen krijgen, indien de bijpassende maatregelen niet getroffen worden: Balkenende cum suis strafrechtelijk vervolgen voor hun beleid in Irak en Afghanistan en de gevolgen daarvan voor Nederland als Staat en samenleving. U leest vast magazines als 'Tansparant' niet, hoogst wetenschappelijk en christelijk. U leest dan ook niet hoe de christen onder elkaar het over hun regeren hebben. Hun kruisvaart noemen zij 'de constitutionerende factor van het neocalvinisme'. De terroristen in de Nederlandse politiek hebben de opzet Nederland met hun kerstende dwang om te turnen in een neocalvinistische heilstaat. Help, wie verlost ons alstublieft alle middelen rechtens van deze respectloze boosdoeners?!
Annotaties:
| #45390 | 27-09-2008 13:23 | Haras
En daar heb je gelijk in Lucifer.
Dat tuig moet de bajes in.
Maar vooral het juichvee, dat snapt er niks van.
Dat laat zich graag belazeren.
En waait met de naarste winden mee.

Sieg Heil CDA en Pvda en co.
Haras's avatar
| #45393 | 27-09-2008 13:47 | splinter
Het probleem is: Ze zitten op de macht en op het geld.

Christelijke organisaties en groepen krijgen in Nederland het meeste geld. De rest komt er bekaaid af.

Een voorbeeld. In Rotterdam heeft de Youth for Christ (waarom trouwens een engelse naam en niet gewoon nederlands) nauwelijks een achterban en is er nooit echt actief geweest.

Toen dit kabinet aantrad was een van de eerste acties van Rouvoet het tippen van deze organisatie om subsidie aan te vragen voor 'maatschappelijk' werk in Rotterdam. En ja hoor, ze gingen er met een grote zak geld vandoor. En nu staan ze foldertjes uit te delen......

Zo zijn er vast nog veel meer voorbeelden van Christelijke hebzucht en haatzaaierij.
splinter's avatar
| #45394 | 27-09-2008 14:24 | moon (ongeregistreerd) toon reactie
| #45397 | 27-09-2008 14:57 | toktok
Geweldig tekst

woooooeiiiii
toktok's avatar
| #45400 | 27-09-2008 17:52 | Anouk (ongeregistreerd) toon reactie
| #45402 | 27-09-2008 18:35 | seneca
Als het dan de schuld is van de "christenen"waarom hebben we dan alleen last van dat gore marrokaanse-antilliaanse tuig? Hier, in dit land, werken chinezen, vietnamezen, turken, italianen, spanjaarden, grieken, iraniers, irakezen,afghanen etc etc.Deze mensen werken hard en doen nooit of zelden een beroep op onze sociale voorzieningen.Zij studeren en proberen zo goed en kwaad als het kan te integreren.Die maken geen sissende geluiden en smerige opmerkingen wanneer er een vrouw langskomt.Raar, dat al deze bevolkinsgroepen het blijkbaar "wel"kunnen ondanks die verfoeilijke christenen.Maar heb je wel opgemerkt, geachte Lucifer, dat wanneer er hulp moet komen, waar dan ook, dit van christenen komt? Wie maakte in Irak een menselijke ketting om de aanval van Amerika te stoppen? Voordat je iedereen over een kam scheert zou het je niet misstaan om enige nuance aan te brengen.Of is nou iedere moslim nu potentieel een terrorist? En nee, ik ben geen voorstander van het CDA en de CU.Ik vind dat hypocriete klootzakken maar daar gaat het niet om.Er zijn ontzettend veel christenen die een low profile houden ( en dit geldt ook voor moslims e.a).Ik wil er nog aan toevoegen dat je om goed te doen geen legitimering vanuit het christendom nodig hebt of om kwaad van Satan.En God? Dat is gewoon de God van je hart.Ik eindig dit commentaar met de woorden van Louis-Caude de Saint-Martin:"Ik wilde goed doen zonder ophef,want ik vond dat ophef geen goed deed en dat het goede geen ophef maakte".
| #45408 | 27-09-2008 19:41 | EvaVanE
Ik heb last van:

1 - gristenen
2. - mensen die hier keer op keer beloven niet meer terug te komen en dan toch weer opduiken met gebazel
3 ... 143 - uiteenlopende oorzaken
144 - Marokkanen
EvaVanE's avatar
| #45419 | 27-09-2008 21:11 | zanussi
Je kan zien aan de reacties dat mensen die het opnemen voor christenen niet goed lezen. Het gaat hier om de christenen in de Nederlandse politiek, die al oorlogsmisdaden in het buitenland verhullend in het binnenland steeds fascistischer te keer gaan. Het gaat hier niet om de goedbedoelende (maar hopeloos misleide) mensen die door reageerders in de verdediging worden genomen.
De christenen in de Nederlandse politiek moeten ophouden met het opleggen van hun geloof door middel van hun beleid. Kerk en Staat behoren gescheiden te zijn, dat hebben we met ons allen in dit land afgesproken.
zanussi's avatar
| #45422 | 27-09-2008 21:59 | Zurk
Goed stuk! Naast genoemd gristenvuil heb ik ook nog wat:
Die spuuglelijke gele bakstenen kerkgebouwen uit de jaren vijftig en zestig waar dit land bezaaid mee is, model Noordoost Polder. Veel protestantse provinciestreken hebben wel 5 van dat soort architectonische wanprestaties per dorp, voor elke subgereformeerde afscheiding een, waar kwam dat geld indertijd vandaan? En ik moet er vanaf waar ik hier typ, (niet dat ik er tegenover woon godzijdank) tegenaankijken. Om morgen weer onwijs vroeg gewekt te worden met klokgebeier en het storende beeld van een onsmakelijke hoedjesparade voor m'n raam tijdens mijn ontbijt, waar ik netzogoed hard voor heb gewerkt.
Zurk's avatar
| #45433 | 28-09-2008 08:08 | Lucifer
Om morgen weer onwijs vroeg gewekt te worden met klokgebeier

Dat vind ik nou ook. Iedereen loopt te zeiken over die mineretten, maar met geen woord wordt gerept over zondagsrust verstorend klokgebeier.
Lucifer's avatar
| #45434 | 28-09-2008 08:27 | Lanoe
Prachtstuk!!!

Carpe diem homo universalis
Lanoe's avatar
| #45435 | 28-09-2008 08:58 | Denneb
#45402 Seneca, men eerst zou het verschil tussen christenen en farizeërs eens duidelijk moeten maken. De laatste gebruiken het macht louter voor eigen doeleinden en het christendom is maar en dekking. Dan kun je makkelijk oorlogen ontketenen.

#45393 Splinter, heb je helemaal gelijk, Youth voor Christ is een duidelijk voorbeeld van de traditionele vriendjes politiek aktie. Middelen worden uitgegeven daar waar de vriendjes netwerk het nodig vindt.

breek mijn bek niet open over deze netwerkpoltiek. heb ik ook in mijn buurt en het is altijd ten gunste van bepaalde jongens die deel van het netwerk maken!!
Denneb's avatar
| #45471 | 28-09-2008 20:12 | zanussi
Farizeërs! Precies. Dat woord ontbrak er echt aan. De Balkenende junta; Balkenende himself, zijn schoolvriend Klink, Donner en Hirsch Ballin, Rouvoet; allemaal farizeërs. Dat woord moeten we vaker gebruiken.
zanussi's avatar
| #45492 | 28-09-2008 23:41 | Antagonizer
Tja, geïnsitutionaliseerde godsdient leidt alleen tot ellende; zo ook christendom.

Maar die kutmarokkaantjes moeten ook aangepakt worden. Alleen snapt de Nederlandse politiek absoluut niet hoe ze dat moeten doen. Hard aanpakken zonder alternatieven te bieden gaat niet werken.
Antagonizer's avatar
| #45509 | 29-09-2008 08:12 | Lucifer
@ Zanussi

Het zijn niet eens Farizeeër. Volgens Wikipedia vinden die tegenwoordig de letterlijke naleving van regels belangrijker dan mededogen.

De christenen in de Nederlandse Politiek hebben geen mededogen en ze leven geen regels na. De hele oorlog in Irak, daarbij is geen enkel te respecteren regel nageleefd.
Lucifer's avatar
aanmelden / inloggen