Door community (initieel P.uncia), Op din 16 maa 2010 15:53, 16 reacties, nieuws

CPB: 29 miljard structureel bezuinigenDe overheidsfinanciën lopen op langere termijn volledig uit de hand. Tot aan 2015 zijn daarom voor 29 miljard euro aan structurele bezuinigingen noodzakelijk. Gemiddeld betekent dat 1750 euro per Nederlander.

Dat blijkt dinsdag uit een verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) van de economische ontwikkelingen in de volgende kabinetsperiode. Het CPB voorspelt voor 2015 een begrotingstekort van 2,9 procent van het bruto binnenlands product, terwijl dan een overschot van 1,5 procent nodig is om te voorkomen dat later de overheidsfinanciën ontsporen en de staatsschuld explodeert.

De rekenmeesters spreken in hun verkenning van een forse opgave, vergelijkbaar met die aan het begin van de jaren tachtig, die de komende kabinetsperioden een grote inzet van politici vraagt.

Economische groei

Uit de cijfers komt naar voren dat de economische groei zich dit en volgend jaar weliswaar herstelt, met respectievelijk 1,5 en 2 procent, maar dat de gevolgen van de crisis vooral op langere termijn merkbaar zijn. Door hogere belastinginkomsten en dalende werkloosheid daalt het begrotingstekort nog de komende jaren, tot 2,9 procent in 2015. Voor dit jaar wordt een tekort van 6,3 procent voorspeld.

Bij ongewijzigd beleid is de verwachte economische groei de komende kabinetsperiode 1,75 procent. De werkloosheid daalt van 6,5 procent in 2011 naar 5,25 procent in 2015. De koopkracht stijgt in die periode met gemiddeld 0,25 procent.

De hoge kosten op langere termijn zijn het gevolg van de recessie, met een historische krimp van 4 procent vorig jaar, en een hogere levensverwachting. Nederland is door de economische crisis ongeveer 5 procent van zijn bruto binnenlands product kwijt, het totaal wat in ons land wordt geproduceerd. Dit verlies wordt naar verwachting niet meer goed gemaakt. Daarbovenop gaat het CPB ook uit van een fors hogere levensverwachting wat de overheid meer geld kost aan onder meer zorg en AOW. De levensverwachting op 65-jarige leeftijd neemt tot 2060 toe met 3,5 jaar.

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid is, met uitzondering van de Wajong-uitkering voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn, redelijk op orde, zei directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau dinsdag in een toelichting op verkenningen van de economische ontwikkelingen, waarmee volgende kabinetten te maken krijgen.Teulings noemde de woningmarkt, zorg, verkeer, ontslagrecht en pensioen als terreinen waar de komende tijd vooral knelpunten opgelost moeten worden.

De voorspellingen zijn van belang voor de politieke partijen die de komende weken hun verkiezingsprogramma's afronden, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni. Zij hielden al rekening met forse ingrepen. Het kabinet heeft vorig jaar ambtenaren gevraagd te zoeken naar mogelijkheden om structureel 35 miljard euro te bezuinigen. Hun resultaten worden over twee weken verwacht.
Annotaties:
| #97647 | 16-03-2010 18:13 | Hans
Misschien is dit wel de werkelijke reden voor het vertrek van Bos.
De volgende minister van Financiën moet allerlei vreselijke dingen gaan doen:
- bezuinigen op studiefinanciering
- hypotheekrente-aftrek afschaffen
- ambtenarensalarissen bevriezen of zelfs verlagen
Hans's avatar
| #97649 | 16-03-2010 18:37 | Antares
35 miljard: Dit is vrijwel precies het bedrag dat Bos over de balk heeft gesmeten.
Antares's avatar
| #97651 | 16-03-2010 18:46 | Supermario
@Hans

Zou Bos opnieuw op financiën terecht zijn gekomen?
Supermario's avatar
| #97652 | 16-03-2010 18:47 | Supermario
@Antares

Jij had liever gezien dat Bos ING en ABN had laten klappen? Waren we daar als burger veel beter van geworden?
Supermario's avatar
| #97653 | 16-03-2010 18:52 | Antares
Je kent mijn antwoord toch, Super?

Banken creëren schuld dus dan betekent dat dat Bos een schuld van 34 miljard in stand heeft gehouden.
Antares's avatar
| #97663 | 16-03-2010 20:04 | Antares
Dit is de rekensom die ik heb gemaakt:

Als spaarders ongeveer 1,1 miljard op een rekening zetten dan kan de bank 34 miljard uitlenen als gevolg van de vermenigvuldigingsfactor. Op het moment dat de leners in gebreke blijven heeft de bank een tekort van 34 miljard terwijl ze slechts de verplichting heeft om 1,1 miljard terug te betalen.

Als men de bank failliet laat gaan dan blijft er 34 miljard in circulatie in de vorm van vrij geld, dus geld dat niet hoeft te worden terugbetaald en waarover geen rente wordt geheven terwijl er maar 1,1 miljard hoeft te worden afgelost. De samenleving als geheel wordt hier 32,9 miljard rijker van.
Antares's avatar
| #97695 | 16-03-2010 23:09 | Hans
@Mario: ook als hij premier of kamerlid zou worden, blijft het een kutverhaal om tegen je kiezers te vertellen.
Hans's avatar
| #97696 | 16-03-2010 23:20 | Supermario
@Antares

Heb jij door dat je voor veel zaken waar je dagelijks profijt van hebt deels op de Nederlandse samenleving bent aangewezen?

Wat denk je dat er zou gebeuren als ING en ABN geklapt waren? Veel rust op straat; verbetering van de positie van Nederland in de wereld?

Mij lijkt het zeer onverstandig om als klein landje een beslissing met zoveel impact te nemen en vervolgens op allerlei manieren de zwarte piet in handen gespeeld te krijgen.

Banken creëren wellicht schuld, maar er zijn meerdere factoren die een rol spelen. Heb je daar ook over nagedacht?
Supermario's avatar
| #97697 | 16-03-2010 23:23 | Supermario
@Hans

Tja dat is misschien waar. Toch vraag ik me af of dat nou zo'n probleem voor Bos zou zijn. Ik lees hier regelmatig - zij het misschien niet van jou - dat politici allemaal het volk willen bestelen of voor de de Rotschilds of Bea werken en dat de democratie een grote farce is en trein toch wel voort dendert. Dan zal de aankondiging van een slecht nieuwtje meer of minder die medeplichtige politici toch niet wakker houden?
Supermario's avatar
| #97703 | 16-03-2010 23:34 | Hans
@Mario: van Geel (CDA) stapt toch ook op.
Kamerlid of minister wordt de komende 5 jaar gewoon een kutbaan.
Hans's avatar
| #97705 | 16-03-2010 23:40 | Supermario
Tja, het lijkt er inderdaad niet beter op te gaan worden.
Supermario's avatar
| #97707 | 16-03-2010 23:42 | Antares
Ik ben geen econoom, Supermario, en ik zal gerust niet alles volledig begrijpen. Maar ik begrijp wel datgene wat zij niet begrijpen of me niet willen laten begrijpen. Daarom geef ik ze een zo hard mogelijke schop onder de kont en dan mogen ze fijn de puzzel op gaan lossen, die ze zelf hebben gecreëerd overigens.

Maar het moet wel menens zijn, die spelletjes zijn wat mij betreft over en uit.
Antares's avatar
| #97708 | 16-03-2010 23:55 | Johnito
Ik sta achter de begrotingsplannen van Harry Slinger.
Johnito's avatar
| #97710 | 17-03-2010 00:07 | Supermario
Maar ik begrijp wel datgene wat zij niet begrijpen of me niet willen laten begrijpen
"Ze" begrijpen het dondersgoed en proberen het jou niet te laten begrijpen. Dat hele geldsysteem wordt - zoals tot nu toe altijd het geval was - gebruikt voor de herverdeling van welvaart. Bepaalde personen aan de top spinnen daar goed garen bij.

Je kan je alleen wel ter dege afvragen welke rol ING, ABN en Wouter Bos daarin spelen. Maak je daarbij vooral geen illusies.

Vervolgens kan je je afvragen wat de gevolgen zullen zijn als je als klein land expliciet tegen de gevestigde belangen van een groot deel van de Westerse wereld ingaat.

Dat laatste ben jij volgens mij een beetje vergeten.
Supermario's avatar
| #97719 | 17-03-2010 00:49 | Antares
Niet vergeten, Supermario, maar achterwege gelaten. Het hele punt is dat er eerst een fusie kwam en vervolgens weer een splitsing met een bailout erbij en geen daarvan was volgens mij terecht. Uiteindelijk denk ik dat zo'n failliete bank gewoon door een andere bank zou worden overgenomen dus dan is dat de beste optie. Anders blijf je bezig.
Antares's avatar
| #97793 | 17-03-2010 17:57 | JohnRambo
Hoe ze het ook zullen proberen, elke Nederlander, van nieuwgeborene tot grijsaard, 1750 € laten betalen, gaat ze nooit lukken.
Wat voor schade brengt dit wel niet toe aan de economie?
Dit worden Griekse toestanden.

De staatsschuld stijgt nu met 100 miljoen per dag.
Het lukt ze niet eens om dat terug te dringen.
En dan zitten we nog op een EU/Euro-Titanic.
Als het de ander landen niet lukt hun schulden terug te dringen, en dat lukt ze ook nooit, slepen ze ons mee.
aanmelden / inloggen