Door ffloor, Op zon 10 jan 2010 10:54, 36 reacties,    

CO2 = een niet bestaand probleem

Er gaan momenteel tonnen en tonnen en tonnen CO2 de lucht in maar niemand snapt waar het blijft. Zeker, het CO2-gehalte neemt wel toe maar daalt navenant ook. Maar wanneer je de gigantische uitstoot van CO2 sinds 1998 bekijkt slaat iedere wetenschapper de schrik om het hart: dit kan -NOOOOOIT- goedgaan!
Maar is dat wel zo?

Bert Bolin schreef er een boek over: 'De sceptische milieuactivist' - en het gevolg was dat hij direkt zijn wetenschapscarriëre aan de wilgen kon hangen - slechts door adepten als Arthur Rörsch kon hij nog (een klein beetje dan) in ere worden hersteld.
CO2 dus, en een ieder is verdoemd die er een andere mening op na houdt.
Terecht? Nee. Wetenschap = nòòit af!
En bij ontbrekende parameters bleek al in geval ozon, en heden CO2 kennelijk zelfs de meest moderne wetenschap nog tot paranoide religie te kunnen vervallen en te verleiden tot opgeblazen blunders van de eeuw, gelijk zoiets al met eugenetica en biologische schedelcriminaliteit het geval was.

Laten we, om deze vaststelling te kunnen determineren eerst eens het volslagen doorgedraaide "ozon-probleem" uit de jaren '80 bekijken.
Er was een "ozon-gat" boven Antartica en volgens milieuactivisten w.o. Greenpeace zou op aarde alle leven verwoest worden door de veel hogere ultra-violette stralingswaarden. Terecht? Nee, een leesfout!
Het al in 1972 door KNMI uitgegeven boek 'Luchtvervuiling en weer' geeft op pag.33 duidelijk aan dat ultra-violette straling beslist niet door O3, maar door O2 wordt geabsorbeerd - wel wordt uv-a door O3 geabsorbeerd maar uv-a is geen gevaarlijke straling en kan maar amper bruinen... om van de megalomale opblaasverhalen van Greenpeace en hun spuitbussenverhalen maar te zwijgen.
NRC-Handelsblad schrijft in hun gedenkboek 1970-1995 (pag.156) hoe het met dat vermaledijde freongas nou werkelijk zat:
'Het wonderlijke van het ozongat is dat het mondiale ozonbeleid al tot stand
kwam: VOORDAT BEWEZEN WAS DAT DE OZONLAAG DOOR CFK'S BESCHADIGD WERD.'
(het blad gebruikte hier cursievering. Het blad vervolgt:)
'Het was een theoretische ramp, bedacht vanachter de schrijftafel en waarvoor
prompt politici in actie kwamen - een unicum in de geschiedenis.'
Pas achteraf dan, bleek het te gaan om het na 25 jaar vervallen patentrecht op cfk en moesten door Dupont hun nieuw ontwikkelde gassen in de markt worden weggezet. Hun opzetje slaagde: iedereen trapte erin!

Maar hoe zit het nou met kooldioxide CO2? Is er wel een probleem?
Minister Cramer zegt dat zij duizenden wetenschappers volgt die allemaal zeggen dat de overvloedige uitstoot van CO2 de wereld naar de ondergang zal voeren.
Helaas dan, ze hebben het allemaal mis en hun blunder gaan we jouw uitleggen.


De waarheid over CO2
--------------------------------
Immers, in Mei 2009 publiceerde wetenschapper Ernst-Georg Beck in Energy & Environment een geschiedkundig CO2-onderzoek van 180 jaar - maar dan een onderzoek waarin CO2 nog ouderwets, dus op chemische wijze werd gemeten.
Beck verzamelde bijna 90.000 chemische CO2 metingen en kwam tot de conclusie dat het CO2 gehalte in de atmosfeer enorm sterk fluctueert.
Maar toegenomen? Nou nee... (!)
In 1942 was het CO2-gehalte 0,042% en zulke gehaltes zijn er veel vaker geweest
zoals 1905, 1915 en vooral 1871 als gevolg van kanongebulder...
maar helaas blijken die allemaal door IPCC te zijn weggepoetst tot een mooie en
overtuigende themperatuurhockeystick... die overigens vanwege door de ene, gebruikte boomsoort in Siberië van de overige 15 weggefilterde boomsoorten al pure fraude was.
Verder trekt Beck de CO2-reconstructies m.b.v. ijskernen waarop het IPCC zich
baseert sterk in twijfel, dit omdat een aantal ervan door het ontbreken van
zeeslagen ietsje teveel op falsificaten lijken. (!)
Uitschieter is 1937 met een CO2-gehalte van maar liefst 0,047% - maar op dit moment is het actueel niet veel hoger dan 0,0388% en gemeten bovenop een sissende vulkaan.
Berekeningen van Greenpeace lieten al zien dat het CO2-gehalte bij de huidige uitstoot al minstens allang het 100-voudige moest bedragen maar het is er niet.
Bolin daarover: "Het zit nou in bomen, of de oceaan of zo?" en trekt zijn schouders op. Hij wist het ook niet - en toen waren de rapen gaar. Zijn boeken werden op de lijst van 'Verboden Boeken' geplaatst dwz. je mag er geen citaten uit overschrijven.


De hamvraag:
Maar wààààààr is al die ontbrekende CO2 toch gebleven???

Een andere hypothese werd geleverd door de onderzoekers L.House, E.Hildner en M.D.Altschuler van het National Center for Atmospheric Research in Boulder (Colorado).
Het trio opperde al in de jaren '80 dat onweersbuien wel eens kunnen functioneren als gigantische deeltjesversnellers - en dat daaruit protonen worden weggeschoten die dan wel met immense godenkracht moeten zijn opgeladen... jawel met minstens 12 atoombommen in Hiroshima-kwaliteitje!
En als zulke zeer sterk opgeladen protonen in de atmosfeer in botsing komen met
atoomkernen dan worden er door de kleine kernreactie sterk geladen zuurstof- en
fluorine-atomen gegenereerd. Deze uiteenvallende atomen zouden op hun beurt weer positronen en Gammastralen uitzenden - en naar deze positronen was de wetenschap op zoek (en sinds kort met succes).
Immers, men wist in de jaren '80 over de vraag of bliksem Rontgenstraling gaf en ook dat Gammastraling kon uitzenden nog helemaal niet bewezen was. Men wist wel dat van vliegtuigen die door orkanen vlogen en dat de piloten bruinverbrand naar beneden kwamen.
Dit overtuigende bewijs over onvoorstelbaar krachtige Rontgenstraling is immers pas in 2003 door de Phoenix-universiteit geleverd met kleine Franse draadgestuurde raketten waarmee inslagbliksems werden geprovoceerd en waarbij alle Röntgen- en zelfs de Gammastralingsmeters de hoek inknalden.
Proeven uit de jaren 60 hadden immers al aangetoond dat bij straling korter dan
1692 Angstrom (= 0,17 µm dus violet) 2CO2 vervalt tot 2CO + O2 maar toendertijd was nog niet algemeen bekend geraakt dat de bliksem zware Rontgenstraling en zelfs krachtige gammastraling uitzendt. En daarmee vervalt kooldioxide dus tot de zwarte hagelkernen die op vensterbanken achterblijft als radioactief roet-isotoop.

Eindkonklusie.
Daarmee is het raadsel van de verdwenen CO2 dus eindelijk opgelost: er is geen probleem. Het "probleem??" blijkt verzonnen te zijn en dito als dat met ozon is gebeurd: vanachter een bureautafel bedacht door duizenden nep-wetenschappers die van bliksems en inslagkennis geen nog geen kaas hebben gegeten.

Maar... -ALS- je bliksems als reiniger opvoert - dan heeft dat direkt consequenties omdat je toegenomen aantallen bliksems sinds het jaar 1998 moet bewijzen!
En die bewijzen bestaan. In overvloed zelfs. Het aantal inslagen is sedert 1998 met een factor 88 toegenomen, alsook is in ons land het aantal bliksemgetroffenen met een factor 2,5 al veel meer dan verdubbeld.
Dito het aantal bliksemoverslagen waarvan KNMI er 88.000 in 1 onweersbuitje heeft geregistreerd: een record! Maar 1 jaar later al kwam er 70.000 op de teller.
Bovendien heeft een nieuw weerfenomeen zich aangediend: sneeuw, vermengd met bliksem en waarvan menig oudere zich niet kan herinneren dat hij zoiets al heeft meegemaakt...

Inmiddels zijn proeven met kunstmatige bliksems in volle gang en wordt aan zelfopgewekte bliksems van 90 mtr lang dat verdoemde spore-gas CO2 toegevoerd. De bewijzen daarvoor zijn nog niet gepubliceerd (ze zijn door Nature en Scientist al afgewezen) en dus wordt de zaak momenteel door zogenoemde b-bladen bestudeerd.
Deze soap, en die om miljarden pegels draait wordt zeker nog vervolgd...
Annotaties:
| #88407 | 10-01-2010 11:10 | ffloor
Nou gefeliciteerd! Op Zaplog vind je nu al de recencie van een wetenschapsartikel dat al rondzweeft maar nog niet eens is gepubliceerd, kan het nog verser?
Nee namen noemen we niet. Het gaat hier om de schade, door belastingbetalers te betalen en de 1000-miljard vér zal overstijgen dus dat kan nog gevaarlijk worden.
| #88414 | 10-01-2010 11:42 | Hans
een wetenschapsartikel dat al rondzweeft maar nog niet eens is gepubliceerd

Ik ben bang dat het ook niet gepubliceerd zal worden ... cognitieve dissonatie.
Hans's avatar
| #88416 | 10-01-2010 11:52 | saved
Bedankt voor dit klasse artikel ffloor63!
saved's avatar
| #88430 | 10-01-2010 13:22 | ffloor
Phoe!!! Nou dan moet je http://www.nujij.nl eens opzoeken waar ik tot de grond toe wordt afgebrand.
Ach, we zullen maar zeggen, goede wijn behoeft geen krans - en inslagkunde is toch heus nog de échte, pure wetenschap dat je alleen verkrijgt door meters aan boeken door te worstelen op zoek naar dat éne voetnootje... pas daarmee (dus die opgave in Angstrom) kon ik het bovenstaande met een momenteel van anderen rondzwervend proefschrift mee bewijzen dat ze wel dégelijk op het juiste spoor zitten.
Het machtswoord is nu aan Arthur Rörsch.
| #88434 | 10-01-2010 13:31 | Patman
Nou dan moet je http://www.nujij.nl eens opzoeken waar ik tot de grond toe wordt afgebrand.


Dat is het domste volk dat er in de blogosfeer rondloopt en bepaald niet representatief voor de meerderheid. Laat je er niet door ontmoedigen. NUJIJ wordt gedomineerd door dom klapvee. 99% van de reacties daar wordt geschreven zonder dat het artikel waarop ze reageren is gelezen.

Op NUJIJ is de titel belangrijk, meer niet.
Patman's avatar
| #88470 | 10-01-2010 16:07 | ffloor
Wel, we hebben het hier al vaak genoeg over HAARP gehad, en ook over die onbemande drone-vliegtuigjes met een bom
eronder dus ik denk dat ik jullie wel een plezier doe met ditte want klimaatbesturing valt onder de wapenleer:

Tumult Discussieplatform TUMULT IN JANUARI
WOENSDAGAVOND 20 JANUARI 2010.

FUTURE WARFARE: Wordt oorlog een spel?
----------------------------
20.00 -22.00 | TUMULT zaal, Domplein 4/5, Utrecht.
Entree: gratis. Gast: IKV PAX Christi
De wapenindustrie ontwikkelt hightech wapens als autonome robots, niet-dodelijke elektromagnetische straling en onbemande vliegtuigen. De tegenstander is gedesillusioneerd met cijfers op het display. Zijn dit meer verantwoorde wapens dan de doorsnee kogel of
bommenwerper? Leidt het gebruik van deze wapens tot minder burgerslachtoffers? Wordt oorlog een spel?

Oog in oog staan met een gewapende robot: voorheen een Hollywood scenario maar het lijkt nu al snel werkelijkheid te worden. De wapenindustrie ontwikkelt hightech wapens als autonome robots, niet-dodelijke wapens met elektromagnetische straling en onbemande vliegtuigen. Militairen hoeven straks de vijand niet meer in de ogen te kijken: de tegenstander is gedegradeerd tot een cijfer op het
display. Zijn dit meer verantwoorde wapens dan de doorsnee kogel en de bommenwerper? Leidt het gebruik van deze wapens tot minder burgerslachtoffers?

Tijdens het debat 'Future warfare' staan de schijnwerpers gericht op:
Ir. J.B.J. Orbons van Defensie; onderzoeker militair-technologische innovaties en docent toekomstige oorlog- en veiligheidsvraagstukken.
Mr. dr. ir. Lambèr Royakkers docent ethiek en technologie aan de universiteit Eindhoven en universitair hoofddocent Militaire ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie.
Drs. Ineke Malsch wetenschapsjournalist en consultant over nanotechnologie en samenleving.
De avond staat onder leiding van generaal-majoor der mariniers (b.d.) Kees Homan.

Stel je voor: wapens die grote elektriciteitsnetwerken ontmantelen, en aanvalswapens die grote groepen mensen tot stilstand kunnen brengen door energiestralen af te vuren die hevige pijnen veroorzaken aan de huid. Een kleine greep uit het scala aan nieuwe wapens die binnenkort op de markt te vinden zijn.
Sommige van deze wapens zijn al gebruiksklaar, andere worden al getest en ingezet door bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ook Nederland oriënteert zich op de aanschaf van dit soort wapens. Er is nog relatief weinig bekend over het nut
en de effecten van deze wapens.
Gelieve van te voren reserveren!
Gastdebat. Organsatie IKV PAX Christi


Bijwonen:
Vanaf perron Utrecht Centraal roltrap omhoog HC-promenade op, richting stads-Centrum binnenstad.
Halverwege zie je de winkel Free-Recordshop, daar tegenover de Catharijnebioscoop.
Ga daarin, met vouwfiets en al, met de lift 1 etage naar beneden en sta je op een 8-baans dubbelstraat.
Ga ook rechtsaf die dubbelstraat op, dan linksaf de brug op en je ziet de Domtoren.
Die toren loop je linksomheen, dan rechtdoor de Domkerk aan de L-zijkant in. Je vouwfiets in de kerk meenemen anders wordt hij gejat - maar het is te lopen.
| #88474 | 10-01-2010 16:37 | ouwe knar
De Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) heeft CO2 tot luchtverontreiniger verklaard. Dat betekent dat de regering onbeperkt bepaalde maatregelen kan nemen. U.S. Rep. John Shimkus vraagt zich af of we dan met z’n allen moeten stoppen met ademhalen.

The Illinois Republican also joined with other members of Congress in a letter urging the president not to agree to pollution reductions at the Copenhagen conference on global warming.

Uit de huffingtonpost van 9 december 2009
Leuk geprobeerd.
ouwe knar's avatar
| #88490 | 10-01-2010 19:02 | Eheu
Heel erg bedankt beste Ffloor voor dit artikel. Gefeliciteerd ook vooral met je tov vorige berichten nogal verbeterde Nederlands, is wel zo handig voor de lezer (bovendien zullen de gepatenteerde Nitwits die het in deze wereld voor het zeggen denken te hebben systematisch en consequent iedereen proberen te intimideren en 'af te maken' die zijn boodschap niet in de zelfde cliché zinnen formuleert die ze zelf alleen maar kunnen produceren en blijven herhalen omdat hun zich ver onder hun eigen niveau bevindende en dito betaalde ondergeschikten-dwz de secretaresses en kantoorklerken, boekhouders en andere pennelikkers waarop 'deze wereld' gebouwd is- ze op hun bevel zorgvuldig bewaren en paraat houden zodat ze op ieder moment dat het hun van pas komt geleverd kunnen worden. Phoe! wat een ZIN, maar wel wáar! Misschien hebben de immer nijvere lieden onder u die altijd en overal naar 'vijanden' op zoek zijn iets aan deze 'ideologiekritiek'. Ik ben zo arrogant dat ik durf te vrezen dat het aangaat nogal 'sceptisch' te zijn w.b. je verwachtingen dat die 'kritiek' ook GOED gebruikt wordt, laat staan dat ze goed verstaan en begrepen wordt (GHEGHE))

Goed!...Omdat ik een volstrekte alfa-man ben is dus het enige wat ik begrepen heb uit je verhaal, BEHALVE het feit dat je iemand moet zijn die verstand van zaken heeft, dat de hele 'klimaat-kwestie'- net zoals zoveel andere zaken die 's mensen gemoederen sinds ik wie niet hoe lang al verhitten- ten slotte berust op de 'eeuwige' BELANGEN die gemoeid zijn met OORLOG, en met de 'in deze wereld' al even 'eeuwige' heersende 'IDEOLOGIE' die uit alle macht probeert die belangen te ontkennen en te maskeren, en dus om de oorlogen die gevoerd worden en het geweld dat men gebruikt en/of toestaat te 'RECHTVAARDIGEN' door EEN ANDER of 'Iets' anders daarvoor verantwoordelijk te stellen.
"Ach!"
(...wordt vervolgt, over een kleine of grotere minuut, al naar gelang...)
| #88492 | 10-01-2010 19:18 | Eheu
De technologische MIDDELEN waarover die geweldddadige of geweld en verantwoordelijkheid ontkennende 'ideologie' (die zoals gezegd 'van alle tijden is is') kan beschikken om haar doel te bereiken zijn welhaast onuitputtelijk. Je maakt een toespeling ivm het 'CO2 vraagstuk' (nav de toename van het aantal onweersbuien over de gehele wereld sinds een aantal jaren)
op technologie waarmee het weer beínvloed kan worden, en het lijkt mij voor de lezer nuttig om te weten dat het hier om heuse oorlogswapens gaat waarover men meer op het net kan vinden onder de noemer 'HAARP' (u zult zien: de 'militair-industriele' belangen die daarmee en met soortgelijke technologie verbonden zijn laten zich raden...). De lezer zal zodoende hopelijk ontdekken dat er wapens bestaan die mbv dezelfde soort natuurwetenschappelijke technologie geproduceerd worden als bij HAARP gebruikt wordt, en dat die wapens ook daadwerkelijk overal te wereld ingezet worden als instrument voor 'ideologische' oorlogsvoering, een instrument dat des te machtiger en bedrieglijker is omdat het op FYSIOLOGISCHE WIJZE de gedachten en gevoelens etc. van individuen en van hele groepen mensen kan beinvloeden. De (MATERIELE basis-elementen van de infrastructuur van de) media zijn slechts éen van de instrumenten waardoor deze technologie toegepast kan worden en op fysiologisch wijze doelmatig of 'efficient' werkend gemaakt kan worden.
En ze wordt dus op álle soorten 'media' en communicatie-middelen toegepast, zodat zelfs de (officiele) wetenschap -die toch evenzeer afhankelijk is van die gewone communicatie-middelen- , net als de 'waarheid' en 's mensen 'vrijheid' de daar direct van afhankelijk is, ondergeschikt gemaakt kan worden aan die gewelddadige 'ideologie', waardoot mensen haast onmerkbaar gedwongen worden om de 'officiele waarheid' aan te hangen en te verkondigen, uiteindelijk zelfs 'OP STRAFFE VAN WETTELIJKE SANCTIES', dwz. tenslotte om in te stemmen met wat niet meer en niet minder is dan een 'aperte' leugen.
Bij al het voorgaande dient men wél te beseffen dat deze 'totalitaire' oorlogs-technologie, -die dus zowel 'materieel' is als ook- mbv van uitsluitend exact-wetenschappelijke technologische middelen- in staat om de 'ideologie' dwz gedachten/gevoelens van grote groepen individuen te beinvloeden en sturen, ook enorm veel mogelijke ontzaglijk heilzame toepassingen heeft op o/a/ medische gebied, waar we door het militaire monopolie op het gebruik en de kennis over die technologie nauwelijks van kunnen profiteren. De eeuwige en daarom vandaag niet minder acute- misschien nog wel veel acutere- 'morele' IK BEDOEL FILOSOFISCHE of 'levensbeschouwelijke' kwestie die ieder van ons voor zich en samen met anderen-en iig deels voor anderen- moet uitmaken is : 'willen we dat wel', dwz. 'WAT DOEN we met die nieuwe wetenschap en technologie en met de DINGEN DIE ZIJ MOGELIJK MAAKT'
"Voorwaar!" geen vraag om een afgeraffeld antwoord op te geven, nochthans dringt de tijd, zoals altijd...
"AcH!''.
| #88507 | 10-01-2010 20:55 | saved
@Eheu
Gefeliciteerd ook vooral met je tov vorige berichten nogal verbeterde Nederlands, (...)

Jij kan er ook wat van hoor! Maar hoe je iets brengt zegt nog niet of iets waar of niet waar is. Mijns inziens beschikken jullie beide over bovengemiddeld iq en dat geeft nog al eens communicatieproblemen. Waarschijnlijk vooral omdat de rest het gewoon niet begrijpt, en genieen hebben wel vaker moeite om zich te uiten. Aan de andere kant wil de mens van nu de informatie in hapklare brokken voorgeschoteld krijgen. Een nu.nl bericht is net lang genoeg, een heel krantenartikel is leuk maar we bekijken even snel de foto en het onderschrift en dan is het wel weer genoeg.
Ach wie heeft er nooit iets van zijn of haar werk proberen uit te leggen en moest opmerken dat de aanhoorder er niets van snapte. Ieder zijn vakgebied.
Maar wat het Co2 verhaal en andere zaken aangaat is het zeker van belang dat een ieder dit op zijn niveau kan begrijpen en in OPSTAND komt tegen de mening die de meerderheid is ingeprent.
Wat echt van belang is: de waarheid!
Ik bemerk in mijn overwegend christelijke contacten wat dit betreft net zoveel oogkleppen als in de rest van de samenleving.
saved's avatar
| #88586 | 11-01-2010 11:14 | Ringding (ongeregistreerd) toon reactie
| #88589 | 11-01-2010 11:20 | Antares
@Ringding:

Troost je, wie dit nog niet door had is geen truthseeker.
Antares's avatar
| #88590 | 11-01-2010 11:26 | freedomfiles
"Is dit artikel geschreven door DE floor63, die door grenswetenschap uitgekotst is nadat deze man zo hard door de mand viel?"

Kom je altijd langs op forums om anderen af te zeiken ? Zielig gedrag, ongeacht wat je inhoudelijk van bovenstaand artikel vindt.
freedomfiles's avatar
| #88595 | 11-01-2010 11:46 | Hans Labohm (ongeregistreerd) toon reactie
| #88609 | 11-01-2010 13:05 | Ringding (ongeregistreerd) toon reactie
| #88614 | 11-01-2010 13:11 | Mack
toen, op grenswetenschap, was het nog ffloor62
| #88629 | 11-01-2010 14:27 | Axeman
Iedere blog die ik googel over het onderwerp is becommentarieerd door Floor;)
Ik respecteer dat wel aangezien het onderbouwde, zinnige commentaar is die dit keer niet zomaar van de pot gerukt is.

Ik zou het ook appreciëren dat de schrijver zijn artikels en commentaren wat meer zou voorzien van links naar onderbouwende artikels. Zoals bijvoorbeeld 180 Years Of Atmospheric CO2 Gas Analysis By Chemical Methods, Ernst-Georg Beck, welke als pdf op het web staat. Dat bespaart me een hoop gegoogel, want inderdaad, de schrijver heeft de reputatie weinig samenhangende schrijfsels te genereren welke zonder onderbouwing niet altijd geloofwaardig zijn.
Maar dit vind ik wel een goed artikel!

In het artikel Gassen reinigen met koude bliksems staat er:
Je blijkt vervuilingen als SO2, NOx, geurtjes en teer namelijk ook met ultrakorte elektrische ontladingen uit gassen te kunnen verwijderen. Een proces dat redelijk begrepen wordt, maar nog nooit systematisch was onderzocht.

Dan lijkt me dat de stelling dat CO2 door bliksems kan ontbonden worden en koolstof als mest neerslaat absoluut niet ongeloofwaardig is en nadere studie verdient.

Los van deze stelling blijft het opmerkelijk en weinig geloofwaardig dat de CO2 uitwisselingsmechanismen van de koolstofkringloop met de atmosfeer, een CO2 buffer, geen reservecapaciteit zouden hebben voor een graduele toename van CO2 uitstoot. Dat de concentratie evenredig is het aantal ton uitstoot per jaar, mits een zekere inertie van x tijd, is wel logisch. Kwestie van andere statistiek toe te passen op de meetgegevens;)

Ik durf te voorspellen dat de CO2-concentratie over 50 jaar weer op het niveau is van voor de 20e eeuw.
| #88631 | 11-01-2010 14:31 | saved
@ringding
Deze is man is alles behalve een wetenschapper(...)

Wat maakt iemand tot WETENschapper? Veel weten toch?
Of ben je alleen wetenschapper als je een opleiding tot wetenschapper hebt gevolgd?

F.floor schijnt veel te weten, f.floor => wetenschapper! ;-)

Jij kletst ook maar iedereen na:
hij was vergeten de prullenbakken te legen."

Daar iemand voor ontslaan??
saved's avatar
| #88634 | 11-01-2010 14:55 | Axeman
Het aantal inslagen is sedert 1998 met een factor 88 toegenomen,...


Dit zal wel 88 procent zijn veronderstel ik?
| #88644 | 11-01-2010 15:18 | Tom (ongeregistreerd) toon reactie
| #88647 | 11-01-2010 15:24 | Antares
en dat daaruit protonen worden weggeschoten die dan wel met immense godenkracht moeten zijn opgeladen... jawel met minstens 12 atoombommen in Hiroshima-kwaliteitje!


Is er iemand die serieus begrijpt wat hier wordt beweerd?
Antares's avatar
| #88667 | 11-01-2010 17:08 | Axeman
Maar... -ALS- je bliksems als reiniger opvoert - dan heeft dat direkt consequenties omdat je toegenomen aantallen bliksems sinds het jaar 1998 moet bewijzen!


Dit kan je terecht als een aanwijzing aanhalen, maar dat de mogelijke oorzaak dit specifiek bewijs zou impliceren is een kromme redenering.

@Antares
Dat protonen met een zekere energie-inhoud weggeschoten worden uit bliksems kan misschien wel zijn. Dat dit met de energie-inhoud is van 12 atoombommen zou ik ook wel gestaafd willen zien door een bron. Wellicht een quote ietwat uit de context gerukt.

Nu, het is een interessante stelling om in het achterhoofd te houden.
| #88696 | 11-01-2010 20:04 | william (ongeregistreerd) toon reactie
| #88701 | 11-01-2010 20:12 | drecul
Uit dit onderzoek blijkt dat het co2 gehalte in de atmosfeer de laatste 150 jaar gelijk is gebleken.

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091230184221.htm
drecul's avatar
| #88703 | 11-01-2010 20:38 | william (ongeregistreerd) toon reactie
| #88704 | 11-01-2010 20:40 | Axeman
@william
zie conclusie uit annotatie (180 Years Of Atmospheric CO2 Gas Analysis By Chemical Methods):
During the late 20th century, the hypothesis that the ongoing rise of CO2 concentration in the atmosphere is a result of fossil fuel burning became the dominant paradigm. To establish this paradigm, and increasingly since then, historical measurements indicating fluctuating CO2 levels between 300 and more than 400 ppmv have been neglected.

Review of available literature raise the question if these authors have systematically discarded a large number of valid technical papers and older atmospheric CO2 determinations because they did not fit their hypothesis? Obviously they use only a few carefully selected values from the older literature, invariably choosing results that are consistent with the hypothesis of an induced rise of CO2 in air caused by the burning of fossil fuel.


Er wordt reeds miljarden jaren CO2 uitgestoten door dieren, dode planten en vulkanen, deze verschilt in wezen niet van CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen. Het is niet zo dat natuurlijke uitstoot/absorptie schommelt rond een evenwicht en dat de menselijke uitstoot tot het einde der tijden in de atmosfeer zal aanwezig blijven. In het slechtste geval is door de bijkomstige (tijdelijke) menselijke uitstoot het evenwichtspunt wat naar boven opgeschoven omdat een grotere absorptiecapaciteit nu eenmaal meer drijvende kracht nodig heeft (dus een hogere CO2-concentratie). Uiteindelijk wordt deze koolstof terug deel van de kringloop waar het enkele miljoenen jaren aan onttrokken is geweest en er zijn heus nog veel grotere buffers dan de atmosfeer.
En dan nog kan je je de vraag stellen of een verhoogde CO2-concentratie werkelijk een drastische (en onomkeerbare) temperatuurstijging tot gevolg kan hebben. Het huidige koude weer en historische data tonen aan dat natuurlijke schommelingen toch nog steeds van een grotere orde zijn dan de nu veronderstelde gemiddelde stijging gerelateerd aan CO2. Alles is gebaseerd op veronderstellingen, hypotheses, selectieve interpretaties en propaganda.

o ja, en iets over peak-oil en zo...
| #88722 | 11-01-2010 22:22 | ffloor
* Concierge van een meidenschool klopt: ik was toen 17 jaar.
Wat hij er niet bijvertelde was dat ik met een trui rondliep met het woord POLITIE achterop mijn rug. Het klopt ook dat je voor zoiets bij de politie toen 23 jaar voor moest zijn maar bij parketwachten is dat 15 jaar - en onbezoldigd ben ik dat nog steeds maar nu code 601.
* Dr. in de godgeleerdheid (proefschrift over de door de bliksem opgeladen brainwashingbox van Mozes) kun je nog momenteel nog steeds navragen aan prof.dr.R.v/d Broek en prof.dr.Ben Smalhout die toen beide mede-promotoren waren maar de rest leeft niet meer. In de Rijksuniv.Utr. is ooit een archivaris ontslagen die alles in de versnipperaar gooide dus ik mag twijfelen of ze nog dingen van vòòr 1987 op de juiste manier hebben bewaard toen ze van "Rijks-" afstapten.
* Delfst dipl.ir.elektra, dat examen heb ik 2x gedaan en beide keren geslaagd, de 1e was afgekeurd omdat 1 vraag onjuist was gesteld. Op de BEIDE diploma's staat de aantekening dat de kennis extern is betrokken (PBNA).
* mr.titel door ingeleverde propedeuses als werkstudent op vakgebied kindermishandelingen, drank+gistbeschadigingen in het hoofd en daarvan kinderuithuisplaatsingen' 1965.
Eveneens Rijksuniv.Utr. maar de magisterbul werd direkt door mijn pappie de duivel verbrand omdat het onderwerp hem niet zo kon bekoren.
* Sterkstroom monteur in onderspanning staande voedingsnetten VEV. (die bevoegdheid hebben zelfs installateurs niet meer haha!)
* In 1971 een rechercheopdracht verknald: een hoer van een hofrechter zien af te krijgen die het tevens ook nog met zijn te veroordelen boef deed. Ik kreeg er 8 maanden celstraf voor van DIEZELFDE hofrechter plus Ter Beschikking Stelling van de regering om van harentwege in een inrichting te worden verpleegd. De rectificatie van de HR (de hofrechter werd doodgeschoten) behoort te staan in de Staatscourant van 15 mei 1976 maar bij sommige is de pagina eruitgescheurd - zo'n hekel hebben hofrechters nog aan mij.
| #88723 | 11-01-2010 22:24 | ffloor
Inhoudelijk:
* Het CO2 gehalte flucteert enorm en is niet stabiel. Let wel: we hebben het over een spore, niet over een echt bestanddeel van de atmosfeer. Het meest bizondere en aanvankelijk nog onverklaarbare van deze spore is zijn gewicht van 1,92 dat veel hoger is dan het oorspronkelijke gas/submetaal in sg. zijn want lucht =1,29. Er zijn overigens 6 verschillende soorten van deze verbinding - water bevat 33 verschillende soorten H2O.
De opmerking "fluctueert" is van Georg Beck (klik op pdf-bestand van Axeman hierboven.
* De 12 atoombommen in Hiroshima-kwaliteitje in 1 onweer is van meteoroloog Bernhard Vonnegut. Zijn uitgebreid technisch vakboek draaide om de vaststelling dat bij orkanen en tornado's iets te vaak het woord: 'elektrische-' wordt weggelaten wat onjuist is qua hun werkingsprincipe.
Het valt me overigens op dat ik wel erg vaak uit boeken citeer die nog niet gedigitaliseerd zijn.
* De allerduurste hagelbui ter wereld van de gehele 20e eeuw
was een gewoon onweertje dat NEDERLAND op 7 juni 1997 trof en alle kassencomplexen verwoestte in 1 rit! (bron Jacob Kuiper in 'Weer een eeuw'
* In 2008 werden in Friesland 600 x meer blikseminslagen geregisteerd door een plaatselijk afleiderinstallateur en hij gelooft de rf-ontvangers van het KNMI niet meer. Zijn relaas is nog te beluisteren op Internet via Friese Omrop.
De opgave is beslist GEEN percentage.
* Of Bert Bolin of Bj0rn Lomborg dit heeft gezegd zal ongetwijfeld nog wel ergens bij mij thuis in de boeken staan maar dat wordt maanden zoeken. Het was gezegd door degene die over een biosfeer van 1 bunder beschikt - en Lomborg is politicus. Maar het voegt verder niets toe.
* Gassen reinigen met vonken is de meest normale gassenbereiding door gasfabrikanten Axeman! Maar dat was nog vòòr de provocatie door de Phoenix-univ.
Daarvòòr geloofde de wetenschap nog dat er van waterstofbinding sprake was tot methaan - en ik stel voor om dat sinds die inslagprovocatie van Phoenix maar te verlaten.

Ik kan en mag niet verder ingaan op lopend promotieonderzoek dat momenteel in 10-tallen univ. rondloopt ter beroordeling - zulk expertisewerk geschiedt onder strikte geheimhouding en ikzelf ben niet aan een univ. verbonden nòch heb ik er iets mee te maken gehad - het enige wat ik ervan weet is dat mijn inslagexpertise op http://www.promootio.nl/floor/BLIKSEM.txt als hun beginbasis is gebruikt.
Het enige wat blogartikel voorstelt is een wat ander opgezet onderzoek naar de sinds 1998 te veel verdwenen tonnage CO2. Mijn artikelen zullen ongetwijfeld het rondzwervende proefschrift bevestigen - maar omdat ik niet weet wat daarin komt te staan kan ik ook niets erover vertellen en weiger namen te noemen.
Dat het ophef zou veroorzaken wist ik, alleen al het woord BLIKSEM is voldoende om mensen op de kast te jagen - maar dat was het bij mijn eigen proefschriftverdediging in aug.1963 ook al want toén kwam de bliksem nog steeds van god.
| #88845 | 12-01-2010 14:42 | william (ongeregistreerd) toon reactie
| #88867 | 12-01-2010 15:14 | Tzolkin
De inhoud van het artikel is wederom geweldig Floor, maar laat toch eens iemand met wat kennis van de Nederlandse taal naar je stukjes kijken voor je ze publiceert. Veel mensen knappen af op de taal- en stijlfouten en de vele slordigheden (in de taal).

In goed Nederlands krijgen je artikels veel meer impact.
| #88878 | 12-01-2010 16:08 | ffloor
Inderdaad Hans Labohm betreffend boek was van Lomborg die VERWIJST naar Bolin. Lomborg is immers politiek onderzoeker maar geen vakexpert ergens in.
Het klopt ook dat Bolin was opgeleid tot klimaatalarmist (er is geen ander onderwijs) maar zijn mening herzag en is nu scepticus (behalve in de buurt van doorgeladen pistolen - hij gebruikt hier een binnen kringen jullie vast wel bekend woord voor dat ik hier liever niet noem).
Overigens Tzolkin, heb je wel eens gezien wat Google aan Engels brouwt als je er een NL-artikel doorheenhaalt? Ik bedoel maar dat jezelf dezelfde zinsopbouw soms ook gebruikt - er zijn meer mensen die hier last van hebben.

Overigens wat de toename van CO2 betreft: hun meting is boven een sissende vulkaan en dat vertrouw ik niet. Een veel betere plaats is immers de Pyreneeën die veel betere waarden publiceerden - tot ze gedwongen werden een andere directeur te krijgen en sindsdien klopte er een tijdje niets meer van - maar waarschijnlijk de laatste tijd weer wel.
Ook dat is voor monitoring wel geschikt om in de gaten te houden maar dat is mijn vakdomein niet.
| #88885 | 12-01-2010 16:14 | Tzolkin
Ik dacht dat je dit soort dingen op zeeniveau moest meten?
| #89102 | 13-01-2010 21:48 | ffloor
Je hebt gelijk! Dat vind ik ook. Het sg van CO2= 1,92 en van lucht= 1,29. Dat is nogal een verschil! Het is bovendien in strijd met de v/d Waals natuurkundige wet dat verbindingen nooit meer kunnen wegen dan de componenten ervan - dus daarvoor moest 100 jaar geleden meteen weer iets nieuws voor bedacht worden namelijk de reactiekinetica.
Maar die fout wordt wel vaker gemaakt zelfs door TNO want daarvan zag ik vorig jaar nog de verkeerde uitleg in de Telegraaf die dacht dat het gehalte op wolkenniveau nog steeds hetzelfde was - maar een opengetrokken blikje cola vertelt iets anders.

Hoe dan ook, op Hawaii meten ze op 2300 mtr hoogte op de rand van een uitgewerkte vulkaan en zuigen met een pompje langs een plastic slangetje de lucht naar beneden het kantoor in voor automatische (lees: electronische) analyse, waarna 1 pc de uitkomst op automatische wijze online verstuurt naar een univ. voor "bewerking" - wat dat dan zijn moge want er is door een kapotte harddisk al een incident mee geweest met verzonnen meetwaarden - de hele wereld kijkt reikhalzend uit naar 1 pc in dat kantoortje alsof de wereld niet genoeg pc's heeft om dáár 9 klimaatconferenties/jaar voor te organiseren en waar met vliegtuigen vol naar toe moet worden gevlogen.
Maar de reden waarom op Hawaii zo hoog boven een sissend lavaveld ter grootte van de prov.Utrecht moet worden gemeten staat op Internet - hun uitleg bevalt me helemaal niet maar kan daar niet op reageren, alleen mekkeren omdat het mijn vakdomein niet is.

Idem nog zo een opmerking waar ik moeite mee heb is die van Axeman die over een "concentratie" spreekt - echter we hebben toch met z'n allen afgesproken dat je bij 3% verhoogd aantal klachten van astma je dán pas alarm slaat en het bijbehorende gasvolume bij moeilijk ademende kinderen ligt dan zo rond de ± 1½% CO2 concentratie is maar, dat is in een schoolklaslokaal, niet het officiële gehalte van 0,0388% wat 30 keer lager ligt en dan spreken we toch over een spore?
Inderdaad bestaan rondom ons planeten waar het CO2-gehalte gierend uit de klauw is gelopen, maar wat ze jouw er niet bijvertellen is dat diezelfde planeten wel zo zwaar radioactief zijn dat leven er sowieso al volmaakt is uitgesloten - ik huldig dáárom de opvatting dat zoeken naar buitenaards leven vrijwel zinloos is omdat ze elkaar wel zullen afmaken en dat is onze toekomst.

Overigens was het wel leuk een dergelijk artikel te maken, geeneen blog heeft dergelijke spraakmakende titels als het: 'De Apeldoornse Zapruderfilm, maar dan onder code oranje', of dito dat 'Borstjes hoe kom ik eraan?' die allemaal door mij zijn geschreven en ook op Zaplog zijn verantwoord.
Ik dacht gewoon kom ik ga nou eens iets op mijn eigen vakdomein eropzetten waar ik dan bij toeval het bewijs van terugvond in een hoger schoolboek - zo is het gegaan.
Maar dat je wetenschapper moet zijn voor zoiets? Ik ken veel professoren maar zij allen weten dat wetenschap beslist niet wordt gemaakt door de wetenschap maar vaak zelfs door ongeletterden, mensen dus met een helder ogenblik en die ondanks alle tegenwerking door die wetenschap, tóch hadden doorgezet in het belang van de mensheid en vaak tegen de belangen van de gevestigde wetenschap in.
| #89643 | 17-01-2010 13:43 | ffloor
Maar laten we die boterzachte theorie binnen klimaatmodellen nog eens wat nader bekijken. Men stelt dus dat de door de aarde afgegeven warmtestraling 5-65 um door CO2 "wordt opgenomen" en dan dat gas "verhit" wordt op aardwarmte - het is wáár dat je gasmengsels door straling kunt verwarmen maar in werkelijkheid vallen de meeste gassen door straling gewoon uit elkaar...!
Iets "uit elkaar vallen" is nogal wat anders dan verhitting... het onderwijsprobleem is dat het gebruikte woord 'absorbtie' van straling: 'hitte' dus, vaak genoeg tevens wordt gebruikt bij molecuulsplitsing door fotonen.
Een paar voorbeelden moge dit verduidelijken:

* De bekende uv-absorbtie door zuurstof, dus zodat uv-straling de aarde niet bereikt.
In werkelijkheid valt alle zuurstof domweg al uit elkaar na aanstraling van elk soort licht lager dan 1750 Angstrom (dus alles lager dan 0,18µm!) en dat worden nu 2 losse atomen O1 met extra electronen als ion, ofwel de toegevoerde fotonen hebben zich herschapen tot electronen die de molecuul niet meer kan dragen.
Dan - op lagere hoogten - verbindt een radicaal atoom O1 zich met stabiel zuurstof O2 tot ozon O3 en ozon is gevoelig voor straling kòrter dan 3200 Angstrom (dus vanaf 0,32µm en nog korter).
Maar die is daar niet, dus de ozon raakt verhit en stijgt naar de thermosfeer.
Aldaar aangekomen wordt de ozon bestraald en daarmee weer opnieuw opgespitst tot zuurstof O2 + 1 ion O1 --- en die na aanstraling lager dan 1750 Angstrom (minder dan 0,18µm zich weer verbinden tot ozon.
Er ontstaat dus een soort foton/electronen-cadans maar het gas wordt helemaal NIET verhit: de fotonenergie is gebruikt voor electrische energie - en die wordt weer ingezet als een soort windenverplaatsing op jet-niveau.

* Nog iets dergelijks is ook het geval met stikstofdioxiden. Bij aanstraling korter dan 4350 Angstrom (= al bij blauw licht van 0,44µ) valt stikstofdioxide uit elkaar van 2NO2 tot: 2NO + 1 zuurstofmolecuul O2.

* Hoe de foton/electron/foton-cadans tussen gassplitsing, uv-straling en luminoforen precies plaatsvindt is pas kortgeleden, in de 21e eeuw opgehelderd en staat in een Philips-publicatie over TL-lampen. Tevoren maakte het bedrijf zich jarenlang schuldig aan hekserij en tovenarij simpel omdat luminoforen absoluut onverklaarbaar was...

* Behalve Rontgen-/gammastraling bestaan er overigens nog wel méér manieren om CO2 de baas te blijven.
Meer op:
http://www.energiegids.nl/nieuws/details.tiles?doc=/content/energie/nieuws/2010/01/15/EO---Leiden.xml
| #89646 | 17-01-2010 13:50 | ffloor
En verder werd ik ervan beschuldigd dat ik helemaal geen wetenschapper zou zijn? Tsja... hier mijn gepeperd commentaar op deze aantijging:
* In klimaatmodellen rekent men uitsluitend met de energie van verdampingswarmte. Deze berekeningswijze, dus zonder elektrische huishouding heeft nogal wat bezwaren omdat 'weer' niet in lagere luchtlagen maar: door elektrische bovenwinden wordt geregeld en bestuurd - en dat is zeker nog wel 10x hoger dan de 11 kM vlieghoogte.
* De meeste vak-meteorologen (dat ben ik niet) moeten niets hebben van klimaatmodellen omdat deze te weinig ioniseringsgegevens bevatten van stratos-, thermo- en ionosfeer en dat is vanuit vak-meteorologisch gezichtspunt onaanvaardbaar - maar ze verzamelen is peperduur. Daar kwam het Meteo-Consult achter die die gegevens opvroeg van het KNMI waarna hij te verstaan kreeg dat hij die niet betalen kon...!
Hans de Jong heeft voor die ontbrekende elektrische gegevens daarvoor een kat die gras vreet en een beerput die gaat stinken als onweer nadert - vele dagen (!) tevoren alvorens computers alarmslaan. Een veeg teken... omdat onweer wel 100 kM voor zich uit: alle electronen uit halfgeleidende materialen zoals baksteen, koeien, kerken en katten ript: dit duidt erop dat KNMI onvoldoende ionengassensoren heeft om de nadering van boosaardige "Kanaalratten" te detecteren.
| #100564 | 13-04-2010 22:18 | ffloor
Aanvulling:
als wetenschappelijke bewijsaanvulling op dit artikel is later nog het volgende artikel geschreven, dus het vervolg:
http://zaplog.nl/zaplog/article/het_sterke_afkoelen_van_co2_nader_verklaard/
aanmelden / inloggen