Door community (initieel Patman), Op vri 29 okt 2010 12:26, 20 reacties,    

De Israëlische agenda van Geert Wilders

Geertwilderskepel Israël zal een belangrijk onderwerp zijn in Fitna II, het volgende knutselwerk van Geert Wilders. Dat heeft de PVV-voorman verklaard in een interview met de Israëlische krant Haaretz. In hetzelfde interview liet Wilders weten weinig heil te zien in een Palestijnse staat en liet hij zich lovend uit over de extreem-nationalistische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman.Geert Wilders toont zich keer op keer zeer loyaal aan Israël, en dan vooral aan de meest conservatieve stromingen in dat land. Ook ontvangt Wilders financiële steun uit Israël en van pro-Israëlische groepen uit de VS. Wilders doet daarmee niets illegaals. Toch is het op zijn minst pikant dat een politicus die zo allergisch is voor de (vermeende) dubbele loyaliteit van islamitische Nederlanders, zelf zo kritiekloos achter het beleid van een ander land aanloopt. Ook mag het opmerkelijk genoemd worden dat de PVV, die een voorstander is van een verbod op buitenlandse financiering of bestuurlijke invloed van moskeeën, zelf niet transparant is over haar buitenlandse geldbronnen.Wilders en Israel
Dat Wilders nauwe banden heeft met Israel is al langer bekend. Hij doet daar zelf overigens ook niet erg geheimzinnig over. Hij heeft er twee jaar gewoond en heeft het land naar eigen zeggen de afgelopen 25 jaar minimaal 40 keer bezocht. Hij heeft er een groot politiek netwerk en heeft bijvoorbeeld de voormalige premier Sharon vele malen ontmoet. VVD-Kamerleden die Wilders als fractiegenoot hebben meegemaakt, omschrijven hem als een pleitbezorger voor de Joodse staat. ?Hij heeft een heel groot hart voor Israël én de politieke belangen van dat land?, aldus John Manheim (CIDI) in de Volkskrant. Toen Wilders nog voor de VVD in de Tweede Kamer zat, had hij een werknemer in dienst die rechtstreeks afkomstig was van de Israëlische ambassade en ging hij voor de VVD naar Israël om stemmen te ronselen onder Nederlandse immigranten. Wilders verklaarde destijds:''De VVD doet het doorgaans goed onder Nederlanders in het buitenland. In Israël wonen tienduizend Nederlanders, die ik wil laten weten dat de VVD er is voor de joodse kiezer."Tijdens de presentatie van zijn film Fitna in Jerusalem gaf Wilders blijk van zijn emotionele verbondenheid met Israel. Hij verklaarde: "We all carry Jerusalem in our blood, in our genes. We all live and breathe Jerusalem. We talk Jerusalem, we dream Jerusalem. Simply because, the values of ancient Israel have become the values of the West. We are all Israel, and Israel is in all of us."Geen geloof in Palestijnse Staat
Wilders lijkt weinig geloof te hebben in een Palestijnse Staat. Wilders in Haaretz:"My personal belief is that there is a two state solution for the Palestinians. One of those states is called Jordan." Hiermee lijkt hij volgens De Morgen de facto zijn voorkeur uit te spreken voor de zogenaamde driestatenoplossing, die de Palestijnse nationaliteit en identiteit ontkent. Volgens deze visie wordt de Gazastrook geannexeerd door Egypte en (het resterende deel van) de Westelijke Jordaanoever door Jordanië.


Wilders verklaart in het interview met Haaretz "geschokt" te zijn over recente de uitspraken van Barack Obama in Cairo. Obama sprak daar over een nieuw begin in de relatie met de islamitische wereld. Hij riep Israël op om de bouw van nederzettingen te stoppen en refereerde aan het lijden van het Palestijnse volk. Volgens Wilders gaat Israël, dat tot dusver op de steun van de VS kon rekenen moeilijkere tijden tegemoet.Etnische zuivering
Wilders toont vooral affiniteit met de ultra-rechtse partijen in Israel die pleiten voor etnische zuivering. Zo is Wilders lyrisch over de ultra-conservatieve minister van Buitenlandse Zaken Avgidor Lieberman. Wilders noemt hem in het interview met Haaretz een intelligent, sterk en slim politicus. Na de overwinning van Liebermans partij Yisrael Beiteinu zou Wilders hem hebben opgebeld en gefeliciteerd. Hun beider partijen zouden meer gelijkenissen dan verschillen vertonen, en daar is Wilders naar eigen zeggen trots op.Lieberman is voorstander van een groot Israël waarin voor Palestijnen geen plaats is. In 2004 kwam hij met een plan om Israël etnisch te zuiveren, in 2006 betitelde hij de Palestijnse president Mahmoud Abbas als niet van belang. Door de kleine linkse partijen in Israel wordt hij betiteld als een racist en fascist.


Toen Wilders zijn film Fitna in Jerusalem presenteerde, sprak hij op uitnodiging van parlementslid Aryeh Eldad, die aan de laatste verkiezingen deelnam onder de vlag van de Nationale Unie, een partij die vindt dat Israël etnisch gezuiverd moet worden door het vertrek van Arabische Israëli's, eventueel onder dwang. Eldad is een revisionistische zionist die een groot voorstander is van de nederzettingenpolitiek en niet in vrede met de Arabieren gelooft.Zelf liet Wilders overigens tijdens een kamerdebat in januari 2008 weten dat de Palestijnen wat hem betreft de Sinaï in konden worden gedreven en in december herhaalde hij: ,,Knikker de hele bende maar de Sinaï in''.PVV
In haar verkiezingspamflet verklaart de PVV in het buitenlands beleid meer aandacht te willen besteden aan mensenrechten. Hartstikke mooi, maar het is volstrekt ongeloofwaardig wanneer de partij tegelijkertijd Israel zo kritiekloos volgt.


Vraag is of het Midden-Oostenbeleid van Wilders ook gesteund wordt door zijn fractiegenoten en zijn kiezers. Met de fractie heeft Wilders weinig problemen.Wilders wil is immers wet in de PVV, waarvan hij het enige lid is. Hij heeft zijn fractieleden zelf uitgekozen en zal ze tijdens het sollicitatiegesprek ongetwijfeld gevraagd hebben naar hun visie op het Israëlisch-Palestijns conflict. Fractiegenoot Martin Bosma is net als zijn politiek leider vaak in Israel geweest. Tijdens een bijeenkomst van het CIDI noemde Bosma Aryeh Eldad zijn "goede vriend". Bosma verklaarde verder dat hij hoopt dat Israël het pad van vrede verlaat en dat Israël, als het aan de PVV ligt, een militaire campagne mag beginnen tegen Iran.Maar of de achterban van de PVV de pro-Israëlische standpunten van de partij steunt is maar de vraag. Daar zit voor de partij een probleem. Uit een enquête die in december 2007 werd gehouden, bleek namelijk dat het merendeel van de PVV-aanhang weinig op heeft met Israël. 39% van de PVV-stemmers vond toen dat Nederland Israël niet zou moeten steunen wanneer het land zou worden aangevallen. Bij alle andere partijen waren er minder tegenstanders van steun aan Israël.Financiële steun
Wilders steunt Israël en krijgt op zijn beurt ook steun vanuit Israël. Zo meldde een correspondent van De Groene Amsterdammer in maart dat er in Israël flink voor hem werd gecollecteerd. Ook vanuit de Verenigde Staten ontvangt Wilders steun van pro-Israëlische en/of anti-islamitische organisaties. In Amerika bestaat zijn aanhang volgen Ronny Naftaniel (CIDI) vooral uit republikeinse, conservatieve joodse kringen waar veel geld zit. Naftaniel in de Volkskrant van 20 juni:"Zowel in Amerika als in Israel begeeft Wilders zich in geaccepteerde extreem-rechtse kringen." Even googlen leert dat Wilders steun krijgt vanaf veel buitenlandse sites, waaronder Atlas Shrugs, Jihad-watch, Samizdata.net, Yidwithlid, GatesofVienna. Om de buitenlandse belangstellenden te informeren levert de PVV tegenwoordig ook nieuws in het Engels.Een deel van deze giften zijn bedoeld voor zijn juridische verdediging en komen volgens de Volkskrant binnen op de bankrekening waarop ook de partijdonaties uit Nederland worden gestort. ?Buitengewoon onfris?, oordeelt Remco Nehmelman, hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de universiteit Utrecht in de Volkskrant. Nehmelman: ?In veel landen, zoals Duitsland en Groot-Brittannië, zijn buitenlandse giften verboden. Je wilt uitsluiten dat buitenlandse krachten het binnenlandse beleid beïnvloeden.? Pas als een donateur een tegenprestatie verlangt, is er een probleem, aldus de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in de Volkskrant. ?In Nederland kunnen we ongeoorloofde afhankelijkheid echter niet vaststellen, omdat we de geldstromen niet kennen.?Buitenlandse inmenging
Relevant is dan ook de vraag in welke mate conservatieve geldschieters uit de VS en Israel invloed hebben op de standpunten van de PVV. Stel dat Wilders minister in een volgend kabinet is of zelfs premier wordt, dan is het van belang te weten in welke mate zijn beleid vanuit het buitenland wordt beinvloed.
Dat hoeft niet alleen relevant te zijn voor het Midden-Oostenbeleid van de partij, maar ook wanneer het gaat om het beleid ten opzichte van Iran of zelfs wanneer het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Zo hield Wilders, die zich anders graag profileert als strijder voor de vrijheid van meningsuiting, zich opvallend stil toen Mark Rutte suggereerde de ontkenning van de holocaust niet meer strafbaar te stellen. Wanneer Wilders consequent was geweest, had hij Rutte gesteund, maar hij hield zich gedeisd, ongetwijfeld om zijn geldschieters niet voor het hoofd te stuiten.Islam
Maar ook de opvattingen van de partij over de islam zouden verklaard kunnen worden uit de banden van Wilders met ultra-nationalistische partijen in Israel die een grote aanhang hebben onder de Joodse kolonisten, vaak religieuze zionisten of revisionistische zionisten.Zo hebben deze partijen in Israël, net als de islamisten van Hamas overigens, er alle belang bij om van het Midden-Oostenconflict een religieus conflict om heilige grond te maken. Intern gebruiken deze partijen het in de strijd met seculiere krachten en in de onderlinge propaganda-oorlog tussen Israël en Palestijnen wordt dankbaar gebruik gemaakt van extremistische uitspraken die aan weerszijden worden gedaan. Zo is het Israelische beleid het gemakkelijkste te verdedigen door te wijzen op anti-joodse uitingen in de islam. Palestijnse verlangens naar eigen land worden zoveel mogelijk geïslamiseerd door Palestijnen te vereenzelvigen met het islamistische Hamas en niet met het seculiere Fatah.
In een dergelijke propaganda-oorlog past het ook de diversiteit binnen de islam te ontkennen en de 'zuivere islam' gelijk te stellen aan de meest extreme stroming. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld ook geregeld verwezen naar moderne complottheorieen zoals de in rechtse kringen populaire Eurabiatheorie van Bat Yeor (pseudoniem van Giselle Littman). In dergelijke theorieen wordt gesproken over een oorlog van de joods-christelijke beschaving met de islam. De islam wordt dan als een agressief monolitisch blok voorgesteld dat via migratie en een groot geboortenoverschot streeft naar wereldheerschappij en invoering van de sharia.Fitna2
Tegen deze achtergrond is het logisch dat in de ogen van Wilders Israël de "voorhoede" van het Westen is en in die hoedanigheid de eerste verdedigingsgordel moet zijn van Europa tegen de oprukkende "islamiseringsgolf". Daarom wil Wilders, in zijn volgende film Fitna 2 aandacht besteden aan Israel èn de islamisering van Europa. In het interview met Haaretz zegt Wilders hierover:"The film will demonstrate that the fight against Israel is not territorial, and hence Israel is only the first line of defense for the West. Now it's Israel but we are next. That's why beyond solidarity, it is in Europe's interest to stand by Israel."


We moeten Israël dus steunen om de islamisering van Europa te stoppen. "De jihad tegen Israel is de jihad tegen ons allen" (citaat uit Steeds een stapje verder in de Volkskrant van 20 juni). Dat is de boodschap van Wilders, geïnspireerd en bekostigd door conservatieve krachten in Israël en de VS.

Ewoud Butter

Annotaties:
26-03-2014 07:01 | vieillard
De Israëlische agenda van Geert Wilders #zaplog
| #114966 | 29-10-2010 15:55 | Likoed Nederland
Het is inderdaad opmerkelijk dat Geert Wilders nu een verdergaand standpunt inneemt dan de Israelische regering en de grootste Israelische regeringspartij, de Likoed.

Want Israel heeft zich al bereid verklaard om - in het kader van een alles omvattende vredesregeling - grote concessies te doen. Dat dit geen loze beloften zijn heeft Israel in het verleden laten zien, met de terugtrekkingen uit de Sinai en Gaza.

Hetzelfde geldt voor de vredesvoorstellen die toenmalig president Clinton heeft gedaan in 2000 en 2001. Daarbij zou er een Palestijnse staat ontstaan op circa 95% van de Westbank – met grondcompensatie elders – en Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Door Israel aanvaard, door de Palestijnen verworpen.

En helaas doet Abbas al een jaar alles om te voorkomen dat er over dat definitieve vredesverdrag gepraat wordt.

Zie verder:
'Zeven drempels voor vrede'
http://www.likud.nl/artik33.html

'De moeizame weg naar een tweestatenoplossing'
http://www.likud.nl/artik31.html
Likoed Nederland's avatar
| #114967 | 29-10-2010 16:07 | ParallaxGuy
Ooh jee... ^de zionisten propaganda heeft ook weer een mooie spin. Word je hiervoor betaald, Likoed Nederland?
ParallaxGuy's avatar
| #114968 | 29-10-2010 16:09 | Likoed Nederland
Nee hoor, helemaal gratis.
Likoed Nederland's avatar
| #114970 | 29-10-2010 16:27 | Appie
Waarom is Istrael niet in staat om samen te leven met andere mensen?

Of beter gezegd, waarom is Israel (gezien hun korte bestaan) niet in staat om zich te gedragen als een gast?
Appie's avatar
| #114972 | 29-10-2010 16:38 | P.uncia
En helaas doet Abbas al een jaar alles om te voorkomen dat er over dat definitieve vredesverdrag gepraat wordt.


Ah je bedoeld Netanyahu en Lieberman met hun belachelijke eis om het zionistische Israël als een "Joodse staat" te erkennen.

Israël wil helemaal geen vrede....
P.uncia's avatar
| #114973 | 29-10-2010 16:47 | Paul2
Ooh jee... ^de zionisten propaganda heeft ook weer een mooie spin. Word je hiervoor betaald, Likoed Nederland?

@PG
Nee hoor, helemaal gratis.

@ LikoedNL
Haha.Volgens mij beginnen jullie het zelfs leuk te vinden hier op de site ,LN
Lekker weerwoord krijgen.
| #114974 | 29-10-2010 17:12 | zwart
Ik ben van mening dat

1) Likud niet argumenteert, maar slechts eenzijdig propaganda voert voor het uitmoorden en verdrijven van de arabieren uit Israël en de bezette gebieden
2) Likud zich nergens verontschuldigd voor het gebruik van intimiderend geweld en de vele dodelijke burgerslachtoffers die gemaakt worden door zowel het leger als de kolonisten
3) Likud zich beroept op de vrijheid van meningsuiting maar deze niet openlaat voor weerwoord
4) Likud altijd alleen maar gelijk zegt te hebben en weigert zich te verontschuldigen voor de vele misstanden onder het excuus "zij doen het ook, en erger".
5) Likud zichzelf heeft gediskwalificeerd door haar opvattingen dat het vermoorden van burgers, het verdrijven van burgers uit hun huizen en hun woonplaatsen, het inpikken van bronnen, en het op alle mogelijke manieren benoemen van arabieren als minderwaardige ondermensen.
Ik kom makkelijk aan 10 punten, maar het lijkt mij dat ik hier mijn punt wel gemaakt heb.

Mag ik tenslotte alle Zappers voorstellen vanuit hun overtuiging dat Likud geen beschaafde gesprekspartner is niet meer te reageren op Likud.
zwart's avatar
| #114977 | 29-10-2010 17:31 | Likoed Nederland
@Zwart

U schrijft: "Likud zichzelf heeft gediskwalificeerd door ..... het op alle mogelijke manieren benoemen van arabieren als minderwaardige ondermensen."

Dat is nogal een beschuldiging.
Het probleem voor u is dat wij dat nergens gedaan hebben.
Jammer dat u zulke leugens nodig heeft.

Maar uw oproep om niet meer op ons te reageren kunnen wij wel waarderen.
Likoed Nederland's avatar
| #114978 | 29-10-2010 17:34 | Paul2
Likud zich beroept op de vrijheid van meningsuiting maar deze niet openlaat voor weerwoord

Klopt,maar gedurende een kort verblijf in Israël jaren geleden kreeg ik wel het idee dat dit niet alleen voor de aanhangers van Likoed gold daar..
| #114979 | 29-10-2010 17:39 | zwart
@Likud ......zzzzzz
zwart's avatar
| #114987 | 29-10-2010 18:18 | zwart
@Paul2 Bepaalde groepen zijn aan het radicaliseren. Opvallend dat u dat bij uw verblijf in Israël ook is opgevallen.
Het nadeel van deze doorgeslagen radicalen is dat ze zo overtuigd zijn van hun eenzijdig gelijk dat een vorm van discussie waar alle meningen afgewogen worden niet meer mogelijk is.
De niet radicale partij kan nog zo zijn best doen in de discussie om gematigd te zijn en met goed argumenten materiaal te komen, maar
als de tegenpartij nooit en te nimmer eens een keer zal toegeven dat de ander wel eens een goed argument heeft, of onwrikbare bewijzen van hun ongelijk domweg ontwijkt, dan is de discussie zinloos.
In het geval van Likud is het propoganda tegen argumenten.
zwart's avatar
| #115002 | 29-10-2010 20:44 | Patman
Israël wil geen vrede, ze willen alleen maar de Zionistische idealen verwezenlijken. Ten koste van alles.
Patman's avatar
| #115003 | 29-10-2010 20:50 | Patman
Iedereen die een beetje overzicht heeft ziet al snel dat Israël sinds haar oprichting bezig is met het pre-emptive uitmoorden en beroven van mensen die ze dan om het goed te praten achteraf terroristen noemen.

Als morgen de toorn van God *galm klinkt* neerdaalt op Israël en handelt zoals hij dat destijds ook met Soddom en Chomorra deed, zal het grootste deel van de wereldbevolking opgelucht ademhalen en de wereld een betere plek zijn.

Ik heb een behoorlijk tijd geprobeerd beide kanten te zien en begrijpen, maar dat is gewoonweg niet mogelijk. Mijn sympathie gaat volledig uit naar alle mensen die onder het juk van die afgrijselijke racistische en oorlogszuchtige terreurstaat moet leven.
Patman's avatar
| #115005 | 29-10-2010 21:04 | Paul2
Ik heb een behoorlijk tijd geprobeerd beide kanten te zien en begrijpen, maar dat is gewoonweg niet mogelijk.

Ook geprobeerd ,weekje Israël doet schellen van ogen vallen.

Locatie Tel Aviv jaren 90:
Israëlische 40-er naast ons:
''Hey you,tourists?
Kijk daar in de hoek ,Palestijnse vluchtelingen ,als ze naar hun eigen mensen teruggaan worden ze vermoord.Wij Israëli's vangen ze tenminste nog op.Ze gaan naar het buitenland morgen ,Palestijnen wat moet je ermee!''(Dit alles hardop voor iedereen hoorbaar in het restaurant)

Bediening is stille Palestijnse man van ong 65 jaar
Zelfde vent weer :
''Kijk daar ,die daar doet de bediening,als je wat nodig hebt ,dan moet je 'm roepen ,dan haalt ie het meteen.''

Welkom in Zuid-Afrika anno 1980.
| #115014 | 29-10-2010 23:48 | P.uncia
Ik vind Likoed Nederland zeer vermakelijk, ze doen alsof het gedrag van gekke geertje hun verbaasd maar in werkelijkheid steunt Likoed Nederland gekke geertje en zijn ze erg close met de PVV.

Quote:

Gidi Markuszower, nummer 5 op de PVV-lijst, blijkt in 2008 wegens verboden wapenbezit te zijn aangehouden. Hij kreeg dinsdagmiddag volgens een betrokkene de mantel uitgeveegd door Wilders, omdat hij de PVV-leider niet had ingelicht over zijn aanhouding. In een reactie zei Wilders: ‘Markuszower had zich aan de regels moeten houden. Dat weet hij zelf ook. Ik snap dat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging is overgegaan.’

Markuszower, een fervent pleitbezorger van de Joodse zaak, zorgde voor een rel in de Joodse gemeenschap door op 7 mei 2008 met een vuurwapen op zak te worden opgepakt tijdens een viering van 60 jaar Israël in het Amsterdamse congrescentrum RAI. Het bestuurslid van Likoed Nederland fungeerde bij het evenement als bewaker namens de Joodse beveiligingsorganisatie Bij Leven en Welzijn, zo meldde weekblad Vrij Nederland dinsdag.


Bron, Verkiezingen in Nederland
P.uncia's avatar
| #115049 | 30-10-2010 16:16 | Likoed Nederland
@P.uncia

U maakt een grote sprong door te stellen dat wij Wilders steunen omdat een voormalig bestuurslid voor hem kandidaat stond.

Andere bestuursleden zijn of waren actief in de VVD. Zo was onze voorzitter lid van de Eerste Kamer voor de VVD, wat ook een zusterpartij van Likoed is in de Liberale Internationale.

Uiteraard vinden wij het prettig dat Wilders zo achter Israel staat. Maar dat hij standpunten heeft die verder gaan dan de Israelische regering is voor ons echt niet nodig.
Likoed Nederland's avatar
| #115054 | 30-10-2010 16:54 | Paul2
Uiteraard vinden wij het prettig dat Wilders zo achter Israel staat. Maar dat hij standpunten heeft die verder gaan dan de Israelische regering is voor ons echt niet nodig.

Maar wel prettig
| #115059 | 30-10-2010 17:37 | zwart
@Paul2 U ziet dat de radicale Likud zich hier zelfs bedient van laatdunkende tekst naar de gedoger. De likud machine beschouwt de gedoger als slechts een radertje. En radertjes moeten zich houden aan de loop van de machine.

Wat mij hier ook opvalt is de verspreking "ons" in "is voor ons niet nodig". Hier geeft de likud medewerker toe namens een organisatie te spreken en niet vrij te zijn in een eigen meningsvorming.
Dat was gezien de vorm van de machinale likud repliek uiteraard al duidelijk.
zwart's avatar
| #115089 | 30-10-2010 23:40 | Antagonizer
Zeer sterk artikel.
Zegt het allemaal wel over Wilders en de PVV.
Antagonizer's avatar
| #115129 | 31-10-2010 18:14 | Paul2
Inderdaad een zeer sterk artikel

Zelf liet Wilders overigens tijdens een kamerdebat in januari 2008 weten dat de Palestijnen wat hem betreft de Sinaï in konden worden gedreven en in december herhaalde hij: ,,Knikker de hele bende maar de Sinaï in''.

Oplossingen van een fascist.
aanmelden / inloggen