Door Oranje Revolte, Op din 5 jul 2011 16:02, 6 reacties,    

de islam als geopolitiek wapen om het Midden-Oosten te controleren


De Bevoegdheden tot Manipulatie: de islam als een geopolitiek wapen om het Midden-Oosten te controleren

Terwijl Washington en cohorten bezig zijn met hun mars op weg naar het hart van Eurazië, hebben ze geprobeerd om de islam te manipuleren als geo-politiek instrument. Ze hebben politieke en sociale chaos gebruikt voor dit proces. Tijdens hun mars hebben zij getracht om de islam te herdefiniëren en ondergeschikt te maken aan de belangen van het wereldwijde kapitaal door het inluiden van een nieuwe generatie van zogenaamde islamisten, voornamelijk onder de Arabieren.

Het project om de islam te herdefiniëren: Turkije als het nieuwe model en de "Calvinistische Islam"

Turkije in zijn huidige vorm wordt nu gepresenteerd als het democratische model voor de rebellerende Arabische massa's om na te volgen. Het is waar dat Ankara vooruit gegaan is ,sinds de dagen dat het verboden was om Koerdisch te spreken in het openbaar, maar Turkije is geen functionele democratie , maar veel eerder een kleptocratie met fascistische neigingen.

De militairen spelen nog steeds een grote rol in alle belangen van de staat en de overheid. De term "deep state", waarmee bedoeld wordt dat een staat heimelijk top down geregeerd wordt door onbekende instanties en personen , is in feite van toepassing op Turkije. Burgerrechten worden nog steeds niet gerespecteerd in Turkije en kandidaten voor publieke functies moeten worden goedgekeurd door het staatsapparaat en de groepen die deze weer controleren en zo proberen ze iedereen uit te filteren die zou indruisen tegen de status quo in Turkije.

Turkije wordt niet gepresenteerd als een model voor de Arabieren wegens zijn democratische kwalificaties. Het wordt gepresenteerd als het politieke model voor de Arabieren door een project van politieke en sociaal-economische "bida" (innovatie) , waaronder ook de manipulatie van de islam thuishoort.
Omdat ze populair waren , werd het de Turkse Gerechtigheid en Ontwikkelingspartij (Adalet ve Kalkinma Partisi of AKP) toegestaan aan de macht te komen in 2002, zonder tegenwerking van het Turkse leger en de Turkse rechtbanken. Voor die tijd was er weinig tolerantie voor de politieke islam in Turkije. De AKP werd opgericht in 2001 en de timing van hun stichting en hun electorale overwinning in 2002 was ook gebonden aan de doelstelling om nieuwe lijnen uit te zetten in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika.

Dit project om de Islam te manipuleren en te herdefiniëren streeft ernaar om de islam ondergeschikt te maken aan de dominante,kapitalistische belangen van de Wereld Orde door middel van een nieuwe golf van "politiek islamisme", zoals de AKP. Een nieuw onderdeel van de islam is daarom ontworpen in wat de "Calvinistische Islam" is gaan heten of een "moslimversie van het protestantse arbeidsethos." Het is dit model, dat al is geboren in Turkije en nu aan Egypte en de Arabieren wordt voorgelegd door Washington en Brussel.

Deze "Calvinistische Islam" heeft ook geen probleem met de "Reba" of het rente-systeem, dat verboden is onder de islam. Het is dit systeem dat gebruikt wordt om individuen en samenlevingen met de ketens van schulden tot slaaf te maken van het mondiale kapitalisme. Het is in dit kader dat de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) pleit voor de zogenaamde "democratische hervormingen" in de Arabische wereld.

De heersende families van Saoed-Arabië en de Arabische petro-sheikhdoms zijn ook partners in de slavernij van de Arabische wereld door schulden te creëren. In dit verband zijn Qatar en de Arabische sheikhdoms van de Perzische Golf bezig om een Midden-Oosten Development Bank te creëren ,die is opgericht om leningen te geven aan Arabische landen om hun 'overgang naar democratie "te ondersteunen. De missie ter bevordering van de democratie van de Midden-Oosten Development Bank is ironisch, omdat de oprichtende landen allemaal verstokte dictaturen zijn.

Het is ook deze onderwerping van de islam aan het mondiale kapitalisme ,dat de interne wrijving veroorzaakt in Iran.

Het openen van de deur voor een nieuwe generatie van islamisten

De hoop in Washington is , dat deze "Calvinistische Islam" wortel zal schieten in een nieuwe generatie van islamisten onder de vlag van de nieuwe democratische staten. Deze regeringen zullen daadwerkelijk hun landen tot slaaf maken door ze verder in de schulden te steken en door de verkoop van nationale activa. Ze helpen hiermee de regio te ondermijnen die zich uitstrekken van Noord-Afrika tot Zuidwest-en Centraal-Azië als het gebied dat gebalkaniseerd en geherstructureerd wordt op dezelfde wijze als Israël dat gedaan heeft bij zijn ethnocratische verdeling .

Tel Aviv zal ook grote invloed uitoefenen op deze nieuwe staten. Hand-in-hand met dit project, zijn ook verschillende vormen van etnisch-linguïstisch nationalisme en religieuze intolerantie gepromoot naar de regio om deze te verdelen. Turkije speelt ook een belangrijke rol , want dit land is één van de bakermatten voor deze nieuwe generatie van islamisten. Saudi-Arabië speelt ook een rol in de ondersteuning van de militante tak van deze islamisten.
Washington Herstructurering van de Geo-Strategische Schaakbord

Targeting Iran en Syrië is onderdeel van de bredere strategie om controle te krijgen over Eurazië. Chinese belangen zijn overal op de wereldkaart aangevallen Sudan is gebalkaniseerd en zowel Noord-Soedan als Zuid-Soedan worden naar een nieuwconflict gedrongen. Libië is aangevallen en zit nu in het proces van gebalkanisering. Syrië wordt onder druk gezet zich over te geven om ook deze behandeling te ondergaan. De VS en Groot-Brittannië zijn hun nationale veiligheidsraden aan het integreren met Anglo-Amerikaanse parallellen uit de Tweede Wereldoorlog.


Targeting Pakistan is ook verbonden met het kaltstellen van Iran en om Chinese belangen aan te vallen en enig ander toekomstig verbond in Eurazië. In dit verband hebben de VS en de NAVO de wateren rond Jemen gemilitariseerd . Op hetzelfde moment is de VS in Oost-Europa zijn vestingwerken in Polen, Bulgarije en Roemenië aan het bouwen om Rusland en de voormalige Sovjet-republieken te neutraliseren. Wit-Rusland en Oekraïne worden ook onder toenemende druk gezet. Al deze stappen zijn onderdeel van een militaire strategie om Eurazië te omringen en om ofwel zelf controle over de energievoorziening te hebben of over de stroom van energie naar China. Zelfs Cuba en Venezuela staan onder toenemende dreiging. De militaire strop wordt wereldwijd aangetrokken door Washington.

Het lijkt erop dat nieuwe islamitische partijen worden gevormd en verzorgd door de Al-Sauds met de hulp van Turkije om deze de macht te laten grijpen in de Arabische hoofdsteden. Deze regeringen zullen zich inspannen om hun respectievelijke staten in een onderschikkende rol te plaatsen. Het Pentagon, de NAVO en Israël kunnen zelfs een aantal van deze nieuwe regeringen selecteren om nieuwe oorlogen te rechtvaardigen.

Er dient te worden vermeld dat Norman Podhoretz, een hoog lid van 'Project for the New American Century' (PNAC), in 2008 een apocalyptisch toekomstscenario schetste, waarin Israël een nucleaire oorlog start tegen Iran, Syrië en Egypte als buurlanden die in aanmerking komen. Ook Libanon en Jordanië vielen onder de mogelijkheden. Podhoretz beschreef een expansionistisch Israël en suggereerde zelfs dat Israëlische militairen de olievelden van de Perzische Golf konden bezetten.

Wat zeer vreemd overkwam in 2008 was de suggestie van Podhoretz, die beïnvloed werd door de strategische analyse van het Centrum voor Strategische en Internationale Studies '' (CSIS), dat Tel Aviv een nucleaire aanval op zijn trouwe bondgenoot Egypte zou kunnen lanceren . Mubarak is niet langer aan de macht in Cairo, terwijl het Egyptische leger nog steeds de opdrachten geeft, maar de islamisten zullen aan de macht komen. Dit doet zich voor ondanks het feit dat de islam nog steeds gedemoniseerd wordt door de VS en de meeste van zijn NAVO-bondgenoten

Een onbekende toekomst : wat gaat er komen?
De VS, de EU en Israël proberen de onrust te gebruiken in de Turks-Arabo-Iranic wereld om hun eigen doelen te bevorderen , inclusief de oorlog tegen Libië en de steun voor een islamitische opstand in Syrië . Samen met de Al-Sauds proberen ze om "Fitna" of burgeroorlogen tussen de volkeren van Zuidwest-Azië en Noord-Afrika te verspreiden. De Israëlisch-Khaliji strategische alliantie, bestaande uit Tel Aviv en de heersende Arabische families in de Perzische Golf, is cruciaal in dit opzicht.

In Egypte is de maatschappelijke onrust verre van voorbij en de mensen worden steeds radicaler. Dit leidt tot concessies door de militaire junta in Cairo. De protestbeweging begint nu naar de rol van Israël te kijken en zijn relatie met de militaire junta. In Tunesië wordt de radicale stroming ook steeds sterker.

Washington en zijn cohorten spelen met vuur. Ze kunnen denken dat deze periode van chaos een uitstekende gelegenheid is om de confrontatie met Iran en Syrië aan te gaan . De ontreddering die wortel heeft geschoten in de Turks-Arabo-Iranic World zal onvoorspelbare uitslagen laten zien. De veerkracht van de volkeren in Bahrein en Jemen onder de dreiging van toegenomen ,door de staat gesteund geweld ,laat een duidelijke uitspraak toe over meer samenhangend anti-Amerikaanse en anti-zionistische protestbewegingen
die gaan komen.

-Mahdi Darius Nazemroaya is gespecialiseerd in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Hij is een Research Associate van het het Centrum voor Onderzoek van globalisering
Annotaties:
| #144831 | 05-07-2011 17:26 | _Martijn_
Een van de kernstukken aangaande het begrijpen van het M-O en de 'Arabische lente'.
_Martijn_'s avatar
| #144875 | 06-07-2011 03:11 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Goeie uitleg over de islam wat het echt is geworden,na de val van het kalifaat.Het turkije is de oorsprong dat het kalifaat ten onder ging en ook als enigste land gemodeniseert werd.Een proeftuin was het.Een voorloper van het huidige israel.Ata turk was een krypto jood.Over die koerdische armenen.De reden dat zij het slachtoffer erden,is wat anders als wat zionprop naar buiten brengt.Blijft raar dat we het mogen ontkennen.
Voordat wo1 uitbrak,zionisten/bankers al een regime change aan het voorbereiden waren in het ottomaanse rijk.Een reus op lemen voeten werd het genoemd wat op instorten stond en een sheik werd omgekocht door de zionisten.Hij vocht vanuit binnenuit de strijd tegen de ottomanen met behulp van de bankers.De armenen dachten ook een sla'tje eruit te slaan en deden mee met de geallieeerde toen ook rusland,frankrijk en engeland ermee gingen bemoeien.De eerste die met moordpartjen begon,waren die vredelievende koerden op de turken.Uiteindelijk versloeg de young turken de sultan in 1909.En kwamen de young turken met ata turk aan de macht.De russen waren overbodig geworden en ook de armenen kregen niet wat ze wilde.Alsof die zionisten zo gek zijn om een volkje een eigen stuk land te geven,wat in 1200 het cristendom versloeg in jeuzalem.Saladin was een armeense koerd die de moslimleider was destijds.Ervoor europa al 2 keer eerder een kruistocht creeerde.Na de val van de Sultan,de turken wraak namen op de armeniers,maar ook de zionisten die het maar al te goed vonden dat ze verdreven werden.Het gevolg van die verbanning koste zoveel levens.
En toen Ataturk aan de macht kwam wat seculair was.Zoals israel exact hetzelfde is.Ook nationalistisch en racistisch.Niet het volk zelf,die worden dom gehouden.En 30 jaar geleden er nog niet zo een welvaart was en ik vond dat de mensen vriendelijker waren.De laatste 10 jaar dat ik er kom,ik ook het turkije zie veranderen in een kille harde wereld,waar het zombie's aan het worden zijn.
Het dilemma is dat beide systemen de slaaf creeert.Of slaaf van GOD/overheid,of slaaf van de bankers.Hoe dan ook,het huidige systeem meer welvaart brengt voor vele.Waardoor men vrijer word en zelf kan nadenken,zonder gehersenspoeld te worden door allerlei dogma's.Een boek wat verteld dat een engel Gabriel op aarde kwam om Mohammed de waarheid te vertellen sprookjes zijn en niet meer van het hedendaagse is.
1 miljard cristenen en 1 miljard moslims wat beide tot het gaatje gaan,of voorbij het gaatje om hun gelijk op te eisen,wat niet eens bewezen is,of kan worden,.Daar maken de slimmerikken gebruik van.Het blijven schapen.
| #144876 | 06-07-2011 03:32 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ps

De macht komt niet speciaal uit amerika.Dat zijn ook maar muppets wat aan een touwtje hangen.Heel het amerika is gebaseerd op slavendrijven sinds het daarzo aangekomen was.Eerst is het europa ingedeeld en later hebben zij ook hun macht uitgebreid in amerika.Na 1800 ook in amerika oorlogen onstonden.Eerst de frans/engelse oorlogen,de amerikaansee/mexicaanse oorlog,toen de burgeroorlog.
Diegene die werkelijk de macht hebben,zijn diegene die het geld controleren,en die kunnen ook in hawai wonen,of ander eilandje waar ze onafhankelijk zijn en mensen betalen,die hun zaken behartigen.
Amerika is alleen om de chaos te brengen/veroorzaken,waarna het westen/VN de orde brengt.
Dat geld dan alleen voor hen die niet willen meewerken met de bankers.
| #145098 | 07-07-2011 13:35 | christian
lET'S CREATE ANOTHER VIETNAM FOR AMERICA...
"we can only flourish when imperialism threatens and bullies us"!!!

it is evident that, as long as we have the support of the resolute anti-imperialist line of approach of the Imam and the spirit of sacrifice of the genuine revolutionairies, and more important than else, the backing of the rising people in the struggle, we can only flourish when imperialism threatens and bullies us, providing a pressure that can only force our revolution upward to new exhilarating heights where ourpeople can begin to breathe the air of freedom. we have nothing to fear; it is only the imperialists and their subservient toadies and minions who should fear the creation of another Vietnam.

(mojahed/pmoi april 1980)
http://www.iran-interlink.org/files/History/moj4.pdf
| #145100 | 07-07-2011 13:38 | christian
imperialistisch America is dus ook een geo-politiek wapen:)

en het is geen tegenstelling, het is een agenda
om de harten van de mensen te kneden.
| #145354 | 08-07-2011 15:46 | Oranje Revolte
http://www.godubai.com/news/article.asp?AID=191&Section=Main
DUBAI — His Highness Shaikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, on Thursday called on all government functionaries to exploit their capabilities to the fullest in the cause of the nation so that it will become world No 1.

http://www.godubai.com/news/article.asp?AID=163&Section=Main
Turkish PM Tayyip Erdogan’s ruling AK Party won the election with nearly 50 percent of the vote, but failed to win enough seats to call a referendum on a planned constitution.
Oranje Revolte's avatar
aanmelden / inloggen