Door Ness, Op don 12 nov 2015 12:22, 7 reacties,    

De bordelen van het Vaticaan

Italiaanse journalisten hebben een boekje opengedaan over de praktijken van het Vaticaan. Natuurlijk is de wetenschap dat het Vaticaan bordelen toestaat (en waarschijnlijk van de inkomsten profiteert) in de eigen gebouwen spectaculair, maar het Vaticaan houdt zich ook bezig met het witwassen van maffia-geld, is meer dan stervensrijk en besteedt van al die rijkdom maar een schijntje aan liefdadigheid. Voor een bedragje van tegen de 300.000 euro kun je iemand heilig of zalig laten verklaren. De bordelen, eufemistisch sauna's genoemd, bevinden zich op loopafstand van het Vaticaan en worden druk bezocht door priesters. Al deze gegevens kunnen wellicht verklaren waarom de Duitse inlichtingendienst het nodig achtte het Vaticaan te bespioneren .Ach, om de woorden van een paus aan te halen: "What profit has not that fable of Christ brought us!" -- Pope Leo X (As attributed by John Bale, Bishop of Ossory, in The Pageant of Popes, p. 179, 1574)
Annotaties:
| #240344 | 12-11-2015 19:42 | ouwe knar
Dat zal voor de kritische gelovigen geen verrassing zijn. Toch mooi dat hier hun vermoedens bevestigd worden.
Wedden dat andere geloven ook allemaal een beerput hebben.
(Vermeende) Macht trekt over het algemeen de verkeerde mensen aan.
ouwe knar's avatar
| #240347 | 12-11-2015 20:22 | Ness
Dit artikel is niet zozeer een aanval op het katholicisme. Ik ben ermee opgegroeid en heb er, behalve flink wat kommer en kwel, wel degelijk een hele goede scholing aan te danken. Maar wat je zegt, ouwe knar. Het belijden van een geloof in groepsverband geeft altijd 150% kans op machtsgrepen door geweldige viezerikken en corruptelingen. Ook bij de islam en het judaisme.

De koran is ouder dan Mohammed... Dat geeft te denken. Hou je geloof privé en neem niet alles wat overgeleverd wordt bloedserieus. De tijd kan behoorlijk vertekenen. En ieder zijn godsbegrip is weer anders, en hangt heel sterk af van het vermogen tot abstract denken. Wat bij 50% van de mensheid van heel gammele aard is. Die denken echt aan een god met een piemel, een baard en lange haren enzo.
Ness's avatar
| #240352 | 12-11-2015 20:49 | Argwaan
Waar het feminisme nog een god met tieten bij bedacht heeft, misschien zelfs wel met tieten en een piemel, de Androgod.
Als ik nu niet in de hel kom, weet ik het ook niet meer.
Argwaan's avatar
Over het onderwerp kun je de pauselijke serie de Borgia's kijken.
Het lijkt mij meer dan realistisch.
Alleen met godsdienst had het niet zoveel te maken.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
Ness:
De koran is ouder dan Mohammed,
Ik denk dat de Koran, de Bijbel en het Joodse boek Thorax alle uit dezelfde oorsprong of bron komen en dat is inderdaad wel een paar duizend jaar ouder dan Mohammed.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #240371 | 13-11-2015 11:39 | jantjeuitnederland
@J.A. enz.
Ness doelt hierop: http://www.breitbart.com/london/2015/08/31/oldest-koran-destabilises-islamic-history-carbon-dating-says-it-pre-dates-mohammed/
B.t.w. Het Vaticaan gaat alleen maar over het Rooms Katholisisme. Er zijn nog een aantal andere soorten, duidelijk uitgelegd in https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
Zelf zie ik me ook niet meer als R.K., maar Katholiek in de zin van aanhanger van Jezus Christus. De geloofsbelijdenissen, genoemd in het wiki-linkje sta ik achter, aangezien daar niet over de R.K. kerk wordt gesproken maar Katholieke kerk.
jantjeuitnederland's avatar
| #240372 | 13-11-2015 12:12 | Ness
Johan heeft gelijk in die zin, dat alle geschriften vroeger altijd gekopieerd werden door degenen die schrijven konden - en dat waren er niet veel. De hele oude kopien van de koran zijn kopien, allemaal. Soms treft men hele delen bijbel aan in grotten, die voorheen onbekend waren, al hebben de pausen tijdens concilies zoveel mogelijk verbrand wat niet in het verhaal pastte. Ook die delen kunnen weer kopien zijn. De onderlinge gelijkenis tussen joodse, islamitische en christelijke hele oude geschriften is zo sterk dat je mag zeggen dat er geen verschil was. Het claimen van gebeurtenissen alsof het je eigen stam betrof was normaal.

Joodse bijbelteksten gaan vrijwel allemaal over zaken waarvan de 'Israelieten' over gehoord hadden, maar die hen nooit zijn overkomen, zoals bv de uittocht uit Egypte. Die tempels waar ze nu nog over janken lagen waarschijnlijk ergens in KSA. Er liepen een heleboel predikers rond, allemaal Jesus-achtigen. Die lopen trouwens in India nog steeds rond, de saddhu's, spirituele genezers. Niemand weet waar de oorsprong ligt van al die geschriften. Kan Afrika zijn of India, aangevuld met plaatselijke 'strong tales'. En heel, heel oud.

Vroeger werd alles wat men niet snapte aan goddelijk handelen toegeschreven. De Jesus uit het nieuwe testament heeft wellicht nooit bestaan, sorry Jan. De gebeurtenissen zijn aan 1 persoon toegeschreven maar het kunnen er velen zijn geweest. Met Mohammed waarschijnlijk idem dito. Punt is, dat er op zeker moment ergens iemand opstond die slim van al die geschriften gebruik maakte door ze te verzamelen en aan zichzelf toe te wijzen. Bij de figuur Jesus is dat achteraf gebeurd, zo'n 150 jaar later. Maar echt onderzoek is uitgesloten. Want dan schop je teveel heilige huissies omver.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen