Door Appie, Op zat 25 feb 2012 00:35, 20 reacties,    

Collapse, het ineenstorten van onze samenleving


De verkrachting van Moeder Aarde heeft een onafwendbare noodsituatie gecreëerd, dit is de donkere visie van Blue Planet prijswinnaars.

Gevierde wetenschappers en denkers waarschuwen dat onze huidige samenleving op ineenstorten staat, we worden geconfronteerd met een tsunami van ecologische en sociale problemen. Deze worden gekatalyseerd door overbevolking, overconsumptie en milieuvervuilende technieken.

Deze donkere visie is de conclusie van de 18 laatste winnaars van de Blue Planet prijs. Deze prijs wordt ook wel de alternatieve Nobelprijs voor het milieu genoemd. De samenleving heeft geen keuze meer, er zullen dramatische acties genomen moeten worden om het instorten van onze samenleving af te wenden. Het is heel simpel, of we veranderen zelf radicaal onze gewoontes en bouwen een complete nieuwe samenleving op of de verslavende gewoontes dwingen ons tot een noodgedwongen onaangename verandering. We zijn het beslissingsmoment allang gepasseerd, uitstel zal de ondergang alleen maar versnellen.

De donkere boodschap wordt onder andere uitgesproken door Bob Watson (UK, hoofdadviseur regering VS milieukwesties), VS klimaatwetenschapper James Hansen, Prof José Goldemberg uit Brazilië en Paul Ehrlich (Stanford University). De visie werd afgelopen week, bij de 40ste verjaardag van United Nations Environment Programme (UNEP), gepresenteerd. De UNEP zal deze visie als basis gebruiken voor de in juni geplande Rio +20 earth summit conference.

Naast het luiden van de noodklok over het verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering, daagt de denktank regeringen uit om anders te gaan denken over economische groei.

De snelle achteruitgang van de biofysische situatie is al ernstig genoeg maar slechts enkelen herkennen dat de huidige samenleving is gebaseerd op een mythe. Men gelooft dat fysische economiën eeuwig kunnen groeien en zijn blind geworden voor de feiten: de rijken in de ontwikkelde en de ontwikkelende landen worden alsmaar rijker en de armen worden alleen armer.

The perpetual growth myth” voedt het fysisch onmogelijke idee dat economische groei de oplossing is voor al onze problemen. Erger nog, wanneer men in de spiegel kijkt is het juist de oorzaak.

De groep waarschuwt regeringen en politici voor een teveel vertrouwen in de markt en vraagt hen om te gaan kijken naar de derde wereld. Problemen met energie, water, voedsel en andere bestaansmiddelen kunnen opgelost worden door onafhankelijke samenlevingen. Deze maken deel uit van een levend ecosysteem.

De lange termijn visie bestaat niet uit een centraal maar een gedecentraliseerd systeem. Om de mythe te doorbreken dient het management van de controle en eigendom over technologie in handen te liggen van de gemeenschap zelf en niet op afstand bestuurd te worden door op papier (over)gekwalificeerde topambtenaren.

Juist de armste gemeenschappen op deze aardbol laten ons de kracht van “grassroot action” zien, hier geldt de regionale politiek en niet de nationale. De denktank hoopt dat men de planeet kan redden indien deze visie mainstream wordt.

Technisch is het mogelijk om bijvoorbeeld armoede en klimaatverandering aan te pakken echter sociaal worden beperkingen opgelegd. De wereldwijde problemen met corruptie, verspilling van belastinggeld, slechte inversteringen in wetenschap en technologie en het ontbreken van transparantie zijn sociale problemen. Hiervoor bestaan innovatieve oplossingen die ontsproten zijn uit onder andere “grassroots”.

Om de verandering naar een duurzamere samenleving mogelijk te maken dient van de huidige wereldwijde economische denkwijze simultaan afscheid te worden genomen. Dit kan gekatalyseerd worden door ons consumentengedrag te veranderen, de macht ligt bij de klant.

Helaas ontbreekt het ons de tijd om nog langer toe te blijven kijken, het Ratchet en het technoligical lock effect verhogen de risisco’s op bijvoorbeeld klimaatverandering.

Waarom het risico nemen indien stabilisatie op acceptabele CO2 niveau’s mogelijk is. En als blijkt dat we “wetenschappelijk” fout zitten dan bezitten we wel nieuwe effectievere technologiën en meer regenwouden. Maar als de huidige wetenschap over man-made klimaatverandering het bij het rechte eind heeft dan zit de mensheid in diepe “shit”.

De visie van de denktank roept regeringen tot actie:
- Vervang het het abstracte Bruto Nationaal Product (BNP) voor een ecologische verantwoordelijke. Denk aan natuurlijke, menselijke en sociale eenheden.
- Scrap de subsidies in de sectoren energie, transport en industriële landbouw. Deze leggen de samenleving gigantische kosten op die op de burger zonder winst terug worden verhaald.
- Pak de overconsumptie in de westerse wereld aan. Daarnaast dient overbevolking een halt toegeroepen te worden door vrouwen meer rechten te geven. Anticonceptie is een mensenrecht.
- Het beslissingsrecht ligt niet vast bij een kleine groep en in plaats van een competitiemodel dienen samenwerkende economische, sociale en milieu richtlijnen de wetgeving te vertegenwoordigen.
- Bescherm biodiversiteit oftewel Moeder Aarde en ecologische samenlevingen en diensten. Er bestaat een markt en deze vormen de basis voor groene economiën.
- Investeer in kennis door onafhankelijk onderzoek en opleiding.

Het complete rapport (pdf)

By John Vidal, environment editor

Nawoord

Bovenstaande vrij artikel voorspelt niet veel goeds maar de oplossing ligt eenvoudigweg
bij ons. De industrie belooft ons alles maar als de cosument eist.........

Democratie is niet alleen voorhouden maar het geven van rechten en verantwoordelijkheden.

Moest bij de vrije vertaling denken aan de docu Collapse over de suikeroom van Zapruder Michael C. Ruppert.


Deel 1Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6
Annotaties:
| #175806 | 25-02-2012 05:38 | Nico de Geit
Het Westen is een zinkend schip. De muziek speelt nog op de Titanic maar de ondergang staat vast. Op tijd van boord gaan en opnieuw beginnen zoals Robinson Crusoë is essentieel.

De meeste mensen op de Titanic blijven vasthouden aan het schip. Het ontbreekt ze aan de kracht om los te laten en opnieuw te beginnen. Sterker: velen denken dat de Titanic een paradijs is en er komen nog steeds gelukzoekers aan boord.
Nico de Geit's avatar
| #175834 | 25-02-2012 21:06 | Hans
"De visie van de denktank roept regeringen tot actie:"

Het is helemaal niet nodig actie te ondernemen. De boel zal vanzelf verder instorten.
Om bij Nico's metafoor te blijven: de wal keert het schip.
Hans's avatar
| #175836 | 25-02-2012 21:21 | alegria
In dit geval heeft de kapitein expres op de klippen aangestuurd, maar de bootsman geeft de stokers de schuld.

Beseft ie dan niet, dat we allen in hetzelfde schuitje zitten?
alegria's avatar
| #175841 | 26-02-2012 04:31 | Nico de Geit
Om bij Nico's metafoor te blijven: de wal keert het schip.


Heb je enig idee hoe groot de ravage zal zijn? Ik wil daar niet bij zijn. Op tijd het schip verlaten is essentieel. Velen zien de klap(pen) totaal niet aankomen, maar hopen op (spoedig) herstel.

Beseft ie dan niet, dat we allen in hetzelfde schuitje zitten?


Veel pro-multikul babyboomers zitten al lang op een veilige plek als het misgaat. Anderen betalen de prijs. (zie het model achterstandswijken, wie kan vertrekt)

Ik ben hard op zoek naar een tweede locatie waar het veilig en goed toeven is, en, waar ik lang, misschien wel permanent blijven kan.
Nico de Geit's avatar
| #175842 | 26-02-2012 04:41 | Nico de Geit
Beseft ie dan niet, dat we allen in hetzelfde schuitje zitten?


Het ergst denkbare: alles radio-actief voor de komende 230.000 jaar zoals in Japan.

Dan moet je dus weg naar betere oorden. Pak je spullen bij elkaar en vertrek. De overheid deelt tegen die tijd folders uit dat de straling niet gevaarlijk is en dat je handen moet wassen, etc. haha, wegwezen dus.

Als de machtsgeile psychopatische Amerikaanse imperialisten echt al hun kernwapens afschieten, en daar zijn ze boosaardig genoeg voor, dan is het inderdaad nog maar de vraag hoe leefbaar de aarde dan nog is. En pas dan is er sprake van 'hetzelfde schuitje'.

De aarde verlaten met een ruimteschip behoort voor normale mensen niet tot de mogelijkheden. Maar het zou me niets verbazen als de uitverkorenen al een 2e locatie hebben gevonden als ze de aarde hebben vernietigd.
Nico de Geit's avatar
| #175855 | 26-02-2012 08:35 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nico

Wat is jouw oplossing dan.Behalve dan bluffen dat je ergens anders naartoe wilt vluchten.Ik ruik afgunst.Als jij op zijn minst wat gespaard zou hebben,je allang vertrokken was geweest.Vele nederlanders zijn je al voorgegaan.Alleen zij zaten niet te bluffen zoals jij doet en voegde de daad bij de woorden.Ik vermoed dat jij ook maar een onderklasse bent en jezelf gevangen ziet in een maatschappij waarin je gefaald hebt.En nu maar afgeeft op andere die noch part,noch deel hebben aan wat er hedendaags gebeurt.Jij zou exact hetzelfde willen doen,alleen ben jij een loser.Je praat alleen maar.

Je heb het over een zinkend schip.Jij zit niet alleen op die boot.Je doet alsof alles alleen om jezelf gaat.Ik denk dat we jouw kunnen missen als kiespijn.Egotrippers maken deze wereld kapot.Jij bent er 1 van.
| #175859 | 26-02-2012 10:07 | Gareth
@NIco
Je moet nog even verder studeren. De door jou geschetste ramp met atoomwapens kan NIET optreden. Een atoomexplosie creeert een Elektromagnetische Flux. Een energieveld. Zo een flux trekt de aarde rond. Trekt verwoestend rond. Laat vier of meer atoombommen binnen enkele uren na elkaar ontploffen. Dan zullen de vier fluxen alle elektronica vernietigen. Dag computers. Dag raketten. Dag macht.
| #175892 | 27-02-2012 03:41 | Nico de Geit
@ Mr. Aluhoedje

Misschien ben ik wel een loser, maar heb ik daarom de multiculturele ellende verdiend? Ik denk na over een oplossing, van boord gaan, jij zegt dat ik geen kant-en-klaar-oplossing heb. Maar wat is jouw oplossing?
Nico de Geit's avatar
| #175899 | 27-02-2012 09:20 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nico

Er is geen oplossing als het gaat om de economie.Maar het afgeven op een minderheid is ook niet een oplossing,omdat je daarmee hun spel meespeelt.Misschien zou je diegene straks harder nodig hebben dan je denkt,die je nu in een verdomhoekje trapt.Als iedereen bewust word wat er daadwerkelijk aan de hand is,we de vinger op de zere plek leggen.
Ik zie het eerder zo dat alle stropdassen,en lui die denken beter te zijn dan de ander misbruik maken van hen die ze minderwaardiger vinden.Gewoon proberen iemands karakter te doorgronden,en je ziet vanzelf wel wie je tegen over je hebt.Wat je er verder mee doet,is aan je eigen.Samen als eenheid sta je sterker,dan als eenling die tegen alles aanschopt die ook de dupe zijn van het beleid.Je moet de realiteit onder ogen zien.Nu gaat het nog redelijk als het gaat om je inkomen.Je kan nog steeds je boodschappenkarretje volstoppen.Straks zal er kans zijn dat het niet meer kan.Gewoon proberen aan te passen en niet meelopen met de schapenkudde wat gehersenspoeld word door het ons kent ons.De oorzaak is het ego.Daar moet je boven zien te staan.En als je dan ook je eigen situatie gaat vergelijken met anderen die elders wonen en in echte miserie leven,zoals oorlog en echte armoede,je hopelijk tevreden zal zijn met datgene wat je nu hebt.Straks is het er waarschijnlijk niet meer,en wat je niet hebt,zal je ook niet missen.
Dat is mijn oplossing.En ik loop me niet elke dag te stressen over wat komen gaat,of wat er aan de hand is.Tegen die tijd ik me aan zal passen.Weet je hoe de mens wist te overleven door de geschiedenis heen.Door zich overal aan aan te passen.Zij die zich niet kunnen aanpassen,zullen het ook niet overleven.
En probeer voor jezelf uit te vinden dat niemand meer is dan jij,maar zeker ook niet minder.En je zal verlicht worden,waardoor je die zware last van je afschud.De enigste die eronder lijd,is jezelf.
Succes ermee.
| #175903 | 27-02-2012 10:20 | liefdevol
Maar het afgeven op een minderheid


Alsof het afgeven op 'de hollander' zal helpen terwijl je in holland woont, je zal ze straks harder nodig hebben dan dat je nu denkt. Je hebt ze al heel hard nodig want je hebt een uitkering, btw.

Straks is het er waarschijnlijk niet meer,en wat je niet hebt,zal je ook niet missen.


Dat zeg je verkeerd; wat je niet kent dat zal je niet missen, maar wat je nu hebt en later niet meer zal je juist missen, een mens beseft pas wat ie mist als het er niet meer is.

En ik loop me niet elke dag te stressen over wat komen gaat,of wat er aan de hand is.


Hahahaha.... :o))
| #175955 | 28-02-2012 11:05 | liefdevol
Het vorige draadje is weer dichtgegooid, met mij zogenaamd als de schuldige terwijl ik enkel een inhoudelijke discussie wil maar wat door jullie onmogelijk wordt gemaakt, jullie spelen enkel op de man omdat andere meningen hier niet getolereerd worden en julie geen argumenten hebben, en wanneer een koekie van eigen deeg gegeven wordt dan smeken jullie dat het draadje gesloten wordt, jullie zijn lachewekkend en treurig tegelijk, dit blog is een hele grote vergissing, hier vindt totalitaire censuur plaats!!!!

Ik gaf duidelijk aan dat wanneer gesteld zou worden dat mijn mening gerespecteerd wordt maar dat de mening niet gedeeld wordt het allang klaar was geweest want mensen mogen/moeten van mening kunnen verschillen. Maar ipv dat dat gebeurde hebben jullie gekozen voor de negatieve weg door op de man te gaan spelen en door te beledigen, en wanneer het koekie vaneigen deeg gegeven wordt dat lopen jullie jankend naar de meester met 'meester hij doet het weer, boehoe .. snik .. snik .. u moet het draadje sluiten', zelden zulke naargeestige kleuters meegemaakt.

Nee, jullie vallen zwaar door de mand.

Kom maar op met die ban ipv dat laffe sluiten van draadjes, laat zien dat zelfs N-Korea nog wat van jullie kan leren.
| #175957 | 28-02-2012 12:52 | Paul2
Get a life.
| #175961 | 28-02-2012 14:10 | liefdevol
Get a life.


Smeken om draadjes te sluiten is jouw leven, goh wat een leven.

Hypocriet van je dat je alleen mijn woorden citeerde, je ben een huichelaar.
| #175964 | 28-02-2012 15:32 | alegria
كـــل شــيء مــبـــاح
alegria's avatar
| #175967 | 28-02-2012 16:11 | Gareth
Gang is alles.
Nait souzen mar doun.
Altiet werreken.
En morgen gaat alles beter.

Voor klachten de Klaagmuur. Voor zeikers het urinoir.
| #175968 | 28-02-2012 16:21 | ouwe knar
Wowow, jullie hebben Liefdeloos waarschijnlijk weer een hele goeie dag bezorgd. Happediehaphap ;P

Na, dan toch maar even on topic.

overbevolking, overconsumptie en milieuvervuilende technieken.

Overbevolking is nog maar zeer de vraag.
Zogenaamde overconsumptie zou geen probleem hoeven zijn mits alles voeldoende gerecycled wordt.
Milieuvervuiling is het sterkst in arme landen. Hoe rijker ze zijn hoe meer ruimte er is voor 'dure' maatregelen.

klimaatverandering

Indien zo, dan is het volgens mij een gegeven waar je je aan aan moet passen en op moet anticiperen.

dat fysische economiën eeuwig kunnen groeien en zijn blind geworden voor de feiten: de rijken in de ontwikkelde en de ontwikkelende landen worden alsmaar rijker en de armen worden alleen armer.
Kortom er groeit beduidend minder, er vindt alleen een herverdeling plaats.

onafhankelijke samenlevingen
Kan alleen in beperkte mate. Niet voor niets heeft er altijd al ruilhandel bestaan, en die samenlevingen waren toen een stuk zelfvoorzienender.

Hiervoor bestaan innovatieve oplossingen die ontsproten zijn uit onder andere “grassroots”.
Jawel, alleen treurig dat die bewegingen zo giga tegen gewerkt worden door de zelfde machthebbers die ze van een afstand zo bejubelen.

Waarom het risico nemen indien stabilisatie op acceptabele CO2 niveau’s mogelijk is.
Woeps daar is die weer....

Scrap de subsidies in de sectoren energie, transport
Is een stuurmiddel. Waarom niet de ontwikkeling van zonne energie subsidieren, waarom niet andere transportvormen subsidieren

vrouwen meer rechten te geven. Anticonceptie is een mensenrecht.
Is geen kwestie van wetten maar vooral van mentaliteit. Zolang daar in de top niets van terug te vinden is....
Vrouwen besnijdennis bijvoorbeeld gaat ook gewoon door, ondanks prachtige wetten. Mannenbesnijdnis is overigens nog niet eens echt bespreekbaar.

Bescherm biodiversiteit
Hoeft niet beschermd te worden. Komt bij de juiste landbouw en voldoende verbinding tussen de 'wild gebieden' vanzelf goed. Biologische landbouwgebieden hebben bijvoorbeeld een veel groetere biodiversiteit. Uh, in Nederland.
Dit http://zaplog.nl/zaplog/article/het_wnf_voor is ook een sterk artikel.

Investeer in kennis door onafhankelijk onderzoek en opleiding
Lege leuter praatjes. Kost zogenaamd veel te veel geld, niemand wil dokken.

Aan de oppervlakte kunnen sommige stelligen en meningen heel mooi lijken maar het loont om wat dieper in de stof te duiken. Vandaar enig tegenwicht en wat handvaten tot kritisch nadenken hier: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/new_age_club_van_rome_bilderberg
Waar zitten de wolven in schaapskleren, wat is een beetje dom en wat snijdt hout....
ouwe knar's avatar
| #175972 | 28-02-2012 16:57 | Appie
@ ouwe knar, behoor jij ook de Blue Planet prijswinnaars?

In ieder geval voor je comment :)
Appie's avatar
| #175973 | 28-02-2012 17:04 | Appie
Oeps bedoelde:

In ieder geval bedankt voor je comment :)
Appie's avatar
aanmelden / inloggen