Door Ness, Op din 25 aug 2015 09:46, 21 reacties,    

De andere kant of het gelijk van de PVV’er

Vanuit de overheid is een tendens waarneembaar om iedereen die tegen immigratie is te demoniseren en in de extreem-rechtse hoek te plaatsen. Met veel bombarie wordt op de 'goede' emoties gespeeld: "je kunt die mensen toch niet laten verkommeren" en "we moeten ze toch opvangen" en "ze hebben het heel moeilijk anders kwamen ze niet hier". Op diverse forums zijn shills operatief die zachthartigen van redelijke en 'beschaafde' argumenten voorzien, de door de EU bekokstoofde regels herhalen, rechtvaardigen en uitleggen, de discussie sturen of bijsturen en de tegenstanders belachelijk maken.

Mensen die zich luidkeels verzetten worden 'walgelijk' genoemd, en neonazi's (die door de EU in Oekraine aan alle kanten gesteund worden); relschoppers zijn het, extremisten, PVV'ers, tokkies, terroristen. Ondertussen wil 92% van de NL-bevolking de grenzen dichtgooien en branden de nog niet in gebruik zijnde asielzoekerscentra als fakkels.

De overheid doet zijn best om meer olie op het vuur te gooien door ISIS-symphatisanten te laten demonstreren, boterzachte burokratische nonsens als oplossing te presenteren terwijl provocateurs op draadjes bij gefrustreerde, woedende mensen de haat aanwakkeren en alle stromingen binnen de Islam verkrachten door een karikatuur ervan als gemeenschappelijk gedachtengoed van ALLE moslims aan te wijzen. Dat is dan het gedachtengoed van Geert W, die wel heel kort door de bocht gaat, en aangesteld is om een hele grote groep stemmers aan te trekken en vervolgens te belazeren. Alle links in die laatste link zijn nu dood, want dit mag natuurlijk niet al te bekend worden.

Maar de tegenstanders hebben wel degelijk goede gronden om zich tegen al te veel immigratie te verzetten, buiten de vanzelfsprekende sociaal-economische druk om. Een ervan is deze: immigranten zijn heel vaak religieus zonder nadenken; ze weten niet beter of het hoort zo en het is altijd zo geweest. Onder de autochtone bevolking ligt dat heel anders. In NL is decennialang zo hevig over religie nagedacht dat de kerken bijkans leeg staan. De meeste autochtonen zijn 'ietsist' of gaan het worden:

"Dat laatste is, blijkens onlangs gepubliceerd onderzoek, de religie van de meerderheid der nu levende Nederlanders: het geloof dat er ”toch iets moet zijn”. Het ietsisme is een vrij diffuse religie, de aanhangers wekken niet de indruk dat ze er dagelijks of zelfs maar wekelijks mee bezig zijn, maar daartoe aangezet vatten ze hun beeld ongeveer als volgt samen: ”Er moet toch iets zijn? Het zou toch jammer zijn als er verder niets was. Na de dood helemaal afgelopen, dat lijkt me zo kaal”.”

Door het importeren van kritiekloze diepgelovigen is het voor de roverheid makkelijker om gedragsregels op te leggen, en mensen te drillen uitsluitend Politiek Correcte Taal uit te slaan. Want je mag niemand kwetsen aan het zieltje, en je moet respect hebben of althans tonen (PC-liegen dus) voor religie. Religie maakt mensen autoriteits-gevoelig, en makkelijker "institutionaliseerbaar". Alle neuzen staan al dezelfde kant uit en via de door religie geboorde gaten in die neuzen kan de roverheid de massa makkelijker aan de teugels meevoeren. Peer-pressure doet de rest. Hou jij ze dom hou ik ze arm, zei de koning tot de priester.

Het is niet iedere tegenstander van immigratie gegeven om datgene wat ze intuïtief aanvoelen goed onder woorden te brengen. Maar een heel groot deel van de haat tegen de Islam is in-de-genen-ingebakken afkeer van religie. IEDERE RELIGIE. Helaas ontbreekt het de huidige ietsisten aan kennis der religie en geschiedenis, anders zouden zij weten dat als je de fanaten de kans geeft, iedere religie zich tot een gruwel kan ontwikkelen. Dat is geen smoes maar gewoon expertise, eeuwenlange ervaring met het verschijnsel, empirisch bewezen. Daarom moet je religieuze fanaten van welke religie dan ook nooit of te nimmer de macht geven of zelfs maar tolereren.

Een andere, geldige reden wordt beschreven in de volgende video: Alhoewel er kanttekeningen te plaatsen zijn bij de conclusies die in de video worden getrokken liegen de cijfers er niet om. De nationaliteit, de cultuur-gerelateerde identiteit van mensen komt behoorlijk in het gedrang, en dan gaan mensen gegarandeerd steigeren - want zij zien de bui al hangen. Zeker als er zonder waarschuwing een hele kluit asielzoekers in je stadspark worden geparkeerd, zoals in Dresden (of Heidenau, want de media zijn listig op een andere naam overgegaan voor hetzelfde gebied) gebeurde. Provocateurs in Duitsland zijn gespecialiseerd in het uit de hand laten lopen van oorspronkelijk vreedzame demonstraties; 'tegen'demonstraties van een paar honderd haastig opgetrommelde burokraten worden als een rode lap tegen de stier ingezet.

Ondertussen wint de hoofdluis terrein, en draagt iedereen hier binnenkort hoofddoekjes, net als vroeger. De hoeden, petten en hoofddoekjes zijn hier ooit afgegaan omdat er op scholen heel goed op aanwezigheid van luizen werd gelet, maar dat mechanisme is in het slop geraakt. Voor vluchtelingen, immigranten en asielzoekers uit bepaalde streken zijn luizen een heel normaal en algemeen bekend verschijnsel, en het ontbreekt hen aan de wil en de kennis om luizen effectief tegen te gaan. Dus zit straks iedereen zich op de kop te krabben, hoe het ooit zover heeft kunnen komen.
Annotaties:
| #235968 | 25-08-2015 13:02 | Ness
http://nieuws.tpo.nl/2015/08/24/rechts-extremist-in-berlijnse-metro-urineert-over-allochtone-kinderen/ <-- dit is typische demonisatie: de slachtoffers zijn zoek dus het verhaal kan niet worden nagetrokken aan die kant. Wellicht is het bij bedreigingen gebleven. Wellicht waren de 2 neonazi's crisisacteurs. Wellicht zag een van de 'toevallige omstanders' een gouden kans. Wellicht is de conclusie 'neonazi's' fout, of is die groep zo opgeblazen dat die de inwoners van half Duitsland omvat.

Het getuigt niet van goed journalisme artikelen uit BILd klakkeloos over te nemen. Bij nagraven van Bild-blaat blijkt er vaak niets aan de hand, of gaat het om een akkefietje met dronkaards die aan het lallen slaan. Zeker als de politie de *daders* meteen weer laat gaan.
Ness's avatar
| #235970 | 25-08-2015 14:05 | Antares
Het zijn onvermijdelijke ontwikkelingen.
Antares's avatar
| #235978 | 25-08-2015 16:13 | Antares
Op meerdere fronten is zichtbaar dat de Europese cultuur zijn tijd heeft gehad. En het is echt niet zo dat bv. ons taalgebruik is verslechterd sinds de immigratie op gang is gekomen. Al ver daarvoor werden sterke werkwoorden vergeten en ingewikkelde grammaticale systemen achtergelaten. Wie schrijft er nog ¨te elfder ure¨ of ¨te enen male,¨en zoja: waarom?

Europeanen hebben de mooiste architectuur opgebouwd, en ook weer afgebroken. Daar kwam geen moslim aan te pas.

Sommige mensen kijken dan naar bv. het zionisme, of verwijzen naar ¨olie voor arabieren¨, naar het militair-industrieel complex, of naar Rothschild, met de gedachte dat als dat er niet zou zijn geweest dat dan de gehele ontwikkeling niet zou hebben plaatsgevonden. Toch kun je niet weten of er dan geen andere aanleiding zou zijn geweest want dat pad heeft de geschiedenis niet gevolgd en daarom zijn er geen bewijzen van.
Antares's avatar
| #235979 | 25-08-2015 16:48 | vonnegut
Immigratie en de multi culturele samenleving zijn verdeel en heers gereedschappen.
Het zet mensen tegen elkaar op door de verschillen in cultuur en doordat er steeds meer mensen van buiten komen die voor een appel en een ei willen werken worden de vakbonden ondermijnd en gaat iedereen tegen elkaar concurreren waar de grote werkgevers weer garen bij spinnen. De enigen die er profijt van hebben is een internationale elite die overal dezelfde cultuur en markt creeeren.
| #235985 | 25-08-2015 17:34 | Ness
Nou zo rustig nemen mensen de door de EU geprogrammerde afbraak van deze samenleving doorgaans niet op, Antares. Dit wordt een bloedbad. Rot is altijd in een maatschappij aanwezig, maar momenteel staat de rot aan top en dirigeert iedereen fijn richting oorlog. Want er wordt flink opgehitst, en opgeroepen om mooooslims maar allemaal te nuken, te beginnen in Syrie.

Het grootste bewijs van 'het pad' loopt rond op 2 benen en heet mens. Aan de geschiedenis van de mensheid kun je ook de kwalen van de mensheid aflezen, en misbruik van religie is er een van, als methode van heersers om de bevolking stevig onder de duim te houden. Wanneer een maatschappij die heerschappij afschudt dan maakt zij meestal een periode van grote vooruitgang door - een 'verlichting'.

Maar zelfdestructie is geen enkel levend wezen eigen, en ook een maatschappij niet. Die gaat terugvechten, keihard. In de video wordt aangenomen dat de wiskundige formules waarlangs de samenstelling van een bevolking zich ontwikkeld zich zonder tegenstand zullen ontwikkelen.

Maar zo werkt dat niet bij mensen. De maatschappij zal zich opsplijten, en de 2 kernen "religieuze immigrant' en 'niet gelovige autochtoon' zullen elkaar tot op de dood bevechten. Er zal geen sprake meer zijn van integratie of intergroepsrelaties, of enige relativering. Toenemende segregatie en uiteindelijk een godsdienstoorlog cq burgeroorlog is mi onvermijdelijk.

Nu al worden immigranten, tot in de 5e generatie aan toe, vrijwel uitgesloten van echte deelname aan de maatschappij - okay, mensen doen Politiek Correct of ze de beste vrienden zijn, maar als puntje bij paaltje komt is het hemd nader dan de rok en dat werkt 2 kanten uit. Die isolatie kan dus alleen maar toenemen met dit criminele beleid.

NB: het plaatje slaat op de Amerikaanse uitdrukking: "ignore that 5000 pound gorilla in the room". In USA speelt namelijk, heel eigenaardig (kuch kuch), precies hetzelfde probleem, alleen heten de moslims daar hispanic of Mexicaan.
Ness's avatar
| #235987 | 25-08-2015 17:52 | Manus
Ik sluit mij geheel aan bij Vonnegut!
En grotendeels bij Ness

Enig puntje van kritiek is dat het mijn inziens getuigd van een beetje egocentrisch wereldbeeld om de ietsisten als verlichte zielen te stellen boven de autoritaire, ouderwetse, hersenarme relikneuzen.

Bovenstaande mening was ik eigenlijk zelf tot voor kort ook toegedaan als overtuigde ietsist. Ondanks dat ik niet van mijn Ietsisme afgevallen ben, ben ik inmiddels wat genuanceerder gaan denken over deze stroming. Denk maar niet dat Ietsisten genuanceerder of kritiekvoller na kunnen denken. Nee, ze zijn juist makkelijker te vormen naar de propaganda van de elite en dat is precies wat er gebeurd. Ons huidige Ietisme is dan ook geen proces van verlichting als ons wijsgemaakt wordt, maar een bewust product van eeuwenoude indoctrinatie en ontkerkelijking door een machtswellustige elite. Vandaar dat deze elite de radicale vleugel van Islam telkens infiltreert om deze religie te kunnen demoniseren en de meerderheid hiervan tot kritiekloze Ietsisten te kunnen omvormen, dus niet van die betweters zoals hier op zaplog...
Manus's avatar
| #235993 | 25-08-2015 18:17 | Ness
Oh ik zie ietsisme meer als luiheid van de geest dan als iets positiefs lol - was niet mijn bedoeling de indruk te wekken dat ze 'verlicht' zijn...Het is ook helemaal geen religie. Maar je hebt doeners en denkers, en dynamische mensen gaan al snel voor ietsisme, voor het gemak en wegens gebrek aan interesse.

Het probleem bij 'omvormen' van moslims en mensen in het algemeen is dat mensen religieus niet om te vormen zijn, maar zich keihard vastbijten in hun religie als ze zich bedreigd voelen.
Ness's avatar
| #235994 | 25-08-2015 18:21 | Qvic
Er wordt wel vertelt dat er te weinig nakomelingen geboren worden door de autochtonen bevolking, om de bevolking op peil te houden. Maar nergens staat er hoe dit nou komt, dat er te weinig nakomelingen zijn bij de autochtonen. Dit fenomeen komt o.a. doordat er vanuit de politiek decennia gepromoot is dat de vrouw ook carrière moest gaan maken. De dolle Mina's en dat vrouwen geëmancipeerd moesten zijn. Hierdoor gingen de vrouwen verder doorleren en gingen eerst daarna carrière proberen te maken, om vervolgens in een lichte paniek toch om haar 30ste à 35ste jaar een gezinnetje proberen te starten vanwege haar biologische klok. Sommige kozen er voor bewust kinderloos te blijven, vanwege het gewende luxe levensstijl, die ze in de loop der jaren hebben opgebouwd. Deze trend doet zich nog steeds voort. Daar komt bij dat met een twee verdienersinkomen veel meer mogelijk was wat betreft de luxe van hun levensstandaard op een hoger peil te brengen. Dit werd juist gepromoot van uit de industrie en de banken, dat er meer geconsumeerd werd. Dus dat er meer winsten te behalen waren en er meer belastingen geheven kon worden door de overheden.

Door nu islamieten massaal te importeren om de missende nakomelingen te produceren, is wel heel erg dom en kort door de bocht beredeneren. Dit fenomeen wordt ook door de industrie gepromoot, want die beredeneren van hoe meer monden, hoe meer producten zij kunnen slijten en hoe meer winsten te behalen zijn. En hoe krijg je ze massaal deze kant op. Nou gewoon lokken met gratis geld, gratis een woning, gratis gezondheidszorg e.d en wel levenslang. Ze behoeven niet te werken voor hun levensonderhoud, want dit gaat dan ten koste van hun massale nakomelingen. Hierdoor worden de mensen juist gepromoot om als konijnen te gaan fokken en de regering doet de rest. Want zij moeten na hun politieke loopbaan, wel een vet betaalde baan bij het bedrijfsleven kunnen krijgen, voor hun diensten, die ze tijdens hun politieke loopbaan door wetten en verplichte regels die ze de autochtonen bevolking hebben opgelegd.

Het omkeer punt is dat de autochtonen niet meer alle kosten van deze massale importen kunnen bekostigen en dat er zoveel onvrede bij de autochtonen ontstaat, dat het economisch als een bubbel uit elkaar spat. Dit ontketent een burger oorlog tussen de autochtonen en de massale importen, maar ook de politieke leiders dit dit mogelijk hebben gemaakt en de grote industrie verplaats zich naar andere veilige oorden, waar zij weer precies het zelfde concept hanteren. Zo zie dit fenomeen telkens weer terug in de wereld geschiedenis.
Qvic's avatar
| #236009 | 25-08-2015 19:57 | Ness
Immigranten die hier al langer (meerdere generaties) zijn nemen wel de gewoonte om steeds minder kinderen te krijgen over, Qvic. Ook binnen die groep keldert het geboortecijfer. Een groot deel van de mensen, autochtoon en allochtoon, vraagt zich af of het nog wel verantwoord is een kind op de wereld te zetten. Maar de groep immigranten die nu aankomt heeft dat soort bedenkingen niet, en de gezinnen zijn groot dus de lasten en kosten navenant. En er komen er zoveel dat ze de hele groep allochtonen in aantal nog gaan overtreffen. Het is gewoon waanzin.

Ik ben niet bepaald een liefhebber van PVV standpunten, want ze komen van onderkruipsel en raspoliticus/zetelklever/trekpop/vliegenvanger Wilders. Maar ik voel wel mee met de gemiddelde PVV'er. Zij worden nu en masse weggezet als op kinderen pissende extremisten en erger. Opdat de politici een excuus hebben om deze grootste groep stemmers als 'fout' en niet terzake doende weg te zetten. Terwijl het deze groep is die steeds weer met de nare effecten van al dat gesleep met mensen geconfronteerd worden. Als ze klagen hebben ze gewoon gelijk. Nog even en NL'ers worden niet alleen overspoeld maar weggevaagd, op welke manier dan ook.
Ness's avatar
| #236012 | 25-08-2015 20:26 | Manus

Het probleem bij 'omvormen' van moslims en mensen in het algemeen is dat mensen religieus niet om te vormen zijn, maar zich keihard vastbijten in hun religie als ze zich bedreigd voelen.


Dat is precies het probleem waar de elite mee kampt en waarom het midden-oosten keer op keer in puin gelegd wordt, zulke mensen zijn al een slaaf van God en weigeren daarom een slaaf van de elite te worden. Alleen al het renteverbod is killing voor ze.

Maar als ze genoeg chaos creëren denken ze de schaapies uiteindelijk wel de juiste kant op te kunnen sturen en de rest maken ze gewoon af.
Manus's avatar
| #236014 | 25-08-2015 20:29 | Manus

. Als ze klagen hebben ze gewoon gelijk. Nog even en NL'ers worden niet alleen overspoeld maar weggevaagd, op welke manier dan ook.


Precies, onmiddelijke opzegging van vluchtelingenverdrag is de enige juiste oplossing!
Manus's avatar
| #236015 | 25-08-2015 20:54 | Nico de Geit
Volgens Breivik is er een grote storm op komst waarvan de eerste regendruppels al gevallen zijn.
Nico de Geit's avatar
| #236027 | 26-08-2015 08:21 | Ness
Laat Breivik nou gauw de kolere krijgen zeg! Als hij zegt dat op een wolkenloze dag de hemel blauw is heeftie ook gelijk, maar evengoed mogen ze wat mij betreft dat stuk uitschot gisteren ophangen grrrrrr

Iets anders: nota bene de Volkskrant komt met een Inzicht: Oorlogsvoering via godsdienst zit bij de Islam inbegrepen. En dat is zo, alhoewel het Jihad begrip geleend is van het Hinduisme.

Als hier een pastoor van de kansel staat te roepen dat homo's van de hoogste toren moeten worden geflikkerd in God's naam wordt hij weggejouwd. Maar bij moslims zit de indoctrinatie zo diep dat ze allemaal ZONDER NADENKEN instemmend knikken. En precies daarom is het importeren van grote groepen religieus op oorlog afgerichte mensen zo gevaarlijk.

Ze losweken van deze slaafse houding tov religieuze leiders is op zich al een hele lastige klus, en doordat de groep moslims steeds verder geïsoleerd raakt zijn ze ook niet meer voor rede te bereiken. De invloed van ISIS™ wordt op misdadige wijze genegeerd door de *autoriteiten.
Ness's avatar
| #236032 | 26-08-2015 08:41 | Ness
NB: mensen zijn héél gemakkelijk af te richten. Alhoewel niemand dat wil toegeven. Psychologen houden zich met africhtingstechniekjes bezig, de zg social engineers. De Islam is een hele diepe conditionering. De 'ietsisten" worden juist gekenmerkt door een totaal gebrek aan godsdienstige conditionering. Maar zijn evengoed naïef genoeg om in alle andere vormen van conditionering te trappen. Zie Wilders.
Ness's avatar
Ik geloof niet nin een ietsisme, ik geloof in niets. Geloof wordt je opgedrongen door een ander dat komt van buiten.

Wel heb ik van binnenuit een religieus/spiritueel gevoel dat er meer tussen hemel en aarde is. Of zelfs minder, want ik voel en verblijf soms ook in het absolute niets waar in ik zweef en soms aan bots tegen een gedachte welke aanvoelt als een eiland op een wolk.

Ja, je hebt het of je hebt het niet.
Maar ik denk dat heel veel mensen deze ervaring min of meer hebben en dat dit het ietsisme genoemd woord, totaal fout hokjes woord. Net zoals alles in hokjes geplaatst moet worden anders is het voor vele bekrompenen niet verklaarbaar
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #236087 | 27-08-2015 12:44 | Ness
Maar een heel groot deel van de haat tegen de Islam is in-de-genen-ingebakken afkeer van religie


@alle PVV'ers: Wilders stelt dat de Islam zo gevaarlijk is vanwege bepaalde onderdelen ervan, die U vast wel op kunt noemen. En vervolgens veroordeelt hij de gehele groep moslims daarop en stelt dat het een "mindere soort mens" is. Maar in werkelijkheid bevat iedere religie zulke of gelijksoortige elementen, en zijn volgens deze redenatie dus ook bv joden en christenen 'nog niet helemaal mens'. Wilders draait hier dus heel geniepig oorzaak en gevolg om.

De in de genen ingebakken aversie tegen religie bestaat wel degelijk onder autochtonen, want trauma's laten sporen na, ook collectief. De aversie wordt met de paplepel ingegoten. Vandaar dat er hier zoveel 'ietsisten' zijn: mensen met maar heel weinig persoonlijke ervaring met religie of religieuzen, en een tendens om religieuzen zorgvuldig te mijden.

En als je dan ineens geconfronteerd wordt met hele akelige facetten van de Islam zul je niet snel de geniepigheid van Wilders' stelling doorzien. Maar nogmaals, je moet GEEN ENKELE RELI-FANAAT de kans geven, dus OOK de Islamitische niet. Als je het zo stelt, heb je gelijk - en als je de stelling van Wilders aanhangt, dan sta je echt tegen de verkeerde boom te pissen.
Ness's avatar
| #236088 | 27-08-2015 13:19 | liedetecter
Met Ness ... belangrijke observatie. en zover er ook nog een onbegrepen ingebakken afkeer is tegen 'wat van buiten' komt, wordt het tijd je naburige dorp eens te gaan bezoeken en eens een beetje poolshoogte nemen hoe het daar er allemaal aan toe gaat. Je zal tot verrassende conclusie komen dat ook dáár de domine, burgermeester en opperhoofd_van_de_politie tweespalt promoten in het dorp. De noorderlingen zijn immers ongewassen en eten verkeerd, de zuiderlingen hebben "niet voor niets" betere banen en bewonen de zonnige gedeeltes van het dorp. De zuiderlingen zitten allemaal vooraan in de kerk, want hun dure kleren zijn meer pleasing voor het oog van de dominee (en er gaat ook meer in de collectezak ). Het grootste percentage gevangenen bestaan uit noordelingen, en daar hebben een paar wetenschappelijk hoog opgeleide zuiderlingen hele boeiende theorieeen over geschreven ... Just small observations ...

Check it out, man ... it's awsome! -;)
| #236090 | 27-08-2015 14:17 | Ness
Hahaha nja iedere verdeling werkt, noord/zuid, links/rechts, je vindt altijd wel een stok om de hond te slaan. Wilders zelf is een neozionazi, een extreem rechtse fascist, een pas ontwikkeld soort roofdier dat je ook veel aantreft in Oekraine.

De soort is bezig bij mensen een vorm van blindheid, het dubbeldenken te ontwikkelen, zodat de slachtoffers/aanhangers qua gedachten op 2 sporen lopen doordat oorzaak (foute elementen in religie) en gevolg (de jihadist) worden omgedraait, waarbij ze mensen naar geloof onderverdelen in 'onbeschaafd' (want moslim/jihadist), beschaafd' ('wij') en 'superbeschaafd' (joden/Israeliers).

Maar het probleem is niet de religie, maar de mens die van elementen binnen die religie misbruik maakt om zich eens lekker op anderen uit te leven. En dat slag mensen tref je overal aan, dat is niet aan religie gebonden. Religie kan omslaan in echte waanzin of criminaliteit bij degeen die voor waanzin of crimineel gedrag vatbaar zijn.

De Westerse beschaving typeert zich door het aan banden gelegde (christelijke) geloof, waarbij primitieve, oerstomme of heel gevaarlijke kantjes zijn afgeschaaft met veel gehannes, gepolder, godsdienstoorlogen, opgehangen heksen enzo.

Maar de Islam, en trouwens de meeste godsdiensten hebben deze vuurdoop nooit ondergaan. Dat gebeurt pas als ieder 'element' van de groep, ieder voor zich persoonlijk dus, die nadelen duidelijk ziet afgetekent in de persoon zelf en aktief tegengaat, het dus herkent als afwijkend en gevaarlijk gedrag. Want het is de makke van religie, een inherent probleem, en DUS ook van de Islam..

Maar vanwege de isolatie van de moslims hier, mede veroorzaakt door Geert W. en sponsors, komt er van dit proces niets terecht. De onlogische houding van de PVV'er - het tegen de verkeerde boom pissen - stoot zowel moslims als heel veel anderen direkt af, want die hebben geen last van dubbeldenken.

Met als gevolg dat zowel de groep moslims zich in negatieve zin zal ontwikkelen (afsluiten en samentrekken van de kern) als de groep PPV'ers. Niet dubbeldenkenden zullen het nimmer met de PVV'er eens zijn, want zij maken groot bezwaar tegen de onlogica van de stelling. En dat wordt dan 'op links' of door 'de autoriteiten' fijn misbruikt om de hele groep PVV"ers te bespotten en te vermanen, en een cordon sanitaire op te werpen.
Ness's avatar
| #236094 | 27-08-2015 15:10 | Ness
Sorry voor het doordrammen, maar er moet me iets van het hart: "de gemiddelde PVV'er" vertegenwoordigt het hart, de ziel van de natie. Het zijn doeners, geen denkers; aanpakkers, geen analisten. Logica is niet echt hun straatje, maar qua emoties is de groep een loepzuivere vertegenwoordiger van de kernwaarden van onze cultuur, goed of slecht. En het is dit hart, deze kern, die door Wilders&Co;zo listig gekaapt is, en nu gevangen zit in een zelf-isolerende, ijzeren kooi. Als deze kern niet mag spreken verliezen we allemaal ons hart, en blijft alleen de koude logica, de rede over.

Dag Zwarte Piet; jij gaat dezelfde weg als de PVV'ers. Want zwarten mogen geen held zijn, mogen niet 1 dag in het jaar de broek aanhebben, de baas zijn, in het zonnetje gezet worden. En toch is het HEEL erg simpel om Zwarte Piet zo te draaien op dit kinderfeestje dat juist de donkerder kindertjes eens even mogen laten zien wat ze kunnen. Magge Nie.

Zwarte Piet is 'racisme', en ook al is er nog nooit een NL'er geweest die vanwege Zwarte Piet een racist is geworden, en ook ligt het helemaal niet in de BEDOELING van het gebeuren om eens flink racistisch uit te halen, ZP wordt toch door infiltranten en omgekochten aangewezen als de OORZAAK van racisme dus ZP moet dood. Racisme gaat natuurlijk niet weg als ZP wordt afgeschaft. Maar we zijn wel ons goede hartje, ons kinderfeest en een stukje hele leerzame cultuurkennis kwijt.
Ness's avatar
| #236145 | 28-08-2015 11:31 | Ness
Het is met de d'tjes en t'tjes nogal misgegaan in bovenstaande post lol Over onderbuikgevoelens gesproken: dat is een gemene vorm van demonisatie. De PVV aanhang moet iets van het hart, heeft iets op zijn lever, zit met iets in zijn maag. Die organen zitten niet in de onderbuik.

Hetzelfde geldt voor de manier waarop shills de emoties van de PVV-aanhang op draadjes uitleggen en misbruiken: woede wordt bv steevast angst genoemd, en het gebrek aan uitdrukkingsvaardigheid dat de meesten van hen teistert wordt gebruikt om ze emotioneel vuur te laten spugen, waarbij ze dingen gaan zeggen waar ze zelf niet eens achter staan.

Het gaat hier om emoties, en die zijn niet in rede uit te drukken. Een emotie is, punt. Je moet al een halve dichter/woordkunstenaar zijn om je emotie goed over te brengen op papier. Maar de collectieve (!) emotie is wel degelijk met redelijkheid te staven, al moet je daarvoor niet bij Wilders zijn.

De PVV-aanhang heeft AANTOONBAAR gelijk. Maar ze brengen het te lullig en te krom, en de redeneringen waarmee ze hun emotie rechtvaardigen kloppen voor geen meter, en daarom kloppen ook hun oplossingen niet. Ik vind de manier waarop deze hele grote groep wordt genegeerd en gedemoniseerd door media en politiek bepaald stuitend.
Ness's avatar
| #236155 | 28-08-2015 14:36 | Antares
Dat is helaas maar al te waar, Ness. De intelligentsia hoort wat onder de bevolking leeft te vertolken, niet te bestrijden.
Antares's avatar
aanmelden / inloggen