Door community (initieel Johan Alphons), Op maa 10 okt 2016 19:20, 5 reacties, nieuws

Cybercriminaliteit: niet als maar wanneer aangevallen

In traditionele termen zijn oorlogen de grootste nachtmerrie voor een economie. Nu de wereldeconomie op dat gebied stabiel vrij stabiel is lijken de meeste beleidsmakers ingedommeld te zijn. Eén van de grootste bedreigingen in onze huidige technologische wereld is echter een grootschalige cyberaanval. Een dergelijke aanval kan in enkele minuten een verwoestend effect teweeg brengen, nochtans wordt amper geïnvesteerd in een goede beveiliging.

Het is een alledaagse melding waar niet veel mensen zich aan storen die er niet mee te maken hebben. Namelijk een informaticaprobleem op een grote luchthaven of supermarkt waardoor tijdelijk geen diensten verleend kunnen worden. Minder geweten zijn echter de dagelijkse cyberaanvallen op energiecentrales waardoor soms wel degelijk de productie tijdelijk wordt onderbroken.

Dit alles klinkt als sciencefiction maar is helaas al realiteit. Toch lijken velen dit niet te beseffen door het ontbreken van de kennis en/of de consequenties op de economie. De gevaren van een gecoördineerde aanval op de energiefaciliteiten wordt door experts als het grootste gevaar aanzien voor de gehele wereldeconomie. Dit is zelfs groter dan natuurrampen aangezien dit op alle plaatsen gelijktijdig kan gebeuren.

Het gevaar op een grote cyberaanval krijgt onder meer bij verzekeraars (en herverzekeraars) een groeiende bezorgdheid. Dit mede omdat de ware omvang amper in ge schatten is. Onder meer Noord-Amerika, Europa en andere technologische beschavingen zijn in extreem hoge mate blootgesteld aan dit gevaar. Alleen al in de olie-en gasindustrie zal in 2018 er niet minder dan 1,8 miljard USD geïnvesteerd worden. Helaas een peulenschil vergeleken met de echte noden.

Voornamelijk de energiesector is in grote mate in gevaar. Elektriciteit vormt de basis van onze gehele technologische beschaving en het ontbreken hiervan voor slechts enkele dagen betekent een ongekende economische ramp. Industriële installaties vallen uit maar kunnen niet eenvoudigweg opgestart worden, de gehele logistieke keten valt als een kaartenhuisje in elkaar door het gebrek aan bevoorrading maar ook andere zaken waar de gewone burger niet aan denkt berokkenen de meeste schade.

Door het gebrek aan elektriciteit valt onder meer de watervoorziening en sanitair uit maar ook grote pompen zijn buiten werking. Dit heeft onder meer gevolgen voor overstromingsgebieden en andere laag geleden gebieden waardoor deze niet meer te redden zijn. Ook spoorwegen en tankstations zijn niet meer bruikbaar.

Koelinstallaties vallen logischerwijze ook uit waardoor binnen enkele dagen het aanwezige voedsel bedorven is. Nieuwe voedselvoorraden komen echter niet meer binnen door het ontbreken van de logistieke keten waardoor gehele steden binnen enkele weken verhongerd zijn. Of nog sneller uitgedroogd door het ontbreken van drinkbaar water.

Het decentraliseren van energiecentrales kan dan ook zorgen voor een beperking van het risico maar het risico geheel uitsluiten is helaas niet mogelijk. Het lijkt een zeer somber scenario maar computeranalisten bevestigen helaas dat het enkel een kwestie van tijd is voor dit ergens zal gebeuren.

In tegenstelling tot een eeuw geleden is de mens er zeer sterk op achteruit gegaan op het gebied van de basisveiligheid. Miljarden mensen zijn volledig afhankelijk van elektriciteit en technologie om te overleven.

Zonder deze technologische vooruitgang zou het niet mogelijk zijn om met zovelen op een beperkte plaats te overleven. Helaas schuilt hierin ook het allergrootste gevaar op het niet overleven van dit alles. Een angstig vooruitzicht waar helaas dringend werk moet van gemaakt worden. Officiële instanties laten graag weten hoe veilig de eigen infrastructuur wel is, de realiteit leert echter dat de problemen reeds een dagdagelijks gebeuren zijn.

Bronnen: http://welt.de
Annotaties:
Overdenkend, misschien is het wel hierom dat de mensheid in alle eeuwen hiervoor "wars" is geweest van techniek?
Is het er misschien allemaal al eens geweest eeuwen geleden, en toen ook gigantisch mis gegaan? Zie de oude beschavingen.

De laatste 40 jaar van mijn leven heb ik de opkomst van de techniek meegemaakt. Ik heb gelukkig ook nog de tijd meegemaakt waarin je alles met je handen moest doen.
Ik vind al die techniek best leuk hoor, niets leuker dan met een laptop op internet.

De jeugd echter weet niet eens meer dat er leven voor het mobieltje was. zonder techniek zijn die hulpeloos verloren. De een zal snel leren in een crisis maar vele anderen zullen bij de pakken gaan neerzitten en wachten op hulp die niet komt.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #254958 | 10-10-2016 19:58 | ouwe knar
We leven als het ware in een soort surrealistisch 'toverland'.
Je zou inderdaad denken dat dit nooit zo lang goed kan gaan.
ouwe knar's avatar
| #254979 | 11-10-2016 14:24 | Ness
Je mag hopen dat 'ze' bij de pakken neer gaan zitten. Maar grootscheeps plunderen ligt meer voor de hand.
Ness's avatar
| #254993 | 11-10-2016 21:21 | G.B. Wolf
Kan ik eindelijk testen, of mijn generator (2000 watt) het lang volhoudt. Water: geen probleem, 360 ltr op voorraad voor wc-spoelen en baden (regenwater). Niet iedere dag maar 2x p.w. De schoonste het eerst en de smerigste het laatst, allemaal in hetzelfde water uiteraard, gezellig in een ouderwetse teil. Buurman heeft een put en als ik hem stroom geef, heb ik ook nog -onbeperkt- grondwater erbij. Eten voor een maand, op diverse plaatsen opgeslagen. Altijd 40 ltr benzine/diesel op voorraad voor de auto/generator. (Jerrycans nog overgehouden uit de eerste olie-crisis in de jaren '60) Verwarming: oude potkachel (merk: Salamander) op zolder en een paar bomen in de tuin, plus het nodige stookhout op voorraad. Koken op camping-gas, 20 patronen op voorraad. (kosten geen drol). Eventueel kan de Salamander ook nog een pan verwarmen. Als het zover is, is het eerste wat plat gaat het internet, dus dat is gewoon waardeloos, evenals tv en radio. Geen radio op batterijen, de berichten vertrouw ik toch niet, ik trek wel mijn eigen plan.
Net zoals Johan Alphons heb ik (gelukkig) ook de tijd meegemaakt, dat je alles zelf moet doen, dus ik ben het wel gewend. Laat de crisis maar komen, zou ik zeggen.
Last but not least: kijk hier maar, voor een beetje realiteit.
G.B. Wolf's avatar
| #254999 | 12-10-2016 06:01 | Antares
Het grootste probleem is voedsel inkopen voor de ramp die nooit zal komen. Wat ga je achteraf met al dat ingeblikte voedsel doen?
Antares's avatar
aanmelden / inloggen