Door community (initieel loveulongtime), Op maa 16 feb 2015 07:34, 22 reacties,    

De echte onderste steen. Het verdienmodel van het roofkapitalisme50% van de wereldbevolking is nu lichamelijk chronisch ziek door de hebzucht, leugens, manipulatie en machtsspelletjes van de elite. (Zie hier, hier of hier). En niet alleen 50% van de wereldbevolking is chronisch ziek.

Luchtvervuiling dwingt boeren gebruik te maken van de producten van bedrijven als Monsanto.

Luchtvervuiling vermindert de opbrengst van tarweoogst in India met 50%. Misoogsten door luchtvervuiling dwingt boeren om alternatieven te zoeken en daarvan is dit het resultaat: Monsanto’s GMO veroorzaakten 291 000 zelfmoorden in India doordat ze hun schulden niet meer konden aflossen. Een andere oorzaak waardoor de boeren zelfmoord plegen is de luchtvervuiling zelf.

En als je denkt dat alleen in landen in Zuid Oost Azië de luchtvervuiling de oogsten vernielt dan heb je het mis. Dit is ook in het westen al heel lang aan de gang. De oplossing die daarvoor gevonden is, is om steeds meer geavanceerde pesticiden en methoden van pesticide-gebruik in te voeren en steeds meer in kassen te kweken en allerlei andere zaad-veredelings methoden dan GMO toe te passen.

Het kapitalisme lost haar problemen nooit op, maar ziet een probleem als een mogelijkheid om nog meer geld te verdienen.

De chemische toevoegingen in loodvrije benzine en kerosine komen als ultra-fijn giftig stof in de atmosfeer terecht waardoor de sterrenhemel nu wereldwijd geheel of gedeeltelijk onzichtbaar is geworden. Kortom de gehele aardatmosfeer is gevuld met giftig, bijna moleculair fijn zwevend ultra-fijnstof.

De nieuwste ruimtetelescopen worden daarom hoog in de bergen gebouwd:

Dweilen met de kraan open

De natuurlijke capaciteit van de planeet is niet meer in staat om de (anorganische) giftige vervuiling die de mensheid produceert op tijd af te voeren en om te zetten in (organische) natuurlijke stoffen.

Deze chemische toevoegingen in loodvrije benzine en kerosine zijn afkomstig van giftig afval uit andere industriële processen die eigenlijk tegen hoge kosten zouden moeten worden opgeslagen of verwerkt tot onschadelijke stoffen.

Kortom men heeft een kostenpost omgezet in een winstgevende operatie, waardoor intussen wel de halve wereldbevolking chronisch ziek is geworden.

Bijna alle moderne technieken in rookgas-reinining die worden toegepast zorgen ervoor dat zichtbare vervuiling steeds meer in onzichtbaar en reukloos maar nog steeds giftig ultra-fijnstof word omgezet.

Dit is het verdien model van het moderne roofkapitalisme en wordt iedere keer weer verder uitgewerkt vaak zelfs onder het motto, en met behulp van subsidie voor groene recycling: zie hier en hier.

Thaise explosie van chronisch zieken bij onveranderd voedingspatroon

Doordat ik in Thailand woon waar de laatste jaren de luchtvervuiling in zeer korte tijd enorm is toegenomen zie ik hier nu ook hele volksstammen chronisch ziek worden en kanker krijgen. Dit terwijl het voedingspatroon onveranderd is gebleven. Het meest populaire eten is nog steeds papaja salade. Ook heeft Thailand GMO tot nu toe buiten de deur weten te houden. En waar ik woon is nagenoeg geen vliegverkeer. Deel van de bevolking woont en werkt op of naast de stoeprand en zal daarmee vroeg of laat ziek worden. Je kunt er bijna op wachten.

Als je deze patronen gaat herkennen dan ga je alle hedendaagse gebeurtenissen met andere ogen bekijken.

Ombuiging kostenpost global pollution in verdienmodel global warming

Amerika was nooit geïnteresseerd in het ondertekenen van het Kyoto protocol. Waarom? Het Amerikaanse leger is de enkele grootste luchtvervuiler op de planeet. Dat zou consequenties hebben voor de “motor” van het Amerikaanse roofkapitalisme. Toen Al Gore daarom kwam met zijn “Inconveniant Truth” werd deze “oplossing” met beide handen door de elite aangegrepen. D.m.v. het CO2 verhaal konden ze een kostenpost ombuigen in een winstgevende operatie voor Wallstreet doordat er een wereldwijde belastingheffing en carbonhandel kon worden geïmplementeerd.

De meest voor de hand liggende oplossing voor de wereld is ZONNE-ENERGIE en daarnaast alle andere echt schone alternatieven. (1 uur zon is genoeg om de hele planeet een jaar lang van energie voorzien.) Dit betekent dat met steeds betere technieken iedereen zijn eigen energie kan gaan opwekken en dit betekend ook het einde van het roofkapitalisme. Power to the people.

Om hun macht te behouden heeft de elite daarom geen andere keus dan doorgaan op de ingeslagen weg van het exploiteren van olie, (schalie)gas en andere grondstoffen. Olie die steeds schaarser wordt, waardoor er oorlogen moeten worden gevoerd om de controle over deze bronnen te krijgen of te houden. Ook moet grootscheepse kartelvorming van grote bedrijven blijven bestaan en toenemen om de verkoopprijs zo hoog mogelijk te houden.

Zwitsers onderzoek laat zien dat 147 technocratische ”Super Bedrijven” de wereld regeren, zie hier en hier.

Patronen herkennen

Oekraïne, MH17, ISIS, de situatie in Griekenland, de Fukushima ramp, het afschaffen van de zorg in Nederland en de privatisering zijn daar recent allemaal direct het gevolg van.

Totale controle over alle grondstoffen van de planeet en daarnaast natuurlijk de wapenhandel om hun vijanden tegen elkaar op te zetten is voor de elite absoluut noodzakelijk voor het behouden van hun macht. Ook de farmaceutische industrie profiteert hier enorm van omdat iedereen chronisch ziek wordt. Chronisch zieken zijn de meest winstgevende klanten voor deze industrie, want ze worden nooit meer beter. In ieder geval niet met hun symptoom onderdrukkende medicijnen.

Elite beschermd zichzelf op grote schaal tegen luchtvervuiling

In dit artikel zie je hoe de elite zichzelf beschermt tegen de gevolgen van hun eigen roofkapitalisme terwijl ze de wereld bevolking weg laten kwijnen:

As President Obama Visits India, U.S. Embassy in Delhi Buys 1800 Blueair Indoor Air Purifiers To Help Combat Impact Of Indian Capital’s Severe Air Pollution

Should U.S. President Barack Obama find himself troubled during his visit to India by New Delhi’s heavily polluted air, the chances are that he will be able to breathe cleaner, healthier indoor air thanks to the 1800 indoor air purifiers from Sweden’s Blueair that have been purchased by the U.S. Embassy in New Delhi.


Voor het bezoek van Obama aan India werden 1800 luchtreinigers aangeschaft door de Amerikaanse ambassade.

Dit gebeurde al eerder in China, Bangladesh en nog een aantal landen. In de westerse landen wordt de elite al lange tijd beschermd met de beste lucht-behandeling’s systemen die voor geld te koop zijn. Of ze hebben hun huizen gebouwd op plaatsen met de minste luchtvervuiling.

Healthway luchtreinigers zijn de enigen ter wereld die 100% ultra-fijnstof kunnen elimineren en worden geïnstalleerd in de duurste hotelkamers wereldwijd voor de bescherming van de elite:

HealthWay’s air cleaners can be found at some of the world’s most prestigious locations. Companies like Hyatt, Hilton, Marriott, BMW, Volkswagen and The Cleveland Clinic all rely on HealthWay to provide a healthier and cleaner indoor environment.


Zwarte sneeuw

Als het een poosje niet gesneeuwd heeft op de Noordpool kleurt het ijs zwart. De grootste landmassa bevindt zich op het Noordelijk halfrond waar ook de meeste industriële vervuiling wordt geproduceerd. Lucht van het Noordelijk halfrond blijft over het algemeen op het Noordelijk halfrond en hetzelfde geldt voor het Zuidelijk halfrond. black-snow

De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat terwijl het Noordpool ijs afneemt het Zuidpool ijs toeneemt. Dit is simpelweg te wijten aan de ultra-fijnstof vervuiling.

Door overheersende windstromingen slaat een deel van het fijnstof neer op de polen. Heel simpel: Verontreinigd water bevriest moeilijker dan schoon water.

Alle andere verklaringen zijn halve waarheden bedoelt als afleidingsmanoeuvre van het echte grote probleem.

Oeverloze discussie

Zolang de discussie tussen voor- en tegenstanders van Global Warming verhit blijft doorgaan hoeft het roofkapitalisme zich niet veel zorgen te maken over Global Pollution. Iedereen die de intrigant van Asterix en Obelix heeft gelezen weet direct hoe dit spelletje werkt. Global pollution wordt ingezet om te voorkomen dat mensen genoeg lichamelijke energie hebben om in opstand te komen, ervoor zorgt dat de wereldbevolking minder snel toeneemt en doordat het IQ wereldwijd afneemt voorkomt dat mensen minder goed begrijpen wat ze wordt aangedaan door de elite.

Daarom zijn forums zoals Nujij ook bijzonder waardevol voor de elite. Zolang mensen achter hun toetsenbord blijven zitten zijn ze geen gevaar voor de elite. Degenen die het spelletje doorhebben en tot structurele aktie oproepen worden geblokkeerd of gedemoniseerd. En natuurlijk worden hier ook eventuele echte vijanden van de elite in een vroeg stadium in kaart gebracht. Dit is een van de belangrijke redenen waarom iedere overheid zijn burgers afluistert. Daarnaast is het afluisteren belangrijk om nieuwe technieken die de macht van de elite bedreigt in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken, op te kopen of uit te schakelen.

De elite van het kapitalistische roofimperium kan alleen hun macht behouden door wereldwijd de goedkope grondstoffen te blijven plunderen. Mensen die de Petro-dollar-strategie kennen, weten dat ook dat de dollar zijn waarde ontleent aan deze plunder activiteiten waarmee de elite zijn macht over ons behoudt.

Waarom vertellen de media ons dit verhaal niet? De media zijn ook in handen van de roofkapitalisten. Zie hier en hier.

Conclusie

Iedereen zal na het lezen van dit artikel nog meer begrijpen dat we zowel linksom als rechtsom op een enorme ramp afstevenen. Er is al lange tijd een wereldoorlog gaande van de elite tegen de mensheid. De elite zal er niet voor terugdeinzen om een WO3 te ontketenen omdat ze anders hun macht zullen verliezen. Iedereen die wacht op een grote leider die dit probleem gaat oplossen komt bedrogen uit. Nieuwe leiders worden altijd zo snel mogelijk gekocht en betaald door de elite of worden zelfs in een vroeg stadium klaargestoomd om als gecontroleerde oppositie te fungeren.

De oplossing zijn wijzelf!

De enige manier waarop we deze problemen kunnen aanpakken is als een ieder deze problemen 100% begrijpt en iedereen persoonlijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Daarbij komt het begrijpen van het systeem van geldcreatie en rente door het roofkapitalisme op de allereerste plaats. Voor deze maatregelen moet mijns inziens een handboek komen waaruit een ieder kan kiezen wat de beste oplossing is die bij hem of haar past. De overheid en de media hadden al lang geleden deze regels moeten implementeren maar zijn onderdeel van het roofkapitalisme en daar kunnen we dus niets goeds van verwachten en daarom is het nodig dat iedereen dit persoonlijk ter hand gaat nemen.
Annotaties:
| #229541 | 16-02-2015 10:23 | loveulongtime
Als de infographic niet zichtbaar is klik dan hier:

infographic-chronische-ziekten.jpg?w=873&h=953
| #229542 | 16-02-2015 10:36 | Mia_M
Als de infographic niet zichtbaar is klik dan hier:


infographic-chronische-ziekten.jpg
Mia_M's avatar
| #229575 | 16-02-2015 16:24 | loveulongtime
Wie wil helpen met het schrijven van een

"Handboek voor bruto internationaal geluk"
| #229626 | 16-02-2015 23:09 | quero1
Goeie samenvatting loveyoulongtime
Heb ooit ergens gelezen dat veel elite of wat ervoor moet doorgaan, de wereld/planeet eigenlijk al ±zou opgegeven hebben.
Ze zouden alle cijfers en feiten zelfs goed kennen maar weigeren of willen gewoon niet ingrijpen uit berekende vadsigheid en verantwoordelijkheidsvlucht, desertie en vaandelvlucht in militaire termen of gewoon om het er nog zoveel mogelijk van te nemen hé (for the time being).
Dus een typisch soort 'zinkende-Titanic gedrag' doelbewust 'psychopatisch' (?) ontkenningsgedrag kan men zeggen.
•Zie ook het artikel over die schandalige ziekmakende Chemtrails...
Musica Maestro!

P.S. Misschien is uitgerekend Poetin een uitzondering!? (en er zijn er nog hoogstwaarschijnlijk maar die prediken ook in de woestijn...)
| #229632 | 17-02-2015 07:31 | loveulongtime
@quero1

Putin is ook in een situatie dat hij de machtspositie van hemzelf en de zijnen moet veiligstellen. Dus in dat opzicht heeft hij dezelfde belangen als de rest van de elite in de wereld. Daarnaast is zijn machtspositie afhankelijk van de steun vanuit Rusland. En daardoor zien we het 2 sporen beleid van Putin. Ook zijn machtspositie is afhankelijk van de olie en gas reserves.

Nog iets. Op dezelfde manier waarop we worden vergiftigd met ultrafijnstof via de lucht worden we ook vergiftigd doordat onbruikbaar afval van voedsel productie en voedsel-productie processen weer in het fabrieksvoedsel wordt verwerkt.

Je kunt ultra-fijnstof direct vergelijken met nucleaire stralings-deeltjes. Eigenlijk is het effect exact hetzelfde. Beide soorten deeltjes kunnen gezonde mensen niet voelen, maar op termijn worden de gezondheid's problemen zichtbaar. Misschien herinner je de boer van 58 jaar oud die op zijn boerderij nabij Fukushima bleef wonen om zijn koeien te verzorgen, omdat de gezondheidsproblemen pas na 10 of 20 jaar zouden komen.

En precies dit is de reden dat mensen niet geïnteresseerd zijn in een oplossing voor ultra-fijnstof. En daarmee gelijk ook aantonend, dat ze geen flikker geven over wat er met hun kinderen gaat gebeuren.
| #229637 | 17-02-2015 09:29 | Debsy
Zijn die luchtreinigers in nederland te verkrijgen? Zijn er in Nederland luchtreinigers die goed genoeg zijn om in je huis neer te zetten. Ik weet dat bepaalde planten ook de lucht reinigen. Maar dat zal wel niet afdoende zijn.
| #229639 | 17-02-2015 11:21 | loveulongtime
Volgens de laatste berichten zijn de allernieuwste luchtreinigers van Philips erg goed. Helaas alleen maar verkrijgbaar in China en India.
| #229652 | 17-02-2015 12:38 | quero1
@loveyoulongtime Juist ja maar Poetin, met al zijn fouten, heeft toch het ziek- en corrupt makend Monsanto gedrocht (monsatan) wettelijk buiten hun territorium kunnen houden en dat feit verdient toch wel erkenning, zoiets zie je alhier nog niet vlug gebeuren!
| #229966 | 23-02-2015 13:46 | Debsy
Kun je die luchtreinigers niet importeren?

Verder niet een model in nederland verkrijgbaar wat aardig zijn werk doet?
| #229975 | 23-02-2015 14:39 | loveulongtime
@Debsy

Ik woon in Thailand. Importeren heeft geen zin. Mensen in Nederland geloven niet dat ze ziek zijn van ultrafijnstof. De dokter zegt dat het altijd ergens anders van komt. De dokter heeft gelijk, die heeft ervoor gestudeerd en dat kun je zien, want ie heeft een witte jas aan....

Nieuwe IQ air en de Blueair zijn denk ik wel verkrijgbaar in Nederland. Blueair wordt door "John Kerry" wereldwijd in de Amerikaanse ambassades geplaatst, ik heb deze nooit kunnen testen, maar ik denk dat ze werken.
| #229982 | 23-02-2015 15:48 | liedetecter
De healthways kan je gewoon kopen hier via fruugo zag ik, maar stevig aan de prijs. Je betaald er zo EU 1.100 voor .... prijzig dus ... pfff
| #229984 | 23-02-2015 15:53 | loveulongtime
@ liedetecter

En de capaciteit van die Healthways is veel te klein. In een normale huiskamer moet je er al gauw 2 of 3 neerzetten wil het resultaat opleveren.

Een Blueair doet bijna 2x zoveel.
| #229991 | 23-02-2015 16:39 | liedetecter
EMF 20600-03 zegt 93m2 te doen ...
vind je dat te weinig capaciteit?
| #229992 | 23-02-2015 16:43 | liedetecter
Vierkante meter zegt natuurlijk niet zoveel, maar de brochure zegt 200 cubic feet/minuut, dat is zo'n 65m3/minuut ... lijkt toch vrij pittig??
| #229993 | 23-02-2015 17:02 | loveulongtime
200 CFM = 339M3/uur

gemiddeld kamer is 80 kub

340 : 80 = 4.25 airchanges per uur.

Dus ongeveer ieder kwartier wordt je lucht gereinigd.

Om ultrafines een beetje effectief te filteren moet dat 2 misschien 3 x sneller.

In een slaapkamertje van 4 x 4 meter ga je het net redden met een Healtway.

Ikzelf als zeer gevoelig mens moet air-changes van 1 minuut aanhouden om me beter te voelen.

Wat beter werkt is een overdruk systeem, dan kun je met minder capaciteit toe. Maar das een heel ander verhaal
| #229997 | 23-02-2015 17:57 | liedetecter
Ha, ok, toch zo veel airchanges nodig voor het effectief is .... snap 'm.
Maar dan heb je een beest van een machine nodig! Die blueairs filteren overigens maar tot 0,1 micron ...
| #230043 | 24-02-2015 04:18 | loveulongtime
@liedetecter

Alle metingen onder de .3 micon is zwaar nattevingerwerk. Omdat de meetapparatuur beperkt is.

Volgens mij zit er een piek in particles zo rond de 100 nanometer (0.1 micron) en dan een enorme piek onder de 10 nanometer. Maar die wordt door niemand in beeld gebracht.

Nanoparticles gedragen zich totaal anders dan microparticles en daar zou onderzoek naar gedaan moeten worden.

Juist omdat nanoparticles zich zo anders gedragen dan grotere particles is de reden dat nanotechnologie zo polulair is. Omdat je er zaken mee kunt realiseren die met grotere deeltjes niet mogelijk zijn.
| #230044 | 24-02-2015 04:30 | loveulongtime
@quero1

'zinkende-Titanic gedrag' van de elite.

Het is duidelijk een 'ieder voor zich' gedrag. Dat komt voort uit het kennen van de feiten.
| #230045 | 24-02-2015 04:32 | loveulongtime
'zinkende-Titanic gedrag' van de elite.

MIsschien beter gezegd:

De kapiteins zitten al in de reddingsboten.
| #230046 | 24-02-2015 07:09 | Debsy
Hier is de IQ air verkrijgbaar, ook flinke duit in t zakkie..

http://www.vitalitools.nl/nl/iqair_modellen.php
| #230047 | 24-02-2015 07:38 | Debsy
Ik kreeg deze nieuwsbrief toevallig gisteren..
https://app.mailerlite.com/m7t9i3/5432956743/u1w8/
aanmelden / inloggen