Door community (initieel vonnegut), Op don 19 maa 2015 19:32, 15 reacties,    

De genocide rangordeDe genocide rangorde

Zoals we weten draait deze wereld om macht en geld en zijn het de westerse machten die momenteel aan de touwtjes trekken. Die macht vertaalt zich niet alleen op militair of economisch gebied maar ook op het gebied van media, kunst, muziek en cultuur in het algemeen. Een treffend voorbeeld is onze wereld kaart. Bovenaan staan de wereldmachten, die qua landmassa, buiten proportioneel groot zijn en onderaan, proportioneel gezien veel kleiner, de rest, terwijl onze aardbol natuurlijk geen onder of boven heeft. Je zou net zo goed de kaart om kunnen draaien. Mercator, de maker van de kaart die wij nu allemaal kennen, wilde zijn kaart geschikt maken voor de zeevaart en kompassen en daarom waren de gebieden dichter bij de polen veel groter dan in het echt. Het feit dat we deze kaart nog steeds gebruiken zegt misschien toch iets over de manier waarop we naar de Eerste, Tweede en Derde wereld kijken. We leven nu eenmaal in een wereld vol rangorden.
Zelfs op het gebied van genocide is er een rangorde.Genocide is een woord dat werd uitgevonden door de Poolse Jood, Raphael Lemkin, die de term tijdens de Tweede Wereld Oorlog bedacht om enige juridische waarde te geven aan het begrip massa moord. Zoals Stalin al zei “de dood van een mens is een tragedie maar de dood van een miljoen mensen is een statistisch gegeven”
Na de genocide op de Joden tijdens WO2 door de Nazi’s, die natuurlijk weer een aparte naam moest krijgen, namelijk de Holocaust en de genocide op de Armeniërs tijdens de Eerste Wereld Oorlog door de Turken, zijn er nog diverse genocides geweest, zoals de genocide tijdens de burgeroorlog in Rwanda, de genocide in Cambodja door de Rode Khmer en de genocide op zo’n half miljoen communisten in Indonesië tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw.
Wat opvalt is natuurlijk het verschil in aandacht dat genocides krijgen. Hoe komt dat eigenlijk?

Ten eerste schijnt de wereld zo cynisch in elkaar te zitten dat het ene leven meer waard lijkt te zijn dan het andere. Aan de top van de rangorde schijnt de blanke westerling te staan en onderaan bungelt, vermoed ik, ergens de zwarte Afrikaan. We kunnen daar denk ik tegenwoordig nog wel een rangorde in aanbrengen. Aan de top van de blanke westerlingen, staat de blanke westerse Jood. Die blanke Joden waren voor de Tweede Wereld Oorlog niet zo populair maar sinds de genocide op de Joden door de Nazi’s en duizenden boeken, documentaires en films over die genocide later, is de westerse mens deelgenoot geworden van een soort schuldgevoel over de genocide op de Joden en als gevolg daarvan hebben de Joden een min of meer heilige status gekregen in het westen.
Een goed voorbeeld daarvan waren de recente aanslagen in Parijs op Charlie Hebdo en de supermarkt. Een groot deel van de slachtoffers was van Joodse komaf. Ongeveer tegelijkertijd werden er 2000 Nigerianen vermoord door Boko Haram. Het mag duidelijk zijn dat die laatste groep er bekaaid van af kwam in de media. Natuurlijk heeft dat ook te maken met een soort “ver van mijn bed show” gevoel. Iets wat dicht bij ons staat komt natuurlijk veel harder binnen.
Een ander aspect is de media. Stel je voor dat er geen beelden waren geweest van bijv. 9/11? Zou die gebeurtenis dan net zo’n diepe indruk op ons hebben gemaakt als het toen deed? Zouden 3000 doden door een aanslag in Buenos Aires net zoveel indruk maken als 3000 doden in New York? Ik vermoed van niet. De moderne mens is haar leven lang geconditioneerd met Amerikaanse films en muziek en daardoor is hun cultuur en hun leven ook een deel van ons leven geworden.Het leven van een niet westerling is zo ie zo minder waard. Vooral in landen als China, Rusland en India zien we dat terug. Er heerst daar een soort gelatenheid en het individu is daar zo ie zo ondergeschikt aan de belangen van de staat. In feite komt het hier op neer dat die mensen zichzelf ook gewoon minder belangrijk vinden dan wij hier in het westen. Dat vertaalt zich ook in aandacht voor genocides. Een ander heel belangrijk aspect is denk ik het feit dat de westerse media dominant is in deze wereld en dat Hollywood gedomineerd wordt door Amerikanen van Joodse komaf. Dat laatste mag je eigenlijk sinds de Tweede Wereld Oorlog niet meer zeggen maar het is feitelijk juist dus waarom zouden we om de hete brij heen draaien? (Joel Stein noemt man en paard in zijn artikel “How Jewish is Hollywood”) Ik kan me voorstellen dat Joden hun kant van het verhaal extra belichten. Dat zou, denk ik, niet anders zijn als Hollywood beheerst zou worden door Armeniërs. Dan hadden we waarschijnlijk al honderden films over de Armeense genocide gezien.
Daarnaast is het een feit dat Joden in de media, vooral in de V.S., ook een flink potje meespelen (zie “Jews in the American media”) en daardoor zal er ook zo disproportioneel veel aandacht zijn voor de genocide op de Joden. Verder staat het natuurlijk buiten kijf dat die genocide ook is gebruikt voor de belangen van de staat Israel. Zo laat de Israëlische president, Netanyahu, geen kans onbenut om die genocide er met de haren bij te slepen.
Laten we eens kijken naar de verschillende genocides, het aantal slachtoffers en de aandacht die de bewuste genocide in de media kreeg.

De Kongo
De Kongo was een kolonie van België. De Belgen regeerden met harde hand om de Kongolezen zoveel mogelijk grondstoffen te laten delven. Dat resulteerde tussen 1885 en 1905 tot een enorm aantal doden. Schattingen lopen uiteen van 5 miljoen tot 22 miljoen slachtoffers. Historici kunnen door gebrek aan informatie niet verder komen dan wilde schattingen en houden het aantal slachtoffers op 10 miljoen.

Aantal films over genocide Kongo: 45.500 resultaten Youtube. 9 resultaten bij Amazon.
Aantal boeken: 1811 resultaten bij Amazon.
Aantal hits Google: (zoektermen) genocide Kongo belgium 422.000 hits
Genocide media score: 469.320 Doden/media ratio: 469.320 gedeeld door 10 miljoen= 0,04

WW2 genocide op de Joden
De vervolging van Joden tijdens de Tweede Wereld Oorlog door Nazi Duitsland. De Nazi’s zagen de Joden als untermenschen, communisten en vijanden van Duitsland. De Nazi’s waren tussen 1933 en 1945 aan het bewind en het aantal vermoorde Joden zou liggen tussen de 4,1 miljoen en 26 miljoen. De meeste historici zijn het er over eens dat het aantal slachtoffers rond de 5 miljoen zou liggen.
Aantal films over holocaust: 754.000 resultaten Youtube. 1037 films bij Amazon.
Aantal boeken: 22.228 resultaten bij Amazon.
Aantal hits Google: (zoektermen) Holocaust 53.300.000
Genocide media score: 54.077.265 Doden/media ratio: 54.077.265 gedeeld door 5 miljoen= 10,8


WW1 genocide op de Armenen
In 1915, tijdens de Eerste Wereld Oorlog zagen enkele hooggeplaatste Turken hun kans waar om van de christelijke Armenen af te komen, die als een soort vijfde colonne binnen Turkije werden gezien. Vele slachtpartijen en honger/doden marsen resulteerden uiteindelijk in het geschatte aantal slachtoffers van 300.000 tot 1.500.000 slachtoffers. Historici houden het op zo’n miljoen slachtoffers.
Aantal films over Armeense genocide: 76.500 resultaten Youtube. 27 films bij Amazon.
Aantal boeken: 3.183 resultaten bij Amazon.
Aantal hits Google: (zoektermen) Armenian genocide 1.980.000
Genocide media score: 2.059.710 Doden/media ratio: 2.059.710 gedeeld door 1 miljoen= 2,06

WW2 Japanse Oorlogsmisdaden
Tussen 1937 en 1945 voerden de Japanners een waar schrik bewind in Oost Azië. Vooral de Chinezen waren daar de dupe van. Zij kwamen in groten getale om door executies, medische en chemische experimenten, ander soortige martelingen, uitputting en honger. Het geschatte aantal slachtoffers ligt tussen de 3.000.000 en 10.000.000. Historici schatten het aantal rond de 6.000.000
Aantal films Japanse oorlogs misdaden: 62.500 hits op Youtube. 65 films bij Amazon.
Aantal boeken: 1.119 resultaten bij Amazon.
Aantal hits Google: (zoektermen) Japanese war crimes 23.700.000
Genocide media score: 23.763.684 Doden/media ratio: 23.763.684 gedeeld door 6.000.000= 3,96

Genocide Rwanda

Tijdens een burgeroorlog in Rwanda tussen Hutsi’s en Tutsi’s werden tussen de 500.000 en 1 miljoen mensen vermoord. Het is nog steeds onduidelijk wie nu de grootste aanstichters en de grootste slachtoffers waren. Historici houden het aantal slachtoffers op 675.000
Aantal films over de genocide in Rwanda: 38.700 hits op Youtube. 41 films bij Amazon.
Aantal boeken: 5233 resultaten bij Amazon
Aantal hits Google: (zoektermen) Rwanda genocide 1.720.000
Genocide media score: 1.769.974 Doden/media ratio: 1.769.974 gedeeld door 675.000=2,6

Cambodja
Tussen 1975 en 1979 oefende de communistische verzetsbeweging de Rode Khmer een waar schrikbewind uit over Cambodja. De Rode Khmer verafschuwde intellectuelen en het stadsleven en zagen het simpele boerenleven als het ideaal. Tussen de 1 en 3 miljoen mensen werden vermoord. Historici houden het op zo’n 1,7 miljoen slachtoffers.
Aantal films over genocide Cambodja: 18.800 hits op Youtube. 6 films op Amazon.
Aantal boeken: 786 resultaten bij Amazon.
Aantal hits Google: (zoektermen) Cambodian genocide 291.000
Genocide media score: 310.592 Doden/media ratio: 310.592 gedeeld door 1,7 miljoen=0,18

Oekraïne
Tussen 1933 en 1937 werden de Oekrainers door het Sovjet bestuur bewust uitgehongerd. De schattingen over het aantal slachtoffers lopen uiteen van 2,4 miljoen tot 7,5 miljoen. Deze genocide ging de geschiedenis in als de Holodomor. Historici zijn het er niet over eens en daarom houden we het op gemiddeld 5 miljoen doden.
Aantal films over Holodomor: 16.600 hits op youtube. 2 films op Amazon.
Aantal boeken: 64 resultaten Amazon.
Aantal hits Google: (zoektermen) holodomor 423.000
Genocide media score: 439.666 Doden/media ratio: 439.666 gedeeld door 5 miljoen=0,09

Wat kunnen we uit deze informatie opmaken? Zoals te verwachten viel steekt de Holocaust met kop en schouders boven alle genocides uit. Per dode krijgt de Holocaust 10,8 hits in de media. Dik 2 keer zoveel als de nr. twee Japan en 270 keer zoveel als de nr. 7 Kongo.

De genocide top 7

De Holocaust 10,8 (5miljoen doden)
De genocide door de Japanners 4,0 (6miljoen doden)
Genocide Rwanda 2,6 (675.000 doden)
Genocide Armeniërs 2,1 (1miljoen doden)
Genocide Cambodja 0,2 (1,7miljoen doden)
Holodomor/Oekraïne 0,1 (5miljoen doden)
Genocide Kongo 0,04 (10miljoen doden)

Als je die lijst ziet dan kan je tot de volgende conclusies komen. Dat de moord op een bevolkingsgroep, de Joden, die nu veel in de melk hebben te brokkelen, door een vijand van de geallieerden, de meeste aandacht krijgt en dat de wandaden van een andere vijand van de geallieerden, de Japanners, op de tweede plaats komen. Onder die miljoenen slachtoffers van de Japanse oorlogsmisdaden zaten ook zo’n 70.000 geallieerden en er vielen nog eens 1 miljoen slachtoffers tijdens gevechtshandelingen met de Duitsers en Japanners en dat verklaart misschien de aandacht. De huidige machthebbers zijn dus in staat om hun visie op de wereldgeschiedenis het beste in de markt te zetten.

Een andere conclusie is dat de meest recente genocide ook veel aandacht krijgt, ondanks dat het om Afrikanen gaat. Blijkbaar heeft de toename van de connectiviteit van de mens en de toegang tot telefoon, video, radio en later internet er voor gezorgd dat zelfs een Afrikaanse genocide veel aandacht kan krijgen. Misschien heeft het schuldgevoel, dat algemeen aanwezig is in het westen met betrekking tot Afrika en de aanwezigheid van honderden NGO’s, ook nog wel te maken met de aandacht voor Rwanda.

Verder kan je stellen dat het Sovjet regime er goed in is geslaagd om de uithongering van de Oekrainers en andere Sovjet misdaden buiten de media te houden. Nu is er nog steeds weinig aandacht voor de misdaden tegen de Oost Europeanen en Russen. De Russen waren de vijand na de Tweede Wereld Oorlog en de V.S. had er weinig belang bij om de Oost Europeanen neer te zetten als slachtoffers of overwinnaars.

Ook is het misschien logisch dat de oudste en slechts gedocumenteerde genocide uit dit rijtje, de genocide in Kongo, ook de minste media aandacht kreeg. Toch is het opvallend dat een genocide die 15 jaar later plaats vond, die op de Armeniërs, wel relatief veel aandacht krijgt. Misschien heeft dat meer te maken met de gelatenheid van de Congolezen of het feit dat ze al decennia lang in een onstabiel land leven. De veel beter opgeleide en blanke Armeniërs weten hun leed blijkbaar toch beter onder de aandacht te brengen.

Dan kan je nog concluderen dat de moord op 1,7 miljoen mensen in Cambodja eind jaren 70 bijna 10 keer zo weinig aandacht krijgt als de moord op 1 miljoen christenen in Turkije 65 jaar eerder. Zou dat misschien te maken hebben met de acceptatie van je lot binnen het Boeddhisme, het feit dat Oosterse mensen zich meer lijken te schikken in hetgeen hun wordt toebedeeld in het leven. Binnen de Oosterse filosofie speelt de moordenaar een rol die, vanuit karma en reïncarnatie, onlosmakelijk verbonden is met het lot van het slachtoffer, beiden zijn ze acteurs op het eeuwige toneel van actie en reactie. Je kunt natuurlijk ook gewoon stellen dat Cambodjanen op media gebied weinig in de melk te brokkelen hebben in deze wereld.

Misschien is het mooiste voorbeeld van een vergeten genocide nog wel de moord op miljoenen Duitsers na de Tweede Wereld Oorlog. Je ziet dan dat “boontje komt om zijn loontje” en “de overwinnaars schrijven de geschiedenis” een rol gaan spelen. Na de Tweede Wereld Oorlog werden zo’n 12 miljoen Duitsers verdreven uit gebieden die onder Sovjet toezicht stonden en daarbij zouden volgens, de Duitse regering en het Duitse rode kruis, zo’n 2 miljoen Duitsers zijn omgekomen. Deze gebeurtenis krijgt een Doden/Media ratio van 0,4. Een bijna vergeten geschiedenis, die eens te meer aantoont dat de geschiedenis leert dat het ene leven meer waard is dan het andere en dat een vermoorde Duitser vlak na de Tweede Wereld Oorlog ongeveer evenveel waard is als een vermoorde Cambodjaan.
Annotaties:
| #231158 | 19-03-2015 21:45 | Floriane
Kan de Atlantische slavenhandel waarbij toch heel waarschijnlijk zeer veel zwarte mensen omkwamen (hoewel het aantal moeilijk traceerbaar is) ook niet als een genocide beschouwd worden ?
En de massale slachtingen op de oorspronkelijke bewoners van de Nieuwe Wereld, toen nog West-Indië genoemd, zowel die door Spaanse conquistadores en door West-Europeanen ? Beide toestanden duurden ook bijna 500 jaar lang voort !!
En er zijn er zo nog : de uitmoording van de Aboriginals en Maori's.
| #231160 | 19-03-2015 22:04 | Zhen
De genocide door de Soviets is nog altijd de record-houder, met volgens sommigen naar schatting 70 millioen slachtoffers.

Het is heel typisch dat juist daarover geheel geen melding wordt gemaakt in het artikel, al wordt wel de door de Soviets gepleegde Ukrainse Holodomor genoemd. Dat betrof echter slechts een fractie van het totale aantal slachtoffers, zij het dat het een extreem tragische hoofstuk van de Soviet genocide is.

De Soviet revolutie werd aangezet door Joodse activisten zoals Trotski, die ook mede verantwoordelijk was voor het opzetten van de Checka, zeg maar de Soviet versie van de Nazi SS die vele jaren later ontstond, en minstens even wreed en moorddadig, of erger... Trotski (Lev Bronstein) werd gefinancieerd door westerse kapitalistische bankiers.

Lenin was half-joods. Stalin was van joodse oorsprong en al zijn vrouwen waren joods. Het merendeel van de Soviet elite was joods.

In de woorden van A. Solzhenitzyn:

"You must understand. The leading Bolsheviks who took over Russia were not Russians. They hated Russians. They hated Christians. Driven by ethnic hatred they tortured and slaughtered millions of Russians without a shred of remorse. The October Revolution was not what you call in America the "Russian Revolution." It was an invasion and conquest over the Russian people. More of my countrymen suffered horrific crimes at their bloodstained hands than any people or nation ever suffered in the entirety of human history. It can not be overstated. Bolshevism committed the greatest human slaughter of all time."

en ook:

"The fact that most of the world is ignorant and uncaring about this enormous crime is proof that the global media is in the hands of the perpetrators."

Meer op
http://www.darkmoon.me/2013/the-mass-murder-of-russian-christians-and-the-destruction-of-their-churches-by-lasha-darkmoon/

http://rense.com/general86/realholo.htm
of http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2009/04/secret-holocaust.html

Om te begrijpen hoe de Nazis met het deporteren van joden en diverse bevolkingsgroepen eigenlijk niet meer hebben gedaan dan de modus operandi van de joodse Soviets te imiteren, zie de video "The Soviet Story".

De verschrikkelijke genociden van de communistische chinezen en cambodjanen, moeten in hoge mate aan de ideologie van joodse activisten worden toegeschreven.

Ook de Armeense genocide is hoofdzakelijk aangericht door joden, de zgn Donmeh. Ataturk was van joodse oorsprong. Voor meer, zie hier.

Van mij mag ook de genocide van het Palestijnse volk op het lijstje staan, al is dat nog gaande...

En zeker, de handel in zwarte slaven mag toch ook wel een vorm van genocide worden genoemd. Overigens, ook daar hebben joden een notoire rol in gespeeld, die ook al weer zwaar verzwegen wordt in de geschiedenisboekjes.
Zhen's avatar
| #231165 | 19-03-2015 23:19 | Patman
Ik mis 1 miljoen Irakezen door de VS and friends.
Patman's avatar
| #231166 | 19-03-2015 23:31 | liedetecter
A lot more in Irak, alleen al de 500.000 kinderen in de aanloop van de oorlogen door sancties tegen het land. ("worth it" Allbright)
| #231170 | 20-03-2015 09:37 | Michaelc
De holocaust telt geen 5 miljoen doden maar veel minder, en daar laat ik het bij.
Michaelc's avatar
| #231171 | 20-03-2015 09:42 | net wakker geworden
Over genocide dromen gesproken.

´Germany must Perish´ uit 1940 (!!!) van de joodse koopman Theodore Kaufman. Hierin wordt een plan uitgewerkt waarmee binnen een aantal maanden de gehele Duitse bevolking kon worden gesteriliseerd. Dan zijn er geen Duitsers meer op deze aardkloot en dat komt bepaalde mensen heel goed uit. Stel je voor een wereld zonder een potentiële Bach of Haydn of Beethoven of bouwers van steden als Dresden. Het zou een RAMP zijn niet alleen voor de arme Duitsers maar voor de wereld als geheel.

Ook The Morgenthau Plan uit de jaren dertig vorige eeuw had de bedoeling Duitsland terug te brengen naar een streek met alleen arme boertjes. De Duitsers waren zo goed in het maken van solide producten die over de gehele wereld gewild waren, dat ze een gevaar werden voor de wereldheerschappij het Britse Imperium - City of London.

De volgende speech gaat ook al over genocide; dan van het gehele blanke ras. De speech is vrijgegeven door de kleindochter van deze fijne rabbi. Zij was zo ontzet door wat haar grootvader te vertellen had dat ze uit de zionistische beweging is gestapt. Er niets meer mee te maken wilde hebben.

http://rense.com/general45/full.htm

Ietwat off topic: een fascinerend verhaal dat weer eens een licht werpt op de zionistische beweging.

http://www.theoccidentalobserver.net/2011/12/on-traitors-and-victims-the-ans-van-dijk-story/
| #231173 | 20-03-2015 09:48 | DOS.
Mao heeft er ook een hoop omgelegd, evenals men in de VS miljoenen indianen in korte tijd heeft afgemaakt.
DOS.'s avatar
| #231174 | 20-03-2015 10:37 | repelsteeltje
Nog een treurig overzicht met annotaties en enige verdere nuancering: Source List and Detailed Death Tolls for the Primary Megadeaths of the Twentieth Century :(
| #231175 | 20-03-2015 11:06 | ..................
Vergeet ook niet de uitroeing van de indianen.

Het werd de holocaust genoemd,omdat joden daadwerkelijk zijn opgeofferd voor dat israel.Pas in 1970 hollywood films ging maken en het een shoa ging noemen.

Zag een paar jaar geleden ook een rechtzaak over auswitch in zwart/wit.die was opgenomen net na wo2.Daar werd gesproken over ca 300.000 mensen die waren omgekomen.In totaal dus.Daar zat een gedeelde joodse mensen tussen.De eerste slachtoffers waren de roma en sinti,en gehandicapten en zwakzinnige.Al zijn die laatste nooit naar auswitch gebracht.Arbeid macht frei.Aan gehandicapte en zwakzinnige weinig te verdienen valt in auswitch.
| #231186 | 20-03-2015 17:03 | vonnegut
Zhen, ben het met je eens. De Russen en Chinezen hebben nog de meeste slachtoffers op hun naam. Al is het misschien moeilijk daar de term genocide op te plakken. Het gaat er mij, in dit stukje, meer om welke genocides wel of geen aandacht krijgen en waarom.
| #231194 | 20-03-2015 19:39 | De Tegenpartij
En waar is de genocide die de British Empire door de eeuwen heeft heeft gepleegd overal in de wereld en de Amerikaanse genocide in Azië, Afrika en vooral het Midden Oosten tot heden ten dage. Ik denk dat de slachtoffers daarvan ontelbaar zijn.
| #231301 | 22-03-2015 18:54 | Enia
Excuse my english, but I have to correct you on something here. The hunger in USSR was a caused by several factors and it didn't occure only in Ukraine, but mainly in Russia. Becides Ukraine has been allways Russia, untill 1914, when nationalists , helped by the Austrians and the Germans took over and started spreading the myth of Ukrainian " nation". We see the results even today. There was a constant sabotage from outside and within. Please don't spread inaccurate historic speculations, while everything on this matter is furmly documented. Stalin or the jews had very little to do with it. The story is long enough to post it here, but whoever wants to learn history will read and question what has been sayed. becides there were 2 waves of hunger there, which one are you talking about?

This speculation with hystory is designed to put the blame on communism and ordinary jews, while the real perpetrators stay in shadow. In this tragedy that happened in USSR - the hunger - were very much to be blamed some western european and north american governments, and yes, some welthy jewish banckers. But just because no one wants to admit this inconvinient truth, start to invent myths about the "evil jews" or " evil communists". That's how Hitler started, by the way.
| #231326 | 23-03-2015 14:37 | Zhen
Vonnegut schreef:
Zhen, ben het met je eens. De Russen en Chinezen hebben nog de meeste slachtoffers op hun naam. Al is het misschien moeilijk daar de term genocide op te plakken. Het gaat er mij, in dit stukje, meer om welke genocides wel of geen aandacht krijgen en waarom.

Aangezien Chinezen elkaar uitmoordden, is het moeilijk om het als "rassenmoord" te presenteren, waar de term "genocide" letterlijk voor staat. Het is daarentegen wel degelijk een "culturele genocide" te noemen, die de chinezen zelf de "Culturele Revolutie" noemen.

De ideologische basis ervan werd door individuen bedacht die allesbehalve chinees waren. Ze waren voor het merendeel van joodse oorsprong. De communistische ideologie is altijd een dekmantel geweest voor culturele genocide, het afbreken van bestaande samenlevingen, en met name van alles dat een obstakel kon/kan vormen voor joodse macht.

Onder Pol-Pot ging het zover dat iedereen werd vermoord die maar enigzins een hoog intelligent niveau had. De meest effectieve manier om een samenleving grondig te verminken.

De Russiche situatie is hoe dan ook in hoge mate een genocide geweest, althans voor zover het strict een "volkerenmoord" betreft. Wat het zicht bemoeilijkt is het feit dat veel Russen zelf hard mee hebben gemoord. Maar de politieke elite was vanaf het begin van de Russische Revolutie voor circa 5/6e joods.

Er is alles gedaan om de oorspronkelijke russiche cultuur, overwegend christelijk, uit te roeien. Christelijke kerken weren massal vernietigd, synagogen bleven ongemoeid.

Alle belangrijke persoonlijkheden die zich niet onmiddelijk ten volle aan de soviets onderworpen, waren rijp voor de kogel of erger.

Lees de artikelen waar ik naar link, voor meer inzicht.

http://www.darkmoon.me/2013/the-mass-murder-of-russian-christians-and-the-destruction-of-their-churches-by-lasha-darkmoon/

Het is uberhaupt erg moeilijk, en al snel behoorlijk onfris, om de grote moordpartijen uit de menselijke geschiedenis in een "rangorde" te zetten.

De uitvinding van de term "genocide" was eigenlijk van meet af aan bedoeld om de vermeende "holocaust" [sic] aan racisme toe te schrijven, en aldus het lot van de joden in WW2 in een uitzonderings positie te plaatsen.

Maar er bestaat geen joods ras. Dus daar gaat het verhaal al helemaal mis.

De Nazis besloten om joden massaal te deporteren vanwege politieke en sociale redenen, en niet vanwege racisme (ondanks dat dit later als argument werd gebruikt in ondersteunende propaganda). Joden hadden zich in Duitsland als gemeenschap onmogelijk gemaakt, vanwege hun gebruikelijke nepotisme, diverse vormen van "vriendjespolitiek", en een vijandige politieke geschiedenis ("de dolk in de rug", en meer) - heel kort samengevat.

Dat de Nazis dit deden zonder onderscheid des persoon - schuldig bevonden of niet - was een grote fout, en maakte de actie tot een misdaad.

Als we eenmaal de beweegredenen van de Nazis goed begrijpen, dan horen dus ook de andere massamoorden die in deze draad genoemd zijn in de "rangorde" die je probeert op te stellen.

Vonnegut schreef:
Het gaat er mij, in dit stukje, meer om welke genocides wel of geen aandacht krijgen en waarom.

Des te meer is het van belang goed te kijken naar al die andere massa moorden, en niet slechts degenen die je reeds genoemd hebt.
Zhen's avatar
| #231327 | 23-03-2015 14:41 | Zhen
Enia schreef:
Excuse my english, but I have to correct you on something here. The hunger in USSR was a caused by several factors and it didn't occure only in Ukraine, but mainly in Russia.

This is a Dutch website. Discussion in English is avoided. So I'll keep this short: your post is cheap hasbara, and confirms the determination by jews to cover up their crimes at all cost.

Even Abe Foxman admitted the importance of the role jews had in the Ukrainian Holodomor, as can be seen in the documentary "Defamation" by Reveal Productions. In it, we see Foxman talking to a representative of the Ukrainian government, negotiating that they must stop talking about the Holodomor and the role of the jews in it. Look it up, if the video is not censored where you are.

For details, I recommend the extensive article "Holocaust and Holodomor", by Nicholas Lysson. Which can be found all over the web, such as at
http://www.israelshamir.net/Contributors/Lysson.htm or
http://rense.com/general86/crdet.htm
http://rense.com/general86/crdet2.htm

Here's also an interesting article about the biggest murderer of the 20th century, and probably in all known kuman history, Genrikh Yagoda, who was one of "Stalin's Jews".

Researchers found him directly responsible for the murder of at least some 10 million people.

See http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

Claiming that this is all nonsense and incorrect, is despicable, and will only lead to contempt.
Zhen's avatar
| #232626 | 05-05-2015 15:01 | CptIglo
Genocide kan ook langzaam, zonder moord. Ook dat wordt gedekt door de officiële definitie van de VN.
Je kunt bijvoorbeeld ook zorgen dat een land wordt overspoeld door mensen van een andere cultuur met een veel groter geboortecijfer. Het moet dan wel opzet zijn.
Ik heb de indruk dat deze vorm van genocide gaande is in het westen. De drijvende kracht is niet helemaal helder. In elk geval is de linkse politiek instrumenteel. White genocide, zo heet het.
CptIglo's avatar
aanmelden / inloggen