Door community (initieel Best Well), Op zon 5 nov 2017 12:48, 8 reacties, nieuws

De christelijke slaven van islamitische eigenaren

Er komt een dag dat mensen die het hele verhaal vertellen beschuldigd gaan worden van haat zaaien. Vandaag kan ik dit artikel gelukkig nog schrijven, maar ik moet wel oppassen. De politiek correcte geschiedenis koppelt stelselmatig westers imperialisme aan slavernij. Maar negeert de enorme omvang van de islamitische slavenhandel. Door wel de 11 tot 14 miljoen slachtoffers van de Trans-Atlantische slavenhandel te behandelen en niet of nauwelijks de 8 tot 25 miljoen slachtoffers van de islamitische slavenhandel, verbinden onze onderwijsinstellingen zich aan een politieke agenda. Een politieke agenda die de miljoenen christenen die door islamitische handelaren tot slaaf gemaakt zijn al helemaal wenst te negeren.

Handel in zwarte slaven, de getallen
Je hebt leugens, grotere leugens en statistiek. En nog erger, je hebt historici die zich met statistiek bezig houden. De volgende cijfers zijn indicatief. De Trans-Atlantische slavenhandel heeft ongeveer 11 tot 14 miljoen negers naar de nieuwe wereld verscheept. (bron). Er zijn minder bronnen over de islamitische slavenhandel op Afrika, schattingen lopen uiteen van 8 miljoen tot wel 25 miljoen. De islamitische slavenhandel heeft meer dan 10 eeuwen geduurd, van de achtste tot de negentiende eeuw. Terwijl de Trans-Atlantische slavenhandel pas na 1500 op gang is gekomen.Handel in blanke slaven, de getallen
Veel minder bekend is de slavenhandel van christelijke slaven uit Europa. Er zijn geen goede schattingen omtrent devshirme, dit heeft tussen de tweehonderd duizend en vijf miljoen christelijke kinderen op de Balkan tot slaaf gemaakt in het Ottomaanse rijk. (bron). Het aantal volwassen slaven dat islamitische slavenhandelaren uit het Zwarte zeegebied hebben gehaald wordt geschat op 2,5 miljoen. Het aantal christenen dat door de Barbarijse zeerovers is afgevoerd bedraagt tussen de 1 en de 1,25 miljoen. Er waren overigens ook christenen die medechristenen in conditie van slavernij brachten, mogelijk honderdduizenden (PDF en artikel)

Devshirme
Devshirme, ook wel bloedbelasting genoemd, was een belastingheffing voor veroverde volkeren binnen het Ottomaanse rijk. Islamieten en joden waren vrijgesteld. Sommige bronnen stellen dat deze belasting ook gold voor de christenen in Anatolië. Op de Balkan moesten christelijke dorpen zonen afstaan om als soldaat te dienen in het Ottomaanse rijk. Bronnen zijn niet eenduidig over aantallen, leeftijden van de jongens en in hoeverre het slavernij betrof. Sommige bronnen schetsen een zwart beeld. Een beeld, van 8 tot 16 jarige kinderen die met geweld door gewapende soldaten voor altijd van hun christelijke familie worden gescheiden. Andere bronnen stellen dat voor deze kinderen een veel betere toekomst mogelijk was dan in de dorpjes op de Balkan. En dat christelijke en soms zelfs islamitische ouders juist graag hun kinderen aanboden. Dit is een politiek gevoelig onderwerp dat haast taboe lijkt in de wetenschap. Leefden de dorpelingen in vrees? Tot iedere 4 of 5 jaar weer een razzia was waarin zonen werden afgevoerd? Was het wel slavernij? Zijn er mogelijk 5 miljoen christelijke kinderen geroofd? Het enige dat gesteld kan worden is dat het veelzeggend is dat iets dat dermate ingrijpend is in de geschiedenis van Europa zo wordt doodgezwegen.De Barbarijse zeerovers, aantal slaven
Het best gedocumenteerde onderdeel van de islamitische slavenhandel betreft de Barbarijse zeerovers. Barbarije is de noordelijke strook van Afrika, van Marokko tot west Lybië. Robert C Davis heeft hier het boek “christian slaves, muslim masters” over geschreven. In drie eeuwen zijn 1 tot 1,25 miljoen christenen afgevoerd in slavernij. Zijn berekeningen zijn gebaseerd op aantallen slaven in de verschillende steden, de gemiddelde jaarlijkse sterfte van de slavenpopulatie, en de hoeveelheid vrijgekochte slaven per jaar. Op deze manier weet hij vrij overtuigend het aantal te onderbouwen.

De Barbarijse zeerovers, werkwijze
Naast gevangen gemaakte scheepsbemanningen en de passagiers werden raids uitgevoerd op dorpen aan de Middellandse zeekust. Een belangrijk aspect voor de waarde van een slaaf was het mogelijke losgeld. Gevangen gemaakte slaven konden worden vrijgekocht. Gevangenen met een rijke familie konden dus terugkeren naar Europa. De anderen eindigden als gewone slaaf, of als galeislaaf. Galeislaven zaten zonder bovenbekleding in de brandende zon, vastgeketend aan de bank. Sterfte was hoog, en dode of stervende slaven werden in de zee gegooid. Zonk de galei dan verdronken de slaven. Met name christelijke vissers liepen een groot gevaar iedere keer als ze de zee opgingen. Tegen een snelle galei konden ze niet op, en ze waren een gemakkelijke prooi voor de zeerovers. De zeerovers gingen vaak verder en wisten hele dorpen af te voeren als slaaf. Niet alleen aan de Middellandse zee, maar soms ook uit Ierland. Een Barbarijse zeerover, een Nederlander trouwens, Jan Jansz uit Haarlem, is zelfs naar IJsland gevaren om daar een dorp te overvallen. (bron)

Varia, leestip en slotwoord
Voor eenieder die een fascinatie heeft voor machtsverhoudingen is slavernij een interessant onderwerp. De islamitische slavenhandel greep terug op de koran, omdat de koran slavernij van moslims verbood werden niet moslims tot slaaf gemaakt. Een onbekend deel van de negerslaven werd gecastreerd. Gecastreerde slaven brachten meer geld op. Eunuchen waren het waardevolst. Sommige slaven wisten veel invloed te krijgen in de islamitische wereld. De grote meerderheid deed echter het vuilste en gevaarlijkste werk. Een deel werd vrijgekocht, een beperkter deel van de slaven kon zichzelf vrijkopen. Anderen bekeerden zich tot het islamitische geloof, en ontliepen zo de slavernij. Een moslim kon immers geen slaaf zijn van andere moslims. Onder meer de eerder genoemde Jan Jansz uit Haarlem werd moslim. Mijn leestip voor de dag is Robert C Davis, Christian slaves, muslim masters. (30 euro bij deze handelaar).

Slotwoord: we leven in een enge samenleving waar geschiedenis selectief gebracht wordt. Sommige feiten zwijgt men dood. De islamitische slavendrijvers passen kennelijk niet in de leerdoelen van het openbare onderwijs. Ik breng dit artikel vooral omdat ik de dubbele moraal wil aantonen waarin we leven. We leven in een land dat de ideologie van cultuurrelativisme (culturen zijn gelijkwaardig) in de praktijk koppelt aan abolitionisme van westerse waarden, welke als minderwaardig worden beschouwd. Deze tegenstelling verscheurt de westerse wereld,
Annotaties:
| #261178 | 05-11-2017 18:16 | ..................
Slotwoord: we leven in een enge samenleving waar geschiedenis selectief gebracht wordt


Waarom die obsessie naar de islam toe.
Het gaat om alle religie's slaven hadden.Ook de eerste democratie in griekenland was gebouwd door slaven.
Ten 2de een slaaf zichzelf kon vrijkopen.
Zie Moren wat een eigen macht hebben gesticht in noord afrika.
Zie ik die negers niet doen in amerika,het lichtende voorbeeld.

Vandaag de dag zie ik een wereld wijde slavernij,wat de elite van de centrale bank dienen.
| #261180 | 05-11-2017 20:35 | Best Well
Tamso, waarom deze verontwaardiging?
De hele geschiedenis moet je vertellen,dus niet alleen de stukjes die jou uitkomen. Deze stukjes die politiek correct tegenwoordig speciaal worden weggelaten worden in dit artikel even uitgelicht.
Dat zijn de blanke /westerse / christenen en iedere denkbare combinatie daarvan.

Ik ga jou vanaf nu ook horen over deze vorm geschiedenis-selectie wanneer dit weer eens wordt weggelaten.
Een voorbeeld van een partij die dat steevast blijft doen is Denk in de benadering van slavernij die in hun optiek altijd zwart was.
Best Well's avatar
| #261181 | 05-11-2017 20:44 | ouwe knar
Waarom die obsessie naar de islam toe.
Dat heeft te maken met het gevoelde spreekverbod. Zie "Vandaag kan ik dit artikel gelukkig nog schrijven, maar ik moet wel oppassen. De politiek correcte geschiedenis ..." in het artikel. Hoe meer verbod hoe sterker de neiging om toch te spreken.
Eeuwig zeuren over banken geeft gewoon niet het complete plaatje.

Natuurlijk heeft slavernij vele kanten, en is nog ruimschoots aanwezig, maar waarom mag bijvoorbeeld niet worden verteld dat het betrekkelijk lichte velletje van veel noord afrikanen afkomstig is van rotzooien met blanke slavinnen?
Waarom wordt niet verteld dat zwarte stamhoofden delen van hun eigen volk verkochten aan slavenhandelaren?
Revealed: The squalid conditions behind Qatar's tainted $260 billion World Cup ... where 4,000 are predicted to die before the first ball is kicked
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3106899/The-squalid-conditions-building-Qatar-s-tainted-260-billion-World-Cup-4-000-predicted-die-tournament.html
Geeft een beetje consternatie, maar ach zo gaat dat nu eenmaal daar hè??? Jongenshoertjes/slaafjes, in die contorijen, mag niet over gesproken worden.

Onze voorouders waren allemaal onderdeel van de gekte, dan weer slachtoffer, dan weer dader. Groepen stelselmatig uitsluiten zou naar mijn smaak pas echte discriminatie zijn.
Maar misschien is dat wel de bedoeling, het verdeel en heers, kan best wel een beetje meer woede gebruiken ;)
ouwe knar's avatar
| #261183 | 06-11-2017 01:14 | ..................
Bestwel

De hele geschiedenis moet je vertellen,dus niet alleen de stukjes die jou uitkomen


Ik ken hun hele geschiedenis,en ook waarom het ten onder is gegaan.
Ik kan ook een link plaatsen van JODEN die vanaf 1600 tot 1900 in slaven handelde in de usa.
Wat kunnen mij die zandbakreligie's schelen.
Laat ze erin geloven,als ze daarin willen geloven.
Jij en je mede nederlanders geloven er niet in,maar laat ze dan ook met rust.
Andersom als jij word aangevallen op de persoon je het ook niet leuk zal vinden.

Ik weet niet waarom je weer loopt te gissen dat ik iets met DENK heb.
Zoals ik al zeg,het zal me REET roesten waar men in geloofd,zolang je het niet word opgedrongen.
Je moet me onderhand al kennen dat ik begrijp hoe je denken word gevormd.
Laat je EGO los,en die vluchtelingen&islam;zal je ook een biet wezen.
Als we het gaan hebben over het slechte in de mens,het EGO geen kleurtje kent.


..
| #261184 | 06-11-2017 01:35 | ..................
Ouwe knar

Natuurlijk heeft slavernij vele kanten, en is nog ruimschoots aanwezig, maar waarom mag bijvoorbeeld niet worden verteld dat het betrekkelijk lichte velletje van veel noord afrikanen afkomstig is van rotzooien met blanke slavinnen?


In Izmir (turkije) lopen heel veel blonde turkse vrouwen rond.
Turkse vrouwen zijn normaal gesproken donker getint met donker/zwart haar.
Dat er nu blonde turkse vrouwen rondlopen komt door engeland in 1900 (ww1).
Als we het hebben over het licht getinte volk,het een mix geweest moest zijn van blanke en zwarte mensen.
Ook de zwarte vrouwen werden zwager van de blanken die hun land veroverde.
Ik meen dat de grieken er eerst mee begonnen.
Dan ben je 900 jaar verder en ontstaan er woestijnnomaden die een mix zijn van die 2.
Ik weet dat jij een link heb gegeven over het pigment wat licht aan de klimaat waar je leeft.
Het KIP & EI blijft wie was de eerste AAP/mens.
Ik denk eerder dat het onze karma is.Als mensheid.
We fokken maar aan.

Die link over qatar gaat ook over een barbaars land.Maar denk er eens over na wie deze kamelendrijvers al vanaf wo1 in het zadel hebben gehouden.
Ik denk er anders over en dat is dat het westen deze dictators aan de macht heeft gehouden waardoor je letterlijk RETARDS nog heb rondopen.
Ik noem het eerder onwetendheid.Wij (jij&ik;) hebben die vrijheid om te zoeken of onderzoeken wat we willen en kunnen,zonder een dogma te hebben.En om dan ruimer naar dingen te kijken.
Als je het gehele plaatje kijkt,dan hebben wij die ruim die voorsprong gekregen door sabotage van landen,zodat zij zich niet konden ontwikkelen zoals wij.
De big boys erachter zowel het westen hebben gebruikt,als het oosten (olie).
| #261185 | 06-11-2017 01:48 | ..................
ps ouwe.

Misschien is die new world order helemaal niet zo slecht.Beter als dit gaan we het nooit krijgen.Het was nog net geen libie.
Het spel is gewoon of je iemand dient/volgt,terwijl je weet dat die onzin staat te verkopen.
Tegenwoordig ze er allemaal aan wat willen verdienen,of er onderdeel van zijn.
In die zin als je begrijpt wat geld is,en wat mensen doen voor geld.
Zo een zakkewasser in de politiek doet er net zo goed aan mee.
We zijn helaas uitgeleverd aan een systeem,wat we niet kunnen veranderen,en alleen mee gaan mee de flow.
Als je realiseert dat je leven eigenlijk een soort van matrix is,die denkbeeldig in werking is gezet,wat niks anders is als een utopie.
Zolang die geldscam niet ontmaskert word,we in die 2deling blijven leven.
| #261186 | 06-11-2017 11:32 | ouwe knar
Zolang die geldscam niet ontmaskert word,we in die 2deling blijven leven
Geld wordt gebruikt als machtsmiddel. Als je barst van het geld (en een beetje dom) wat wil je dan nog meer: MACHT.
Als geld niet meer gebruikt kan worden als machtsmiddel zal er vast wel een ander machtsmiddel gebruikt worden. Bijvoorbeeld water, energiebronnen, weerbeinvloeding, een nieuwe duurzaamheids religie, klimaat religie... you name it. Peanuts voor de social engineers.
Zolang mensen zich niet realiseren dat alles als een boemerang terugkomt, blijft het dweilen met de kraan open.
ouwe knar's avatar
| #261187 | 06-11-2017 12:15 | ..................
Geld wordt gebruikt als machtsmiddel. Als je barst van het geld (en een beetje dom) wat wil je dan nog meer: MACHT.


Het gaat om de controle.
Dat is die macht wat het wilt hebben.
Ze hebben alleen die controle als ze volgelingen hebben.

Het geldstelsel kan best eerlijk opgesteld worden,zolang er maar geen rente word geheven over geleend geld.En dat het volk de controle heeft over het geprinte geld.
En dat schulden niet voor eeuwig duren,maar al na een paar jaar zijn kwijtgescholden.
Zowiezo vind ik,en dat ik mijn persoonlijke mening dat mensen niet naast hun schoenen moeten gaan lopen.
Door geld makkelijker uit te lenen.mensen daar niet bewust over nadenken.
Als je al begint met het zelf controleren van het geprinte geld,je ook meer controle gaat hebben war dat geprinte geld na toe gaat.
Als je alleen al bedenkt dat ruim 1 miljard euro per jaar naar de staatsomroep gaat.
En dat is een organisatie van 240 bestuursleden en een paar duizend man wat er werken.

Het blijft onbesproken op de beeldbuis wie de sigaren staan te verdelen in den haag,of je gemeente.
Mijn gemeente wat uit dorpen bestaat heeft ruim 700 miljoen op zijn bankrekening staan,en moeten elk jaar die belastingen heffen om eraan te verdienen.
Alleen als je meepraat met de elite die das kapitaal verdedigen,je hoger op die ladder kan komen.
aanmelden / inloggen