Door .................., Op maa 7 aug 2017 23:30, 7 reacties, citaat / intro / linkdump

Controlled Opposition Pt. 1: Bill Cooper, Alex Jones, Stefan Molyneux,

De gecontroleerde alternatieve media op een rij'tje.

...
Annotaties:
| #260489 | 08-08-2017 07:35 | Best Well
Alleen zonder bewijzen is het lastig de oppositie van de gecontroleerde oppositie te scheiden.Je kunt wel naar de aangevorde argumenten kijken.

Pat Condel bijvoorbeeld is meer een getergde activist die ziet hoe zijn land wordt verwoest door politieke correctheid een invasie van door de elite gestimuleerde invasie. Het verhaal van Pat daar valt dan ook weinig op af te dingen.
Bij Alex Jones, daar ligt crowd control er heel dik bovenop, hij maakt het tegengeluid op het gevoerde beleid belachelijk.
Best Well's avatar
| #260490 | 08-08-2017 07:44 | Best Well
(Niet gelijk op verzenden klikken wanneer je weggeroepen wordt, ik bedoelde:)

Aangevoerde argumenten,
en een door de elite via politieke correctheid gestimuleerde invasie.
Best Well's avatar
| #260492 | 08-08-2017 10:20 | ..................
Het probleem zit hem in het zionisme,wat alle ellende aan het veroorzaken is.
Pat Condell is een zionist.
Net zoals met adolfje,zionisten het probleem afschuiven op minderheden,met als doel de assimilatie.

Deze link met alex jones gaat ook over de reden van de co intel operatie.
Pat Condell en alle vieze zionisten de bevolking aan het opstoken is,zodat een politiestaat in werking kan treden.
Lui worden opgefokt door deze zionisten,zodat ze radical gaan worden en de politie ze kan oppakken.
Het leid ook de veroorzakers af van het probleem wat door hen is veroorzaakt.
het is feit dat zionisten achter de massa immigratie zitten,wat lui als Pat Condel staat te vervloeken en dan als een hypocriet israel en het zionisme staan te verdedigen.

Ben jij ook een zionist BESTWEL.
Ik heb je nooit een topic zien schrijven over zionisten.
| #260502 | 08-08-2017 20:25 | Zhen
Onder het mom "disinformatie" en "manipulatie" aan de kaak te stellen, wordt met deze post en de video ervan niets anders gedaan dan zware disinfo en NOG MEER verwarring te verspreiden, waarbij schaamteloos talloze personen aan een schandpaal worden genageld, terwijl de meesten juist een helden-beloning verdienen.

Onderzoek opinies en mensen zorgvuldig voor je er een oordeel over velt. Je zou eens zelf in het schuitje kunnen zitten!

Op enkele oostblokkers na, ken/volg ik de meeste mensen die in de (2) videos worden genoemd al vanaf vrijwel het begin dat ze actief zijn, sommigen vanaf voordat internet populair werd.

De enige persoonlijkheid ervan die je terecht "controlled" "alternative" opposition kunt noemen is Alex Jones. Het heeft me diverse jaren gekost om dat te begrijpen, en de conclusie was pas echt mogelijk na het tegenkomen van duidelijk misleidende beweringen, en nadat er compromiterende info naar voren kwam die expliciet aantoont dat hij steun geniet vanuit zionistische hoek, en regelmatig verklaringen doet die zionisten (en hun belangen) in de hand spelen.

Als je iemand ervan beschuldigt "gecontroleerde" tegenstand te zijn, dan zul je toch echt moeten aantonen dat de persoon A: feitelijk wordt gecontroleerd, en B: dat deze feitelijk vijandige/kwade bedoelingen heeft (in het belang van de controlerende partij) en dat diens "tegenstand" tegen de NWO fake is.

Als iemand eens iets positiefs of relativerend beweert over joden/zionisten, dan maakt dat iemand nog niet meteen tot zionist of "controlled opposition". Hetzelfde geldt voor iemand die "per ongeluk" een joodse ouder of achtergrond heeft, en toch duidelijk actief is tegen het NWO komplot.

Veel mensen geloven nu eenmaal graag dat alle religies - mits integer beoefend - uiteindelijk het "goede" nastreven. Aan het feit dat religies eigen definities van "goed" erop nahouden gaat men dan al te gemakkelijk voorbij. Extra moeilijk wordt het als iemand een "gebalanceerd" beeld probeert te geven van diverse betrokkenen met verschillende religies. Het kan enkele jaren kosten voordat iemand door heeft dat aggressiviteit tegen andersdenkenden in bepaalde religies is ingebakken is (zoals in het geval van judaisme, islam, of bijv. satanisme); juist vooral voor mensen met een christelijke achtergrond/opvoeding is dat vaak moeilijk in te denken.

Vanwege de onvoorstelbaar grote verwarring en onwetendheid die NWO entiteiten hebben weten te veroorzaken komt het voor dat er hele legers van "useful idiots" te vinden zijn die op de een of andere manier bepaalde NWO-disinfo en manipulatie verspreiden, versterken en/of in stand houden, zelfs al zijn ze ter goeder trouw.

Vergissingen zijn menselijk, en iedereen heeft recht het bij het verkeerde eind te hebben! De NWO conspiracy materie is extreem uitgebreid en complex, met oneindig veel dubbele bodems, plafonds en wanden. Het is volkomen normaal dat mensen die ter goede trouw zijn de meest uiteenlopende beweringen kunnen doen, al zal men naar gelang men voortschrijdt in begrip van de situatie meer en meer tot gelijkluidende opvattingen komen.

(wordt vervolgd - als de server meewerkt...)
Zhen's avatar
| #260503 | 08-08-2017 20:30 | Zhen
In het geval van Alex Jones (en bepaalde medewerkers zoals P. Watson) is echter duidelijk niet slechts sprake van "vergissingen", maar van doelbewuste misleiding. Dat let echter niet dat hij en z'n netwerkje ook vele legitieme info naar buiten brengt (zoals bijv. regelmatig op het gebied van FEMA activiteit e.d., of gezondheid kwesties zoals vaccinaties en fluor; ook z'n verslagen van Bilderberg conferenties zijn in het verleden zeker wel de moeite waard geweest - met name die met Jim Tucker). Goede disinfo moet het er nu eenmaal van hebben de disinfo te combineren en te verpakken met correcte info.

Het verhaal van Bill Cooper zit heel anders in elkaar. Deze man had een bescheiden positie in de marine, maar verzon voor zichzelf een helden-rol en functie als special operation naval "intelligence" officier, en maakte vervolgens een kleine business als "conspiracy researcher". Het resultaat is dat hij een mix brengt van info die soms heel juist en relevant is (neem bijv. de algemene strekking van "Behold a Pale horse"), en soms volkomen onzin (zoals de verhalen over zijn eigen ervaringen als "intelligence officer"). Voor wat ik over de jaren heen van 'm heb gezien was hij niet "gecontroleerd", maar simpelweg een opportunist die een niche business heeft ontwikkeld (waarna hij tragisch aan z'n eind kwam vanwege een domme reactie op een controle van de IRS, waarvan men - zeer waarschijnlijk ten onrechte - beweert dat het een set-up was om hem op te ruimen).

Dit betekent dat in het rijtje "alternative news" persoonlijkheden de enigen die niet helemaal zuivere intenties hebben Alex Jones (met medewerkers) en Bill Cooper zijn. De meeste overigen durf ik gerust een zegel van vertrouwen te geven, al ben ik het niet altijd eens met alle beweringen en opvattingen (nogmaals: iedereen heeft het recht zich te vergissen!), en al zijn er enkelen die het niet altijd erg nauw nemen met de waarheid (zoals bijv. J. Maxwell), en/of een vreemde/bizarre achtergrond hebben.

De conclusie moet dan ook zijn dat deze video een duidelijk voorbeeld is van hoe met enkele rotte appels, waarvan er slechts 1 of 2 werkelijk "controlled" zijn, men vele goede peren voor rot probeert aan te doen zien.

Voor wie de genoemde personen probeert te beoordelen: laat het niet bij het bekijken van deze snert video voor suckers, die tjokvol zit met leugenachtige beweringen, maar ga zelf op onderzoek uit en lees/beluister wat de diverse personen zelf te melden hebben. Verwacht niet dat je er in een paar uurtjes klaar mee bent...

Het is niet moeilijk om in te zien dat deze video puur bedoeld is om mensen die de materie en de personen die zich erover uit drukken slecht kennen moedwillig te misleiden. Enkel een schoft zou mensen zoals Jeff Rense, David Icke, of Texe Marrs voor "controlled opposition" uitmaken, als je ziet hoeveel deze mensen van zichzelf geven, hoe hard ze werken, risico nemen, en hoe ze in veruit de meeste gevallen onherroepelijk de juiste richting aangeven (zelfs ook al is lang niet alles geheel correct - volgens mij - en ook al is er altijd meer...).

(wordt verv)
Zhen's avatar
| #260504 | 08-08-2017 20:33 | Zhen
Twee expliciete leugens en misleiding in de video die ik niet na kan laten te noemen:

> 01:28/01:57 beschuldiging t.a.v. D. Icke: "It's not the Jews".

Dit is pure misleiding. D. Icke vertelt aan wie het maar wil horen altijd omstandig hoe Joden onder aanvoering van de Rothschilds (hij heeft het over "Rothschild zionism") oorlog en verderf zaaien (wat mij betreft een te simplistische uitleg, maar vooruit, in de goede richting). Hij heeft het echter ook over reptiel-humanoiden en alternatieve "realiteiten". So what?


> 02:02 beschuldiging t.a.v. J. Rense: "It's not the Jews".

Volkomen bullshit. Op zijn website en in zijn radio programmas klaagt hij elke dag wel op de een of andere manier over joden en hun rol in NWO kwesties. Zoals velen verdedigt hij echter ook de zgn. "Torah" joden (die dan "echte" joden worden genoemd), waarbij de vergissing eruit bestaat te denken dat dezen "anti-zionistisch" zijn en dus per definitie aan de zijde van niet-joodse goys. Jammer genoeg doen de Torah joden op hun eigen wijze aan misleiding, en zijn ze wel degelijk anti niet-joden, maar dan op een (relatief) geweldloze wijze.

De rest van de video is keer op keer eenvoudige zwartmakerij die makkelijk door te prikken is als je een beetje op verkenning uitgaat.

Dus wat kan de bedoeling zijn van degene die deze video hier post? Is het een slecht geinformeerde idioot, of een provocateur? Het eerste is duidelijk niet het geval.

Als ik moderator zou zijn zou ik deze post van een waarschuwing aan de lezer voorzien, en in een subsectie plaatsen (indien bij de hand) dat bedoeld is voor trash.

Het lijkt erop dat het doel van de video is mensen die in de NWO geinteresseerd zijn ertoe te verleiden alle NWO problemen te wijten aan "DE joden", allemaal, zonder nuance. Als nu iedereen lekker in koor gaat roepen "DE joden hebben het gedaan" (en iedereen die dat niet doet onmiddelijk beschuldigt van "controlled opposition"), dan kan men lekker makkelijk alle deze dissidenten afdoen als domme "anti-semietische" [sick] neo-nazis.

Het feit is dat de NWO een komplot is vanuit een ingewikkelde netwerk waarin zionistische en zgn. "sabbatean" (crypto) joden beslist een sleutelrol spelen, maar ook andere groepen zoals (andere) satanisten van allerlei pluimage, talloze opportunisten uit de gehele wereld met uiteenlopende achtergronden en motivaties, en naar alle waarschijnlijk ook enkele ET entiteiten.

Maar daar kom je met het bekijken van 1 video niet zomaar uit...
Zhen's avatar
| #260507 | 09-08-2017 20:00 | ..................
Zhen.

Het ging niet alleen om het verdedigen van israel of de joden,maar ook over de vrijmetselarij.Of dat het gewoon gecontroleerde complotters zijn,om juist het complot denken in een belachelijke hoek neer te zetten.

Over jef rense ben ik het met je eens dat hij er eigenlijk niet thuis hoort in dat rij'tje.
Ik ken hem alleen van zijn anti israel/joodse/zionistische standpunten.
Dat van david Icke ging ook niet over de joden.
Maar dat hij het complot denken in een negatieve hoek neerzet.

Wat die zogenaamde truthers ook doen is een zondebok aanwijzen,en de veroorzakers niet benoemen.
Het is een feit dat zionisten,en vrijmetslaars de regeringen leiden in het westen,maar ook in rusland.
En het midden oosten ook een dubieuze rol spelen,alsof het elkaars vijanden zijn.
Maar europa word wel opgezadeld met wat er in afrika en het midden oosten gebeurt.
aanmelden / inloggen