Door community (initieel vonnegut), Op vri 15 jul 2016 19:27, 0 reacties,    

Dallas Police Shooting: Gladio in de V.S.?Dallas Police Shooting: Gladio in de V.S.?


Hoewel ik een grote afkeer heb van het gedachtegoed van de BlackLivesMatter beweging kan ik toch niet ontkennen dat het zaakje rond de Dallas Police Shooting een beetje stinkt. Het doet me denken aan andere aanslagen en vooral aan een aanslag in dezelfde stad 53 jaar terug. Ook toen, bij de moord op JFK, waren er tientallen getuigen die meerdere schutters meenden te hebben gezien. Ook toen was er een oud militair met extremistisch gedachtegoed, die als zondebok fungeerde en ook toen werd de zondebok, voor hij ook maar voor een rechter was verschenen vermoord. Ook bij de aanslag in Oklahoma City, in 1995, waarbij 168 mensen omkwamen door bommen in een overheidsgebouw, was de zogenaamde dader een oud militair die extremistisch was geworden en zogenaamd uit wraak voor de manier waarop de overheid de Branch Davidians en Randy Weaver en zijn gezin hadden behandeld, de aanslag had gepleegd. Dat Timothy McVeigh bij een speciale eenheid diende die geheime opdrachten voor de overheid uitvoerde en dat camera beelden en 24 getuigen bewezen dat McVeigh nog een handlanger had die ook in zogenaamde Ryder vrachtwagen zat en dat experts bewezen dat het gebouw werd opgeblazen door meerdere bommen, was niet van invloed op de uitspraak van de rechter, die er nog voor zorgde dat bepaalde documenten voor het publiek verborgen bleven vanwege gevoelige informatie. Vlak voor zijn dood deed McVeigh een verzoek om geen autopsie op zijn lichaam te plegen. Dat verzoek werd ingewilligd en zijn lichaam zou gecremeerd zijn. Saillant detail is dat de archieven van de FBI over de Iran/Contra affaire en de archieven over het Whitewater schandaal waar de Clintons bij betrokken waren, in het Murrah gebouw lagen opgeslagen dat in 1995 werd opgeblazen.
Ook bij de Bosten Bombing en de aanslag op homo bar in Orlando zagen we allerlei verdachte omstandigheden waarbij overheden een dubieuze rol speelden. We zien een steeds terugkerend patroon waarbij figuren die gelieerd zijn aan de overheid of door overheidsdiensten worden aangestuurd, een aanslag plegen en dan vervolgens zelf worden uitgeschakeld.De huidige omstandigheden met betrekking tot o.a. BlackLivesMatter doen me denken aan de wijze waarop het Gladio netwerk te werk ging. In Italië werden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw diverse aanslagen gepleegd waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Sommige aanslagen werden door rechtse, aan de NAVO gelieerde, elementen binnen de Italiaanse overheid gepleegd maar werden in de schoenen van de Communisten geschoven. De Communisten werden ondanks eerder electorale successen door deze aanslagen kaltgestellt. Een natuurlijke bondgenoot in dit proces was de maffia die al vanaf de invasie van de Amerikanen, op Sicilië tijdens de Tweede Wereld Oorlog, met de Amerikanen samen werkte en later ook met de CIA bleef samenwerken om het communisme in te dammen. Deze samenwerking met de maffia zagen we ook terug in Turkije waar Gladio samenwerkte met Turkse heroïne smokkelaars. De drugshandel is natuurlijk zo ie zo altijd al een grote inkomstenbron voor diverse geheime diensten geweest om hun plannen, die het daglicht niet konden verdragen, te financieren.
Verder is het natuurlijk goed te vergelijken met zwarte protest bewegingen, zoals de Black Panthers die in de jaren 60 en 70 werden geïnfiltreerd en kapot gemaakt door de FBI. Black Lives Matter is een beweging die gefinancierd wordt door o.a. George Soros. U weet wel die fijne miljardair die overal op de wereld, met zijn organisaties, revoluties veroorzaakt. Een van de leiders van Black Lives Matters woont in een huis van een Soros fonds. Dat Black Lives Matters een beweging van niets is, die alleen maar bezig is om onrust te zaaien, bewijst het feit dat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn in het voorkomen van zoveel mogelijk moorden op zwarten want dan zouden ze wel gaan protesteren tegen het geweld van zwarten onderling in grote steden als Chicago en Detroit waar iedere week honderden zwarten worden neergeschoten door hun zogenaamde broeders en dat nog wel in zogenaamde pistool vrije zones. Black Lives Matter is alleen geïnteresseerd in zwarte slachtoffers als die vermoord zijn door een blanke. Volgens hun zogenaamde logica is dat dan een racistische moord omdat de slachtoffers bij voorbaat al onschuldige, vredelievende mensen zijn. Dat achteraf vaak blijkt dat ze een meterslang strafblad hebben en dat bewezen is dat zwarte mensen, procentueel gezien veel meer betrokken zijn bij criminele activiteiten, doet dan niet ter zake. In New York bijv. bestaat de bevolking voor 24% uit zwarten maar plegen zij 75% van de geweldsdelicten met wapens. Dat ze daarom meer in aanraking met de politie komen en meer in de gevangenis zitten komt bij de BLM mensen blijkbaar niet op.Ik krijg de indruk dat Black Lives Matter een soort oproep oproerkraaiers zijn die, wanneer bepaalde overheidsdiensten hun hulp nodig hebben, op komen draven. In het geval van de schietpartij in Dallas moet we nog maar afwachten wat nu de werkelijke toedracht van dit verhaal is. Was er echt maar een schutter en wat zijn de bewijzen tegen deze Mijnheer M.X. (referentie Malcolm X). Is hij daadwerkelijk de schutter en is hij daadwerkelijk overleden. Dat laatste lijkt vergezocht maar sinds de zogenaamde schietpartij op de school in Sandy Hook kijk ik nergens meer van op. Het lijkt ongeloofwaardig dat een groep acteurs een schietincident met tientallen doden in scene zouden zetten maar aan de andere kant is het bewezen dat overheden soms eigen burgers daadwerkelijk opofferen voor hogere doeleinden dus waarom niet de massa voor de gek houden met een toneelstukje waarbij helemaal geen slachtoffers vallen, beter toch?
Ook de wijze waarop de verdachte van de police shootings in Dallas aan zijn einde kwam roept veel vragen op. Waarom iemand, die geen kant meer op kan, vermoorden zonder dat je bewijs hebt dat hij de daadwerkelijke en enige dader is? M.X werd met explosieven, afgevuurd door een robot, vermoord. Moest deze wijze van handelen misschien een precedent scheppen voor toekomstige zaken waarin verdachten niet meer voor de rechter worden gebracht maar gewoon, standrechtelijke worden veroordeeld en ter dood gebracht door robots?
In hoe verre de aanslagen nu werkelijk zijn geïnstigeerd door ondergrondse overheidselementen of dat het gewoon echt het werk is van eenzame extremisten, valt voor mij als leek natuurlijk moeilijk vast te stellen. Het enige dat we wel met zekerheid kunnen stellen is dat we steeds hetzelfde patroon waarnemen van de ex militair of FBI handlanger, die doordraait, een aanslag pleegt en dan vervolgens voor dat er sprake is van een eerlijk proces, zelf het loodje legt. Ook is er steevast sprake van een oefening van de geheime diensten, het leger of de politie, vlak voor de aanslag en steevast is de oefening een exacte kopie van de aanslag.
Steeds weer zien we dezelfde modus operandi. WTC aanslag 1993, OKC aanslag 1995, 9/11 2001, 2005 7/7 Londen, Breivik aanslagen 2011, Sandy Hook 2012, Boston marathon aanslag 2013 en de aanslagen in Parijs en Brussel.
In de jaren 60 en 70 zagen we ook grote onrust in de samenleving. Destijds waren het ook Marxistisch georiënteerde groeperingen die aanslagen pleegden zoals de RAF, de Rode Brigade, de PLO en de Black Panthers. Nu zijn het ook weer linkse burgerrechten bewegingen en vooral Islamitische terreur die verdeeldheid en onrust zaaien in de samenleving.Het doel is het creëren van verdeeldheid, angst en onrust. Ouderwetse verdeel en heers tactieken die er toe moeten leiden dat de overheid meer controle over de burgers krijgt. Onze elite predikt gelijkheid en verzoening maar hun daden spreken een andere taal. Die daden creëren een multi religieuze, multi etnische en multi culturele onderklasse die tegen elkaar worden opgestookt zodat ze geen eenheid kunnen vormen om hun lot te veranderen of in opstand komen. Ondertussen profiteert de stinkendrijke internationale elite van open grenzen en goedkope arbeid waarna ze hun vermogens verbergen in ondoordringbare constructies op belasting paradijzen. De werkende onderklasse wordt leeggeplukt via belastingen en kan naast de druk die de globalisering op hun werk en inkomen legt ook nog eens de uitkeringen ophoesten voor de vele maatschappelijk mislukte immigranten. Immigranten die ook nog eens worden opgedraaid door verderfelijke ideologieën, als de Islam, die hen opstoken tegen het westen en vanuit een soort zelfhaat en jaloezie aanslagen gaan plegen, die vervolgens weer goed worden gepraat door linkse wegkijkers die een wel zeer vreemd bondgenootschap zijn aangegaan met deze extremisten die niets moeten weten van vrouwen en homo rechten en vrijheid van meningsuiting. Dat laatste past dan wel weer bij de linkse kerk omdat ze, als verkapte Bolsjewisten, ook helemaal niet zitten te wachten op andere meningen en het liefste een communistische heilstaat zouden stichten.

In hoeverre we de Islamitische en Linkse terreur nu werkelijk moeten zien als het grote kwaad in onze samenleving kan ik moeilijk inschatten. Je kunt de wereld immers vanuit zoveel verschillende standpunten bekijken en in hoeverre deze bewegingen worden misbruikt door geheime diensten is ook weer lastig herleiden maar in grote lijnen zie ik een scheidslijn tussen nationalisten en libertariers enerzijds en globalisten anderzijds. Ik denk dat vooral de laatste groep voor de grootste problemen in deze wereld zorgt. Het zijn vooral de globalistische control freaks die iedere wereldburger willen controleren in een wereld met open grenzen en open markten en iedereen die daar tegen in gaat wordt een kopje kleiner gemaakt. Het zijn de multi nationals die de dienst uit maken en onze samenlevingen moeten aan hun eisen worden aangepast. Mensen en landen die tegensputteren worden door de geheime diensten vakkundig aan de kant gezet of uit de weggeruimd en tegenstand vanuit de samenleving wordt doormiddel van gecontroleerde oppositie en false flag aanslagen een bepaalde richting ingeduwd. Deze internationale elite wil complete controle over grondstoffen, onderwijs, de media, de farmaceutische industrie en de voedsel productie.

Er bestaat natuurlijk echt terrorisme maar helaas komt dat terrorisme ook weer voort uit keuzes die onze elites hebben gemaakt. Door het tijdelijk, opportunistisch, samenwerken met bepaalde extremisten ontstaan er zelf gecreëerde monsters die ook weer monsters baren en die monsters hebben weer invloed op mensen in het westen die geïnspireerd raken en hun eigen zielige leventjes kleur willen geven met zogenaamde heroïsche daden, die dan weer het leven kosten aan westerlingen die zich nauwelijks bewust zijn van de monsters die onze eigen elite heeft geschapen…
Zo ontstaat een vicieuze cirkel van onschuldige slachtoffers, naïevelingen, psychopaten en machtswellustelingen die de poort naar de hel opent.
Annotaties:
aanmelden / inloggen