Door community (initieel Best Well), Op maa 5 jun 2017 21:16, 34 reacties, nieuws

De gematigde Islam

Omdat wij hier in Europa moeite hebben om het te benoemen laten wij ze zelf maar even aan het woord. Islam extremisten vinden zichzelf echt niet extreem.
En natuurlijk voor de eerlijke beeldvorming de grote groep moslims die terreuraanslagen afkeuren:Zoals de MSM extremistische Islam het zal framen:

Annotaties:
| #259860 | 05-06-2017 22:00 | Zhen
En DAT bedoel ik nou...

Op de vraag wie akkoord is met wat de Koran aan DOODstraf voorschrijft heft 100% van het publiek zijn arm! (geen vrouw aanwezig, natuurlijk).

En voor meer gedetaileerd commentaar, zie
http://zaplog.nl/zaplog/article/staakt_uw_breedsprakerig_gelul_accepteren_moslims_geweld_of_niet#n257575

Verbiedt de Islam in het westen! (evanals talmudisch judaisme en satanisme, maar dit terzijde...)
Zhen's avatar
| #259862 | 05-06-2017 22:31 | Best Well
Inderdaad.
Anders staat dit ons nog met zekerheid te wachten:

⊕ | #257581 | 17-01-2017 08:00 | Zhen
Voor enkele andere voorbeelden van het opdragen tot gewelddadig uitschakelen of onderwerpen van niet-moslims, zie o.a. de Koran verzen 2:191, 5:33, 9:33, 9:39, 9:123, 33:61, 25:52, 8:39, 3:151, enz, enz. Zie voor meer ook https://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/quran-hate.aspx
Best Well's avatar
| #259871 | 06-06-2017 08:57 | Antares
@Bestwel
Je gebruikt het woord 'zekerheid'.
Antares's avatar
| #259873 | 06-06-2017 13:10 | Best Well
Het gewelddadig uitschakelen of onderwerpen van niet-moslimsis in de Koran opgedragen. ( De meerderheid is het hier stilzwijgend mee eens zoals je in het eerste filmpje al hebt kunnen zien )
Denk je dan echt dat dat alle Mohammedanen die hier zijn gewoon op hun handen blijven zitten?
Een paar iets minder gematigde exemplaren is genoeg om deze belofte waar te gaan maken, gewoon een kwestie van tijd.
Best Well's avatar
| #259874 | 06-06-2017 18:26 | ..................
Bestwel.

http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert8.htm

"Zij die geloven, zij die het Jodendom aanhangen, de Christenen en de Sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn." (Koran 2:62)

"Onder de mensen van het boek zijn er die in God geloven, in wat naar jullie is neergezonden en in wat tot hen is neergezonden, terwijl zij zich deemoedig aan God onderwerpen. Zij verkwanselen Gods tekenen niet. Zij zijn het voor wie hun loon bij hun Heer is. ... (Koran 3:199)
"Heb jij niet gezien naar hen aan wie een aandeel aan het boek gegeven is, dat zij geloven in afgoden en duivelen en over hen die ongelovig zijn zeggen: "Dezen volgen een betere weg dan zij die geloven". Zij zijn het die God vervloekt heeft en als God iemand vervloekt, dan zul je voor hem geen helper meer vinden." (Koran, 4:51-52)
| #259875 | 07-06-2017 01:11 | Ness
Wie in oude, "heilige" boekjes gaat neuzen vindt altijd wel een stok om de hond mee te slaan, Tamso. Alle - toch al zeer beperkte - tolerantie in de koran wordt teniet gedaan door de laatste paar verzen, heb ik begrepen. En de zeg maar bona fide moslim die zich van dergelijke primitieve achterlijkheid wil distancieren loopt zelf groot risico als afvallige. Islam = terreur, zowel voor moslims ibv eigen mening als ongeleuvigen, daar komt het zo'n beetje op neer.

Hoe dan ook, voor atheïsten en 'afgodenvereerders' maakt het niet uit want die hebben een perma-doodvonnis. Individuele vrijheid en Islam-collectivisme gaan niet samen. Voeg testosteron, pubers, dope, imamse hersenspoelingen en dergelijke toe aan Bestwel's 'minder gematigde exemplaren' en we zitten in Nl tegen tienduizenden op afroep ontplofbare booslims aan te hikken. Allemaal bezeten van Mo's struikrover's mentaliteit. Zum kotsen.
Ness's avatar
| #259878 | 07-06-2017 03:52 | Zhen
tamso, met je bovenstaande post val je wat mij betreft nu echt definitef door de mand. Je bent niet meer dan heuse takkya (misleiding) aan het doen!

Het feit dat je een dergelijk commentaar durft te posten, na alle citaten uit de Koran die ik heb gegeven in draden waar ook jij het gepost, toont aan dat je hetzij volkomen onwetend bent (uitgesloten als je half turks bent en beweert iets van het onderwerp te weten, en na mijn gedetailleerde commentaren), ofwel niet meer dan een papagaai bent van andere takkya specialisten (ook uitgesloten, vanwege voorgaande reden), ofwel eenvoudigweg niet meer probeert te doen dan mensen hier in slaap te wiegen over het gevaar van islam.

Dat betekent dus dat je een vijand bent, OK. Want je brengt er mensen zoals mijzelf mee in gevaar, vroeg of laat.

Indien je jezelf NIET als een vijand beschouwt, dan maak je per ommegaande je excuses voor je onwetendheid, en dan zullen we wel zien. Iets leukers kan ik er niet van maken.

Alvast excuses ervoor, maar ik moet hier nogal uitgebreid op reageren vanwege de vele misleiding en verwarring over het onderwerp - n.l. de zogenaamde "tolerantie" van moslims - en het feit dat ook ik telkens weer nieuwe dingen ontdek die volgens mij essentieel zijn voor een degelijk begrip ervan. Omdat het zo ingewikkeld is kan ook ik ergens een steek hebben laten vallen, en ook daarvoor bij voorbaat excuses. Maar iedereen kan zelf alles nagaan door het nalopen van de links die ik geef, en het gebruiken van de zoekmachines e.d.

Voordat ik specifiek op de citaten van tamso inga, ga ik nu eerst een ander goed voorbeeld geven van takkya / misleiding door moslims, dat goed illustreert wat tamso hier met zijn post aan het doen is, en het een en ander ervan weerleggen.

Van de week keek ik naar enkele korte videos van ene Youssef Hindi, die een zgn. islam "wetenschapper"/"intelectueel" is, moslim is, en enigzins populair in Franse dissidente (dwz "extreem rechtse") kringen, maar ook een heuse takkya (misleiding) agent is. Het is thans enkel in het Frans, dus tamso jammer als je er zelf niets van begrijpt, maar dat doet er verder niet veel toe.

zie https://www.youtube.com/watch?v=15-4y6WucBY

Vanaf ca 00:53 citeert deze takkya agent een Haddith, volgens hetwelke Mohammed zou hebben gesteld: "Degene die onrechtmatig een "dhimmi" om het leven brengt, zal nimmer het paradijs ruiken (i.e. ervaren)".

Rond 01:22 doet YH vervolgens net alsof de term "Dhimmi" refereert aan alle "niet-moslims", in het algemeen. En na nog een citaat of wat te geven, moet het publiek begrijpen dat Mohammed eigenlijk geweld tegen niet-moslims principieel af zou hebben gewezen! Tjee, wat geweldig! We kunnen dus toch allemaal gerustgesteld naar bed...

Vervolgens probeert YH voor het merendeel aan te tonen dat moslim regimes eigenlijk juist heeeel goed en fijn zijn voor christenen en joden. Nu, dat is natuurlijk ook het eerste wat je opvalt als je naar landen als Saudie Arabie, Pakistan, Iran, en nog zo een paar islamitische landen kijkt!

Er zijn hier minstens drie misleidingingen. Op wat er waar is van hoe fijn een moslim regime kan zijn voor niet-moslims ga ik maar niet verder in, en blijkt wel uit wat hier verder volgt.
Zhen's avatar
| #259879 | 07-06-2017 04:06 | Zhen
Eerst nu kijken wat er precies met "dhimmi" wordt bedoelt.

Wikipedia geeft de volgende misleidende (i.e. "takkya") definitie:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dhimmi

[...] The word literally means "protected person."

Dit is letterlijk genomen incorrect, zoals we zullen zien.

Maar wie zou nu precies "beschermd" zijn voor de Sharia (koran) wetten? En wat houdt die sharia "bescherming" nu precies in?

Wikipedia is natuurlijk volkomen geinfiltreerd en qua politieke en religieuze kwesties volkomen onbetrouwbaar, maar interessant om te citeren vanwege die reden, en vanwege de verwarring die men ermee beoogt te zaaien.

Zo wordt er eerst gemeld dat met de term "dhimmis" wordt verwezen naar "niet-moslims". Dit sugereert dus ALLE niet-moslims.

Niets is echter minder waar, en dat wordt dan ook meteen aangetoond door de volgende paragraaf:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dhimmi#The_.22dhimma_contract.22

A dhimmi [...] : "the people of the dhimma".

Dit is WEL de letterlijke en feitelijke betekenis.

En wie zijn de mensen van de dhimma dan wel?

https://en.wikipedia.org/wiki/Dhimmi#The_.22dhimma_contract.22

As monotheists, Jews and Christians have traditionally been considered "People of the Book", and afforded a special status known as dhimmi derived from a theoretical contract - "dhimma" or "residence in return for taxes".

Men rekent Joden en Christenen tot "dhimmis", aangezien ze in HET boek geloven, te weten de Bijbel, bestaande uit het oude en nieuwe testament (waar de koran ruim op is gebaseerd - zie met name het werk van S. Aldeeb, links verderop). Overigens wordt in de koran met "mensen van HET boek" meestal gedoeld op enkel de joden, niet eens de christenen, en dus ook niet zomaar alle "monotheisten".

Dit is de context waarin de citaten die tamso geeft (in voorgaande post) moeten worden geplaatst.

@Ness: waar jij op doelt zit al gewoon in het alereerste deel van de koran, in de eerste verzen ervan.

In Koran verzen 1:6 en 1:7 (verder ondersteund door talloze andere verzen en Hadiths) wordt expliciet gesteld dat ook joden en christenen (laat staan andere monotheisten) hoe dan ook door God worden afgekeurd, en zelfs vervloekt. Dit deel van het gebed moet (samen met de eraan voorafgaande verzen van de eerste sura van de Koran) verplicht in 5 "sessies" per dag opgedreund worden, en in totaal minstens 17 keer - bizar, maar zo is het - ELKE dag. Dit moeten ALLE moslims verplicht doen. Hoezo ophitsen?

In de nederlandse vertaling kunnen we lezen:

https://koran.nl/soera-1-al-fatihah-de-opening/

Koran 1:6 en 1:7 - Leid[t] ons naar het juiste pad,
Het pad van degenen aan wie U genade geschonken hebt [ENKEL de moslims], op wie geen toorn rust [die toorn rust per definitie op Joden] en die niet dwalen [zij die dwalen zijn de christenen].


In het engels geeft dit (helderder en directer):

1:5 Guide us on the right path,

1:6 The path of those upon whom Thou hast bestowed favours,

1:7 Not those upon whom wrath is brought down [the Jews], nor those who go astray [the Christians].


Wat ik tussen de haken vermeld schijnt de uitleg te zijn die aan moslims wordt meegegeven.

Voor de Koran expert S. Aldeeb hierover (in het Frans), zie https://www.youtube.com/watch?v=FVhhz-tX33g
Zhen's avatar
| #259880 | 07-06-2017 04:15 | Zhen
Verder wordt straf door dood of geweld in de koran opgedragen als de "dhimmi" (de mensen van HET boek die o.a. de belasting betalen) een "misdaad" tegen de koran begaan, zoals bijv. een simpele kritiek uiten op de profeet of de koran, of (ik noem maar wat) omdat ze zoenen in het openbaar, blote vrouwen afbeelden, muziek maken, en nog veel meer makkelijke excuses die gevonden kunnen worden om van de mensen van HET boek af te komen.

Zedlfs het simpele feit dat een dhimmi niet onderdanig genoeg is, of zich niet genoeg vernederd zou durven voelen (zelfs al is hij/zij onderdanig) is reden genoeg voor een afstraffing:

Koran 9:29 - "Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued."

Hoe dan ook loopt elke dhimmi het risico dat het sharia "contract" eenzijdig als ongeldig of afgelopen wordt verklaard, om volstrekt willekeurige redenen. Er is ruim te kiezen uit alle verzen van de koran en de hadiths.

Zie bijv. Koran 9:4, en voor details zie http://zaplog.nl/zaplog/article/staakt_uw_breedsprakerig_gelul_accepteren_moslims_geweld_of_niet#n257579 en verder

Als iemand dus verkondigt dat de koran het doden van "dhimmis" afwijst, en daarbij ook nog eens in een adem sugereert dat dat ("dus") voor ALLE niet-moslims geldt, dan is dat pure misleiding: TAKKYA!

Ik kan dit nog verder uitwerken, maar de oplettende lezer zal de strekking nu wel begrijpen. Lees vooral ook nog de volgende relevante links door:

https://thereligionofpeace.com/pages/myths/tolerance.aspx
https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/jizya.aspx

Overigens, had ik al vermeld dat volgens de sharia, het voor een moslima verboden is om met een niet-moslim man te trouwen? Bij deze dan. Het is de reden voor vele "honor killings". Mooie "tolerantie" is dat.

Omgekeerd mag een mannelijke moslim wel met een niet-moslim vrouw trouwen (maar naar ik vermoedt enkel als ze in HET boek gelooft - moet ik nog nagaan).
Zhen's avatar
| #259881 | 07-06-2017 04:20 | Zhen
Veel van wat ik hier schrijf heb ik opgestoken van Sami Aldeeb, een gigantische expert van de Koran, die de Koran in diverse talen heeft vertaald, en zelfs een Arabische bijgewerkte versie ervan heeft gepubliceerd, die erop gericht is de ware en/of diepere betekenis en oorsprong van passages en woordgebruik op te helderen. Niemand kan beweren dat Sami Aldeeb de materie niet tot in de puntjes van zijn vingers beheerst!

Vindt zijn belangrijkste boek o.a. op
https://www.amazon.fr/Coran-Abu-Salieh/dp/288108849X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1211 (Frans, momenteel kennelijk "toevallig" niet vooradig)
https://www.amazon.com/Al-Akhta-al-lughawiyyah-al-Quran-al-karim-Linguistic/dp/1541396855 (Engels, ander boek)

In verband met deze draad, maar enkel voor wie Frans verstaat, kan ik met name de volgende videos aanbevelen. Het is overigens wel handig om vooraf te weten dat S. Aldeeb een christelijke palestijnse achtergrond heeft. Echter, dat hij in HET boek gelooft mag niets afdoen aan wat hij te melden heeft, aangezien zijn info uitermate zorgvuldig en deskundig is.

https://www.youtube.com/watch?v=FVhhz-tX33g
https://www.youtube.com/watch?v=cKIR19O_bLA (over takkya / taqyia)
https://www.youtube.com/watch?v=FVhhz-tX33g
https://www.youtube.com/watch?v=x2BgpjYqp_U

Er zijn nog veel meer videos, zoek ze op, zoals te vinden via
https://www.youtube.com/user/samialdeeb/videos

Er zijn nog vele andere bronnen die ik heb geraadpleegd, zoals de andere links die ik her en der heb gegeven, maar het gaat te ver om die allemaal nu proberen te noemen (en ze zijn hoogst zelden in het nederlands).

Takkya (misleiding) agenten zoals Y. Hindi, en zoals nu blijkt ook tamso, weten heel slinks een vers of twee te kiezen van de koran of hadith, om daarmee "aan te tonen" dat niet-moslims niets - maar dan ook heus helemaal niets - te vrezen hebben van de Islam. Puur boerenbedrog!.

Een van de boeken van de meest beroemde ayatholla ter wereld, te weten ayatholla Khomeini, is gewijd aan de takkya (misleiding) - zie een van de gelinkte videos van S. Aldeeb. Wat er dus in Iran gebeurt met de schijnbare (maar nooit komplete) "tolerantie" van joden en christenen moet worden gezien in het kader van een lange termijn takkya strategie en de genoemde dhumma regels die op arbitraire wijze toegepast worden. Hoe dan ook hoef je niet te verwachten dat in Iran ooit een christen, Jood, Hindu of atheist tot president wordt gekozen zolang er de sharia geldt, of zelfs maar burgemeester wordt (zoals omgekeerd nu in Europa wel voorkomt).
Zhen's avatar
| #259882 | 07-06-2017 04:26 | Zhen
Nu nog een flagrant voorbeeld van hoe tamso hier de kluit belazert EN zowiezo extreem onzorgvuldig is (zoals gewoonlijk).

tamso schreef:

"Heb jij niet gezien naar hen aan wie een aandeel aan het boek gegeven is, dat zij geloven in afgoden en duivelen en over hen die ongelovig zijn zeggen: "Dezen volgen een betere weg dan zij die geloven". Zij zijn het die God vervloekt heeft en als God iemand vervloekt, dan zul je voor hem geen helper meer vinden." (Koran, 4:51-52)

Deze vertaling lijkt te komen van ene Linda Bogaert, zoals te vinden op
http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert8.htm

Tezamen met de eraan voorafgaande citaten, zou dit citaat de onoplettende lezer ertoe moeten brengen te menen dat de Koran positief is over de menen van HET boek (i.e. de Bijbel).

Maar de vertaling van Bogaert lijkt in de verste verte niet op wat in officiele vertalingen te vinden is, zoals in de nederlandstailge vertaling die te vinden is op https://koran.nl/soera-4-an-nisa-de-vrouwen/#fwdmspPlayer0?catid=0&trackid=0

Die vertaling vindt ik echter hoe dan ook onleesbaar slecht (gebeurt vaak doelbewust, het staat er immers ook in het arabisch voor wie het kan lezen), dus we gaan maar even kijken naar wat een degelijke engelstalige vertaling ons kan bieden.

Zoals te lezen op http://www.noblequran.com/translation/surah4.html

Koran 4-51. Have you not seen those who were given a portion of the Scripture? [i.e. Jews] They believe in Jibt and Taghut [i.e. they believe in sorcery and diviners - zie link alternatieve vertaling hieronder] and say to the disbelievers that they are better guided as regards the way than the believers [Muslims].

Koran 4-52. They are those [i.e. Jews] whom Allah has cursed, and he whom Allah curses, you will not find for him [any] helper,

Wat tussen de haken staat verklaart al aardig wat. Maar om de verzen goed te begrijpen moeten we echt even iets eerder de draad oppakken, en een beetje doorlezen.

Hier volgt een kompleter citaat, dat alles snel duidelijk maakt, al zijn er diverse passages die nogal tricky zijn, vandaar dat sommige comentaren tussen de haken van mijzelf zijn.

Zie (in geval van twijfel) zogewenst ter vergelijking ook
http://www.aaiil.org/text/hq/trans/ch4.shtml - engels (soms beter)
http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-004-An-Nisa-Les-femmes-francais.html - frans (soms beter)


Qur'an - Surah 4

44. Have you not seen those who were given a portion of the book [the Jews], purchasing the wrong path, and wish that you [muslims] should go astray from the Right Path?

45. Allah has full knowledge of your enemies [Jews and other non-muslims], and Allah is Sufficient as a Wali (Protector), and Allah is Sufficient as a Helper.

46. Among those who are Jews, there are some who displace words from [their] right places and say: "We hear your word [O Muhammad] and disobey," and "Hear and let you [O Muhammad] hear nothing." And Ra'ina with a twist of their tongues and as a mockery of the religion [Islam]. And if only they had said: "We hear and obey", and "Do make us understand," it would have been better for them, and more proper, but Allah has cursed them for their disbelief, so they believe not except a few.

(wordt vervolgd)
Zhen's avatar
| #259883 | 07-06-2017 04:32 | Zhen


47. O you who have been given the Scripture [Jews]! Believe in what We have revealed [of Muhammad] confirming what is [already] with you, before We efface [i.e. mutilate] faces [by making them like the back of necks; without nose, mouth, eyes, etc.] and turn them hindwards, or curse them as We cursed the Sabbath-breakers [dit lijkt onjuist - de nederlandse en franse vertalingen hebben het hier over de volgelingen van de Sabbath, niet over hen die ermee breken]. And the Commandment of Allah is always executed.

48. Verily, Allah forgives not that partners should be set up with him in worship, but He forgives except that [anything else] to whom He pleases, and whoever sets up partners with Allah in worship, he has indeed invented a tremendous sin [maw: Allah vergeeft niet degenen die hem opzadelen met volgelingen die niet moslim zijn, i.e. joden en andere niet-moslims].

49. Have you not seen those who claim sanctity for themselves. Nay - but Allah sanctifies whom He pleases, and they will not be dealt with injustice even equal to the extent of a Fatila [A scalish thread in the long slit of a date-stone - m.a.w. Allah zal geen genade hebben met niet-moslims, doch zal "rechtvaardig" zijn!].

50. Look, how they [Jews] invent a lie against Allah, and enough is that as a manifest sin.

51. Have you not seen those who were given a portion of the Scripture? [i.e. Jews] They believe in Jibt and Taghut [i.e. they believe in sorcery and diviners - zie link alternatieve vertaling hierboven] and say to the disbelievers that they are better guided as regards the way than the believers [Muslims].

52. They are those [Jews] whom Allah has cursed, and he whom Allah curses, you will not find for him [any] helper,

53. Or have they a share in the dominion? Then in that case they would not give mankind even a Naqira [speck on the back of a date-stone].

54. Or do they envy men [Muhammad and his followers] for what Allah has given them of His Bounty? Then We had already given the family of Ibrahim [Abraham] the Book and Al-Hikmah [As-Sunnah - Divine Inspiration to those Prophets not written in the form of a book], and conferred upon them a great kingdom.

55. Of them were [some] who believed in him [Muhammad], and of them were [some] who averted their faces from him [Muhammad]; and enough is Hell for burning [them - ze zullen branden in de hel!].

56. Surely! Those who disbelieved in Our Ayat [proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.] We shall burn them in Fire. As often as their skins are roasted through, We shall change them for other skins that they may taste the punishment. Truly, Allah is Ever Most Powerful, All-Wise.

57. But those who believe [in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism] and do deeds of righteousness, We shall admit them to Gardens under which rivers flow [Paradise], abiding therein forever. Therein they shall have Azwajun Mutahharatun [purified mates or wives having no menses, stools, urine, etc.] and We shall admit them to shades wide and ever deepening [Paradise].


Dus tamso, wat bedoelde je nou ook al weer met die (niet zo) slim gekozen citaten? Dat moslims wel degelijk tolerant zijn jegens niet-moslims en joden in het bijzonder?

Maak dat je grootje wijs!
Zhen's avatar
| #259884 | 07-06-2017 04:55 | Zhen
Shit shit shit, vanwege al die stomme limieten op post lengtes, en het vele wachten op de server, is een stuk weg gevallen. Echt heel ergerlijk. En dan ook nog eens niets bij kunnen editten. Reuze "handig" allemaal...

Wanneer krijgt deze website nu eindelijk eens een behoorlijke server, waar je niet telkens een uur op het verwerken van elke actie hoeft te wachten?! Wie o wie doet er eens iets aan? Het is beslist de moeite waard, leek mij zo. De tekst lengte maximum limiet mag/moet dus absoluut flink omhoog gezien de ingewikkelde onderwerpen die hier langskomen.

Na de post van http://zaplog.nl/zaplog/article/de_gematigde_islam/#n259880 had eigenlijk het volgende stuk moeten volgen. Ik ga het nu niet allemaal opnieuw posten, dus maak er svp zelf iets logisch van.

Wederom excuus, rrrr...


========================

De volgende post (in 2 delen) dient te volgen op http://zaplog.nl/zaplog/article/de_gematigde_islam/#n259880

In dezelfde bovengenoemde paragraaf van het wikipedia artikel wordt vermeld dat op een gegeven moment ook Hindus en Boedhisten tot "dhimmis" gerekend werden, en dat is plaatselijk wellicht gebeurd, maar is in weze volkomen onterecht volgens de sharia, want die religies zijn niet van HET boek waarop wordt gedoeld, te weten de Bijbel. Vandaar dat moslims een waar genocide hebben aangericht onder de Indiase Hindus, en vandaar ook dat die mooie grote Boedha beelden in Afghanistan vernield zijn destijds.

Een andere uitzondering die puur voortkomt uit praktische overwegingen, is het tolereren van Zoroastriers. Dezen geloven niet in HET boek, maar is een religie ontstaan in Persie (Iran), en heeft diverse concepten die in aangepaste vorm in HET boek zijn beland. Bovenal waren ze ruim vertegenwoordigd in de regios waar Islam aanvankelijk voorkwam, en dus was het onvermijdelijk - voornamelijk praktisch - hen enigzins te moeten tolereren, en dat kan dan weer worden gelegitimeerd op basis van het feit dat het monotheistisch is.

Een vergelijkbare situatie geldt voor de Sabiens (zoals voorkomt in een van de citaten van tamso). Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Sabians

Hoe dan ook, mensen die niet in HET boek geloven (i.e. de Bijbel, of eerdere bronnen ervan), mensen die niet toevallig Zoroastrier of Sabian zijn, dus mensen zoals ikzelf (niet atheistisch), en zowiezo ALLE atheisten, kunnen nooit een dhumma (sharia contract) aangaan. Die moeten dus zowiezo zich tot de Islam bekeren of zonder pardon worden afgemaakt.

Dit is de enige conclusie die mogelijk is, maar daarvoor moet je wel eerst een heleboel koran verzen doorlezen en tegen elkaar afwegen, waar ik het een en ander van heb doorgewerkt in mijn uitvoerige posts op
http://zaplog.nl/zaplog/article/staakt_uw_breedsprakerig_gelul_accepteren_moslims_geweld_of_niet/#n257575

Overigens is deze dhumma praktijk - dus de mogelijkheid een pact aan te gaan met niet-moslims zoals joden - de basis die de samenwerking tussen ISIS, de Saudis en de Israeliers mogelijk maakt. Zodoende...

Het is om die reden allemaal best wel ingewikkeld, en het kost mij best aardig wat tijd en energie om de argumenten in redelijke mate op rij te krijgen en een leesbaar overzicht te geven. Dus ik kan de misleiding van mensen zoals tamso absoluut niet zoetjes onder een mantel van onverdiende "tolerantie" bedekken, en kan dergelijke misleiding allesbehalve licht opvatten.
Zhen's avatar
| #259885 | 07-06-2017 05:01 | Zhen
Maar nu de hoofdvraag: WAT wordt er precies bedoeld met het "onrechtmatig" ombrengen van een "dhimmi"?

Als we nu weten dat degenen die niet meer moslims wensen te zijn (de afvalligen), zowiezo en zonder pardon gedood moeten worden (niets aan af te dingen), dan kun je op je vingers natellen dat er een adder onder het gras moet zijn met die "tolerantie" jegens andere religies "van het boek", en de bewering dat ze niet "onrechtmatig" om mogen worden gebracht.
Zie Koran 4:89 en commentaar op
http://zaplog.nl/zaplog/article/staakt_uw_breedsprakerig_gelul_accepteren_moslims_geweld_of_niet#n257576

Welnu, om te beginnen kan dat als een dhimmi weigert de "jizya" speciale belasting te betalen. Nu zijn er mensen die beweren dat die jizya niet echt onredelijk is, aangezien moslims vanwege hun religie geacht worden te doneren aan hun gemeenschap, dus waarom dan niet ook niet-moslims? Maar dat is flauwekul, in Europa zijn er immers ook niet speciale belastingen voor moslims, terwijl vele christenen en joden doneren aan hun eigen gemeenschappen, of ik noem maar wat: Greenpeace. Het is gewoon afpersing, een racket, meer niet.

Lees door vanaf
http://zaplog.nl/zaplog/article/de_gematigde_islam/#n259881
Zhen's avatar
| #259886 | 07-06-2017 09:24 | ..................
Zhen.
tamso, met je bovenstaande post val je wat mij betreft nu echt definitef door de mand. Je bent niet meer dan heuse takkya (misleiding) aan het doen!


Er leven meer dan 1 miljard moslims op deze planeet,en die na wo1 een eigen richting zijn opgegaan met behulp van dictators die gesteund werden door het westen.
Ik maak tenminste nog een onderscheid van dat geheel waar jij het alsmaar over hebt.

Het westen heeft zelf dat radicalisme nodig om die dictators in stand te houden.Dat radicalisme is een groter gevaar in moslimlanden,omdat daaruit een soort van iraanse revolutie kan ontstaan,wat nadelig is voor het belang van het westen.

Voor de rest speelt het nationalisme net zo een grote rol in de islam,als in het zionistische westen.
Het westen heeft belang in het midden oosten oosten en wil dat belang behouden.
Het zijn uitgekookte lui,die volkeren tegen mekaar uitspelen,wat booming is voor de wapenindustrie.
En dat moslim radicalisme tegen ons gebruiken om onze wetten in te perken en de politie meer macht te geven.

Ik word alleen zo moe van het geleuter dat ca 1 miljard moslims op 1 hoop worden gegooid met wat nationalistische radicalisten uitspoken wat uit soudie/sunni landen komt.
Die met die extreme wetgevingen komen waar jij het alsmaar over hebt.

Wil je het probleem oplossen,dan moet de welvaart eerlijker verdeeld worden in de wereld.
| #259887 | 07-06-2017 10:37 | Best Well
Zhen.
Dank je voor de uitgebreide toelichting.
De gemiddelde Nederlander weet echt niet goed wat er in de Koran staat, laat staan dat ze dan zullen begrijpen wat de risico's voor onze samenleving zijn.
Best Well's avatar
| #259888 | 07-06-2017 10:44 | Antares
Het westen heeft zelf dat radicalisme nodig om die dictators in stand te houden.

Spijker op de kop. De Britten zijn al langer dan honderd jaar bezig om de tegenstelling tussen soennieten en sji'ieten op te voeren en uit te spelen. De beste wetenschappers werden eropuit gestuurd om zich jarenlang in Arabische landen op te houden totdat ze doorkregen waar zich de zwakste plek bevindt. Daarbovenop werd het zionisme in het MO geïntroduceerd om als verdere splijtzwam van de Arabische wereld te dienen. Alle huidige oorlogen in het MO zijn daarop terug te voeren.

Of Arabieren moslims zijn, gematigd, extreem of wat dan ook, het zou niet hebben uitgemaakt als we ze daar hadden gelaten. De klachten over de islam komen over alsof men de massa-immigratie goedkeurt vooropgesteld dat de nieuwkomers bij de grens hun geloof achterlaten. Dat eerste is het ware probleem maar wordt niet aangepakt en het tweede is onmogelijk en daarom geen oplossing.
Antares's avatar
| #259896 | 07-06-2017 13:09 | siban
Allah akbar dank Tamso voor de nuance!

Totale waanzin deze blinde haat voor alles wat met de islam te maken heeft. Het meest lachwekkende zijn de citaten van Bestwel en Zhen waarin te lezen valt dat niet moslims weliswaar naar de hel gaan maar er staat nergens dat ze uitgemoord moeten worden. Hoe zij dit uit deze verzen halen is mij een raadsel.
siban's avatar
| #259899 | 07-06-2017 14:23 | Zhen
@Bestwel: dank voor de positieve ontvangst ;) (en ook voor jouw openings post en overige alerte commentaren)

@tamso: je gaat maar door met mensen hier in slaap proberen te sussen. Ga liever moslims helpen van hun geloof af te raken, als je het zo belangrijk vindt om mensen in vrede te laten leven. Eens zien hoe je dat gaat bevallen. Uit je reactie blijkt verder dat je het heel normaal vindt om hier flauwekul te citeren uit de koran (en ook nog eens onjuist). Wie kan dat serieus nemen? Ga je oma (met of zonder burka) belazeren!

Antares schreef:

Of Arabieren moslims zijn, gematigd, extreem of wat dan ook, het zou niet hebben uitgemaakt als we ze daar hadden gelaten.

Oww, want jij probeert hier te beweren dat er nooit een invasie van grote delen van Europa is geweest door moslims? Er zijn weinig docus over, maar ze zijn heel ver gekomen, heel lang, en het is een afschuwelijke periode geweest.

Ook hebben moslims door de eeuwen heen de gewoonte gehad Europese kusten af te stropen om slaven te vangen, en te plunderen.

In vele opzichten kun je zeggen dat de kruisvaart oorlogen door wangedrag van de moslims zijn uitgelokt, al was het natuurlijk ook meteen een mooi kans voor de europese machthebbers om de tuin eens uit te breiden. En let wel, tot voor kort zou ik er nooit aan hebben gedacht om een dergelijk commentaar te maken.


Ness schreef:

de gemiddelde ooit geimporteerde moslim weet dat evenmin.

Dat is een aanname, Ness. Toon dat eens aan dan. Hoe komt het dat je daar zo zeker van bent. Heb jij ECHT goede vrienden die moslims zijn, dagelijks bidden, aan ramadan doen, en die ECHT openhartig zijn met je?

Zoals blijkt uit de eerste video, JUIST die "gemiddelde ooit geimporteerde moslims" steken wel ALLEMAAL de vinger op, als hen gevraagd wordt of ze het eens zijn met de doodstraffen die in de koran worden voorgeschreven. En ze weten bijvoorbeeld ALLEMAAL, dat dat kan betekenen dat ze hun eigen zus, broer, zoon, dochter, vader of moeder af MOETEN maken als die het eens waagt om de Islam te verlaten (zoeits vergeet je niet zomaar, omdat je er toevallig niet zo veel van weet).

Vindt je dat zo gewoon? Gaat er dan niet ergens even een belletje rinkelen bij je?


siban schreef:

Het meest lachwekkende zijn de citaten van Bestwel en Zhen waarin te lezen valt dat niet-moslims [ed.] weliswaar naar de hel gaan maar er staat nergens dat ze uitgemoord moeten worden. Hoe zij dit uit deze verzen halen is mij een raadsel.

En dat durf je te schrijven nadat ik juist expliciet talloze verzen heb genoemd en zo exact mogelijk (in vertaling) heb geciteerd, met uitleg? En dat durf je te beweren zonder serieus te bestuderen wat de bijzonder grote koran en islam expert Salim Aldeeb te melden heeft?

Ik zou zeggen, zoek het lekker zelf maar op, of niet. Suit yourself. Dream on. De oplettende lezer is het in/via mijn posts al lang tegen gekomen. Ik hoef het niet met een zilveren paplepel in te gieten. Ik ben geen babysitter, en jij probeert mijn tijd en energie te verdoen, en de mensen in slaap te sussen, net als tamso. In hoeverre je doelbewust doet, en om welke redenen, kan ik thans nog niet goed inschatten, maar verdacht is het wel...

Hore wie oren heeft om te horen, leze wie ogen heeft om te lezen, begrijpe wie de grijze massa heeft om te begrijpen...
Zhen's avatar
| #259901 | 07-06-2017 15:09 | Best Well
Sybian,
Het vervelende is dat de minder gematigde Moslims die lachwekkende citaten van Bestwel en Zhen wel als doodvonnis voor de ongelovigen interpreteren,of denk je nu echt dat ze die aanslagen gewoon voor de lol doen.
Het zijn gewoon domme jongens die terroristen en het heeft echt helemaal niets met de Islam te maken.
(zie ook video2 de massale protesten tegen de aanslagen uit deze hoek),
Best Well's avatar
| #259902 | 07-06-2017 16:17 | siban
Aan ieder (Zhen & Bestwel) en andere radicale moslims die de koran op deze wijze interpreteren! Het is een interpretatie mensen en Zhen ik heb gelezen wat je gepost hebt en nergens maar ook nergens staat dat ongelovigen uitgeroeid moeten worden.

Mensen naar de hel verwensen staat in de boeken van alle 3 de grote religies, dus schei toch uit met die totale islam haat,

Van mij mogen ze alle religies gaan verbieden hoor maar de aanslagen zullen er niet minder op worden. Jullie begrijpen toch ook wel dat de islam niet de vijand is maar Amerika en zijn vriendjes deze situatie gecreeerd hebben.
siban's avatar
| #259903 | 07-06-2017 16:30 | Best Well
Vredelievende moslims met eigen ideeën over geloof worden vervolgd:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya_Moslim_Gemeenschap
Best Well's avatar
| #259904 | 07-06-2017 17:45 | ..................
Uit je reactie blijkt verder dat je het heel normaal vindt om hier flauwekul te citeren uit de koran (en ook nog eens onjuist). Wie kan dat serieus nemen? Ga je oma (met of zonder burka) belazeren!


Een teken van zwakte je reactie.
Wat heeft mijn overleden NEDERLANDSE oma te maken met deze discussie.
Het probleem met jouw is dat het maar een geloof is.Een 0.001% van de moslims die er zo over denken.
Deze democratie is ook verre van perfect.Je moet er alleen in geloven,wil het perfect zijn.
Het gaat om een geloof uit 600 nC waarin het gristendom de eerste was die andere godsdiensten verbood.Joden waren de eerste die zich verplicht moesten bekeren.Onder de moslims hoefde de joden dat niet te doen.
Je moet eens de duistere geschiedenis van de kerk eens doornemen,wie zij allemaal uitgemoord hebben in naam van de bijbel.
En niet alleen uitgemoord,maar ook gemarteld (zie ketterij)

Voor de rest heb je de klok horen luiden,maar weet je niet waar de klepel hangt.
| #259905 | 07-06-2017 17:49 | Ness
@Zhen: geen aanname maar logica. Taal is nogal onderhevig aan veranderingen. Het enige wat hetzelfde blijft is het gebruiikte alfabet. Dit is (vermoedelijk) NL van 1100 jaar geleden: Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hic enda thu uuat unbidan uue nu. Nou, vertaal maar :P

Je hebt echt een opleiding oude talen nodig om het Arabisch van 1400 jaar geleden te doorgronden. Het overgrote deel van de ooit geïmporteerden spreekt om te beginnen geen Arabisch maar een afwijkend dialect of een taal met compleet andere wortels. Mensen zijn afhankelijk van wat ze door 'autoriteiten' wordt wijsgemaakt en eigen interpretatie is een halsmisdrijf.

Ennuh, tamso krijgt een mi volkomen onverdiende veeg uit de pan van je. Ik zie 'm niet takkiejajen. Hij probeert hout te maken van allerlei tegenstrijdigheden - de koran zit 'r vol mee net als de bijbel, en iedereen is daarbij ook nog afhankelijk van de diverse vertalingen/interpretaties van experts.
Ness's avatar
| #259906 | 07-06-2017 18:06 | Best Well
Mensen zijn afhankelijk van wat ze door 'autoriteiten' wordt wijsgemaakt en eigen interpretatie is een halsmisdrijf.


Ik denk dat dit de kern van het probleem heel goed beschrijft inclusief de bijbehorende politieke correctheid die het nog eens verder onbespreekbaar maakt.
Best Well's avatar
| #259907 | 07-06-2017 21:02 | Ness
Gheh en wie schrijft de schoolboekjes voor de Soennie-kindertjes in Radicalistan? 3x raden: http://www.globalresearch.ca/the-isis-was-allegedly-behind-the-london-bridge-attacks-who-is-behind-the-isis/5593524

Evengoed moet men ophouden met zeuren dat het kapotsnijden van de geslachtsdelen van kleine meiden 'niet Islamitisch' is. Het barbaarse ritueel is weliswaar veel ouder dan de Islam maar wordt wel degelijk door de Soennies verspreid: https://www.rt.com/usa/391177-imam-fgm-elsayed-virginia/
Ness's avatar
| #259908 | 08-06-2017 08:09 | ..................
Ness

Evengoed moet men ophouden met zeuren dat het kapotsnijden van de geslachtsdelen van kleine meiden 'niet Islamitisch' is. Het barbaarse ritueel is weliswaar veel ouder dan de Islam maar wordt wel degelijk door de Soennies verspreid:


Dat het word toegepast in afrikaanse moslim landen komt omdat het hun cultuur is.
Waarom hoor je er niks over in het midden oosten dat dit bij vrouwen zou gebeuren.

De islam was juist heel open met sex,totdat de kerk zich ermee ging bemoeien.
1 ding heb je wel gelijk in,en dat is hoe je de koran leest. Of wie het je voorleest.
Hetzelfde geld voor joden die geen talmoed kennen,en die wel de talmud kennen en zichzelf superieur achten.
Daarom scheer ik ook nooit alle joden over 1 kam heen wat een extreme groep in naam van het gehele jodendom doet.
De koran is geschreven voor dat tijdvak.Het probleem is dat zij niet zijn meegegaan met de tijd en zich niet zoals westerse moslims konden ontwikkelen.
Dat is hetzelfde als een commie uit rusland,die weer terug wilt naar 1905.toen jeltsin de roebel liet instorten.
Die moslims uit die gebieden zijn de afgelopen 100 jaar achterlijk en arm gehouden door westerse dictators.
Hun reactie's zijn voorspelbaar.
| #259909 | 08-06-2017 08:39 | Antares
@Ness
Ik wilde naar hetzelfde artikel linken maar dan vanwege het argument dat besnijdenis NIET islamitisch is.

Om te beginnen blijken moslims net als andere mensen van mening te kunnen verschillen:
A viral video showing the imam of an Islamic center in Virginia advocating female genital mutilation to prevent “hypersexuality” in girls has sparked condemnation from the mosque. Members are calling for the imam’s dismissal.


On Monday, the Board of Directors at Dar al-Hijrah issued a statement denouncing Elsayed’s views on FGM [vrouwenbesnijdenis], which they said are “prohibited in Islam as well as the laws of the land.”


The board also called on Muslim scholars to join the fight against FGM and “condemn silence in the face of these harmful practices.”
Antares's avatar
| #259912 | 08-06-2017 22:58 | jantjeuitnederland
@⊕ | #259904 | 07-06-2017 17:45 | tamsowashere
Tijdens de inquisitie zijn ongeveer 3000 mensen ter dood veroordeeld.
Alle zaken zijn zeer nauwkeurig gedocumenteerd en nog steeds na te lezen.
Men dacht toentertijd dat men het juiste deed.
De moslims hebben en dit is een lage schatting 160 miljoen doden op hun geweten. Geen rechtzaken, maar gewoon de kop eraf als men de kans kreeg, net als men tot op vandaag de dag nog doet.
Mohammed volgelingen hebben ook jouw voorouders onder druk gezet om je tot de islam te bekeren, niemand doet dit vrijwillig.
Waarom staat er de doodstraf op uittreden uit de islam?
Waarom is de bijbel verboden in het Midden-Oosten?
Waarom mag er geen kritiek zijn?
Gewoon omdat degenen die over jullie heersen, denk aan het puissant rijke koningshuis van de Saudies, graag baasje blijven.
Als we het dan toch hebben over eerlijkere verdeling van de welvaart, klop dan daar maar eens aan.
Mohammed was een moordenaar, een rover, een bedrieger, een woordbreker, een slavendrijver, allemaal terug te lezen in de koran. En zijn woord geloven jullie? Zijn jullie werkelijk zo naïef?
Kijk eerst eens naar zijn daden, die zijn onmenselijk. Dat geeft mij geen vertrouwen dat hij de waarheid heeft gesproken.
Moslims zijn geframed door een en al leugens.
jantjeuitnederland's avatar
| #259913 | 08-06-2017 23:55 | ..................
Jantje.

Ook jij haalt de islam door de war met wat sekte's doen en gedaan hebben.
Voor mij was het ook altijd een raadsel waarom de islam zichzelf vredelievend noemt,terwijl het miljoenen aziaten heeft vermoord.
Dat heeft mohammed of zijn volgelingen niet gedaan.
Sekte's in naam van de islam wat het wahabisme is dat op zijn geweten heeft.
Het is zo rond 1000 nC dat die saoudie kamelendrijvers de macht hadden.Voor een eeuw ongeveer,en toen kwam het ottomaanse rijk.
Een heel ander verschil met wat jij aanhaalt.

En je vergeet de miljoenen doden door de kerk.
Neem bv alleen de oorlog tegen de katharen rond 1200.
Ruim ander,anderhalf miljoen europeanen vermoord zijn omdat ze van geloof wilde veranderen.
Ook andere volkeren uitgemoord werden,omdat hun cultuur heidens was.
Terwijl moslims juist de cultuur in stand liet en alleen zijn geloof bracht.

Wat dus radicalen doen,staat niet in de koran.
Je moet het beestje bij naam noemen.Trouwens die kamelendrijvers zijn niet eens arabieren,maar socallljews.
Een koning in een moslimland.
Een koning die alcohol drinkt.
En een koning die alle gelovige voorwerpen (graftombe eerste vrouw mohammed) laat vernielen.
Je word gehersenspoeld om wie het gaat.
Je hoort ook nooit waar deze ideologie in werkelijkheid vandaan komt.
| #259914 | 09-06-2017 00:09 | Ness
Scholars[4][77] suggest the start and widespread acceptance of FGM in Southeast Asian countries, such as Indonesia and Malaysia, undermines the argument that female circumcision is purely a pre-Islamic custom, or the theory that religion never introduced this practice. [Zo'n argument heet takkiya meen ik, want is aantoonbaar onwaar]

Buddhism and Hinduism were the predominant religions in Southeast Asia before the arrival of Islam; male as well as female genital mutilation is prohibited in its religious beliefs.[4][78][79] Islam introduced FGM into Indonesia and Malaysia from the 13th century as part of its drive to convert people to Islam.[77][80] Populations in some islands of Indonesia underwent only partial conversion to Islam in the 17th century. In these islands, only Muslim females are circumcised.[4][77][81] Even in modern times, some in Indonesia refer to FGM as an 'Arab custom'.[4][82]

Current religious views

Over 80% of Malaysian women claim religious obligation as the primary reason for practicing FGM, with hygiene (41%) and cultural practice (32%) as other major motivators for its prevalence.[83][84] The 86th conference of Malaysia's Fatwa Committee National Council of Islamic Religious Affairs held in April 2009 announced that female circumcision is part of Islamic teachings and it should be observed by Muslims, with the majority of the jurists in the Committee concluding that female circumcision is obligatory (wajib). However, the fatwa noted harmful circumcision methods are to be avoided.[30][85]

In Indonesia, FGM is widespread among Muslim women and considered a religious necessity.[84][86][87] More than 90% of Muslim adults support the practice to continue.[87][88] In 2013, the Indonesian Ulema Council - Indonesia's top Muslim clerical body - ruled that it favors FGM, stating that although it is not mandatory, it is still "morally recommended".[31] The Ulema has been pushing Indonesian government to circumcise girls, claiming it is part of Islamic teachings.[89]

The historical religious view regarding the partial cutting of the clitoris, also known as Type One FGM, varies with the school of Islamic jurisprudence fiqh:[36]

The Shafi'i school considers female circumcision to be wajib (obligatory).[37]
The Hanbali school considers female circumcision to be makrumah (honorable) and strongly encouraged, to obligatory.[38]
The Maliki school considers female circumcision to be sunnah (optional) and preferred.[38]
The Hanafi school considers female circumcision to be sunnah (preferred).[38]

Wiki

FGM is nogal verboten in USA dus kan die baardaap moet z'n geloel wel intrekken voor de buhne. Maar als ik het goed begrijp kan Islam niet fout zijn volgens de apologeten want Israel? Gut wat rationeel, zo'n blinde vlek! http://zaplog.nl/zaplog/article/meisjes_vrouwen_eigen_identiteit_en_islam
Ness's avatar
| #259915 | 09-06-2017 00:18 | ..................
ps jantje

Ik ben geen moslim.Dat ik niet alle moslims over 1 kam heen scheer maakt mij geen moslim.

Je moet verder meerdere boeken en verhalen lezen wat zich heeft afgespeeld in de geschiedenis om een neutraal oordeel te vellen.
Wie weet heeft die mohammed nooit bestaan.Iets wat nooit heeft bestaan kan ook nooit een moordenaar zijn.En alles wat je opnoemt.
Waar het om ging in die tijd was de godsdienstvrijheid.
Ook de kerk andere geloven verbood wat niet geloofde in jezus de enige zoon van god.
Ook joden geloven daar niet in,en werden vervolgd,lang voordat de islam bestond.
Om die reden zij hun geloof verdedigde.Dat is wat anders dan wat die kamelendrijvers uit saoudie doen,en hun wahabisme.Die in de aanval gaan om hun geloof erdoor te drammen.
In gaf al die teksten aan dat christenen en joden bij het boek horen.
Het oude testament en nieuwe testament is onderdeel van de islam.
Het verschil zit hem alleen in jezus.Of het een (enige) zoon van god was,of een profeet.
Jij haalt allerlei gebeurtenissen aan wat in die tijd gebeurde,maar wat dacht van de joden en christenen wat in hun boek staat.
Stenigen,doden,liegen,en etc staat ook in hun boeken vermeld dat het mag voor je geloof.

Het enige verschil tussen een moslim en jij is dat zij uit een arm land komen waar ze zich niet konden ontwikkelen zoals jij dat wel kon.Al moet ik zeggen dat je niet echt ontwikkeld bent.
Je haalt van alles aan,maar snapt er geen biet van waar het om ging.
.
| #259919 | 09-06-2017 10:24 | Ness
Vergeet ik nog te melden, alle dat gesnij zonder verdoving uiteraard, want da's te link met babies. Dus je bent hooguit een dag oud en dan snijen ze je kut aan flarden zonder verdoving want allah met z'n kanariepietje. Maar da's okay want Israel??? Gvdgvdgvd

Ik noem het barbarij en ik noem het marteling en ik PIS OP DE ISLAM en tevens op iedere moslim die achter dit soort achterlijke primitieve praktijken staat. Zulke lieden hebben het Westen niet nodig om zowat 1/3e van de mensheid totaal te verzieken en te verpesten. Zijn ze zelf veel beter in hoor, al 1400 jaar.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen