Door Ness, Op zat 26 nov 2016 10:39, 18 reacties,    

Dat wonderbaarlijke klimaatLaten we eens aannemen dat het gas CO2 uitsluitend warmte kan vasthouden (en niet tevens warmte reflecteert), en wel zodanig dat de ganse planeet opwarmt als gevolg van de extra CO2-scheten die de mens laat via zijn apparaatjes. Nu is CO2 een gas dat zich snel mengt in de lucht, zodat je bij ieder luchtmonster, waar dan ook genomen, hoog of laag, ongeveer dezelfde verhouding CO2 - andere gassen aantreft: 400 deeltjes per miljoen deeltjes totaal (400ppm).

Dan moeten de specialisten mij maar eens komen uitleggen waarom er in 100 jaar geen verandering te constateren valt aan het ZEE-IJS rond Antarctica, terwijl de Noordelijke ijszee sneller smelt dan een ijsje in de Sahara overdag. Althans, volgens deze prachtige maar zeer alarmerende grafiek, aangetroffen op Welingelichte Kringen:

Want als CO2 broeikast, dan broeikast het overal en dus aan beide polen ook; dan moet een verandering aan het zee-ijs op de Noordpool gepaard gaan met een navenante verandering in zee-ijs rond Antarctica. Maar die veranderingen ontbreken volkomen. CO2 blijkt wonderbaarlijk selektief. Het warmt blijkbaar alleen zeewater rond de Noordpool op!

Overigens vertonen de officiele grafieken een iets ander beeld dan de schrikbarende paniekgrafiek op Welingelichte kringen. En is het onmogelijk om achter de precieze nu-heersende temperatuur op de Noordpool te komen. Die informatie is zomaar niet beschikbaar, hoe hard je ook googled. Het enige wat we mogen weten is dat het 20 graden warmer is dan normaal. Maar is dat Celcius of Fahrenheit? Ennuh.. wat is normaal? De nepmedia nemen de kreet wel steeds over maar onderbouwen die niet. De enige bron die rest is een artikel van de Big Wobble - zie eerste plaatje.

En dan zijn er nog een paar heel onlogische uitspraken te vinden voor wat betreft het bevriezen van zeewater. Om de een of andere reden wil de anomalie van water er bij de hoernalisten maar niet in. Water, ook zout water, gedraagt zich definitief anders dan alle andere vloeistoffen. Heel simpel komt het hierop neer: als er ijs op water drijft is de hele kolom water onder dat ijs warmer dan aan het oppervlak tot aan een bepaalde grens, afhankelijk van het zoutgehalte. Die grens ligt ongeveer bij min één tot plus 1 graad Celcius. En als er geen ijs drijft dan is de hele kolom water onder dat oppervlak kouder, alweer tot aan diezelfde grens. In de diepzee, vanaf 2 km diepte, is de temperatuur vrijwel stabiel. Heel koud dus, tussen pakweg -1 en +1 C.

Dat wil zeggen dat aan de Noordpool en in de zee rondom de temperatuur van het water schommelt tussen de min 2C (onderkoelde toplaag) en -1C (in de diepte), want als er dan geen vast ijs ligt, dan drijven er ruim voldoende ijsschotsen rond die aangeven dat de marge in temperatuur in dat water miniem is, ongeveer één graad Celsius. De minste geringste aanraking, schip, wind of golfje, is genoeg om onderkoeld zeewater in één klap te bevriezen van boven af aan. En dat in eerste, tweede en derde instantie onafhankelijk van de luchttemperatuur erboven. Waarom dat dan niet gebeurt, is mij (g)een raadsel.

De enige conclusie die te trekken valt uit het feit dat zee-ijs aan de Zuidpool zich anders gedraagt dan zee-ijs op de Noordpool is dat CO2 niet de oorzaak kan zijn van opwarming, en dat het idioot snel afsmelten van ijs op de Noordpool sinds de verkiezingen in Amerika een andere, vooralsnog onbekende oorzaak heeft. En de enige conclusie die te trekken valt uit het gebrek aan informatie over de precieze omstandigheden op de Noordpool is dat we weer eens gruwelijk voor het lapje gehouden worden. Als daar een zowat permanent hogedrukgebied heerst, de beruchte polar vortex, dan hangt er ook permanent zeer dikke mist boven de Noordpool die niet in beweging is te branden. Het is daar dus windstil.

Anders, zonder buffer dus, zou het ijs razendsnel aangroeien omdat de aanwezige warmte ongehinderd wordt afgestaan aan het heelal. Er is dus sprake van inversie. En dat op zich is ook al een tegenspraak in zichzelf, want de lucht boven de Noordpool is heel koud - er is geen zon want het is winter - en wordt alleen maar kouder, niet warmer zoals normaal bij inversie. Kortom, meteorologen, natuurkundigen, wiskundigen en ander tuig moeten zich maar niet met het klimaat bemoeien, want die snappen er geen donder meer van, volgens de bronlink. Jenny snapt het wél, nou ja een beetje, vaag, half. Daarom kan zij daverende onzin verkopen als 'wetenschappelijke journalistiek'. Ja Jenny, het is vreemd, heel erg vreemd, buitengewoon eigenaardig. En volstrekt in tegenspraak met alle wetten van de natuur. Gewoon niet uit te leggen. Maar geloof in de klimaatcult doet wonderen en maakt recht wat krom is.
Annotaties:
| #256348 | 26-11-2016 14:10 | Ness
Het afsmelten van het ijs kan 2 oorzaken hebben: een in serie geschakelde ploeg onderzeese plotseling zeer aktieve vulkanen, of HAARP/microwave-activiteit. Want het ijs smelt, dat is niet te ontkennen. Maar het is tegelijkertijd ook niet meer uit te leggen, zelfs als je gelooft in Klimaatkul.

Een HAARP/EISCAT/{wat voor naam dan ook} kan de lucht boven het oppervlak zodanig verwarmen dat er inversie onstaat. Bij inversie wordt de kou vastgehouden onder de koepel van de *vortex* middels heel dikke mist. Door constante werking van de HAARP blijft die vortex op zijn plaats als een deksel. Daardoor raakt het zeewater op kunstmatige wijze sterker onderkoeld dan onder natuurlijke omstandigheden zonder te bevriezen. Een rare vorm van supercooling.

Over vulkanen onder de Noordpool horen we niks. En over een supermicrowave ook niet. Maar het is een van tweëen. Want wat nu gebeurt is inderdaad volstrekt abnormaal.
Ness's avatar
| #256349 | 26-11-2016 14:35 | siban
North+pole+drift+edit+1.jpg

Zou de veranderende positie van de noordpool ook een rol kunnen spelen.
siban's avatar
| #256350 | 26-11-2016 14:51 | Ness
Nou dat plaatje is sloppy, sloppy wetenschappelijke weergave hoor. Da's de magnetische noordpool. De noord/zuidpool waar het hier om gaat is de geografische. Dat is een gemiddelde (want de aardeas wiebelt een klein beetje) van de positie van de aardas - en dat is heel simpel de as waar de aarde omheen draait. Die as is uitermate stabiel, zelfs de afwijkingen (the earth's wobble) zijn uitermate stabiel en voorspelbaar.

De magnetische pool wandelt al jaren - er zijn er meerdere! - en is afhankelijk van het magnetisch veld van de aarde, en dat is nogal veranderlijk. De 2 'noordpolen' hebben in principe niets met elkaar uit te staan; de een is mechanisch (aardas, échte noordpool) en de ander elektro-magnetisch van aard.

File:Globespin.gif
Ness's avatar
| #256351 | 26-11-2016 14:51 | siban
spole_29146629fd.png

npole_01_a5d35fcf3c.png

De zwarte stippen zijn de posities van magnetische noorden en de rode het geografische noorden

Dat zijn toch wel drastische veranderingen in een periode van 15 jaar
siban's avatar
| #256352 | 26-11-2016 14:55 | Ness
Geef eens een linkje naar waar je die info vandaan haalt siban?
Ness's avatar
| #256353 | 26-11-2016 14:59 | siban
Hier Ness

http://www.gfz-potsdam.de/en/section/earths-magnetic-field/data-products-services/faqs/

Het is voornamelijk de positie van het magnetische noorden wat flink veranderd is.
siban's avatar
| #256354 | 26-11-2016 15:09 | Ness
Nm ik heb dit : https://www.newscientist.com/article/2083481-why-the-north-pole-is-now-slowly-moving-towards-london/

Maar dit gaat met centimeters per jaar, decimeters desnoods, niet met kilometers. De 'wobble' is aan het afwijken wegens redistributie van gewicht. En nee, het heeft geen invloed op de eigenaardige weerkundige verschijnselen die we meemaken, Want die beslaan een enorm gebied, waarbinnen dat gewriemel nauwelijks opvalt.

De aarde zelf genereert een geomagnetisch veld, maar heeft ook een overkoepelend magnetisch veld, dat zich tot ver buiten de aarde uitstrekt. En de as van dat grote veld vertaalt zich naar 'de magnetische noord/zuidpolen'. Vandaar de 2 verschillend gekleurde magnetische polen op het plaatje. Maar er zijn dus méér dan 2 (noord/zuid) geomagnetische polen, en een van die assen bevindt zich momenteel in de buurt van de 'gewone' magnetische pool, als je me nog kunt volgen lol
Ness's avatar
| #256355 | 26-11-2016 15:36 | Ness
**sry - er zijn meerdere geomagnetische velden (ieder gebied heeft z'n veldje), en als je die gaat optellen kom je uit op een bepaalde richting, weergegeven met die rode stippen op jouw kaart. Maar er zijn dus allerlei kleine geopooltjes, niet noodzakelijkerwijs noord zuid gericht, en die moeten steeds opnieuw gemeten worden, en 'opgeteld' dwz de resultante berekend. De uitleg in de vorige post is erg verwarrend. Zie http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/faqgeom.shtml#What_is_the_Main_Field
Ness's avatar
| #256356 | 26-11-2016 16:14 | Ness
Ik geloof dat wat hierboven staat niet of niet helemaal correct is. Ik zal er eens diep induiken, siban, want dit schud ik uit de losse pols maar het is niet echt mijn stiel dus ik kan goed fout zitten. Wat ik wel zeker weet is dat het omklappen van magnetische polen niet wereldschokkend is. Dat is vaker gebeurd. Maar als de aardas zou kantelen, dus als de geografische polen omkeren, zijn we er allemaal geweest. Dat is in 4,5 miljard jaar niet gebeurd, want zoiets kan een planeet niet eens navertellen imo.
Ness's avatar
| #256357 | 26-11-2016 17:28 | siban
Ja Ness het is erg verwarrend al die noord polen! En dan kom je er achter dat onze noordpool zich gedraagt als een zuidpool! Ja dan is de verwarring compleet.

las net dit stukje https://www.scientificamerican.com/article/the-earth-has-more-than-one-north-pole/

En samen met jouw laatste uitleg wordt het wat helderder.

Het magnetische noorden is dus de plek waar de kompasnaald loodrecht naar beneden gaat. Bij een staaf magneet gaan de veldlijnen buitenom van noord naar zuid en bij de aarde is dit dus blijkbaar andersom. Onze noordpool gedraagt zich dus als een zuidpool.

Of dit allemaal bijdraagt aan het smeltende zee ijs op de noordpool weet ik niet. Het hebben van wel of geen landmassa speelt een grotere rol. Al denk ik wel dat het magnetische veld invloed heeft op ons klimaat, of beter gesteld verbonden is met elkander.
siban's avatar
| #256370 | 26-11-2016 23:12 | siban
@Ness

https://www.youtube.com/watch?v=WOo1TmaZi2U

De stand van zaken. Je vraag wat de huidige temperatuur is op dit moment +/- -10 graden Celsius. Zie filmpje vanaf 9:25

Kort samengevat. Voor begin november zitten we op een nieuw dieptepunt qua ijs volume en temperatuur. Ook de zee ijs massa op Antarctica zit lager dan wat het gemiddeld moet zijn(part2 v filmpje).

Elk jaar zien we dat wetenschappers in paniek raken als de winter op zich laat wachten. Doem scenario's dat we over 4 jaar geen ijs massa meer hebben op de noordpool. Dat lijkt me overdreven maar we wachten af.
siban's avatar
| #256371 | 26-11-2016 23:19 | Ness
Kijk, dit gebeurde er in september: een immense aanwas van ijs - volgens de data - wordt door Salon beschreven als een record afname: http://realclimatescience.com/2016/09/record-arctic-sea-ice-growth-continues/ Dus er wordt een hoop afgelogen. Maar die Charctic kaart liegt niet, mag ik hopen.

Die hele snelle aangroei is dus heel plotseling gestopt en onverwacht gaan afwijken. Dat is geen klimaatverschijnsel want het is kortdurend, het gaat volgens zeggen om raar weer, hoge luchttemperaturen boven de pool (als dat niet gewoon gelogen is). Over een plotseling aangevoerde warme golfstroom of vulkanisme hebben we ook al niets gehoord of gezien.
cdas-sflux_sst_global_1.png

Het water zou gewoon moeten bevriezen ongeacht de luchttemperatuur (minus 25C! Wat nou, warm!), het is koud genoeg, maar doet dat niet. Dat kan op een kunstgreep met een HAARP wijzen. Want daarmee kun je gewoon rechtstreeks ijs van de randjes afsmelten door de lucht vlak erboven te verhitten. Een HAARP kan dat; daar is hij namelijk specifiek voor gebouwd.

https://duckduckgo.com/?q=magnetic+field+influence+climate&t=ffab&ia=web <-- het magnetisch veld heeft wel enige invloed, maar daar mocht geen aandacht aan worden besteedt, want CO2 moet en zal de boosdoener zijn. Niet dat je onderzoekers kunt tegenhouden maar als het onderzoek niet richting 'demonisch gasje' gaat komt er geen geld vrij. Maar dat veld heeft dan waarschijnlijk effect op de bewolking.
Ness's avatar
| #256372 | 26-11-2016 23:24 | Ness
**kan lucht verhitten bedoel ik - daar zijn ze speciaal voor gebouwd. Die dingen zijn natuurlijk niet speciaal gebouwd om poolijs af te smelten, al heb ik al jaren de indruk dat ze er wel voor gebruikt worden. Dit om een ijsvrije doorgang te forceren, een Noordelijke passage, voor de scheepvaart.
Ness's avatar
| #256374 | 27-11-2016 10:01 | de^mol
Het is inderdaad gemiddeld warmer op de polen dan 'normaal', en ja er is wel degelijk data over de temperatuur op de noordpool:
Noordpool temperatuur

Alleen is dat het geval voor dit jaar. De zuidpool was juist de afgelopen jaren kouder dan normaal, en had meer zeeijs, tot aan dit jaar. Een jaar of 8 geleden had de zuidpool de laagst gemeten temperatuur ooit.

Dat het een jaartje warmer is, is niet onverklaarbaar en ook niet verontrustend. We hebben een warm jaar achter de rug, een zeer sterke el niño, en dat toevallig gekoppeld aan het feit dat de zon vorig en dit jaar zijn krachtigste punt van zijn 11-13 jarige cyclus voltrok. Die combinatie is de reden van het feit dat het wat warmer is en er minder ijs is dit jaar. We gaan overigens nu ongeveer de la niña periode in en rond 2020-2021 zal de zon zijn zwakste punt van de cyclus bereiken. We zullen dan een krachtig herstel gaan zien van het poolijs.

Er is dus niets aan de hand, in ieder geval niet om je ongerust over te maken. Verder prima artikel, petje af.
| #256377 | 27-11-2016 13:51 | Ness
D'r is wel wat aan de hand Mol want het betreft hier een anomalie. De noordelijke ijszee is niet zozeer bij de circulatie van oceaanwater betrokken; de warme golfstroom die tussen IJsland en Noorwegen terecht komt vanaf het zuiden is zo zwaar geladen met zout dat hij afzinkt vóórdat hij de ijszee bereikt. Da's een deel van de thermohaline circulatie, en daar is geen verandering in gekomen - volgens die mooie site. Het water in de ijszee is dus koud genoeg. De luchttemp boven de 80e breedtegraad is inderdaad rond de minus 25 C - absoluut koud genoeg, wind met die temp is prima in staat het wateroppervlak verder af te koelen. En het is perma-nacht, dus geen aanvoer van zonne-energie daar ter plekke.

Er is gewoon geen enkele reden voor dat water om niet te bevriezen. Al die andere redenen die je noemt doen domweg niet ter zake. Het gaan om de situatie nu, niet om wat geweest is. Warm of koud jaar, la Nina, zonneschijn ed, dat heeft er niets mee te maken. Dat water zou gewoon moeten bevriezen. Maar dat doet het niet. Zoiets kan alleen maar ontstaan als het water ineens te warm wordt wegens plotselinge vulkanische aktiviteit, of als een HAARP de lucht staat te koken vlak boven het ijs en tevens een dikke mist en windstilte teweeg brengt boven een groot gebied. Punt.

Gezien de politieke ontwikkelingen lijkt mij dat laatste - stiekeme HAARP-aktiviteit - het meest waarschijnlijke. Er is geen wetenschapper die dat durft te benoemen uit angst voor idioot te worden versleten. Maar het veroorzaakt wel chaos in Rusland, Canada en USA: bergen en bergen sneeuw, en een onnatuurlijke en veel te vroege start van een hele koude winter. Plus de alarmisten kunnen weer fijn janken en hun gelijk halen. Want 'het klimaat is van slag'. Dus moet Trump dood want die gelooft dat niet.
Ness's avatar
| #256378 | 27-11-2016 14:10 | Ness
http://nos.nl/artikel/2145050-energiebedrijven-gaan-straks-jouw-boiler-aan-en-uitzetten.html
http://www.geennieuws.com/2016/11/eu-wil-nu-gaan-bepalen-wanneer-u-het-licht-uit-moet-doen/

De EU wil de totaalcontrole over de hele energiemarkt in alle lidstaten, en wil tevens belasting gaan heffen en ongetwijfeld ook CO2 belasting. Die hebben *bewijzen* nodig om hun argument kracht bij te zetten. En Big Oil wil dat CO2 opgeslagen hebben. Want daar kun je een soort van benzine mee maken op goedkope wijze. Alleen het afvangen en opslaan van CO2 is nogal duur. Dat mogen dus de melkkoetjes betalen.

Met een noordpool die maar niet wil bevriezen kun je al die huppelkutten in de politiek wel overtuigen. Want als die niet al corrupt zijn, dan hebben ze geen kaas gegeten van harde wetenschap. En in HAARPS *geloven* ze niet, al regelen ze wel de bekostiging. En die is niet misselijk.
Ness's avatar
| #256395 | 27-11-2016 18:50 | Ness
Even een onzorgvuldigheid verbeteren: diep zeewater heeft een steady temp van rond de +2 graden celcius, afhankelijk van het zoutgehalte, normaal gesproken. Als er aan het oppervlak ijs ligt, dan gaat de temp van -2 bovenaan naar +2 diep beneden. Maar er is aan de noordpool sprake van grote hoeveelheden zout die afzinken, en daardoor kan de temp dalen in de diepte tot beneden die limiet van +2, ook al omdat de zee daar niet erg diep is. Vandaar mijn gok: 'tussen +1 en -1'. Maar het was een gok, ik had het niet echt nagekeken. Het heeft verder ook geen invloed op het verhaal.

Dat er zoveel zout afzinkt komt omdat ijs nauwelijks zout kan vasthouden.

Overigens doet de luchttemperatuur, het hele vortex verhaal etc etc er niet toe hier. Het gaat in geval van bevriezen vrijwel uitsluitend om het zoutgehalte en de temp van het water, niet van de lucht. Ook als de temp van de lucht boven een eind boven nul is, zal water nog bevriezen als het zelf koud genoeg is. De luchttemp heeft pas invloed in geval van wind. De aanvoer of afgifte van energie via een wateroppervlak met z'n eigenaardige oppervlaktespanning gaat heel erg traag, tenzij er wind en golven bij komen kijken. (De luchttemp is -25C momenteel en is volgens de link van de Mol steeds fors beneden nul geweest vanaf september). Wat wel direkt invloed heeft zijn zonnestralen. Maar de zon staat daar laag en het is maar heel kort dag.

https://www.coursehero.com/file/p3kq2i9/Deep-water-never-freezes-and-always-has-a-constant-temperature-close-to-density/
http://destinydeepseawater.com/ocean_temp_info.html
Ness's avatar
aanmelden / inloggen