Door community (initieel Best Well), Op don 17 aug 2017 15:38, 6 reacties, nieuws

Dank je wel, Faek!
Beste Faek, Dank je wel voor je aangifte. Eindelijk! Je had me geen groter geschenk kunnen geven. Dat zal straks blijken aan de hand van mijn reactie naar de rechtbank, wat de reden is dat er ik er hier en nu niet teveel over zal zeggen. Zou je verbalisant mevrouw Martha Adele de Hart willen bellen om de aangifte zo spoedig mogelijk naar de officier van Justitie door te leiden, met ook namens mij het uitdrukkelijke verzoek om terstond tot strafvervolging over te gaan? Ik zal door de vingers zien dat de beweerde delicten klachtdelicten zijn die binnen 3 maanden na eerste constatering moeten worden aangegeven. Laat het OM dat alsjeblieft niet gebruiken om je niet-ontvankelijk te verklaren. Ik zie graag dat ze een uitzondering maken.

Faek, jongen, ik heb je zo vaak gezegd dat je een advocaat moest nemen. Ik heb je aangeboden die voor je te betalen. Dus niet jammeren dat je geen advocaat kan betalen. Die had je ook kunnen behoeden voor de ernstige fouten die je hebt gemaakt. Die had je ook kunnen zeggen dat je, als mijn getuige, absoluut niet met de advocaat van Wolfgang mag praten. Dom ook van deze Reyneveld dat hij dit zelf niet weet. Ik heb geen idee wie je heeft geadviseerd om daags voor de zitting van dinsdag (na vier jaar) aangifte te doen, ik weet wel dat dit niet één van de slimste is. Als het doel was om je getuigenis onder ede te voorkomen, dan heeft het volledig averechts gewerkt. Je hebt de noodzaak tot het getuigenverhoor alleen maar groter gemaakt. Weet je nog dat je tegen de rechter zei: Ik wil alleen verklaren voor de politie of voor de rechtbank. En dat ik toen tegen de rechter zei: Dat is nou precies wat we willen! Je maakte alleen de vergissing dat jouw verklaring van dinsdag van betekenis zou zijn. Dat is deze niet omdat deze zitting slechts bedoeld was te beoordeling van mijn verzoek tot het horen van getuigen onder ede. Pas dan kun jij uiting geven aan wat je steeds hebt geroepen: ‘Ik wil alleen verklaren voor de politie of voor de rechtbank’.

Wat dat betreft kan ik je nu wel reeds zeggen dat je bewering (niet onder ede) tegenover de rechter dat je handtekening niet onder je verklaring staat, niet alleen stellig wordt betwist door Hans Mauritz en mij, maar dat Hans dat ook kan staven. Zo’n loodzware aantijging van een ernstig strafbaar feit als valsheid in geschrifte, vier jaar na dato, kunnen wij niet erg waarderen, Faek. Des te meer reden om dit onder ede te herhalen. Des te meer reden, ook voor jou, om onder ede te willen getuigen, in plaats van niet, zoals door meerdere andere partijen als zeer onwenselijk wordt bezien. Zelfs als je dit verhaal onder ede zou kunnen hardmaken, dan nog is het niet relevant om het getuigenverhoor af te blazen. Juist ook omdat de wetenschap dat we je getekende verklaring hebben, aanleiding was voor je onderstaande recente gesprekken met Hans. Zeer bijzondere gesprekken met iemand die leurt met een verklaring die niet door jou zou zijn afgelegd. En Faek, zoals het er nu bij staat is het jouw woord tegen dat van Hans. Wat dan de doorslag zal geven is dat op band staat dat je samen met Hans bezig bent een afspraak te maken met je (niet bestaande?) advocaat om een nieuwe verklaring af te leggen. Iedereen begrijpt dat het hier niet ging om een verklaring van jou dat je geen getuige bent geweest van de moord op Marianne. Dat had je gewoon kunnen ontkennen maar dat heb je nooit gedaan. Zelfs afgelopen dinsdag bestreed je niet de inhoud van de gewraakte verklaring en zelfs in je aangifte belaster je mij wel van smaad maar je zegt niet dat het niet waar is wat ik stel over jouw (ongewilde) betrokkenheid bij de moord, die je nota bene zelf toegeeft in je aangifte! Maar liefst drie maal is er in het proces verbaal van je aangifte tegen mij, de gelegenheid om te stellen dat het door mij beweerde niet waar is. Dat je helemaal niets van de moord af weet.

We hebben nu de bewijzen dat er gedurende 4 jaar meer dan 40 momenten zijn geweest (de meesten op band) dat je de kans kreeg (en waar het ook heel logisch was geweest) om simpelweg te ontkennen. Je deed het nooit. Niet in het gesprek met Marcos, niet in het gesprek met Rob Arts, niet in de cruciale gesprekken en persoonlijke ontmoetingen met Hans en niet in meerdere gesprekken met mij (één hiervan zoals hierboven). Faek, straks gaat dat meewegen als de rechter moet beoordelen of het ‘Ja’ van Hans tegen het ‘Nee-met-voorbehoud’ van jou in Hans’ voordeel (en dus juist en vooral voor mij) in jouw voordeel zou moeten werken. Je snapt natuurlijk zelf al dat je nu een groot probleem hebt en dat je er niet meer mee wegkomt. Weet je, Faek, je bent gewoon bang dat de doofpot ooit nog eens open gaat en dat jij in het geval je steeds je betrokkenheid hebt ontkend een – nogmaals – heel groot probleem hebt. Dat is het, beste vriend. Daarom durf je niets te ontkennen. En dat maakt je nog enigszins sympathiek, want iedereen begrijpt nu dat jij je mond moet houden van Justitie. Dat is dan ook meteen de reden dat je alleen voor de politie of de rechter wilt verklaren, want dan kunnen ze je niets maken.

Ook zal meewegen dat je een aantoonbaar valse aangifte tegen me hebt gedaan. De beschuldigingen waar jij mee komt zijn niet alleen potsierlijk maar aantoonbaar uit je duim gezogen. Hoe krijg je het bedacht? Ook dat gaat meewegen. Juist als ik jouw leven zo vergald zou hebben, zou je moeten staan trappelen om hiervan te getuigen onder ede.

Wat jij kennelijk niet snapt is dat het nou net gaat om de inhoud van de verklaring, en andere zaken, die je zelfs dinsdag voor rechter Geerdes niet hebt betwist. Vergeten, Faek? Dit had je ook in je aangifte moeten doen. Van mij mag je het nog snel corrigeren bij mevrouw de Hart, maar doe het dan wel voor het weekend en stuur mij en de rechtbank een kopie van je nieuwe aangifte. Geef haar dan ook even de link op Youtube naar ons bovenstaande gesprek van augustus vorig jaar. Dit is de URL: https://www.youtube.com/watch?v=_wXx10UjyV4&t

Dan kan dat goed vergeleken worden met de teksten en beweringen in je aangifte. Geen rechter die je gelooft dat je geen kennis draagt van de moord, alleen al omdat je het nooit hebt willen ontkennen. Zo simpel ligt dat.

Nu je toch al verboden contacten hebt met Rick Reyneveld – naar ik aanneem gaat dat om meer dan de groeten aan Wolfgang over te brengen – kun je hem ook zeggen dat hij het getuigenverhoor juist ook moet willen, in plaats van het zo krampachtig te willen voorkomen. Jouw getuigenis en die van je vrienden gaan immers mijn ongelijk bewijzen, koren op de molen van Reyneveld.

Sterkte en wijsheid van Wim
Annotaties:
| #260551 | 17-08-2017 19:18 | Rotterdam
Dombo's Dankbaar en Mauritz blijken nu zelfs de handtekening van Faek te hebben vervalst. Natuurlijk ontkennen ze weer in alle toonaarden.

Nog even en Dankbaar mag eindelijk zijn verdiende gevangenisstraf uitzitten.

Natuurlijk weer gepost door complotgekkie BestWel.
| #260552 | 17-08-2017 19:22 | Rotterdam
Wim Dankbaar heeft het analytisch denkvermogen van een amoebe. Verder denken dan zijn eigen hersenspinsels kan hij niet. Wim Dankbaar vertelt interessante 'feiten' die allemaal nog bewezen moeten worden en waarvan Wim Dankbaar uitgaat dat hij het bewijs reeds geleverd heeft. 15 augustus 2017 verdedigt Wim Dankbaar zijn verzoek bij de Rechtbank om Faek te horen. De kans dat de Rechtbank dit toewijst is niet zo groot omdat Wim Dankbaar in een civiele procedure een getuige oproept die hij in een strafzaak nodig heeft. Ook claimt Dankbaar dat hij onrechtmatig wordt vervolgd door het OM en hij weigert in zijn strafzaak de niet ontvankelijkheid van het OM in te roepen. Dan ben je meer dan een prutser. Dan ben je niet goed snik.

http://www.goedenieuws.nl/vandaag/2017/08/15/wim-dankbaar-grote-prutser
| #260553 | 17-08-2017 19:35 | Best Well
Ha die Rotterdam!

Erg voorspelbaar is inmiddels waar jij op zal gaan reageren.
Wanneer je het aandacht geeft kan het alleen maar gaan groeien.
Dat zal je opdrachtgever je echt niet in dank afnemen.

Nou tot ziens maar weer bij het volgende artikel van Wim Dankbaar of Martin Vrijland.
Best Well's avatar
| #260558 | 18-08-2017 06:29 | Rotterdam
Erg voorspelbaar is ook om iedere keer weer te beginnen over een niet-bestaande 'opdrachtgever'.

Het gros van de Zappies heeft niks met Niburu, Vrijland en Dankbaar, en jij blijft niet meuk maar koppiepeesten.

Zelfs Oldenkamp spuut Niburu uit:

De Nederlandstalige koningin van de desinformatie is onmiskenbaar Alexandra Heydebree van Niburu.co. Zij stal begin 2012 samen met haar toenmalige lover Jelle Poelstra de website Niburu.nl van Anton Teuben, al zag ze dit zelf als “veilig stellen”, zoals verwoord in haar verklaring uit die tijd. Deze domeinnaam moesten ze echter snel weer teruggeven, maar alle oude artikelen hebben ze gewoon gehouden en die staan nog steeds online via Niburu.co. Bovendien staat er op deze gestolen website zelfs nog gewoon: “Sinds 2003 publiceert Niburu onthullend en bewustmakend nieuws …”, al zal deze schaamteloze dievegge deze zin er nu wel snel vanaf halen, verwacht ik.

Dat het hemellichaam genaamd Nibiru op 23 september 2017 opnieuw zal wederkeren is de grootst mogelijke lariekoek (en overigens heeft ook het 12e hoofdstuk van de Openbaring aan Johannes helemaal niets te maken met die datum, zoals is uitgelegd in aflevering 11 van Heelige Schrift TV), want met ‘Nibiru’ doelden de Mesopotamiërs destijds op Venus toen zij bijna 900 jaar lang als een komeet voorbij kwam vliegen. Natuurlijk weet Alexandra Heydebree zelf ook wel dat die Nibiru-wederkomst onzin is, en uitsluitend is bedoeld om het onwetende volk maar een beetje bezig te houden. Ik hoop daarom van ganse harte dat straks die Nibiru-hype even hard keldert als haar bezoekersaantallen, want haar website is overduidelijk bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom is ze dan ook een innige samenwerking aangegaan met mega-narcist Micha Kat. Soort zoekt soort, zullen we maar zeggen.

http://www.pateo.nl/HTML/NL/Bulletin/Nieuwsbrief174.htm
| #260559 | 18-08-2017 10:24 | Best Well
Het gaat hier over nieuws en niet over de bron.
Je kan er natuurlijkaltijd een bron tegenover zetten en het nieuws vergelijken.

Zeg Rotterdam heb je nog iets inhoudelijks te melden over de rechtszitting of over Feak of blijf je alleen maar trollen?

Ik kan namelijk in het door mij geplaatste artikel niets vinden over Fake of over Niburu.
Best Well's avatar
aanmelden / inloggen