Door community (initieel Best Well), Op maa 25 sep 2017 18:20, 0 reacties, nieuws

De desinformatie van Ton HofstedeTon Hofstede, de blogger van Het Haagse Complot, is zowel arts als chirurg, meester in de rechten en organisatiedeskundige. Hij heeft kennelijk maar liefst drie universitaire titels! Hij heeft het gymnasium gevolgd en etaleert dat in zijn kennis van het Latijn. Hij is commando geweest, waarvoor geldt dat je dat dan blijft voor het leven. Naar eigen zeggen heeft hij een vliegbrevet, dus dat zal wel. Hij is overduidelijk hoog begaafd, zeer intelligent en charismatisch. Geen wonder dat zijn blog zoveel lezers trekt. Als Ton Hofstede iets beweert, dan gelooft men dat grif. Het probleem is alleen dat Ton Hofstede niet altijd de waarheid spreekt! En wie hem durft tegen te spreken, krijgt te maken met de andere kant van deze man: dan schrijft Ton je kapot!.

Zijn artikel Boudine Berkenbosch dat in Google nog steeds bovenaan staat, begint met laster tegen mij, maar dat heb ik al laten zien. Vervolgens gaat het over Marcel Vervloesem, De Schelm van Morkhoven, die door Ton Hofstede op 1 juni 2016 volledig kapot werd geschreven, waarna nog twee artikelen tegen Marcel en Morkhoven volgden. Daar schrok ik van, want dat eerste artikel stond zo bol van onwaarheden! Daarbij verscheen het op een wel zeer ongelukkig moment: Twee dagen voor Joris Demmink zou getuigen in de Bart van Well verhoren. Bart en zijn advocaat mr. Martin de Witte hadden daar jaren voor gestreden! Dat belangrijke proces werd op een zeer cruciaal moment doorkruist door Ton Hofstede!

Dat Joris Demmink meineed pleegde, weten we nu, maar daar ging het debat toen niet over. Alle hoogst verontwaardigde aandacht ging dank zij Ton Hofstede naar Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven! Iedereen geloofde immers heilig in de Grote Ton, alleen ik sprak hem tegen. En dat mag niet van Tonneke! Vandaar dat hij zijn artikel over Boudine Berkenbosch vervolgde met een hernieuwde aanval op Marcel Vervloesem en Morkhoven.

Volgens de heilige WET van TON heeft Ton Hofstede altijd gelijk. Helaas blijkt dat niet waar. Zijn leugens en valse aantijgingen heb ik weer rood gekleurd.

Naast de propaganda van BOUblog is het ook nog even wetenswaardig om naar enkele onzin uitspraken van Marcel Vervloesem te luisteren. JD-tv was zo vriendelijk en behulpzaam om een paar opvallende leugens achter elkaar te zetten in JDTV Afl.158 – De Apollo tape7.

Eric Donk was in goed vertrouwen overtuigd geraakt van de “waarheid van Tonneke” over Marcel en Morkhoven. Dat maakte hem onzeker. Tijdens de boekpresentatie van Weggejorist van Robert van de Luitgaarden op 16 april 2016 in Den Haag had hij Marcel benaderd voor het interview. Dat werd door Ton Hofstede gebruikt als basis voor zijn laster en smaad. Eric heeft daarom vorig jaar juni heel veel tijd besteed aan het maken van een collage van “foute” uitspraken van Marcel. Helaas hing deze YouTube aan elkaar van knippen en plakken! De fragmenten komen uit verschillende lezingen en de volgorde waarin de fragmenten van “Marcel vertelt” zijn geplaatst, leidt tot een uiterst warrig verhaal in de Zandvoort-zaak! Het lijkt wel alsof het de Baybasin-taps waren! 😉

Op grond daarvan schrijft de Grote Ton:

Wie dan nog niet begrijpt dat Marcel een fantast en een leugenaar is…
Boudine is in ieder geval zo iemand die het niet wil begrijpen.

Niet Marcel, maar Ton Hofstede is een fantast en een leugenaar. En niet Boudine, maar Ton wil het niet begrijpen. Niet gehinderd door enige kennis van de achtergrond van Marcel en de geschiedenis van de Werkgroep, baseert hij zijn laster en smaad op een YouTube die bestaat uit fragmenten van lezingen die Marcel in de loop der jaren heeft gegeven. Daaruit haalt hij dan weer fragmenten, waarmee hij Marcel in een kwaad daglicht stelt. Een kwestie van knippen en plakken. Die “uitspraken” van Marcel zijn door Ton Hofstede vet gezet.

00:08 Wij wachten het moment af dat Nederland zegt: Er is niks.

Kennelijk is Marcel niet op de hoogte van de al jaren eerder gedane uitspraak van Opstelten: het was niks, het is niks en het zal niks worden. Toch komt er niks van Marcel. Een leugen dus.

Marcel is meestal goed op de hoogte van zaken rond pedo-seks, veel beter dan Ton Hofstede! Ton eiste vorig jaar mei samen met Myra de drie Apollo-video’s op, waarover Marcel op 16 april had gesproken. Eric Donk van JDTV had Marcel geïnterviewd, maar helaas staat dat interview nu niet meer online. Eric is namelijk erg onzeker geworden, want hij weet niet wie gelijk heeft: Ton of Marcel. Volgens mij heeft Ton ongelijk!

Volgens Myra en Ton was er dringende haast bij het vrijgeven van die drie video’s, want zij wilden die inbrengen in de Bart van Well verhoren. De regie voor dat juridische theater was echter in handen van de letselschade-advocaat mr. Martin de Witte! De juiste werkwijze is dan, dat men mr. De Witte overtuigt van het belang van die video’s van Marcel. Daarna kunnen Bart en mr. De Witte eventueel samen met Marcel een strategie uitzetten. Dat was echter niet wat er gebeurde. Myra en Ton eisten de video’s op en kregen ze niet, Ton Hofstede sleurde Marcel zijn veelgelezen blog op en schreef hem helemaal stuk omdat hij die video’s niet wilde afstaan aan Myra of Tonneke. Heel terecht van Marcel, want Tonneke had in dat Bart van Well proces geen enkele functie. Hij is slechts een blogger, dus Marcel haalde zijn schouders op en wachtte af.

Tonneke vervolgt met deze quote van Marcel:

00:38 Er is een jonge Duitser vermoord op een boot, de boot Apollo, en daar was een hooggeplaatste van justitie bij aanwezig. Dus we gaan de naam niet noemen, iedereen kan hem raden.

Gesuggereerd wordt dat Joris Demmink medeplichtig is aan of althans wetenschap heeft van de moord van Manuel Schadwald. Dat is nogal wat meer dan laster. Maar het ontstijgt het niveau van achterklap niet. Waar wel sprake van is (zou dit waar zijn) het strafbaar achterhouden van bewijs.

Marcel noemt nooit namen, vrijwel iedere persoon wordt door hem aangeduid met “waarvan ik de naam niet zal noemen”. Eric weet inmiddels dank zij mij dat deze niet genoemde naam niet Demmink was, maar Richard Carl Samson! Dat bleek uit de context. Vorig jaar hebben we dat “uitgepraat” op zijn blog Newsbullet. Het fragment komt uit de uitzending van Argusoog Radio van 11 december 2012, met Micha Kat, Arend Zeevat en Marcel Vervloesem. Deze uitzending duurt drie uur en is volgens mij niet om aan te horen. Micha en Arend proberen Marcel te verleiden tot schokkende uitspraken en als hij iets zegt, schreeuwen ze er doorheen!

De achtergrond is deze: Er was in november 2012 een document opgedoken van Richard Carl Samson waaruit bleek dat het Rolodex onderzoek uit 1998 beslist geen broodje aap was. Daarin staan de namen van pooiers en schandknapen, maar ook die van Frits Salomonson en Oscar Hammerstein, professor Ger van Roon en Jan Wolter Wabeke. Hans Holthuis staat er ook bij, vaak in gezelschap van een zekere JD, ons wel bekend. Kees Lunshof komt er ook in voor, indertijd hoofdredacteur bij de Telegraaf. Micha en Arend vragen of Marcel al weet van heeft van dat document en Marcel zegt jawel. Zij willen dan dat Marcel daar meer over vertelt.

Tonneke vervolgt:

02:10: Het is zo dat door het kraken van de codes, en de gegevens die we daarin hebben gevonden, dat we ook een locatie hebben aangetroffen waarbij het archief van Gerrie Ulrich … dat we daar zijn geheim archief hebben aangetroffen in een (open, red.) garagebox. We hebben dat materiaal meegenomen en zijn dat nu aan het bestuderen.

Met andere woorden: Toen hij het archief kraakte (wat hij dus al in zijn bezit moet hebben gehad) kon hij ontdekken waar het archief was en heeft het toen pas meegenomen om te bestuderen. Waar komen die “codes” dan vandaan?

Dit is echt een wezenloos domme opmerking van iemand die Morkhoven niet door de jaren heen heeft gevolgd. De codes zaten in een CD-rom van de Zandvoort-oogst uit 1998. Gina Pardaens was bezig om die codes te kraken, toen ze in november 1998 werd verongelukt. Marcel heeft deze taak toen op zich genomen, aanvankelijk zonder te weten hoe zoiets werkt, maar eind 2012 of begin 2013 is het Marcel toch gelukt om die codes te kraken. Daarachter zaten lijsten met namen en adressen, die zijn overgedragen aan Interpol. Marcel verwachtte toen een golf van arrestaties, maar er gebeurde niet veel. Aan de hand van die lijsten heeft Morkhoven daarna een garagebox opgespoord in Rotterdam of Den Haag, dat weet ik niet meer. Die garage stond op naam van Ulrich, maar jaren na zijn dood werd de huur nog steeds betaald! In die garage stonden de dozen die door Morkhoven zijn meegenomen.

02:34 Op het moment dat onze onderzoekers (lees: Marcel zelf) dus op het appartement van Zandvoort een zoekactie doen, naar aanleiding van … we hadden eerst de CD-roms gevonden, dan is Ulrich een dag nadien op reis vertrokken (…) Maar Ulrich heeft ons toen nog één telefoontje kunnen doen. Kijk meneer Vervloesem, hetgeen u zoekt zit in mijn salon in mijn appartement in een geheime ruimte. (…) En toen bleken de scharnieren al uit de deur uitgehaald te zijn.

Opnieuw had Marcel eerst de CD-roms, om ze (hij zegt niet wat het is) daarna pas te vinden na een telefoontje van Ulrich. Wie de scharnier-uithalers zijn geweest die hem voor waren wordt niet verteld.

Opnieuw een enorm domme aantijging! Marcel had van Ulrich al CD-roms met kinderporno gekregen, voor Ulrich in juni 1998 met Robby op de motor vertrok. Enige maanden daarvoor was Robby al opgespoord door de Werkgroep. De Morkhoven-groep had op voorspraak van twee leden van de 1e Kamer onderdak gekregen in een leegstaande kazerne in Haarlem. Ze reden op dat moment in auto’s met Nederlandse kentekens. De flat van Ulrich werd door de teams van Morkhoven dag en nacht in de gaten gehouden. Die scharnier-uithalers reden in drie auto’s met Belgisch kenteken. De inbrekers waren dus Belgen, waaronder de vader van Robbie van der Plancken, die door het Morkhoven-team (altijd 2 of 3 mensen!) dat op wacht stond werd herkend. Deze Belgen waren Morkhoven voor geweest!

03:25 Zes uur later was Ulrich dood, waarmee u maar ziet hoe snel men is om mensen uit te schakelen.

Die “men” was Robby van der Plancken en niet een, zoals Boudine dat hierboven schrijft “meeglurende geheime dienst”. En waarom iemand wordt uitgeschakeld NADAT hij het geheim verklapt heeft lijkt ook mosterd na de maaltijd.

Alweer een opmerking vol onbegrip! Ik ga hier niet verder op in, want dat ligt gevoelig. Zie ook het interview van Myra met Robby van de Plancken. Opvallend is wel, dat ook de volgorde van de citaten hier tot verwarring leidt!

03:30 Later toen we gingen kijken met een TV-zender (die we niet gaan noemen omdat het onderzoek nog loopt) was er ook een lid bij van de Nederlandse BVD. Nu wat komt die man op dat appartement doen, dat was onze vraagstelling.

En de vraag: Wat komt Marcel op dat appartement doen? Let wel de Zandvoort-files waren nog helemaal niet onthuld. En dat iemand rechercheert in het appartement van een vermoorde begrijp ik. Maar waarom Marcel, volgens eigen zeggen, bewijsmateriaal heeft ontvreemd aan het onderzoek begrijp ik niet.

Tonneke begrijpt er echt helemaal niets van! Zowel Ulrich als Robby hebben voor ze vertrokken kinderporno-materiaal aan Marcel overgedragen! Beiden wilden breken met het milieu. Toen die twee in Lyon waren, heeft Ulrich Marcel gebeld en hem verteld van de geheime bergplaats. Toen even later (Marcel zegt zes uur, maar volgens mij waren het enige dagen) het bericht kwam dat Ulrich in Italië door Robby was doodgeschoten, is Marcel met een van de teams van Morkhoven (2 of 3 mensen) de flat binnen gegaan in gezelschap van de schoonzus (vrouw van de halfbroer) van Ulrich, haar vriendin, een tv-ploeg van NOVA (van de VARA) en nog een man. Marcel zegt dat deze man van de BVD was. De schoonzus had de sleutel, maar er was reeds ingebroken door de Belgen. Daarom had de notaris een nieuw slot laten plaatsen. Dat is gekraakt door de schoonzus en haar vriendin. Marcel heeft dus niet ingebroken, maar slechts video’s en CD-roms uit de geheime bergplaats gehaald.

Er volgt nu een ander citaat uit een andere video, verwarring alom!

03:30 Later toen we gingen kijken met een TV-zender (die we niet gaan noemen omdat het onderzoek nog loopt) was er ook een lid bij van de Nederlandse BVD. Nu wat komt die man op dat appartement doen, dat was onze vraagstelling.

En de vraag: Wat komt Marcel op dat appartement doen? Let wel de Zandvoort-files waren nog helemaal niet onthuld. En dat iemand rechercheert in het appartement van een vermoorde begrijp ik. Maar waarom Marcel, volgens eigen zeggen, bewijsmateriaal heeft ontvreemd aan het onderzoek begrijp ik niet.

Tonneke begrijpt echt helemaal niets! (ZUCHT!) Marcel heeft het bewijsmateriaal ontvreemd op verzoek van Ulrich, met als doel de daders op te sporen! De Zandvoort-files zijn door zijn toedoen onthuld! De TV-zender was NOVA, die door Morkhoven was getipt en er een uitzending over heeft gemaakt. Deze NOVA van eind juni 1998 is verdwenen uit het archief. Hij ging o.a. over de baby-porno! Niet te verwarren met twee uitzendingen van Netwerk, april 1998, want die staan online, o.a. op het kanaal van JDTV

04:31 We hebben het overhandigd aan de Nederlandse recherche. Die heeft het in ontvangst genomen in een drankgelegenheid in Hulst.

Is het nu wel of niet overhandigd? Is het nu wel of niet gestolen? Is het nu wel of niet beschikbaar gesteld? Want bij de boekpresentatie zei hij weer dat het NIET was overhandigd, omdat ze het zelf nog (al 18 jaar) aan het bestuderen zijn.

Het is nu wel duidelijk dat Ton Hofstede er helemaal niets van weet en er niets van snapt. Het kinderporno-materiaal op de CD-roms is eerst gekopieerd (waarbij Gina Pardaens overuren maakte!), vervolgens overhandigd aan de internationale pers die in Morkhoven was toegestroomd (!), toen aan de Nederlandse recherche (in Hulst en dat is gefilmd door René Dessart), vervolgens aan de Belgische justitie. Morkhoven werd door de Belgische justitie toen prompt beschuldigd van bezit van kinderporno! Daarop heeft men besloten om het materiaal ook aan alle koningshuizen te sturen.

De drie video’s waar Marcel het over heeft, komen eveneens uit de geheime bergruimte van de flat van Leo van Gasselt. Op deze video’s staat kennelijk chantage-materiaal, o.a. met beelden van Salomonson, Demmink en een advocaat van Claus. Volgens Marcel beschikt ook de AIVD over dergelijk materiaal. Dat is geen porno, maar het bewijst dat hoge bomen deel uitmaakten van het netwerk!

04:55 Een privé chauffeur heeft ons de lijst bezorgd van de kopstukken van de kinderprostitutie. (…) De lijsten waarover we nu nog geen commentaar leveren. (…) De lijsten van wie daarbij aanwezig was.

LEES VERDER VIA DE LINK
Annotaties:
aanmelden / inloggen